نه اولین باره نه آخرین بار نه چاره ای ان- pouria_ariaorg
پوریام آریا Profile Image - @pouria_ariaorg

پست اينستاگرام پوریام آریا (@pouria_ariaorg)

نه اولین باره نه آخرین بار نه چاره ای اندیشیدند ، نه چاره ای اندیشیدیم و یقینا ما فراموشکاران ، این فاجعه را نیز فراموش می کنیم و بازماندگانشان همچون خودشان در آتش تنهایی خواهند سوخت ایرانم تسلیت😔😢 . .

پیج اینستاگرام پوریام آریا

loading...
نه اولین باره نه آخرین بار
نه چاره ای اندیشیدند ، نه چار
نه اولین باره نه آخرین بار نه چاره ای اندیشیدند ، نه چاره ای اندیشیدیم و یقینا ما فراموشکاران ، این فاجعه را نیز فراموش می کنیم و بازماندگانشان همچون خودشان در آتش تنهایی خواهند سوخت ایرانم تسلیت😔😢 #ایرانم_تسلیت . . #پوریام_آریا
79 8 7 ماه قبل