سخنان مرموز Profile Image - @persianrune

پست اينستاگرام سخنان مرموز (@persianrune)

لایک و کامنت یادتون نره میگن خواب یہ مرگِ کوتاهہ ولے چہ فرقِ عجیبے است بینِ مرگ و خواب ؛ وقتے عزیزے خوابیده ، دلت میخواد حتے هیچ پرنده اے پر نزنہ تا بیدار نشہ و وقتے مُرده ، دوست دارے با بلندترین صداےِ دنیا بیدارش کنے ولے افسوس تا هستیم قدرِ همدیگر را بدانیم ⁧‫⁧‫‬⁩‬⁩ ⁦‪

پیج اینستاگرام سخنان مرموز

loading...
لایک و کامنت یادتون نره

میگن خواب یہ مرگِ کوتاهہ
ولے چہ
لایک و کامنت یادتون نره میگن خواب یہ مرگِ کوتاهہ ولے چہ فرقِ عجیبے است بینِ مرگ و خواب ؛ وقتے عزیزے خوابیده ، دلت میخواد حتے هیچ پرنده اے پر نزنہ تا بیدار نشہ و وقتے مُرده ، دوست دارے با بلندترین صداےِ دنیا بیدارش کنے ولے افسوس تا هستیم قدرِ همدیگر را بدانیم #پرنده #بیدار #بلندترین ⁧‫ #سخن_مرموز‬⁩ ⁧‫ #کوتاه ‬⁩ #افسوس #قدر #خواب ‬⁩ #مرگ #متن_زیبا #صدای #دنیا #جملات_زیبا #انسانها #آدمها #احساسی #جملات_به_یاد_ماندنی #تکست #زندگی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #نوشته_خاص #عجیب #فرق #مرده #دوست_داری #عزیزی #خوابیده #دلت #جذاب ⁦‪ #‬⁩
290 2 10 ماه قبل