هیچی مثل خون دادن نیست خخخخ #یادگاری #ان- javidam_