#زبان_کردی کردی به فارسی #ایلام#بجنورد#- language_kurdish