Profile Image - @dariush_jelini

پست اينستاگرام (@dariush_jelini)

میباختی هر شب خودت را در بازیِ بی پایانِ جنگ و خون در بستری خوابیده بودی که میراث بود از لیلی و مجنون حُکمِ تو مرگی بود دردآلود مرگی بدونِ واسطه،بی دست باید که میکُشتی خودت را خود بر روی داری در تَهِ بن بست میباختی خود را و میرفتی تا حول‌و‌حوشِ مرگ،تا باتوم روحت بسوی آسمان میرفت پرتاب میشد جسمت از روو بوم تنهاترین مردِ سیاه چاله بر روی فرشی بودی از کژدم در تو امیدِ زندگانی مُرد امّیدِ آزادیِ این مَردم درپیشِ چشمانِ تو جان میداد یک مَرد با اندیشه های سبز مُردن برایش سخت زیبا بود خوابیده بودش مرگ در هر نبض گم میشدی در کوچه پسکوچه روی تنت بارانِ تهمت بود اندیشه ات آزادی بود اما زنجیری رویِ دستبندت بود میباختی هر شب خودت را در توی اطاقِ بازجویی ها خندیدی و روی تنت میخورد شلاقها جای لالایی ها...

پیج اینستاگرام

loading...
میباختی هر شب خودت را در
بازیِ بی پایانِ جنگ و خون
در بس
میباختی هر شب خودت را در بازیِ بی پایانِ جنگ و خون در بستری خوابیده بودی که میراث بود از لیلی و مجنون حُکمِ تو مرگی بود دردآلود مرگی بدونِ واسطه،بی دست باید که میکُشتی خودت را خود بر روی داری در تَهِ بن بست میباختی خود را و میرفتی تا حول‌و‌حوشِ مرگ،تا باتوم روحت بسوی آسمان میرفت پرتاب میشد جسمت از روو بوم تنهاترین مردِ سیاه چاله بر روی فرشی بودی از کژدم در تو امیدِ زندگانی مُرد امّیدِ آزادیِ این مَردم درپیشِ چشمانِ تو جان میداد یک مَرد با اندیشه های سبز مُردن برایش سخت زیبا بود خوابیده بودش مرگ در هر نبض گم میشدی در کوچه پسکوچه روی تنت بارانِ تهمت بود اندیشه ات آزادی بود اما زنجیری رویِ دستبندت بود میباختی هر شب خودت را در توی اطاقِ بازجویی ها خندیدی و روی تنت میخورد شلاقها جای لالایی ها... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #باخت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
151 4 9 ماه قبل