RadmaN Profile Image - @radman.tayebi

پست اينستاگرام RadmaN (@radman.tayebi)

حرکت از این بیش شتابان کنیم ولوله در ولوله باران کنیم جنگل و شهر و ده و کوه و کمر از نفس خویش شکوفان کنیم می شنوی؟ این تپش طبل ماست باش و ببین تا که چه طوفان کنیم

پیج اینستاگرام RadmaN

loading...
حرکت از این بیش شتابان کنیم ولوله در ولوله باران کنیم جنگل و شهر و ده و کوه و کمر از نفس خویش شکوفان کنیم می شنوی؟ این تپش طبل ماست باش و ببین تا که چه طوفان کنیم #نتورک #نتورک_مارکتینگ #تایتان #امپراطوری #نگرش #بینش #رهبری #ایران #تهران #اصفهان #شیراز #یزد #موفقیت
146 0 2 روز قبل
1 2