ماهان سفر ایرانیان Profile Image - @mahansafarshiraz

پست اينستاگرام ماهان سفر ایرانیان (@mahansafarshiraz)

Mahansafarshiraz: 😱😱😱😱🚌↙️📣📣📣 🔹 آفر بلیط های تاریخ 96/10/24 🔸 🔹 ( آزادی و جنوب ) 40درصد تخفیف ساعات حرکت : 12 ظهر /4 عصر /4.30 عصر /5عصر /6عصر /7عصر /8شب/9شب /10شب قیمت : 40800 هزار تومان 🔹 30 درصد تخفیف ساعات حرکت : 7 عصر قیمت : 49700 هزار تومان 🔹 40 درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات تهران قیمت : 37500 هزار تومان 🔹 30 درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات تهران قیمت : 25000 هزار تومان 🔹 30 درصد تخفیف ساعات حرکت : 10 صبح قیمت : 14700 هزار تومان 🔹 20 درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات کرمان قیمت : 12500 هزار تومان 🔹 30 درصد تخفیف ساعات حرکت : 7:30 عصر قیمت : 66500 هزار تومان 🔹 10 درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات کیش قیمت : 27000 هزار تومان 🔹 15 درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات کیش قیمت : 35000 هزار تومان 🔹 30 درصد تخفیف ساعات حرکت : 10 صبح / 9 شب قیمت : 30800 هزار تومان 🔹 20 درصد تخفیف ساعات حرکت : 10 صبح / 9 شب قیمت : 24000 هزار تومان 🔹 25 درصد تخفیف ساعات حرکت : 10 صبح / 1:30 ظهر / 4 عصر / 11 شب قیمت : 27000 هزار تومان 🔁 میتوانید رفت و برگشت خود را تهیه نمایید. 📌 کانال رسمی ماهان سفر شیراز 🆔 t.me/mahansafarshiraz ✏️

پیج اینستاگرام ماهان سفر ایرانیان

loading...
Mahansafarshiraz:
😱😱😱😱🚌↙️📣📣📣
🔹 آفر بلیط های #یکشنبه
: 😱😱😱😱🚌↙️📣📣📣 🔹 آفر بلیط های #یکشنبه تاریخ // 🔸 🔹 #تهران ( آزادی و جنوب ) درصد تخفیف ساعات حرکت : ظهر / عصر /. عصر /عصر /عصر /عصر /شب/شب /شب قیمت : هزار تومان 🔹 #کرج درصد تخفیف ساعات حرکت : عصر قیمت : هزار تومان 🔹 #قم درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات تهران قیمت : هزار تومان 🔹 #اصفهان درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات تهران قیمت : هزار تومان 🔹 #کرمان درصد تخفیف ساعات حرکت : صبح قیمت : هزار تومان 🔹 #سیرجان درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات کرمان قیمت : هزار تومان 🔹 #کیش درصد تخفیف ساعات حرکت : : عصر قیمت : هزار تومان 🔹 #عسلویه درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات کیش قیمت : هزار تومان 🔹 #پارسیان درصد تخفیف ساعات حرکت : طبق ساعات کیش قیمت : هزار تومان 🔹 #بندرعباس درصد تخفیف ساعات حرکت : صبح / شب قیمت : هزار تومان 🔹 #لار درصد تخفیف ساعات حرکت : صبح / شب قیمت : هزار تومان 🔹 #یزد درصد تخفیف ساعات حرکت : صبح / : ظهر / عصر / شب قیمت : هزار تومان 🔁 میتوانید #بلیط رفت و برگشت خود را تهیه نمایید. 📌 کانال رسمی ماهان سفر شیراز 🆔 ./ ✏️
54 1 3 ماه قبل