roshd Profile Image - @roshd_institute

پست اينستاگرام roshd (@roshd_institute)

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در تور با حضور رامین ذبیح مند مدرس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری # گردشگری

پیج اینستاگرام roshd

loading...
کارگاه آموزشی مدیریت بحران در تور 
با حضور رامین ذبیح م
کارگاه آموزشی مدیریت بحران در تور با حضور رامین ذبیح مند مدرس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری #جهانگردی #ایران #ایرانگردی #گردش گردشگری #مدیریت #بحران #تور #راهنما #یزد #یزد_زیبا #یزد_جهانی
313 21 9 ماه قبل