arefℹ Profile Image - @arefhb1834

پست اينستاگرام arefℹ (@arefhb1834)

📛ی که با # مرگ می رقصد تحقیر مرگ و طناب دار # ببینید murder من از مردن نمی ترسم هراسم از نمردن زیر بار یوغ شیطان... سروش من از مردن نمی ترسم هراسم از نمردن زیر بار یوغ شیطان است نه از جامانده های نسل بوسفیان نه از بوجهل های حافظ قرآن نه از افعی ضحاکان من از تردیدهای کاوه می ترسم من از ماندن به هر قیمت در این ویرانه می ترسم

پیج اینستاگرام arefℹ

loading...
📛 #مرد ی که با مرگ می رقصد تحقیر مرگ و طناب دار #خبر #اخبار ببینید # #ایران #ایرانی #قتل #اعدام #تجاوز #دختر #اعتراض #فقر #فحشاء #خشم_ایران #پسر #ببین #اعتراضات_سراسری #لرستان #کورد #کرمانشاه #تهران #گیلان #مشهد #ایلام #زن #ببینید من از مردن نمی ترسم هراسم از نمردن زیر بار یوغ شیطان... سروش من از مردن نمی ترسم هراسم از نمردن زیر بار یوغ شیطان است نه از جامانده های نسل بوسفیان نه از بوجهل های حافظ قرآن نه از افعی ضحاکان من از تردیدهای کاوه می ترسم من از ماندن به هر قیمت در این ویرانه می ترسم
2.6k 513 10 ماه قبل