بابل اینفو | Babolinfo Profile Image - @babolinfo

پست اينستاگرام بابل اینفو | Babolinfo (@babolinfo)

توکل یعنی: اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد! تو فقط بخواه و آرزو کن اما پیشاپیش شاد باش سلام صبح همگی بخیر 😁🌹 در جرریان هستین دیگه یه سری برنامه ها از جمله تلگرام رفع فیلتر شدن!!! 🌸😀👏🎊😉😁😂👏🎊🌸

پیج اینستاگرام بابل اینفو | Babolinfo

loading...
توکل یعنی:
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد!
تو
توکل یعنی: اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد! تو فقط بخواه و آرزو کن اما پیشاپیش شاد باش سلام صبح همگی بخیر 😁🌹 در جرریان هستین دیگه یه سری برنامه ها از جمله تلگرام رفع فیلتر شدن!!! 🌸😀👏🎊😉😁😂👏🎊🌸 #بابل_اینفو #خدا #آسایش #به‌به #زندگی
338 2 10 ماه قبل