دكتر سحر سلمان Profile Image - @drsaharsalman

پست اينستاگرام دكتر سحر سلمان (@drsaharsalman)

• • سلامم دوستان خوبم : :نه نوحي هست تا از موج و طوفان بركشد ما را .... نه موسايي كه بشكافد عصايش آب دريا را... نه ابراهيم تا ناگه گلستان سازد از آتش ...خدايا 🙏🙏 خدايا جواب دل داغدار هم وطن هاي من را بده .. آخه چرا ..اين غم و ناراحتي در ايران هست خدايا به بزرگيت قسم بسه ديگه 😞😞😞😞🙏🙏 تسليت به مردم ايران 🏴🏴😞🌹 خدا به خانواده هاي داغدار صبر بده🙏🌹🌺 هم وطن عزيز تسليت🏴🏴🏴🌹🌺🌹🌺🌹🌹🌹 1396/10/24 :

پیج اینستاگرام دكتر سحر سلمان

loading...
• • سلامم دوستان خوبم : :نه نوحي هست تا از موج و طوفان بركشد ما را .... نه موسايي كه بشكافد عصايش آب دريا را... نه ابراهيم تا ناگه گلستان سازد از آتش ...خدايا 🙏🙏 خدايا جواب دل داغدار هم وطن هاي من را بده .. آخه چرا ..اين غم و ناراحتي در ايران هست خدايا به بزرگيت قسم بسه ديگه 😞😞😞😞🙏🙏 تسليت به مردم ايران 🏴🏴😞🌹 خدا به خانواده هاي داغدار صبر بده🙏🌹🌺 هم وطن عزيز تسليت🏴🏴🏴🌹🌺🌹🌺🌹🌹🌹 // #ايران_تسليت : #خدا #توكل #نفتکش #نفتکش_ایرانی #سانچي #سحرسلمان #خدايا_كمكشون_كن
527 1 3 روز قبل
1 2