مصطفی فتحی Profile Image - @fthy62m

پست اينستاگرام مصطفی فتحی (@fthy62m)

سلام دوستان روزتون بخیر و شادی انشاالله خدایا شکرت به خاطر تمام داشته ها و نداشته هامون خدایا شکر به خاطر تمام عزیزانی که درکنار ما هستن خدایا شکر به خاطر اعجاز اسمت.که آرامش بخش طوغیان روحمونه خدایا شکر به خاطر اینکه هستی. خدایا خدا رو برامون حفظ کن ای آن‌که گشاینده‌ی هر بند تویی بیرون زِ عبارت چه و چند، تویی این دولتِ من، بس! که منم بنده‌ی تو این عزتِ من، بس! که خداوند تویی

پیج اینستاگرام مصطفی فتحی

loading...
سلام دوستان روزتون بخیر و شادی انشاالله
خدایا شکرت به خ
سلام دوستان روزتون بخیر و شادی انشاالله خدایا شکرت به خاطر تمام داشته ها و نداشته هامون خدایا شکر به خاطر تمام عزیزانی که درکنار ما هستن خدایا شکر به خاطر اعجاز اسمت.که آرامش بخش طوغیان روحمونه خدایا شکر به خاطر اینکه هستی. خدایا خدا رو برامون حفظ کن #خدا❤❤❤❤ ای آن‌که گشاینده‌ی هر بند تویی بیرون زِ عبارت چه و چند، تویی این دولتِ من، بس! که منم بنده‌ی تو این عزتِ من، بس! که خداوند تویی #ابوسعید_ابوالخیر
112 22 10 ماه قبل