RESTART ✌/فاز دو, فاز خون Profile Image - @restart.haft.vadi

پست اينستاگرام RESTART ✌/فاز دو, فاز خون (@restart.haft.vadi)

اصفهان-بهارستان-پمپ بنزین اردیبهشت. -گارد ویژه -چالش گامبی شاه رو تا تهش هستیم... جمهوری اسلامی 22 بهمن امسال رو تو خواب می بینه. این تازه شروع کاره 💪💪💪 Isfahan-Baharestan-gas station-fire challenge

پیج اینستاگرام RESTART ✌/فاز دو, فاز خون

loading...
اصفهان-بهارستان-پمپ بنزین اردیبهشت. -گارد ویژه -چالش گامبی شاه رو تا تهش هستیم... جمهوری اسلامی بهمن امسال رو تو خواب می بینه. این تازه شروع کاره 💪💪💪 -- - #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #اردبیل #تبریز #ارومیه #اراک #یزد #اهواز #ساری #رشت #زاهدان #کردستان #کرمان #کاشان #بوشهر #گرگان #بجنورد #بروجرد #خرمشهر #آبادان #قزوین #کرج #زنجان #قیام #تظاهرات
49 1 2 ماه قبل