Dariush Profile Image - @dariush576

پست اينستاگرام Dariush (@dariush576)

‏فرقه تبهکار حاکم بر یک جوان معترض دیگر را این بار زیر شکنجه در سنندج به قتل رسانده است. نام این دلاور کُرد، سارو قهرمانی است. فقدان او را به خانواده‌اش و همه هم‌وطنان آزادی‌خواه تسلیت می‌گویم. رضاپهلوى نامت ابدی شد

پیج اینستاگرام Dariush

loading...
‏فرقه تبهکار حاکم بر #ایران یک جوان معترض دیگر را این ب
‏فرقه تبهکار حاکم بر #ایران یک جوان معترض دیگر را این بار زیر شکنجه در سنندج به قتل رسانده است. نام این دلاور کُرد، سارو قهرمانی است. فقدان او را به خانواده‌اش و همه هم‌وطنان آزادی‌خواه تسلیت می‌گویم. رضاپهلوى نامت ابدی شد #ساروقهرمانی #ایران #ساروقهرمانی #اعتراضات_سراسری
59 3 9 ماه قبل