مشاوره خواب و زندگی آرام Profile Image - @khab_zendegi_aram

پست اينستاگرام مشاوره خواب و زندگی آرام (@khab_zendegi_aram)

نیایش شبانگاهی 🌕🌕🌕🌙🌙🌙 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی خداوندگارم آن لحظه که من بر زانوانم می‌نشینم و در گرد دنیای خود و دنیای درونم سر را به سویت خم میکنم ،آن لحظه نقطه عاشقی من است و‌آن لحظه ی تسلیم شدن است🙏 خداوندا ایمان یعنی سر به فرود برآرام به هر آنچه تو برایم مقدر کرده ای زیرا میدانم تو میزبان خانه عشقی و میزبان، همیشه بهترینها را برای مهمان خود تدارک می‌بیند❤ خداوندا آن لحظه که تسلیم میشوم، در واژه سپید رنگ صلح با تمام هستی یگانه میشوم و دست بر حلقه میزنم و‌روی زانوانم به نشانه سلام می‌نشینم و‌در مکتب سلام بدعت و‌آغازم را جشن می‌گیریم❤ خداوندا نهایت عشق در تسلیم شدن است زیرا معشوق نه به دنبال منفعتی است نه به دنبال برهان نه به دنبال چون و‌ چرا تنها خود را به رودخانه ای زلال میسپارد و‌میداند حتی سنگها هم مانع تصمیم و‌جاری شدن آن نیستند❤ خداوندا جاودانگی ام را سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم 🙏🙏🙏 خداوندا یاری ام کن همیشه در مرکب عشق باشم🙏❤ هو السلام هو السلام هو السلام ❤❤ شبتان پر از نور و آرامش الهی آرام # مشاوره خواب آرام راحت خوب # نشاط خواب خواب آسان خواب مطلوب مطلوب # زندگی # سالم سالم خوب خواب بهتر تلفنی

پیج اینستاگرام مشاوره خواب و زندگی آرام

loading...
نیایش شبانگاهی 🌕🌕🌕🌙🌙🌙 در دایره قسمت ما نقطه تسلی
نیایش شبانگاهی 🌕🌕🌕🌙🌙🌙 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی خداوندگارم آن لحظه که من بر زانوانم می‌نشینم و در گرد دنیای خود و دنیای درونم سر را به سویت خم میکنم ،آن لحظه نقطه عاشقی من است و‌آن لحظه ی تسلیم شدن است🙏 خداوندا ایمان یعنی سر به فرود برآرام به هر آنچه تو برایم مقدر کرده ای زیرا میدانم تو میزبان خانه عشقی و میزبان، همیشه بهترینها را برای مهمان خود تدارک می‌بیند❤ خداوندا آن لحظه که تسلیم میشوم، در واژه سپید رنگ صلح با تمام هستی یگانه میشوم و دست بر حلقه میزنم و‌روی زانوانم به نشانه سلام می‌نشینم و‌در مکتب سلام بدعت و‌آغازم را جشن می‌گیریم❤ خداوندا نهایت عشق در تسلیم شدن است زیرا معشوق نه به دنبال منفعتی است نه به دنبال برهان نه به دنبال چون و‌ چرا تنها خود را به رودخانه ای زلال میسپارد و‌میداند حتی سنگها هم مانع تصمیم و‌جاری شدن آن نیستند❤ خداوندا جاودانگی ام را سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم 🙏🙏🙏 خداوندا یاری ام کن همیشه در مرکب عشق باشم🙏❤ هو السلام هو السلام هو السلام ❤❤ شبتان پر از نور و آرامش الهی #مشاوره #خواب #خواب آرام مشاوره خواب آرام #خواب راحت #راحت #خواب خوب نشاط #کیفیت خواب #تنظیم خواب #آسان #خواب آسان #آموزش خواب #مطلوب #آرامش #آرامش مطلوب #خواب مطلوب زندگی #خوشبختی #سلامتی سالم #زندگی سالم #سلامت #حس خوب #کلید #بهتر #کلید خواب بهتر #هدف #بیداری #استرس #اضطراب #مشاوره تلفنی #خستگی #موفقیت
78 0 7 ماه قبل