SU Profile Image - @su_huzed2018

پست اينستاگرام SU (@su_huzed2018)

ضرب و شتم یک هموطن توسط نیروی سرکوبگر در این هموطن را بجای یکنفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار داده است!!!

پیج اینستاگرام SU

loading...
#ایران- ضرب و شتم یک هموطن #عرب_خوزستان توسط نیروی سرکوب
#ایران- ضرب و شتم یک هموطن #عرب_خوزستان توسط نیروی سرکوبگر #انتظامی در #اهواز؛پلیس این هموطن را بجای یکنفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار داده است!!!
42 0 4 ماه قبل