iran Profile Image - @freeiran94

پست اينستاگرام iran (@freeiran94)

ضرب و شتم یک هموطن توسط نیروی سرکوبگر در این هموطن را بجای یکنفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار داده است!!!

پیج اینستاگرام iran

loading...
#ایران- ضرب و شتم یک هموطن #عرب_خوزستان توسط نیروی سرکوب
#ایران- ضرب و شتم یک هموطن #عرب_خوزستان توسط نیروی سرکوبگر #انتظامی در #اهواز؛پلیس این هموطن را بجای یکنفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار داده است!!!
42 0 10 ماه قبل