حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید از شاف- cute.__._.ocean
💙Ocean🤗 Profile Image - @cute.__._.ocean

پست اينستاگرام 💙Ocean🤗 (@cute.__._.ocean)

حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید از شافعی نپرسند امثال این مسائل 🕯صوفی بزرگ حافظ شیرازی🕯

پیج اینستاگرام 💙Ocean🤗

loading...