ئامانجمان سەربەخۆیی کوردستانە👑 Profile Image - @kurdu_ruzhhalat

پست اينستاگرام ئامانجمان سەربەخۆیی کوردستانە👑 (@kurdu_ruzhhalat)

امروز شنبە (23 دی / 13 ژانویە)، جنازە یک اهل کە بە دلیل سرمازدگی در مناطق کوهستانی جانش را از دست دادە بود، پیدا شد. هویت این کولبر 40 سالە ”اعلام شدە است کە 3 فرزند نیز می باشد. . . . . . . . . . . . . . . . . از بین بردن بهتر

پیج اینستاگرام ئامانجمان سەربەخۆیی کوردستانە👑

loading...
امروز شنبە (23 دی / 13 ژانویە)، جنازە یک #کولبر اهل #پیرانشه
امروز شنبە ( دی / ژانویە)، جنازە یک #کولبر اهل #پیرانشهر کە بە دلیل سرمازدگی در مناطق کوهستانی جانش را از دست دادە بود، پیدا شد. هویت این کولبر سالە ” #سلیمان_خضری“ اعلام شدە است کە #پدر فرزند نیز می باشد. #اعتصاب_سراسری #بایدخون_گریست . . . . #نیروی_انتظامی . . . #مزدور_مفت_خور . . . . . . . . . #حکومت #اسلامی #انقلاب #احقاق #پول #نفت از بین بردن #فقر #زندگی بهتر #دروغ #عوام_فریبی #دین #مذهب #خرافات #اختلاس #مدیران_نالایق #ایران #اسلام #کردستان #ستم #فقر #بیکاری #دزدی #اعدام
81 0 9 ماه قبل