مرکز زبان حلمی Profile Image - @helmilanguage

پست اينستاگرام مرکز زبان حلمی (@helmilanguage)

اجازه نده ترس از شكست ، قوى تر از هيجانِ برد باشه Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning.

پیج اینستاگرام مرکز زبان حلمی

loading...
اجازه نده ترس از شكست ،
 قوى تر از هيجانِ برد باشه 
Don't let
اجازه نده ترس از شكست ، قوى تر از هيجانِ برد باشه ' . #ترس #شکست #موفقیت #قوی #هیجان #حلمی #سیدی #مشهد #یادگیری #یادگیری_زبان
17 2 10 ماه قبل