کلبه شادی Profile Image - @abbas.energy

پست اينستاگرام کلبه شادی (@abbas.energy)

🌹پروردگارم یاری ام کن تا بدانم اگر چه سالهای بیشمار از زندگی ام گذشته اما هنوز همه چیز از دست نرفته است هنوز وقت باقیست یاری ام کن تا برخیزم و روحم را تعالی بخشم از گذشته ام درس گیرم و به باد بسپارمش و آینده را با قلبی مطمئن به تو واگذارم و در اکنون جاودانه بیاسایم.🌹سلام صبحتان بخیر و روزتان سرشار از موفقیت زادسرپیشکسوت دنیا هنر.اقای زادسر یکی ازنوازنده وسازندهای خوب قدیمی بعدازچندسال کنارگیدی دوباره برگشتن.ایشون پدرمحمدزادسروبرادر فرهاد زادسر هستن.رامشیرزادسرانرژیشادی تقدیم میکند

پیج اینستاگرام کلبه شادی

loading...
🌹پروردگارم یاری ام کن تا بدانم اگر چه سالهای بیشمار از زندگی ام گذشته اما هنوز همه چیز از دست نرفته است هنوز وقت باقیست یاری ام کن تا برخیزم و روحم را تعالی بخشم از گذشته ام درس گیرم و به باد بسپارمش و آینده را با قلبی مطمئن به تو واگذارم و در اکنون جاودانه بیاسایم.🌹سلام صبحتان بخیر و روزتان سرشار از موفقیت #سیامک زادسر #نوازنده #سازنده #قدیمی پیشکسوت دنیا هنر.اقای زادسر یکی ازنوازنده وسازندهای خوب قدیمی بعدازچندسال کنارگیدی دوباره برگشتن.ایشون پدرمحمدزادسروبرادر فرهاد زادسر هستن.رامشیر #خوزستان #سیامک زادسر #فرزادزادسر #محمد #بوشهر #گناوه #خارک #عباس انرژی #کلبه شادی تقدیم میکند
637 18 10 ماه قبل