Profile Image - @mah.rasooli

پست اينستاگرام (@mah.rasooli)

خدایا چی داره میشه!؟ چرا همش خبر بده چرا داریم روز به روز داغون تر میشیم!؟ چرا یه چیزی درست نشده یه اتفاق جدید میوفته!؟ کی میشه خبر خوش بیاد تو این مملکت!!! چرا روز به روز داره نگرانیا زیادتر میشه!!!! یه روز پلاسکو یه روز تصادف متقابل دو قطار یه روز حمله داعش یه روز گردوغبار اهواز یه روز زلزله کرمانشاه..... حالاهم زلزله کرج و تهران حالاهم کم ابی و خشکسالی حالاهم الودگی هوا حالا هم گرونی حالا هم یه سری چیزا....!!؟؟ و حالااااا هم کشتی نفتکشمون خدایا اگه امیدی هست به این عزیزان خودت دلمونو شاد کن و صبر بده به خانواده هاشون و به همه مردم

پیج اینستاگرام

loading...
#کشتی #سانچی #نفتکش_سانچی #نفتکش_ایرانی 
خدایا چی داره می
#کشتی #سانچی #نفتکش_سانچی #نفتکش_ایرانی خدایا چی داره میشه!؟ چرا همش خبر بده چرا داریم روز به روز داغون تر میشیم!؟ چرا یه چیزی درست نشده یه اتفاق جدید میوفته!؟ کی میشه خبر خوش بیاد تو این مملکت!!! چرا روز به روز داره نگرانیا زیادتر میشه!!!! یه روز پلاسکو یه روز تصادف متقابل دو قطار یه روز حمله داعش یه روز گردوغبار اهواز یه روز زلزله کرمانشاه..... حالاهم زلزله کرج و تهران حالاهم کم ابی و خشکسالی حالاهم الودگی هوا حالا هم گرونی حالا هم یه سری چیزا....!!؟؟ و حالااااا هم کشتی نفتکشمون خدایا اگه امیدی هست به این عزیزان خودت دلمونو شاد کن و صبر بده به خانواده هاشون و به همه مردم #ایران
108 4 6 ماه قبل