م یزدانی. Profile Image - @mswd_yazdani

پست اينستاگرام م یزدانی. (@mswd_yazdani)

مادر شهید راه میهن و آزادی حسن ترکاشوند که به دست مزدوران خامنه ایی شهید شد.😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #

پیج اینستاگرام م یزدانی.

loading...