ali mahjour Profile Image - @alimahjour1981

پست اينستاگرام ali mahjour (@alimahjour1981)

زندگی ده درصدش اتفاقاتیه که برای تو میفته و نود درصدش واکنشهایی که تو به اون اتفاقا نشون میدی. 1 2 3

پیج اینستاگرام ali mahjour

loading...
زندگی ده درصدش اتفاقاتیه که برای تو میفته و نود درصدش و
زندگی ده درصدش اتفاقاتیه که برای تو میفته و نود درصدش واکنشهایی که تو به اون اتفاقا نشون میدی. #زندگی #شادی #عشق #خدا #باور #ایمان #آرامش #پیروزی #اتفاق #واکنش #نود #انسان #دنیا #%
276 1 10 ماه قبل