شرفی هستم😎امين Profile Image - @aminsharafiiii

پست اينستاگرام شرفی هستم😎امين (@aminsharafiiii)

افشين يداللهي سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود وحشی شدی غزلم رام‌ تر شود آهو برای چه باید زمان صید کاری کند که خوش اندام‌ تر شود جز اینکه از سر جانش گذشته تا صیاد نابغه ناکام ‌تر شود سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود وحشی شدی غزلم رام‌ تر شود آهو برای چه باید زمان صید کاری کند که خوش اندام‌ تر شود جز اینکه از سر جانش گذشته تا صیاد نابغه ناکام ‌تر شود آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام‌ تر شود چیزی نگفتی و گفتی نگویم و رفتی که قصه پر ابهام‌ تر شود چیزی نگفتی و گفتی نگویم و رفتی که قصه پر ابهام ‌تر شود آنقدر گریه نکردنی میان بغض تا چشم اشک سرانجام‌ تر شود امشب کنار غزل های من بخواب شاید جهان تو آرام ‌تر شود #

پیج اینستاگرام شرفی هستم😎امين

loading...
افشين يداللهي
سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود
وحشی شدی
افشين يداللهي سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود وحشی شدی غزلم رام‌ تر شود آهو برای چه باید زمان صید کاری کند که خوش اندام‌ تر شود جز اینکه از سر جانش گذشته تا صیاد نابغه ناکام ‌تر شود سوزاندی‌ ام که دلم خام‌ تر شود وحشی شدی غزلم رام‌ تر شود آهو برای چه باید زمان صید کاری کند که خوش اندام‌ تر شود جز اینکه از سر جانش گذشته تا صیاد نابغه ناکام ‌تر شود آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام‌ تر شود چیزی نگفتی و گفتی نگویم و رفتی که قصه پر ابهام‌ تر شود چیزی نگفتی و گفتی نگویم و رفتی که قصه پر ابهام ‌تر شود آنقدر گریه نکردنی میان بغض تا چشم اشک سرانجام‌ تر شود امشب کنار غزل های من بخواب شاید جهان تو آرام ‌تر شود #شعر #شاعر #غزل #عشق #عرفان # #عکس #امین_شرفي #اهواز #حافظ #سعدي #مولانا #هوشنگ_ابتهاج #شهریار #فروغ_فرخزاد #سيمين_بهبهاني #خواجوي_كرماني #پروين_اعتصامي #❤️ #١٣٩٧٢٣ #افشين_يداللهي
220 2 7 ماه قبل