shiraz_fast شیراز فست 😎 Profile Image - @shiraz_fast

پست اينستاگرام shiraz_fast شیراز فست 😎 (@shiraz_fast)

👍 بامدادتان فرحبخش تاریخ و تمدن اهورایی ما همه اش شده غروری در ما در باد گذشته خوابیدیم هنوز نیستیم هیچ کدام به فکر فردا هنوز تا به کِی باد گذشته در گلو اندازیم تا به کِی در خواب غفلت باشیم تاریخ گذشتگانمان،بیشترش بود شکوه،راستی،کاریزمایی در هستی ما که تاریخ شویم فردا روزی راستی،چه داریم برای نسلِ فردامان برای ارزانی کااااش با هم شکوه و غروری می ساختیم که به یاد داشته باشد آینده که نخوابند در غرور دیروز که به یاد داشته باشند هنوز که نقطه ای هست در سیاهی هنوز برای رسیدن به شکوه راستی و آزادی هنوز ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

پیج اینستاگرام shiraz_fast شیراز فست 😎

loading...
👍 بامدادتان فرحبخش 
تاریخ و تمدن اهورایی ما
همه اش شده
👍 بامدادتان فرحبخش تاریخ و تمدن اهورایی ما همه اش شده غروری در ما در باد گذشته خوابیدیم هنوز نیستیم هیچ کدام به فکر فردا هنوز تا به کِی باد گذشته در گلو اندازیم تا به کِی در خواب غفلت باشیم تاریخ گذشتگانمان،بیشترش بود شکوه،راستی،کاریزمایی در هستی ما که تاریخ شویم فردا روزی راستی،چه داریم برای نسلِ فردامان برای ارزانی کااااش با هم شکوه و غروری می ساختیم که به یاد داشته باشد آینده که نخوابند در غرور دیروز که به یاد داشته باشند هنوز که نقطه ای هست در سیاهی هنوز برای رسیدن به شکوه راستی و آزادی هنوز ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شیراز #شیرازی #پارس #شیرازیها #کاکوی_شیرازیم #ایران #پارسه #شهرراز #پرسپولیس #تخت_جمشید #پاسارگاد #هخامنشیان #کوروش #داریوش #نقش_رستم #تمدن #فرهنگ #تاریخ #هخامنشیان #باستان #ساسانیان #پاسارگاد
117 1 10 ماه قبل