ati fa Profile Image - @_ati_73_

پست اينستاگرام ati fa (@_ati_73_)

. 🧐کسانی را می شناسیم که سر در گمند، 😣هر روز به راهی می روند، کاری را شروع می کنند بعد به کار دیگری می چسبند. 😏آنها مشکل ساده ای دارند؛ آن مشکل این است: 🤔نمی دانند چه می خواهند. شما هم اگر ندانید هدفتان چیست، طبیعی است که نتوانید به آن برسید. 😍😍😍 😎 🚖 😘😘 كيا افروديين؟؟ تونو كنين ....

پیج اینستاگرام ati fa

loading...
.
🧐کسانی را می شناسیم که سر در گمند،
😣هر روز به راهی می
. 🧐کسانی را می شناسیم که سر در گمند، 😣هر روز به راهی می روند، کاری را شروع می کنند بعد به کار دیگری می چسبند. 😏آنها مشکل ساده ای دارند؛ آن مشکل این است: 🤔نمی دانند چه می خواهند. شما هم اگر ندانید هدفتان چیست، طبیعی است که نتوانید به آن برسید. 😍😍😍 #منو 😎 #لندي 🚖 #كارخونه #پدر #❤️ 😘😘 كيا افروديين؟؟ #دوستان #افرودي تونو #تگ كنين .... #مشهد #هيجان #زيبا #عشق #جالب #خنده #افرود #لندروور #ماشين #مسابقه
196 6 10 ماه قبل