azadi.rahai3526 Profile Image - @hambastegi.etehad.rahai57l3l26

پست اينستاگرام azadi.rahai3526 (@hambastegi.etehad.rahai57l3l26)

🛑زندگی رو به بهانه چیزی که از وجودش مطمئن نیستیم جهنم نکنیم فعلا فقط به زندگی بیندیشید و ازش نهایت لذت رو ببرید بدبختی و ظلم جمهوری اسلامی رو سرنوشت خود ندونید و بگید اون دنیا پس میدن، همین امروز باید ازشون پس گرفت

پیج اینستاگرام azadi.rahai3526

loading...
🛑زندگی رو به بهانه چیزی که از وجودش مطمئن نیستیم جهنم نکنیم فعلا فقط به زندگی بیندیشید و ازش نهایت لذت رو ببرید بدبختی و ظلم جمهوری اسلامی رو سرنوشت خود ندونید و بگید اون دنیا پس میدن، همین امروز باید ازشون پس گرفت #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز  #قم #مشهد #خرم_آباد #کازرون
205 6 1 هفته قبل