🍁🍂موجیم ووصل ماازخودبریدن است Profile Image - @itmohi

پست اينستاگرام 🍁🍂موجیم ووصل ماازخودبریدن است (@itmohi)

نهایت تفریح اینروزای منم شده یه فال حافظ گرفتن و یه لیوان قهوه خوردن و حالا نهایتااااا با ارفاق یه بار اینستارو نصب کردن وده دقیقه چرخ زدن توش ودوباره پاک کردن هرروزتکرار وتکرار وتکرار ودرگیری من با موج و مثلثات و ژنتیک واون اخرای برنامه با چشای خواب الود ده تا تست لغت ...والبته تناقض معین گوش کردن بعد از دعای عهداول صبح که فقط یه کنکوری میفهمه ینی چی 😆 حالا ینی فایده ای داره؟ ینی اینهمه زحمتی که کشیدیو برای بار سوم داری میجنگی نتیجه میده؟الان باید سال دوم دانشگاه بودیا محدثه خانوم 😕ای بابا انقده غر نزن دختر فردا که برا ثبت نام رفتی دانشگاهی که عاشقشی 😍میفهمی همین تلاشای بی سروصدات چطور نتیجه میده واقعا حق تلاشای بی منت پدرت، حق خستگیهای مامانت، حق زحمتاشون برای راحتی تو نیست که یه دختر بی اراده ی ضعیف ترسو تحویل جامعه بدن که تا مشکلات رو دید جابزنه و رویاهاشو ول کنه پس به خاطر شادی اونام که شده ادامه بده این پنج ونیم ماه مونده رو ...💪 به راه بادیه رفتن به ازنشستن باطل وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

پیج اینستاگرام 🍁🍂موجیم ووصل ماازخودبریدن است

loading...
نهایت تفریح اینروزای منم شده یه فال حافظ گرفتن و یه لیو
نهایت تفریح اینروزای منم شده یه فال حافظ گرفتن و یه لیوان قهوه خوردن و حالا نهایتااااا با ارفاق یه بار اینستارو نصب کردن وده دقیقه چرخ زدن توش ودوباره پاک کردن هرروزتکرار وتکرار وتکرار ودرگیری من با موج و مثلثات و ژنتیک واون اخرای برنامه با چشای خواب الود ده تا تست لغت ...والبته تناقض معین گوش کردن بعد از دعای عهداول صبح که فقط یه کنکوری میفهمه ینی چی 😆 حالا ینی فایده ای داره؟ ینی اینهمه زحمتی که کشیدیو برای بار سوم داری میجنگی نتیجه میده؟الان باید سال دوم دانشگاه بودیا محدثه خانوم 😕ای بابا انقده غر نزن دختر فردا که برا ثبت نام رفتی دانشگاهی که عاشقشی 😍میفهمی همین تلاشای بی سروصدات چطور نتیجه میده واقعا حق تلاشای بی منت پدرت، حق خستگیهای مامانت، حق زحمتاشون برای راحتی تو نیست که یه دختر بی اراده ی ضعیف ترسو تحویل جامعه بدن که تا مشکلات رو دید جابزنه و رویاهاشو ول کنه پس به خاطر شادی اونام که شده ادامه بده این پنج ونیم ماه مونده رو ...💪 به راه بادیه رفتن به ازنشستن باطل وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم #کنکور #هدف #تهران #عشق
49 13 6 ماه قبل