همه عکس ها و کلیپ های ə در اینستاگرام


loading...
ığı,ğı ; "". , ı, , ı ı... Ö , , , ğ, . ı ğ ı . əə ə öə ...😇😻 ı:
: (-😞) ? # 💔🖤
ç ü ış öş 🖤 •:
- ..🔇💔
əə öəəə ı ə üə ə ə 🌸💔 ı:
#Ə İəəə ə : şı ş əə ? ) ğ əü öüü ə ) ğ əıı ə ) üçü üı əşə - ç ıı 👇👇 . . .
ə ç öü əə ş şə, ç öü əə ş əşə ı , üüü ! 💔
🐶🐾 ə ə ə.👀👣🕵🛰✨👽
ə ığıı ə ə öə ı .🌸💙 ı:
: #Ə ə ığı ə çş çş öə üü ,çü çş ə ə əə ı üə ç.... . . .
əə ə əə - ıı. ə ə əə, ə ü əə ı ə ı, əə ə ı , ı ə, əə ııı ə. əə əə üə ı, . ə - əə ı ə ı üə ıığı əə ə ə əə. əəə, əə ı əə ə, əə ıı ı öə ə : 💙 ı:
ü öə, ü əə, şə ə, əə ə.
: əə əə öə şı ə ə ə? əə ı ə ı ə ə ş ə öüü?💔💔.. . .
Ə 😊😍
öə öəə ı. öüüüü ə ü öüüü əəə əə öəəə. əə ə ə ə ə. ı:
- ı, 🖤💫 ıı # + üçü ıı 👈
ı ı üüü... ı:
ə üç ş . ə,ə, ü ə. ə , əə . ə , ə ə. Ü ə , əə əə ə