گفتار نیکو Profile Image - @goftare_nikoo

پست اينستاگرام گفتار نیکو (@goftare_nikoo)

. برخیز و بیا بُتا برایِ دلِ ما حل کن به جمالِ خویشتن مشکلِ ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گلِ ما 《 حکیم عمر خیام》

پیج اینستاگرام گفتار نیکو

loading...
.
برخیز و بیا بُتا برایِ دلِ ما
حل کن به جمالِ خویشتن مشک
. برخیز و بیا بُتا برایِ دلِ ما حل کن به جمالِ خویشتن مشکلِ ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گلِ ما 《 حکیم عمر خیام》 #سخن #کلام #گفتار #ادبیات #گفتارنیک #گفتار_نیکو #نیکو #زیبا #فرهنگ #انسان #خدا #روشنفکر #زندگی #نیچه #هنر #تاریخ #رمان #کتاب #خیام #عمر_خیام #می #شراب #فارسی #شعر #فارسی #سعدی #فروسی #رودکی #حافظ #مولانا #شاعر
14 3 4 ماه قبل