تظاهرات سراسری Profile Image - @tazahorat96

پست اينستاگرام تظاهرات سراسری (@tazahorat96)

به دنبال غذا در میان زباله ها در شهری و استانی که شاید بیشترین ثروت ایران به دلیل وجود نفت و گاز و برق و معادن و پالایشگاه های متعدد در این استان است و مردمش نه تنها از وجود آب آشامیدنی و هوای مناسب برخوردار نیستند بلکه با فقر و تنگدستی امرار معاش میکنند . این نتیجه همان وعده آوردن پول نفت و اب و برق مجانی بر سر سفره های مردم است .

پیج اینستاگرام تظاهرات سراسری

loading...
به دنبال غذا در میان زباله ها در شهری و استانی که شاید بیشترین ثروت ایران به دلیل وجود نفت و گاز و برق و معادن و پالایشگاه های متعدد در این استان است و مردمش نه تنها از وجود آب آشامیدنی و هوای مناسب برخوردار نیستند بلکه با فقر و تنگدستی امرار معاش میکنند . این نتیجه همان وعده آوردن پول نفت و اب و برق مجانی بر سر سفره های مردم است . #سینا_قنبری #وحید_حیدری #محسن_عادلی #سینا_قنبری_را_خودکشی_کردن #اعتصاب_سراسری #تظاهرات_سراسری #تظاهرات_مردمی #هنرمندان #ایران #تظاهرات #آزادی #تظاهرات_گسترده #دموکراسی #برابری #زنان #آبادان #کرمانشاه #شهرکرد #شیراز #بندرعباس #ساری #اتحاد #تهران #اهواز #اردبیل #خوزستان #شاهینشهر #تبریز #گرانی
27 0 10 ماه قبل