طبیعت کوه دشت جنگل دریا آسمون Profile Image - @karaj_nature

پست اينستاگرام طبیعت کوه دشت جنگل دریا آسمون (@karaj_nature)

🍁🍁🍁 "فکر را پر بدهید " و نترسید که از سطح عقیده برود بالاتر "فکر باید بپرد" برسد تا سر کوه تردید وببیند که میان افق باورها کفر و ایمان چه به هم نزدیکند "فکر اگر پر بکشد" بجای این توپ و تفنگ، اینهمه جنگ سینه ها دشت محبت گردد "فکر اگر پر بکشد" هیچکس بد نیست همه پاکیم و رها....

پیج اینستاگرام طبیعت کوه دشت جنگل دریا آسمون

loading...
🍁🍁🍁
🍁🍁🍁 "فکر را پر بدهید " و نترسید که از سطح عقیده برود بالاتر "فکر باید بپرد" برسد تا سر کوه تردید وببیند که میان افق باورها کفر و ایمان چه به هم نزدیکند "فکر اگر پر بکشد" بجای این توپ و تفنگ، اینهمه جنگ سینه ها دشت محبت گردد "فکر اگر پر بکشد" هیچکس بد نیست همه پاکیم و رها.... #آدران #جاده_چالوس #البرز #کرج #کوه #دشت #آفتاب #کوهستان #برف #ابر
131 6 9 ماه قبل