همه عکس ها و کلیپ های آریامهر در اینستاگرام

 • تگ های مشابه:
loading...
خواص شاش شتر ...نوش جان انبیا الهی و مسلمانان زیر ابی گرامی ◀️از امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند: اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد 1 / صفحه 284 - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد 3 / صفحه 410)
_________________________
◀️امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:
(الکافی / جلد 6 / صفحه 338) 
شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است.(الکافی / جلد 6 / صفحه 338)
_________________________
◀️حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 113)
_________________________
◀️حدیث شماره 31362:
از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 114) 
حدیث شماره 31364:
__________________________
◀️ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است..(وسائل الشیعه (آل بیت)
حر عاملی / جلد 25 / صفحه114- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 87)
__________________________
◀️حدیث شماره 31367:

از امام صاددق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88) 
___________________________
◀️در حدیث شماره 31368 هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115)
_____________________________
◀️حدیث شماره 31369:

مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115) 
______________________________
◀️شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی ک
کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88)
______________________________
◀️از دید اسلام نه تنها ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک هستند، بلکه مدفوع حیوانات اهل
خواص شاش شتر ...نوش جان انبیا الهی و مسلمانان زیر ابی گرامی ◀️از امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند: اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد / صفحه - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: (الکافی / جلد / صفحه ) شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است.(الکافی / جلد / صفحه ) _ ◀️حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️حدیث شماره : از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) حدیث شماره : ◀️ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است..(وسائل الشیعه (آل بیت) حر عاملی / جلد / صفحه- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد / صفحه ) ◀️حدیث شماره : از امام صاددق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه - وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️در حدیث شماره هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️حدیث شماره : مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) ◀️شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی ک کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد / صفحه ) ◀️از دید اسلام نه تنها ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک هستند، بلکه مدفوع حیوانات اهل
امام حسین و حسن گوشواره به گوش داشتند و مثل زن ها موهای خودشان را شانه میزدند ((ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺭﻭﺍﻳﺖ)) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺘﻰ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﺒﻂ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻭﻳﻜﻨﻴﻪ ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭ ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﺜﻘﺐ ﺍﺫﻧﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ‏( ﻛﺎﻥ ‏) ﺣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺷﺤﻤﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻼ ﺍﻻﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺗﺮﻙ ‏( ﻟﻪ ‏) ﻣﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﺃﺱ . ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ((ﺗﺮﺟﻤﻪ)) ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ‏ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ ‏ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﯿﻨﺖ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﻭ ﮐﻨﯿﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﺍﺵ ﻭ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺍ ﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﻭ ﮔﯿﺴﻮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﯾﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ
امام حسین و حسن گوشواره به گوش داشتند و مثل زن ها موهای خودشان را شانه میزدند ((ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺭﻭﺍﻳﺖ)) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺘﻰ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﺒﻂ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻭﻳﻜﻨﻴﻪ ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭ ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﺜﻘﺐ ﺍﺫﻧﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ‏( ﻛﺎﻥ ‏) ﺣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺷﺤﻤﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻼ ﺍﻻﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺗﺮﻙ ‏( ﻟﻪ ‏) ﻣﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﺃﺱ . ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ((ﺗﺮﺟﻤﻪ)) ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ‏ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ ‏ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﯿﻨﺖ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﻭ ﮐﻨﯿﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﺍﺵ ﻭ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺍ ﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﻭ ﮔﯿﺴﻮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﯾﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_ترکیه
نویسنده: #ویلیام_اسپنسر
مترجم: #علی_اصغر_بهران_بیگی
تعداد صفحه: 274
سال چاپ: 1354
نوبت چاپ: دوم
ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب
اندازه: رقعی
نوع جلد: شومیز
کیفیت: عالی
توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی#آریامهر
...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_ترکیه نویسنده: #ویلیام_اسپنسر مترجم: #علی_اصغر_بهران_بیگی تعداد صفحه: سال چاپ: نوبت چاپ: دوم ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب اندازه: رقعی نوع جلد: شومیز کیفیت: عالی توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر ...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_استرالیا
نویسنده: #گودفری_بلوندن
مترجم: #هوشنگ_ابرامی
تعداد صفحه: 158
سال چاپ: 1352
نوبت چاپ: دوم
ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب
اندازه: رقعی
نوع جلد: شومیز
کیفیت: عالی
توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر
...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_استرالیا نویسنده: #گودفری_بلوندن مترجم: #هوشنگ_ابرامی تعداد صفحه: سال چاپ: نوبت چاپ: دوم ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب اندازه: رقعی نوع جلد: شومیز کیفیت: عالی توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر ...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_اتریش
نویسنده: #ریموند_ولرابه
مترجم: #رضا_منعم
تعداد صفحه: 205
سال چاپ: 1354
نوبت چاپ: سوم
ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب
اندازه: رقعی
نوع جلد: شومیز
کیفیت: عالی
توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر
...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_اتریش نویسنده: #ریموند_ولرابه مترجم: #رضا_منعم تعداد صفحه: سال چاپ: نوبت چاپ: سوم ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب اندازه: رقعی نوع جلد: شومیز کیفیت: عالی توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر ...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_آفریقای_جنوبی
نویسنده: #آلن_پاتون
مترجم: #منوچهر_انور
تعداد صفحه: 225
سال چاپ: 1351
نوبت چاپ: اول
ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب
اندازه: رقعی
نوع جلد: شومیز
کیفیت: عالی
توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر
...
نام کتاب: #سرزمین_و_مردم_آفریقای_جنوبی نویسنده: #آلن_پاتون مترجم: #منوچهر_انور تعداد صفحه: سال چاپ: نوبت چاپ: اول ناشر: #بنگاه_ترجمه_و_نشر_کتاب اندازه: رقعی نوع جلد: شومیز کیفیت: عالی توضیحات: #بفرمان محمد رضا شاه #پهلوی #آریامهر ...
به غلط کردن افتادن
.
.وقتی شهر خلوت میشه #قورباغه هفت تیرکش میشه !‏این همونیه که دیروز بعدازظهر در برخورد محترمانه #نیروی_انتظامی خط و نشون میکشید و میگفت تا نیم ساعت دیگه باید آزاد بشه بدون قیدوشرط !
.
#دراویش #دراویش_گنابادی #مزدور #پهلوی #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ناجا #امنیت #
به غلط کردن افتادن . .وقتی شهر خلوت میشه #قورباغه هفت تیرکش میشه !‏این همونیه که دیروز بعدازظهر در برخورد محترمانه #نیروی_انتظامی خط و نشون میکشید و میگفت تا نیم ساعت دیگه باید آزاد بشه بدون قیدوشرط ! . #دراویش #دراویش_گنابادی #مزدور #پهلوی #شاه #شاهنشاه #آریامهر #ناجا #امنیت
‌ سالهاست که 
ایران را لبنانیزه فرهنگی کرده اند 
و حالا مارا ازلبنانیزه شدن سیاسی ایران میترسانند ...!!؟
راستی چرا لابیستهای رژیم حالا ملت را از 
احتمال براندازی وسوری شدن ایران 
می ترسانند ؟؟؟ اخیرا شیرین هانتر درسایت Loboleg 
و یکی بنام 
Gowdat Bahgat
درسایت ناشنال اینترست به حامیان خط براندازی رژیم اخطار کرده اند که دلشان را
با خیال شیرین براندازی که منجر به بالکانیزه شدن ایران می شود ؛ خوش نکنند...! حرفی نیست که برجام بازها از جنبش 
موسوم به 
Persian Spring
نفرت دارند و تردیدی ندارند که 
Persian Spring کدرمز رژیم چنج است ؟؟؟
لذا تمامی اعضای کلوب لابی رژیم و شرکا
میکوشند با تاکتیک فتوشاپ سازی 
زمستان ایرانی و بازسازی کابوس سوری 
فعلا رژیم را از پیچ بحران تاریخ 
عبور دهند ...!
این عبورتاکتیکی که بعهده شخص خامنه یی گذاشته شده حتی می تواند عبوراز تیم برجام باز روحانی و ملاباما و تغییرات سریالی درسپاه و خروج‌نیروهای وابسته از سپاه قدس از سرزمین های عربی هم باشد که درنامه سرگشاده هوشنگ‌ امیراحمدی بظاهربه کروبی 
با جزییات کامل به میان آمده است ...! هرگز رژیم و کارتل لابی آن چنین دلواپس آینده نظام اسلامی که به گفته آنها درتیررس فشارهای سیاسی و اقتصادی و استراتژیکی قرارداد ؛ نبودند ...! یکی در پاسخ به همان مقاله ی 
دلتان را باخیال رژیم چنج خوشحال نکنید 
درهمان سایت نوشته بود؛
 رد پای گاف های اوباما و اوبامایستها را 
داریم پاک می کنیم ...!!!
البته ناگفته نماند که 
بوشیستها هم با گاف عراقی بهترین
فضای استراتژیکی را برای مانور 
سپاه قدس ساختند 
اما یک سئوال ساده تاکتیکی ؛
 راستی چه کسانی از سقوط نظام نا ایرانی 
جمهوری اسلامی نگرانند و چرا ؟؟؟ مانوك خدابخشيان
.
#سعیدشمیرانی#فداییان_ایران#هموطن_بپاخیز #فرح_پهلوی#شهبانو#آریامهر#رضاپهلوی 
#پاینده_ایران_و_ایرانی

#نه_به_حجاب_اجباری
#مسیح_علینژاد 
#انقلاب_زنانه
#حجاب_اجباری
#تبعیض_جنسیتی
.
#سعیدشمیرانی
#جنبش_غیرت 
#۲۲بهمن 
#اعتراضات_سراسری 
#تظاهرات_سراسری 
#اعتصابات_سراسری 
#مابراندازیم 
#IranProtests 
#انقلاب۹۶ 
#قیام_بهمن 
#تاسرنگونى 
#FreeIran 
_____________________________

یکباربرای همیشه بپامیخیزیم...
.
#پاینده_ایران
#free_referendom_for_iran 
#مردم_دانا_و_متحد_شکست_نخواهند_خورد 
#جنبش_فدائیان_ایران 
#ازادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
‌ سالهاست که ایران را لبنانیزه فرهنگی کرده اند و حالا مارا ازلبنانیزه شدن سیاسی ایران میترسانند ...!!؟ راستی چرا لابیستهای رژیم حالا ملت را از احتمال براندازی وسوری شدن ایران می ترسانند ؟؟؟ اخیرا شیرین هانتر درسایت و یکی بنام درسایت ناشنال اینترست به حامیان خط براندازی رژیم اخطار کرده اند که دلشان را با خیال شیرین براندازی که منجر به بالکانیزه شدن ایران می شود ؛ خوش نکنند...! حرفی نیست که برجام بازها از جنبش موسوم به نفرت دارند و تردیدی ندارند که کدرمز رژیم چنج است ؟؟؟ لذا تمامی اعضای کلوب لابی رژیم و شرکا میکوشند با تاکتیک فتوشاپ سازی زمستان ایرانی و بازسازی کابوس سوری فعلا رژیم را از پیچ بحران تاریخ عبور دهند ...! این عبورتاکتیکی که بعهده شخص خامنه یی گذاشته شده حتی می تواند عبوراز تیم برجام باز روحانی و ملاباما و تغییرات سریالی درسپاه و خروج‌نیروهای وابسته از سپاه قدس از سرزمین های عربی هم باشد که درنامه سرگشاده هوشنگ‌ امیراحمدی بظاهربه کروبی با جزییات کامل به میان آمده است ...! هرگز رژیم و کارتل لابی آن چنین دلواپس آینده نظام اسلامی که به گفته آنها درتیررس فشارهای سیاسی و اقتصادی و استراتژیکی قرارداد ؛ نبودند ...! یکی در پاسخ به همان مقاله ی دلتان را باخیال رژیم چنج خوشحال نکنید درهمان سایت نوشته بود؛ رد پای گاف های اوباما و اوبامایستها را داریم پاک می کنیم ...!!! البته ناگفته نماند که بوشیستها هم با گاف عراقی بهترین فضای استراتژیکی را برای مانور سپاه قدس ساختند اما یک سئوال ساده تاکتیکی ؛ راستی چه کسانی از سقوط نظام نا ایرانی جمهوری اسلامی نگرانند و چرا ؟؟؟ مانوك خدابخشيان . #سعیدشمیرانی #فداییان_ایران #هموطن_بپاخیز #فرح_پهلوی #شهبانو #آریامهر #رضاپهلوی #پاینده_ایران_و_ایرانی #نه_به_حجاب_اجباری #مسیح_علینژاد #انقلاب_زنانه #حجاب_اجباری #تبعیض_جنسیتی . #سعیدشمیرانی #جنبش_غیرت #۲۲بهمن #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری #مابراندازیم #انقلاب۹۶ #قیام_بهمن #تاسرنگونى _ یکباربرای همیشه بپامیخیزیم... . #پاینده_ایران #مردم_دانا_و_متحد_شکست_نخواهند_خورد #جنبش_فدائیان_ایران #ازادی #زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
‍ خاطرات سفیر سابق انگلیس در ایران
.
.
.
🔥🔥ابعاد جهانی و عظمت #انقلاب_اسلامی از نظر آخرین سفیر انگلیس در ایران ۱۳۵۷ .
.
.
📝📝سر آنتونی پارسونز آخرین #سفیر_انگلیس در #ایران است که آخرین روزهای حکومت #شاه را در کتاب خود با نام
‍ خاطرات سفیر سابق انگلیس در ایران . . . 🔥🔥ابعاد جهانی و عظمت #انقلاب_اسلامی از نظر آخرین سفیر انگلیس در ایران ۱۳۵۷ . . . 📝📝سر آنتونی پارسونز آخرین #سفیر_انگلیس در #ایران است که آخرین روزهای حکومت #شاه را در کتاب خود با نام "سقوط و غرور" گزارش کرده است۰ مدت #سفارت وی در تهران پنج سال یعنی از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ میلادی بوده و بعد از آن هم معاون قسمت خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس و در سال ۱۹۸۲ هم ریاست هیئت نمایندگی #انگلیس در سازمان ملل متحد را بر عهده داشته است ۰ خواندن کتاب سقوط و غرور از این نظر که دیدگاههای یک دیپلمات کهنه کار و روباه صفت و تیزبین انگلیسی را راجع به وقایع و جریانات سیاسی و دربار و شخص شاه از تزدیک گزارش می کند، جالب توجه است ۰ وی در مورد عظمت و ابعاد وعلل انقلاب اسلامی علیرغم ریشه یابی و تحلیل های یک ذهن مادی و حسابگر غربی در نهایت می نویسد : . 📕📒انقلاب ایران یک "واقعه #تاریخی " است که آن را از نظر عظمت می توان با انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه مقایسه کرد ؛ این واقعه یک تغییر معمولی رژیم در یک کشور جهان سوم و یا تغییر سلطان به #ژنرال از طریق کودتای نظامی یا تغییر یک حکومت از طریق انتخابات و حتی سقوط یک دیکتاتور با اعمال خشونت بدون تغییر اساسی در سازمان حکومت نبود ۰ انقلاب ایران توامان فرو ریختن کامل و اساسی یک #حکومت مقتدر و مستبد و مورد حمایت یک ارتش متحد و وفادار از یک طرف و برخواستن ایرانی کاملا متفاوت از میان ویرانه های نظام سرنگون شده بود ۰ ( کتاب سقوط و غرور ، نوشته #آنتونی_پارسونز ، ص ۹۹ ترجمه منوچهر راستین ، انتشارات هفته ، ۱۳۶۲ ) . 🆔 . . ://./ . .. #پهلوی #قحطی #شاهنشاهی #گرسنگی #دهه_فجر #زمان_شاه #تاریخی #تهران #منوتو #آریایی #محمدرضاشاه #رضاشاه #اسرائیل #رضاخان #رضاپالان #فرح_پهلوی #شهبانو #شاهنشاه #آریامهر
تاریخ به تعداد مغزهای فراموشکار مردم یک جامعه تکرار و دوباره نویسی میشود و مردم فراموشکار می پندارند که این رخدادها تازگی دارد . 📚 کتاب : انشعاب در بهاییت نوشته اسماعیل رایین صفحه صدو سی و سه 📖 آنچه مسلم است ، ظهور باب (سید علی محمد شیرازی معروف به باب که ادعای امام زمانی کرد و پس از وی دستیارش میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاالله نیز چنین ادعایی کرد و فرقه بهایی را پایه گذاری کرد) و جنبش او در آغاز جنبه سیاسی نداشت ، و بیشتر یک هوس و یک سودای زود گذر به حساب می آمد تا یک حادثه اجتماعی ، اما پس از اینکه عده ای از مردم ایران که در زیر فشار ظلم و ستم قاجاریان قرار داشتند ، تحت تاثیر ادعای باب قرار گرفته و با این فریب ، اما با ایمان و اعتقاد ، به این گروه پیوسته بودند و یا بخاطر نارضایتی و تنفری که از دستگاه ظلم و استبداد حکومت قاجار داشتند ، متمایل به بابیان شدند و فعالیت آنها با ماجرای سیاسی درآمیخت ، از یکسو دو قدرت بزرگ زمان بفکر بهره برداری از این موقعیت افتادند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند ، و از سوی دیگر پس از ماجراهای خونین و تاسف آور بابی کُشی ، نام این فرقه به عنوان گروهی مظلوم بر زبان اروپاییان افتاد و جانبداری از آنان به اشکال مختلف آغاز گردید . با همه اینها در آغاز کار ، از دخالت بابیان و بهاییان در سیاست خبری نیست و حتی بهاییت پیروان خود را از هر گونه دخالت در امور سیاسی منع می کند . اما کمی بعد که فتنه باب در ایران منشا اثر و مورد توجه قدرتهای سیاسی خارجی قرار می گیرد ، خصوصا از وقتی که بهاییان در سازمانهای مختلف ، مقاماتی به دست می آورند ، نه فقط اِعمال نفوذ آنان در مسایل داخلی آغاز میشود و بهاییت خود به صورت یکی از ارگانهای سیاسی مملکت در می آید ، بلکه در ضمینه سیاست خارجی و مسایل بین المللی نیز به خودنمایی می پردازد . از نخستین دهه های قرن بیستم ، به تدریج دامنه این فعالیت سیاسی گسترش یافت تا آنجا که قدرتهای بزرگ به نیروهای آشکار و مخفی و مادی و معنوی بهاییان در همه کشورها توجه داشتند و به یکی از رهبران لقب سِر میدادند و آن دیگری را با جلال و جبروت در انگلستان و فرانسه و آمریکا پذیرایی می کردند . (عبدالبها فرزند میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاالله و از رهبران بهایی از انگلستان لقب سِر و نشان نایت هود دریافت کرده است) . عکس مربوط به درگیری دراویش است . سپاس از همراهی شما دوستان
#ایران
#شاهنشاه
#آریامهر
#تشیع
#تسنن
#تصوف_دراویش
#بهایی
تاریخ به تعداد مغزهای فراموشکار مردم یک جامعه تکرار و دوباره نویسی میشود و مردم فراموشکار می پندارند که این رخدادها تازگی دارد . 📚 کتاب : انشعاب در بهاییت نوشته اسماعیل رایین صفحه صدو سی و سه 📖 آنچه مسلم است ، ظهور باب (سید علی محمد شیرازی معروف به باب که ادعای امام زمانی کرد و پس از وی دستیارش میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاالله نیز چنین ادعایی کرد و فرقه بهایی را پایه گذاری کرد) و جنبش او در آغاز جنبه سیاسی نداشت ، و بیشتر یک هوس و یک سودای زود گذر به حساب می آمد تا یک حادثه اجتماعی ، اما پس از اینکه عده ای از مردم ایران که در زیر فشار ظلم و ستم قاجاریان قرار داشتند ، تحت تاثیر ادعای باب قرار گرفته و با این فریب ، اما با ایمان و اعتقاد ، به این گروه پیوسته بودند و یا بخاطر نارضایتی و تنفری که از دستگاه ظلم و استبداد حکومت قاجار داشتند ، متمایل به بابیان شدند و فعالیت آنها با ماجرای سیاسی درآمیخت ، از یکسو دو قدرت بزرگ زمان بفکر بهره برداری از این موقعیت افتادند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند ، و از سوی دیگر پس از ماجراهای خونین و تاسف آور بابی کُشی ، نام این فرقه به عنوان گروهی مظلوم بر زبان اروپاییان افتاد و جانبداری از آنان به اشکال مختلف آغاز گردید . با همه اینها در آغاز کار ، از دخالت بابیان و بهاییان در سیاست خبری نیست و حتی بهاییت پیروان خود را از هر گونه دخالت در امور سیاسی منع می کند . اما کمی بعد که فتنه باب در ایران منشا اثر و مورد توجه قدرتهای سیاسی خارجی قرار می گیرد ، خصوصا از وقتی که بهاییان در سازمانهای مختلف ، مقاماتی به دست می آورند ، نه فقط اِعمال نفوذ آنان در مسایل داخلی آغاز میشود و بهاییت خود به صورت یکی از ارگانهای سیاسی مملکت در می آید ، بلکه در ضمینه سیاست خارجی و مسایل بین المللی نیز به خودنمایی می پردازد . از نخستین دهه های قرن بیستم ، به تدریج دامنه این فعالیت سیاسی گسترش یافت تا آنجا که قدرتهای بزرگ به نیروهای آشکار و مخفی و مادی و معنوی بهاییان در همه کشورها توجه داشتند و به یکی از رهبران لقب سِر میدادند و آن دیگری را با جلال و جبروت در انگلستان و فرانسه و آمریکا پذیرایی می کردند . (عبدالبها فرزند میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاالله و از رهبران بهایی از انگلستان لقب سِر و نشان نایت هود دریافت کرده است) . عکس مربوط به درگیری دراویش است . سپاس از همراهی شما دوستان #ایران #شاهنشاه #آریامهر #تشیع #تسنن #تصوف_دراویش #بهایی
‌
پس از کودتای سوم اسفند و افتادن تهران بدست قشون ، رضا خان امیر پنجه فرماندار آتریاد تهران شد و برای افسران نطق مفصلی کرد.
دومین آگهی ها به دیوار ها به امضای رضا خان چسبانده شد. 
طبق سند تاریخی این دستورات به شرح زیر است

اعلامیه که در ۲۲ فوریه منتشر شد از این قرار است: 
ما پایتخت را تسخیر نکرده‌ایم، زیرا نمی‌توانستیم اسلحه خود را در جایی بلند کنیم که شهریار اقدس و تاجدار ما حضور دارد. فقط به تهران آمدیم که معنی حقیقی سرپرستی مملکت و مرکزیت حکومت بدان اطلاق گردد. حکومتی که در فکر ایران باشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختی‌ها و فلاکت ملت خود واقع نگردد. حکومتی که تجلیل و تعظیم قشون را از اولین سعادت مملکت بشمار آورد، نیرو و راحتی قشون را یگانه راه نجات مملکت بداند. حکومتی که بیت‌المال مسلمین را مرکز شقاوت‌ها، کانون مظالم و قساوت نسازد. حکومتی که در اقطار سرزمین آن هزارها اولاد مملکت از گرسنگی و بدبختی حیات را بدرود نگویند. حکومتی که ناموس و عصمت گیلانی [تبریزی، کرمانی] را با خواهر خود فرق نگذارد. حکومتی که برای زینت و تجمل معدودی، بدبختی مملکتی را تجویز ننماید. حکومتی که بازیچه دست سیاسیون خارجی نباشد. حکومتی که برای چند صد هزار تومان قرض هر روز آبروی ایران را نریزد و مملکت خود را زیر بار فروتنی نبرد. ما سرباز هستیم و فداکار حاضر شده‌ایم برای انجام این آمال خود را نثار نمائیم و غیر از قوت و عظمت قشون برای حفظ شهریار و وطن مقدس آرزوئی نداریم؛ هر لحظه چنان حکومتی تشکیل شود و موجبات شرافت وطن، آزادی، آسایش و ترقی را عملاً نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتار نماید بلکه به معنی واقعی ملت بنگرد، آن لحظه است که ما خواهیم توانست به آتیه امیدوار بوده و چنانچه نشان دادیم وظیفه مدافعه وطن را ایفا نمائیم، با تمام برادران نظامی خود، ژاندارم، افواج پلیس که آنها هم با دلهای دردناک شریک فداکاری اردوی قزاق بودند، کمال صمیمیت را داشته و اجازه نخواهیم داد که دشمنان سعادت قشون، بین ماها تفرقه و نفاق بیافکنند؛ همه شاه پرست و فداکار وطن، همه اولاد ایران، همه خدمتگذار مملکت هستیم. زنده باد شاهنشاه ایران؛ زنده باد ملت ایران، پاینده باد ملت ایران قوی و باعظمت باد قشون قزاق دلاور ایران. (امضا) رضا، رئیس دويزيون قزاق اعلی حضرت شهریاری و فرمانده کل قوا. «رضا»
#رضا_شاه
#رضاشاه_بزرگ
#محمدرضاشاه
#رضاشاه
#آریامهر
#پهلوی
#شاه
#محمدرضا_پهلوی
#محمدرضاپهلوی
‌ پس از کودتای سوم اسفند و افتادن تهران بدست قشون ، رضا خان امیر پنجه فرماندار آتریاد تهران شد و برای افسران نطق مفصلی کرد. دومین آگهی ها به دیوار ها به امضای رضا خان چسبانده شد. طبق سند تاریخی این دستورات به شرح زیر است اعلامیه که در ۲۲ فوریه منتشر شد از این قرار است: ما پایتخت را تسخیر نکرده‌ایم، زیرا نمی‌توانستیم اسلحه خود را در جایی بلند کنیم که شهریار اقدس و تاجدار ما حضور دارد. فقط به تهران آمدیم که معنی حقیقی سرپرستی مملکت و مرکزیت حکومت بدان اطلاق گردد. حکومتی که در فکر ایران باشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختی‌ها و فلاکت ملت خود واقع نگردد. حکومتی که تجلیل و تعظیم قشون را از اولین سعادت مملکت بشمار آورد، نیرو و راحتی قشون را یگانه راه نجات مملکت بداند. حکومتی که بیت‌المال مسلمین را مرکز شقاوت‌ها، کانون مظالم و قساوت نسازد. حکومتی که در اقطار سرزمین آن هزارها اولاد مملکت از گرسنگی و بدبختی حیات را بدرود نگویند. حکومتی که ناموس و عصمت گیلانی [تبریزی، کرمانی] را با خواهر خود فرق نگذارد. حکومتی که برای زینت و تجمل معدودی، بدبختی مملکتی را تجویز ننماید. حکومتی که بازیچه دست سیاسیون خارجی نباشد. حکومتی که برای چند صد هزار تومان قرض هر روز آبروی ایران را نریزد و مملکت خود را زیر بار فروتنی نبرد. ما سرباز هستیم و فداکار حاضر شده‌ایم برای انجام این آمال خود را نثار نمائیم و غیر از قوت و عظمت قشون برای حفظ شهریار و وطن مقدس آرزوئی نداریم؛ هر لحظه چنان حکومتی تشکیل شود و موجبات شرافت وطن، آزادی، آسایش و ترقی را عملاً نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتار نماید بلکه به معنی واقعی ملت بنگرد، آن لحظه است که ما خواهیم توانست به آتیه امیدوار بوده و چنانچه نشان دادیم وظیفه مدافعه وطن را ایفا نمائیم، با تمام برادران نظامی خود، ژاندارم، افواج پلیس که آنها هم با دلهای دردناک شریک فداکاری اردوی قزاق بودند، کمال صمیمیت را داشته و اجازه نخواهیم داد که دشمنان سعادت قشون، بین ماها تفرقه و نفاق بیافکنند؛ همه شاه پرست و فداکار وطن، همه اولاد ایران، همه خدمتگذار مملکت هستیم. زنده باد شاهنشاه ایران؛ زنده باد ملت ایران، پاینده باد ملت ایران قوی و باعظمت باد قشون قزاق دلاور ایران. (امضا) رضا، رئیس دويزيون قزاق اعلی حضرت شهریاری و فرمانده کل قوا. «رضا» #رضا_شاه #رضاشاه_بزرگ #محمدرضاشاه #رضاشاه #آریامهر #پهلوی #شاه #محمدرضا_پهلوی #محمدرضاپهلوی
سیاحان خارجی‌ همه #ایرانی‌ ها= پرشین‌ها را ملتی دورو , دروغگو, تحریف کن و نژاد پرست شناسانده و جالب آنکه منظور سیاحان از ایرانی‌ ,وطن فارس‌ها بوده و وطن ملل غیر فارس را جز ایران ندانسته اند و به ملیت #پرشین تاکید کرده اند در این ۸۰ سال با گسترش مرز‌های ایران (به شکل مرز امروزی)فارسها یا پرشین ها و وطن آنها #ایران را با بشکل امروز تبلیغ می‌کنند و۷۵% ملل غیر فارس را هم پرشین =فارس= ایرانی‌ تعریف می‌کنند
#تبریز #آزربایجان #اراک #قروه #اشنویه #رشت #خیاو #تکاب #جلفا #بناب #مراغه #قزوین #همدان #اهر #تراکتورسازی #آذربایجان #اردبیل #ایرانیان #پرشین #پهلوی #شاهنشاه #آریامهر #آریایی #چو_ایران_نباشد_تن_من_مباد
سیاحان خارجی‌ همه #ایرانی‌ ها= پرشین‌ها را ملتی دورو , دروغگو, تحریف کن و نژاد پرست شناسانده و جالب آنکه منظور سیاحان از ایرانی‌ ,وطن فارس‌ها بوده و وطن ملل غیر فارس را جز ایران ندانسته اند و به ملیت #پرشین تاکید کرده اند در این ۸۰ سال با گسترش مرز‌های ایران (به شکل مرز امروزی)فارسها یا پرشین ها و وطن آنها #ایران را با بشکل امروز تبلیغ می‌کنند و۷۵% ملل غیر فارس را هم پرشین =فارس= ایرانی‌ تعریف می‌کنند #تبریز #آزربایجان #اراک #قروه #اشنویه #رشت #خیاو #تکاب #جلفا #بناب #مراغه #قزوین #همدان #اهر #تراکتورسازی #آذربایجان #اردبیل #ایرانیان #پرشین #پهلوی #شاهنشاه #آریامهر #آریایی #چو_ایران_نباشد_تن_من_مباد
کتاب بخوانیم تا گرفتار نادانی نشویم.

کاش حکومت کتاب خوندن رو هم ممنوع کنه اونوقت مردم ایران برای اظهار روشنفکری هم که شده و یه چیزایی رو نشون بدن روز و شب کتاب میخونن... روزگاری حکومت پهلوی میگفت ایران باستان رو باید دوباره شکوفا کرد مردم ایران میگفتن نه فقط اسلام و زندگی عربی حال حکومت ملایان میگه فقط اسلام و زندگی عربی مردم ایران میگن نه یا تمدن غربی یا ایران باستان... کاش مردم سرزمین من میفهمیدن که چی میخان این ملت خودباخته بید مجنون... که با هر بادی و تبلیغ قویتری به همون سو هجوم میبرن... کتاب و تاریخ و تاریخ و کتاب بخونید اگه دوست دارید از سردرگمی خلاص بشید ولی اگه راضی هستید که هیچی به همین وضع ادامه بدید.

نخست تاریخ ایران رو بخونید کامل.. تا دلتون هم بخواد شیرینه خوندنش بجز شکستهایی که وقتی میخونی قلب ادم درد میگیره... دو قرن سکوت... کتابهای شادروان کسروی.. کتب پروفسور انصاری.. سیاوش اوستا. شجاع الدین شفا. تاریخ اینان

دهم محرم (عاشورا) سال 61 هجری قمری برابر با 21 مهرماه سال 59 هجری شمسی است. بله عاشورا در فصل پاییز بوده!

پس این جنگ در گرمای تابستون نبوده بلکه در مهرماه و در فصل پاییز بوده . کربلا صحرا نیست بلکه یک جلگه حاصلخیز در کنار رود پر آب فرات است. در این جلگه حاصلخیز بیش از شصت درصد مایحتاج کشاورزی مردم عراق تولید می شود. حالا صادرات عظیم خرمای عراق هم که مربوط به این منطقه است بماند. حسین و لشگرش تشنه نبوده اند. اولا در صورت نبود آب هم می توانسته اند از شیر شترهایشان استفاده کنند، که خوردن این شیر در میان مردم عرب بسیار پر طرفدار است. یا می تونستن توی اون چند روز که اونجا بودن چاه بکنن. جلگه کنار رود، هرجا بکنی آب درمیاد فقط دومتر کافیه همه اینو میدونن. در احادیث و روایات و کتب تاریخی اسلامی متفقا همگی به نوره کشیدن امام حسین پیش از آغاز جنگ می پردازند. نوره همان واجبی است و برای استفاده از این ماده نیاز به آب برای دوش گرفتن است ! پس چطور آب در دسترس نبوده؟!! می گویند یزید آب را بر حسین بسته است! چگونه ممکن است کسی بتواند رودخانه پر آب فرات را که عرض آن در بعضی مناطق به چند متر می رسد را ببندد؟!
کتاب بخوانیم تا گرفتار نادانی نشویم. کاش حکومت کتاب خوندن رو هم ممنوع کنه اونوقت مردم ایران برای اظهار روشنفکری هم که شده و یه چیزایی رو نشون بدن روز و شب کتاب میخونن... روزگاری حکومت پهلوی میگفت ایران باستان رو باید دوباره شکوفا کرد مردم ایران میگفتن نه فقط اسلام و زندگی عربی حال حکومت ملایان میگه فقط اسلام و زندگی عربی مردم ایران میگن نه یا تمدن غربی یا ایران باستان... کاش مردم سرزمین من میفهمیدن که چی میخان این ملت خودباخته بید مجنون... که با هر بادی و تبلیغ قویتری به همون سو هجوم میبرن... کتاب و تاریخ و تاریخ و کتاب بخونید اگه دوست دارید از سردرگمی خلاص بشید ولی اگه راضی هستید که هیچی به همین وضع ادامه بدید. نخست تاریخ ایران رو بخونید کامل.. تا دلتون هم بخواد شیرینه خوندنش بجز شکستهایی که وقتی میخونی قلب ادم درد میگیره... دو قرن سکوت... کتابهای شادروان کسروی.. کتب پروفسور انصاری.. سیاوش اوستا. شجاع الدین شفا. تاریخ اینان دهم محرم (عاشورا) سال هجری قمری برابر با مهرماه سال هجری شمسی است. بله عاشورا در فصل پاییز بوده! پس این جنگ در گرمای تابستون نبوده بلکه در مهرماه و در فصل پاییز بوده . کربلا صحرا نیست بلکه یک جلگه حاصلخیز در کنار رود پر آب فرات است. در این جلگه حاصلخیز بیش از شصت درصد مایحتاج کشاورزی مردم عراق تولید می شود. حالا صادرات عظیم خرمای عراق هم که مربوط به این منطقه است بماند. حسین و لشگرش تشنه نبوده اند. اولا در صورت نبود آب هم می توانسته اند از شیر شترهایشان استفاده کنند، که خوردن این شیر در میان مردم عرب بسیار پر طرفدار است. یا می تونستن توی اون چند روز که اونجا بودن چاه بکنن. جلگه کنار رود، هرجا بکنی آب درمیاد فقط دومتر کافیه همه اینو میدونن. در احادیث و روایات و کتب تاریخی اسلامی متفقا همگی به نوره کشیدن امام حسین پیش از آغاز جنگ می پردازند. نوره همان واجبی است و برای استفاده از این ماده نیاز به آب برای دوش گرفتن است ! پس چطور آب در دسترس نبوده؟!! می گویند یزید آب را بر حسین بسته است! چگونه ممکن است کسی بتواند رودخانه پر آب فرات را که عرض آن در بعضی مناطق به چند متر می رسد را ببندد؟!
نماینده جمهوری اسلامی در جنایات غوطه شرقی چه گروهی است؟ 
جیش الشعبی یا نیروهای مردمی در سوریه

جمهوری اسلامی بعد از پروژه حزب‌الله در لبنان که آن‌را بزرگترین دستاورد خود در منطقه می‌داند، برای کنترل هرچه بیشتر سوریه و عراق تصمیم به ساخت نیرویی از جنس حزب‌الله در این کشورها گرفت.

از این‌رو حشدالشعبی را در عراق تشکیل داد و نام شبه نظامیان وابسته به خود در سوریه را
نماینده جمهوری اسلامی در جنایات غوطه شرقی چه گروهی است؟ جیش الشعبی یا نیروهای مردمی در سوریه جمهوری اسلامی بعد از پروژه حزب‌الله در لبنان که آن‌را بزرگترین دستاورد خود در منطقه می‌داند، برای کنترل هرچه بیشتر سوریه و عراق تصمیم به ساخت نیرویی از جنس حزب‌الله در این کشورها گرفت. از این‌رو حشدالشعبی را در عراق تشکیل داد و نام شبه نظامیان وابسته به خود در سوریه را "جیش_الشعبی" گذاشت. حسین همدانی سردار بدنام سپاهی که در سال ۹۴ در سوریه کشته شد، توسط سپاه قدس به سوریه فرستاده شد تا بنای این گروه شبه نظامی را در سوریه بگذارد. همدانی که پیشتر فرمانده سپاه تهران بود و سابقه سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات سال ۸۸ را در کارنامه خود داشت، با الگو برداری از نیروی شبه‌نظامی بسیج در ایران و تجربیاتی که در سال ۸۸ از سرکوب مردم بدست آورده بود شبه نظامیان جیش‌ الشعبی را در سوریه بنا گذاشت. با توجه به گفته‌های حسین همدانی و محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه)، جیش‌الشعبی از ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان تشکیل شده است و حدود ۷۰ هزار نیروی مسلح دارد که بیش از ۳۰ هزار نفر از این نیروها توسط جمهوری اسلامی و در ایران آموزش دیده اند. همچنین کلیه نیازهای این گروه توسط ج.ا تامین می‌شود. در نسل کشی که این روزها در غوطه شرقی جریان دارد به غیر از بمباران هواپیماهای روسی-سوری نقش این گروه شبه نظامی وابسته به ج.ا بسیار پررنگ است. اگر امروز بر جنایات این فرقه تبهکار از غوطه تا #گلستان_هفتم سرپوش بگذاریم و به آن اعتراض نکنیم، بی شک همراه با این جنایات شده‌ایم. #دختران_خیابان_انقلاب #براندازم #قیامسراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
نماینده جمهوری اسلامی در جنایات غوطه شرقی چه گروهی است؟ 
جیش الشعبی یا نیروهای مردمی در سوریه

جمهوری اسلامی بعد از پروژه حزب‌الله در لبنان که آن‌را بزرگترین دستاورد خود در منطقه می‌داند، برای کنترل هرچه بیشتر سوریه و عراق تصمیم به ساخت نیرویی از جنس حزب‌الله در این کشورها گرفت.

از این‌رو حشدالشعبی را در عراق تشکیل داد و نام شبه نظامیان وابسته به خود در سوریه را
نماینده جمهوری اسلامی در جنایات غوطه شرقی چه گروهی است؟ جیش الشعبی یا نیروهای مردمی در سوریه جمهوری اسلامی بعد از پروژه حزب‌الله در لبنان که آن‌را بزرگترین دستاورد خود در منطقه می‌داند، برای کنترل هرچه بیشتر سوریه و عراق تصمیم به ساخت نیرویی از جنس حزب‌الله در این کشورها گرفت. از این‌رو حشدالشعبی را در عراق تشکیل داد و نام شبه نظامیان وابسته به خود در سوریه را "جیش_الشعبی" گذاشت. حسین همدانی سردار بدنام سپاهی که در سال ۹۴ در سوریه کشته شد، توسط سپاه قدس به سوریه فرستاده شد تا بنای این گروه شبه نظامی را در سوریه بگذارد. همدانی که پیشتر فرمانده سپاه تهران بود و سابقه سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات سال ۸۸ را در کارنامه خود داشت، با الگو برداری از نیروی شبه‌نظامی بسیج در ایران و تجربیاتی که در سال ۸۸ از سرکوب مردم بدست آورده بود شبه نظامیان جیش‌ الشعبی را در سوریه بنا گذاشت. با توجه به گفته‌های حسین همدانی و محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه)، جیش‌الشعبی از ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان تشکیل شده است و حدود ۷۰ هزار نیروی مسلح دارد که بیش از ۳۰ هزار نفر از این نیروها توسط جمهوری اسلامی و در ایران آموزش دیده اند. همچنین کلیه نیازهای این گروه توسط ج.ا تامین می‌شود. در نسل کشی که این روزها در غوطه شرقی جریان دارد به غیر از بمباران هواپیماهای روسی-سوری نقش این گروه شبه نظامی وابسته به ج.ا بسیار پررنگ است. اگر امروز بر جنایات این فرقه تبهکار از غوطه تا #گلستان_هفتم سرپوش بگذاریم و به آن اعتراض نکنیم، بی شک همراه با این جنایات شده‌ایم. #دختران_خیابان_انقلاب #براندازم #قیامسراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
لطفا شر کنید
فریب ادعاهای نخ نمای جمهوری اسلامی را نخوریم.
بسیجی ( محمدحسین حدادیان ) که توسط رژیم
به همراه سه تن دیگر از نیروی ناجا قربانی شد تا سرکوب 
معترضین سرسخت دراویش با مجوز شلیک گلوله و خنثی کردن و همراهی افکار عمومی میسر گردد
لطفا شر کنید فریب ادعاهای نخ نمای جمهوری اسلامی را نخوریم. بسیجی ( محمدحسین حدادیان ) که توسط رژیم به همراه سه تن دیگر از نیروی ناجا قربانی شد تا سرکوب معترضین سرسخت دراویش با مجوز شلیک گلوله و خنثی کردن و همراهی افکار عمومی میسر گردد
❤️ سوم اسفند ماه او میآید ... در میان قزاقها ، رضا فردی آزاد اندیش ولی نا آرام و متمرد بود ٬ او یک بار در زمان استاروسلسکی ، پاگون یکی از افسران روسی ارشدش را کند ٬ او همچنین فرماندهی معنوی سایر افسران ایرانی را نیز بدست آورده بود ٬ چرا که سایر افسران نیز از او تبعیت می‌کردند و استاروسلسکی همواره مجبور بود او را راضی نگه دارد . او اهل تملق نبود و با زیر دستانش در بریگاد به نیکی رفتار می‌کرد و گاه به آنان از جیب خود انعام نیز می‌داد ٬ گاهی نیز مانند سایر قزاقها دست به شمشیر و اسلحه می‌برد ٬ ولی کینه جو نبود و انتقام نمی‌گرفت ٬ یکی از افسران هم رده اش به نام علیشاه در درگیری صورت او را زخمی کرد ٬ زمانی که رضا وزیر جنگ شد ٬ افسر مزبور فرار کرد ٬ بدستور رضا او را برگرداندند و با درجه‌ای از او دلجویی کردند و او تا مقام سرتیپی نیز رسید!

#رضا_شاه_پهلوی
.
❤️ سوم اسفند ماه او میآید ... در میان قزاقها ، رضا فردی آزاد اندیش ولی نا آرام و متمرد بود ٬ او یک بار در زمان استاروسلسکی ، پاگون یکی از افسران روسی ارشدش را کند ٬ او همچنین فرماندهی معنوی سایر افسران ایرانی را نیز بدست آورده بود ٬ چرا که سایر افسران نیز از او تبعیت می‌کردند و استاروسلسکی همواره مجبور بود او را راضی نگه دارد . او اهل تملق نبود و با زیر دستانش در بریگاد به نیکی رفتار می‌کرد و گاه به آنان از جیب خود انعام نیز می‌داد ٬ گاهی نیز مانند سایر قزاقها دست به شمشیر و اسلحه می‌برد ٬ ولی کینه جو نبود و انتقام نمی‌گرفت ٬ یکی از افسران هم رده اش به نام علیشاه در درگیری صورت او را زخمی کرد ٬ زمانی که رضا وزیر جنگ شد ٬ افسر مزبور فرار کرد ٬ بدستور رضا او را برگرداندند و با درجه‌ای از او دلجویی کردند و او تا مقام سرتیپی نیز رسید! #رضا_شاه_پهلوی .
گذر ایام

مُرده آنست که نامش به نکویی نبرند

عاقبت سنگ قبر ابراهیم یزدی و ژنرال نادر جهانبانی ، یکی شورشی اسلامی با سنگ قبر شکسته و یکی ثبت شده در قلب مردم و شاگردانش
گذر ایام مُرده آنست که نامش به نکویی نبرند عاقبت سنگ قبر ابراهیم یزدی و ژنرال نادر جهانبانی ، یکی شورشی اسلامی با سنگ قبر شکسته و یکی ثبت شده در قلب مردم و شاگردانش
بیانیه هشدارآمیز دراویش خطاب به حاکمان ایران

ایران پرس نیوز:
بنا به گزارشها، شمار دراویش دستگیرشده در تهران به حدود ۴۰۰ نفر رسیده است. به گفته شاهدان، هنگام انتقال آنان به زندان، ماموران حکومتی به شکل تونلی ایستاده بودند و دروایش را بطور وحشیانه‌ با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می دادند. (عکس زیر)

تعداد زیادی از بازداشت شدگان دچار جراحت‌هایی مانند شکستگی سر و دست و پا شده‌اند ولی بدون معالجه به زندان انتقال یافته‌اند. گفته می شود رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی پس از زخمی شدن با گلوله ماموران به بیمارستان منتقل شده‌اند و پس از آن خبر جدیدی از آنان در دسترس نیست؛ مقامات قضایی و امنیتی در پیگیری خانواده ها از پاسخگویی خودداری می کنند. از محل نگهداری و وضعیت سلامتی لیلی نایب‌زاده یکی از زنان بازداشت شده که باردار است، نیز اطلاعی در دست نیست.

این در حالیست که دبیر شورایعالی امنیت حکومت ایران امروز دراویش را تهدید کرد و گفت: با بانیان، طراحان، عناصر پشت پرده و عناصر مجری آشوب‌های اخیر برخورد قاطعی خواهد شد.

به گزارش فارس، علی شمخانی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع تعدادی از نیروهای حکومتی که گفته می شود در درگیریهای اخیر کشته شده اند، در گفت‌وگو با شبکه خبر عنوان کرد: جمهوری اسلامی حتما با بانیان، طراحان، عناصر پشت پرده و عناصر مجری برخورد قاطعی خواهد کرد و ریشه این نوع فتنه‌ها را در کشور خواهد خشکاند.

در همین حال سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش در بیانیه ای نوشت: برنامه‌ریزان امنیتی کشور رفتارشان بگونه‌ ای نباشد که جامعهٴ درویشی را از مشی صلح‌ طلبانه پشیمان نمایند

این منبع نوشت: اقدامات خشونت‌آمیز و بکار بردن سلاح از سوی ضابطین دادگستری و برخورد قهرآمیز و حمله به جمع دراویش و ضرب ‌و شتم شدید و توهین و فحاشی به آنها در حین بازداشت، انتساب اتهامات بی‌ پایه و اساس به دستگیرشدگان، بی‌ رحمی و رفتار قلدرمآبانه و شقاوت بیش از حد؛ هشدار و زنگ خطری‌ است برای دولتمردان کشور و جامعه درویشی.... برنامه‌ریزان امنیتی کشور باید به این نکته توجه نمایند که رفتارشان به‌گونه‌ ای نباشد که جامعه درویشی را از مشی صلح‌ طلبانه پشیمان نمایند و به اجبار آنها را وادار به واکنش‌هایی نمایند که با اصول اعتقادی آنها در تعارض است.... بر اساس آموزه‌های درویشی همه‌‌ درویشان از هرگونه تنش و ایجاد بحران در جامعه پرهیز می‌کنند اما این بدان معنا نیست که حقوق حقه‌ خود را نادیده بگیرند.
#گلستان_هفتم

#دختران_خیابان_انقلاب

#براندازم

#قیام__سراسری

#تظاهرات_سراسری

#اعتصابات_سراسری
بیانیه هشدارآمیز دراویش خطاب به حاکمان ایران ایران پرس نیوز: بنا به گزارشها، شمار دراویش دستگیرشده در تهران به حدود ۴۰۰ نفر رسیده است. به گفته شاهدان، هنگام انتقال آنان به زندان، ماموران حکومتی به شکل تونلی ایستاده بودند و دروایش را بطور وحشیانه‌ با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می دادند. (عکس زیر) تعداد زیادی از بازداشت شدگان دچار جراحت‌هایی مانند شکستگی سر و دست و پا شده‌اند ولی بدون معالجه به زندان انتقال یافته‌اند. گفته می شود رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی پس از زخمی شدن با گلوله ماموران به بیمارستان منتقل شده‌اند و پس از آن خبر جدیدی از آنان در دسترس نیست؛ مقامات قضایی و امنیتی در پیگیری خانواده ها از پاسخگویی خودداری می کنند. از محل نگهداری و وضعیت سلامتی لیلی نایب‌زاده یکی از زنان بازداشت شده که باردار است، نیز اطلاعی در دست نیست. این در حالیست که دبیر شورایعالی امنیت حکومت ایران امروز دراویش را تهدید کرد و گفت: با بانیان، طراحان، عناصر پشت پرده و عناصر مجری آشوب‌های اخیر برخورد قاطعی خواهد شد. به گزارش فارس، علی شمخانی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع تعدادی از نیروهای حکومتی که گفته می شود در درگیریهای اخیر کشته شده اند، در گفت‌وگو با شبکه خبر عنوان کرد: جمهوری اسلامی حتما با بانیان، طراحان، عناصر پشت پرده و عناصر مجری برخورد قاطعی خواهد کرد و ریشه این نوع فتنه‌ها را در کشور خواهد خشکاند. در همین حال سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش در بیانیه ای نوشت: برنامه‌ریزان امنیتی کشور رفتارشان بگونه‌ ای نباشد که جامعهٴ درویشی را از مشی صلح‌ طلبانه پشیمان نمایند این منبع نوشت: اقدامات خشونت‌آمیز و بکار بردن سلاح از سوی ضابطین دادگستری و برخورد قهرآمیز و حمله به جمع دراویش و ضرب ‌و شتم شدید و توهین و فحاشی به آنها در حین بازداشت، انتساب اتهامات بی‌ پایه و اساس به دستگیرشدگان، بی‌ رحمی و رفتار قلدرمآبانه و شقاوت بیش از حد؛ هشدار و زنگ خطری‌ است برای دولتمردان کشور و جامعه درویشی.... برنامه‌ریزان امنیتی کشور باید به این نکته توجه نمایند که رفتارشان به‌گونه‌ ای نباشد که جامعه درویشی را از مشی صلح‌ طلبانه پشیمان نمایند و به اجبار آنها را وادار به واکنش‌هایی نمایند که با اصول اعتقادی آنها در تعارض است.... بر اساس آموزه‌های درویشی همه‌‌ درویشان از هرگونه تنش و ایجاد بحران در جامعه پرهیز می‌کنند اما این بدان معنا نیست که حقوق حقه‌ خود را نادیده بگیرند. #گلستان_هفتم #دختران_خیابان_انقلاب #براندازم #قیامسراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته است:
حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته است: "نیروی انتظامی اجازه نداد قطره‌ای خون از بینی شهروندی ریخته شود."!!! برای رد ادعای این مزدور نظام اسلامی به این نمونه از برخورد خشن از سوی نظام اسلامی ملایان با معترضین بنگرید: آثار زخم های بجامانده بر روی صورت محمدحسین حدادیان ثابت میکند این زخمها براثر اثابت گلوله های پلاستیکی اسلحه وینچستر نیروهای ضدشورش ایجادشده و نە مقاومت دراویش. این ایرانی معترض بدست سرکوبگران نظام اسلامی کشته شد. #گلستان_هفتم #دختران_خیابان_انقلاب #براندازم #قیامسراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
تجاوز آيت الله خمينى به دختر ٥ ساله

کتاب «لله ثم للتاريخ» كه نويسنده آن علامه السيد حسين الموسوی از علماى مشهور و بنام نجف و از شاگردان برجسته آيت الله خوئى است خاطره اى را نوشته است از زمانى كه آيت الله خمينى در عراق ساكن بود و ايشان در مسافرتها به همراه وى بود.

اين روحانى شيعه عراقى نوشته است:
وقتی خمینی در عراق بود، ما با او رفت و آمد داشتیم، و از او دانش فرا می گرفتیم، و ارتباط ما کم کم بيشتر شد تا جائى من يكى از معتمدين وى شدم، یک بار دعوتی از یکی از شهرها براى آيت الله خمينى فرستاده شد،

آن شهر در غرب واقع شده بود، که تقریبا تا آنجا با ماشین یک ساعت و نیم راه بود، ايشان از من خواست تا با او همسفر شوم، و با او به آن شهر برم، به آنجا که رفتیم از ما استقبال زيادى کردند و ما را بی نهایت مورد اکرام قرار دادند.
در این مدت نزد قبیله ای از شیعیان آنجا بودیم که عزمشان را جزم کرده و عهد بسته بودند تا در آن مناطق تشیع را نشر بدهند و همیشه یک تصویر به یاد ماندنی از ما را که در خانه شان گرفته بودیم حفظ می کردند.
وقتی مدت سفر تمام شد و از آنجا برگشتیم در راه بازگشت و عبور ما از بغداد، امام خواست تا مقداری استراحت کند و خستگی سفر بر طرف شود. دستور داد تا به منطقه عطیفیه برویم چرا که در آنجا یک مرد ایرانی الأصل شيعه ساکن بود که به او سید صاحب می گفتند و سيد صاحب و خمينى با همدیگر آشنایی زیادی داشتند.
سید صاحب با آمدن ما خوشحال شد و برای ما غذای فاخری آماده کرد و بعضی از بستگانش را هم خبر داد تا در جلسه حاضر شوند و منزلش برای خوش آمد گویی به ما شلوغ شد.
ايشان از ما درخواست کرد تا شب را در منزلش بمانیم, امام نيز موافقت کرد. هنگام شام هم که شد برای ما شام آورد و جمعیت حاضر دست امام را می بوسیدند و از او سؤال می پرسیدند و او هم به آنها پاسخ می داد.
وقتی هنگام خواب فرا رسید و جمعیت اهالی محل هر کس به خانه اش برگشت، امام چشمش به دختر بچه ٤ یا ٥ ساله صاحب خانه افتاد که بسیار زیبا و دلربا بود.
امام از سید صاحب خواست تا اين دختر خردسال را برايش بیاورد كه او را صیغه نماید و از او لذّت ببرد. پدرش با خوشحالی زیاد قبول کرد و خمینی شب را با هم آغوشی آن دختر بچه به سر برد و ما تا صبح صدای گریه و جیغ و فریاد آن دختر بچه را از اتاق كنارى(اتاقى كه خمينى در آن با دختر بچه خلوت كرده بود) می شنیدیم.
بالاخره آن شب تمام شد و وقتی صبح شد و برای خوردن صبحانه نشسته بودیم، خمینی به من نگاهی کرد و در صورت من نشانه هایی از عدم رضایت از کار
تجاوز آيت الله خمينى به دختر ٥ ساله کتاب «لله ثم للتاريخ» كه نويسنده آن علامه السيد حسين الموسوی از علماى مشهور و بنام نجف و از شاگردان برجسته آيت الله خوئى است خاطره اى را نوشته است از زمانى كه آيت الله خمينى در عراق ساكن بود و ايشان در مسافرتها به همراه وى بود. اين روحانى شيعه عراقى نوشته است: وقتی خمینی در عراق بود، ما با او رفت و آمد داشتیم، و از او دانش فرا می گرفتیم، و ارتباط ما کم کم بيشتر شد تا جائى من يكى از معتمدين وى شدم، یک بار دعوتی از یکی از شهرها براى آيت الله خمينى فرستاده شد، آن شهر در غرب واقع شده بود، که تقریبا تا آنجا با ماشین یک ساعت و نیم راه بود، ايشان از من خواست تا با او همسفر شوم، و با او به آن شهر برم، به آنجا که رفتیم از ما استقبال زيادى کردند و ما را بی نهایت مورد اکرام قرار دادند. در این مدت نزد قبیله ای از شیعیان آنجا بودیم که عزمشان را جزم کرده و عهد بسته بودند تا در آن مناطق تشیع را نشر بدهند و همیشه یک تصویر به یاد ماندنی از ما را که در خانه شان گرفته بودیم حفظ می کردند. وقتی مدت سفر تمام شد و از آنجا برگشتیم در راه بازگشت و عبور ما از بغداد، امام خواست تا مقداری استراحت کند و خستگی سفر بر طرف شود. دستور داد تا به منطقه عطیفیه برویم چرا که در آنجا یک مرد ایرانی الأصل شيعه ساکن بود که به او سید صاحب می گفتند و سيد صاحب و خمينى با همدیگر آشنایی زیادی داشتند. سید صاحب با آمدن ما خوشحال شد و برای ما غذای فاخری آماده کرد و بعضی از بستگانش را هم خبر داد تا در جلسه حاضر شوند و منزلش برای خوش آمد گویی به ما شلوغ شد. ايشان از ما درخواست کرد تا شب را در منزلش بمانیم, امام نيز موافقت کرد. هنگام شام هم که شد برای ما شام آورد و جمعیت حاضر دست امام را می بوسیدند و از او سؤال می پرسیدند و او هم به آنها پاسخ می داد. وقتی هنگام خواب فرا رسید و جمعیت اهالی محل هر کس به خانه اش برگشت، امام چشمش به دختر بچه ٤ یا ٥ ساله صاحب خانه افتاد که بسیار زیبا و دلربا بود. امام از سید صاحب خواست تا اين دختر خردسال را برايش بیاورد كه او را صیغه نماید و از او لذّت ببرد. پدرش با خوشحالی زیاد قبول کرد و خمینی شب را با هم آغوشی آن دختر بچه به سر برد و ما تا صبح صدای گریه و جیغ و فریاد آن دختر بچه را از اتاق كنارى(اتاقى كه خمينى در آن با دختر بچه خلوت كرده بود) می شنیدیم. بالاخره آن شب تمام شد و وقتی صبح شد و برای خوردن صبحانه نشسته بودیم، خمینی به من نگاهی کرد و در صورت من نشانه هایی از عدم رضایت از کار
🔴 پرونده سازی جعلی برای دراویش گنابادی 🔺عکس سمت چپ مربوط به ۶ ماه پیش است که از اراذل_و_اوباش تهران گرفته اند 🔺و این عکس سمت راست را امروز در کانال خبر فوری به دروغ گفته اند که سلاحهای کشف شده از دراویش است!!! ببینید برای فریب افکار عمومی این نظام جنایتکار دست به چه کارهایی که نمی زند.
مردم هوشیار باشید و ابدا آنچه در فضای مجازی و رسانه های تحت نفوذ نظام پخش و گفته میشود اعتماد نکنید.

#گلستان_هفتم

#دختران_خیابان_انقلاب

#براندازم

#قیام__سراسری

#تظاهرات_سراسری

#اعتصابات_سراسری
🔴 پرونده سازی جعلی برای دراویش گنابادی 🔺عکس سمت چپ مربوط به ۶ ماه پیش است که از اراذل_و_اوباش تهران گرفته اند 🔺و این عکس سمت راست را امروز در کانال خبر فوری به دروغ گفته اند که سلاحهای کشف شده از دراویش است!!! ببینید برای فریب افکار عمومی این نظام جنایتکار دست به چه کارهایی که نمی زند. مردم هوشیار باشید و ابدا آنچه در فضای مجازی و رسانه های تحت نفوذ نظام پخش و گفته میشود اعتماد نکنید. #گلستان_هفتم #دختران_خیابان_انقلاب #براندازم #قیامسراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
یک پیرمرد درویش ۸۳ ساله که اعتراف کرد رئیس سیا و موسس موساد هم بوده، قصد داشت با بمب هسته ای جمهوری مقدس اسلامی را نابود کند که به هول الهی و درایت سربازان آقا امام زمان، به اسارت درآمد!
وی در هنگام دستگیری به قصد خودکشی سر خود را با کارد و سلاح نیروهای فداکار پلیس زخمی کرد که خوشبختانه از عجله وی برای خودکشی تا قبل از رسیدن به دستشویی زندان، جلوگیری شد!
.
یک پیرمرد درویش ۸۳ ساله که اعتراف کرد رئیس سیا و موسس موساد هم بوده، قصد داشت با بمب هسته ای جمهوری مقدس اسلامی را نابود کند که به هول الهی و درایت سربازان آقا امام زمان، به اسارت درآمد! وی در هنگام دستگیری به قصد خودکشی سر خود را با کارد و سلاح نیروهای فداکار پلیس زخمی کرد که خوشبختانه از عجله وی برای خودکشی تا قبل از رسیدن به دستشویی زندان، جلوگیری شد! .
بیخود نمیگیم ۳۹ ساله داعش بر ما ایرانیان حکومت می‌کنه!! از زمان خمینی هندی زاده تا خامنه ای و اراذل و اوباشان‌ سپاه و بسیج
اگر صدام حسین ايران را ميگرفت احتمالا چنين برخوردی ممكن بود با اعتراضات مردم بكنه!!
این حرامزاده را هرجا که پیدا کردید به درک واصل کنید، نکشیم میکشنمون....
.
ا
بیخود نمیگیم ۳۹ ساله داعش بر ما ایرانیان حکومت می‌کنه!! از زمان خمینی هندی زاده تا خامنه ای و اراذل و اوباشان‌ سپاه و بسیج اگر صدام حسین ايران را ميگرفت احتمالا چنين برخوردی ممكن بود با اعتراضات مردم بكنه!! این حرامزاده را هرجا که پیدا کردید به درک واصل کنید، نکشیم میکشنمون.... . ا
کودک خود را از جهنم نترسانید ذات او را پاک پرورش دهید وعده بهشت هم به او ندهید فقط به او بیاموزید که خوب بودن، لازمه انسانیت است.

#انسانیت 
#کوروش_بزرگ 
#داریوش_بزرگ 
#آریامهر 
#آزادی 
#حقوق_بشر 
#ایران_من 
#ایران_اهورایی 
#زرتشتیان 
#زرتشت 
#زرتشتی
#مهر
#مهربانی
#محبت
#فردوسی 
#شاهان_ایران 
#ایران 
#ایرانیان 
#شکوه_آزادی 
#ایرانی 
#هخامنشی
کودک خود را از جهنم نترسانید ذات او را پاک پرورش دهید وعده بهشت هم به او ندهید فقط به او بیاموزید که خوب بودن، لازمه انسانیت است. #انسانیت #کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #آریامهر #آزادی #حقوق_بشر #ایران_من #ایران_اهورایی #زرتشتیان #زرتشت #زرتشتی #مهر #مهربانی #محبت #فردوسی #شاهان_ایران #ایران #ایرانیان #شکوه_آزادی #ایرانی #هخامنشی
نیکی هیلی: جمهوری اسلامی ایران منشاء مصائب انسانی در خاورمیانه است!
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اقدامات ایران در کشورهائی مانند سوریه و یمن را سر منشاء مصائب انسانی ناشی از درگیری های نظامی در خاورمیانه خواند.
وی در شورای امنیت سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران منبع ِ اقدامات بی ثبات کننده‌ای ست که به تقریباً تمام منطقه خاورمیانه سرایت کرده است.
خانم هیلی از ایران به عنوان مهمترین کشور حامی تروریسم نام برد و برای مثال به ارسال موشک های بالیستیک از جانب تهران برای شورشیان حوثی یمن اشاره کرد؛ اقدامی که به طولانی تر شدن جنگ داخلی در یمن، قطحی فراگیر، و مصائب انسانی بیشمار برای میلیون ها نفر از مردم آن کشور منجر شده است.
خانم هیلی در بخش دیگری از سخنان خود بمباران های هوایی «غوطه شرقی» در حومه دمشق را محکوم کرد. در این بمباران ها که بنا به گزارش ها تنها در سه روز اخیر به کشته شدن بیش از ۲۵۰نفر شامل ۶۵کودک منجر شده و طبعاً بدون حمایت همه جانبه روسیه از رژیم حاکم بر سوریه امکانپذیر نبوده است.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین گفت: روسیه به عنوان یکی از حامیان اسد، باید این رفتار را تغییر دهد. روسیه می تواند بشار اسد را برای دستیابی به صلحی که هم به نفع مردم سوریه است و هم به سود امنیت منطقه تحت فشار بگذارد.

کشتار غوطه شرقی
نهادهای حقوق بشری می گویند در دو روز گذشته بمباران منطقه غوطه شرقی توسط ارتش اسد بیش از ۲۵۰ کشته بر جای گذاشته است.
غوطه شرقی که چهار صد هزار نفر جمعیت دارد، و به دلیل زمین های حاصلخیز اطراف آن زمانی «انبار غله دمشق» خوانده می شد، تنها منطقه در حومه پایتخت سوریه است که مخالفان مسلح هنوز بر آن تسلط دارند، و بخش اعظم آن در کنترل گروهی بنام «تحریر الشام» است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته خواستار پایان بخشیدن به حملات هوایی به دمشق شد، که به گفته روزنامه بریتانیائی گاردین «جنگ سوریه را به یک قتل عام انسانی با ابعاد فاجعه بار تبدیل کرده است.»
هدر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت: از تمام طرف های درگیر می خواهیم تعهد بدون قید و شرط خود را به عدم افزایش خشونت نشان دهند. روسیه باید به حمایت از رژیم اسد و متحدان آن پایان دهد. آنها مسئول حملات به غوطه شرقی، اوضاع هولناک آن، و تلفات وحشتناک ناشی از آن هستند.
نیکی هیلی: جمهوری اسلامی ایران منشاء مصائب انسانی در خاورمیانه است! نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اقدامات ایران در کشورهائی مانند سوریه و یمن را سر منشاء مصائب انسانی ناشی از درگیری های نظامی در خاورمیانه خواند. وی در شورای امنیت سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران منبع ِ اقدامات بی ثبات کننده‌ای ست که به تقریباً تمام منطقه خاورمیانه سرایت کرده است. خانم هیلی از ایران به عنوان مهمترین کشور حامی تروریسم نام برد و برای مثال به ارسال موشک های بالیستیک از جانب تهران برای شورشیان حوثی یمن اشاره کرد؛ اقدامی که به طولانی تر شدن جنگ داخلی در یمن، قطحی فراگیر، و مصائب انسانی بیشمار برای میلیون ها نفر از مردم آن کشور منجر شده است. خانم هیلی در بخش دیگری از سخنان خود بمباران های هوایی «غوطه شرقی» در حومه دمشق را محکوم کرد. در این بمباران ها که بنا به گزارش ها تنها در سه روز اخیر به کشته شدن بیش از ۲۵۰نفر شامل ۶۵کودک منجر شده و طبعاً بدون حمایت همه جانبه روسیه از رژیم حاکم بر سوریه امکانپذیر نبوده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین گفت: روسیه به عنوان یکی از حامیان اسد، باید این رفتار را تغییر دهد. روسیه می تواند بشار اسد را برای دستیابی به صلحی که هم به نفع مردم سوریه است و هم به سود امنیت منطقه تحت فشار بگذارد. کشتار غوطه شرقی نهادهای حقوق بشری می گویند در دو روز گذشته بمباران منطقه غوطه شرقی توسط ارتش اسد بیش از ۲۵۰ کشته بر جای گذاشته است. غوطه شرقی که چهار صد هزار نفر جمعیت دارد، و به دلیل زمین های حاصلخیز اطراف آن زمانی «انبار غله دمشق» خوانده می شد، تنها منطقه در حومه پایتخت سوریه است که مخالفان مسلح هنوز بر آن تسلط دارند، و بخش اعظم آن در کنترل گروهی بنام «تحریر الشام» است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته خواستار پایان بخشیدن به حملات هوایی به دمشق شد، که به گفته روزنامه بریتانیائی گاردین «جنگ سوریه را به یک قتل عام انسانی با ابعاد فاجعه بار تبدیل کرده است.» هدر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت: از تمام طرف های درگیر می خواهیم تعهد بدون قید و شرط خود را به عدم افزایش خشونت نشان دهند. روسیه باید به حمایت از رژیم اسد و متحدان آن پایان دهد. آنها مسئول حملات به غوطه شرقی، اوضاع هولناک آن، و تلفات وحشتناک ناشی از آن هستند.
آمریکا چهار شرکت را به اتهام تامین قطعات هواپیما برای «ماهان» مجازات کرد!
ایالات متحده امتیازات صادراتی یک شرکت ترکیه‌ای و سه شرکت اقماری دیگر را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هوایی ایران به حالت تعلیق در آورد.
شبکه تلویزیونی سی‌بی‌س نیوز روز دوشنبه ۳۰ بهمن گزارش داد که آمریکا اوایل ماه فوریه (اواسط بهمن) این اقدام را انجام داده اما ماجرا تاکنون از چشم رسانه‌ها دور مانده بود.
این گزارش می‌گوید که میرا ریچاردل معاون وزیر بازرگانی آمریکا روز پنجم فوریه در بیانیه‌ای تاکید کرده که این مجازات‌ها نشان می‌دهد تجارت با ایران در صورتی که مخالف قوانین صادراتی ایالات متحده باشد به هیچ وجه تحمل نخواهد شد.
در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده که گل‌نهال یگانه، فردی با ملیت ترکیه‌ای، با تاسیس برخی شرکت‌های اقماری به نمایندگی از شرکت هواپیمایی «ماهان» ایران، برخی تجهیزات هواپیمایی را از ایالات متحده خریداری کرده است.
شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام «انتقال سلاح و نیروی نظامی به سوریه» تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
وال‌استریت جورنال هم گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته است که اقدام شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون موضع آن طیف از اعضای دولت دونالد ترامپ را تقویت می‌کند که مخالف قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران هستند.
بوئینگ سال ۲۰۱۶ پیرو توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران قراردادی به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار با ایران امضا کرد. ایران تلاش می‌کند ناوگان هوایی خود را که فرسوده شده است نوسازی کند. اما اکنون مشخص نیست که سرنوشت این قرارداد چه خواهد شد.
سی‌بی‌اس نیوز می‌گوید که لغو احتمالی قرارداد بوئینگ با ایران می‌تواند هم بر توافق هسته‌ای تاثیر بگذارد و هم بر قرارداد با هواپیماسازی ایرباس که گرچه شرکتی اروپایی است اما تنها توانست پس از توافق هسته‌ای مجوز فروش هواپیما به ایران را از آمریکا بگیرد. رادیو فردا
آمریکا چهار شرکت را به اتهام تامین قطعات هواپیما برای «ماهان» مجازات کرد! ایالات متحده امتیازات صادراتی یک شرکت ترکیه‌ای و سه شرکت اقماری دیگر را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هوایی ایران به حالت تعلیق در آورد. شبکه تلویزیونی سی‌بی‌س نیوز روز دوشنبه ۳۰ بهمن گزارش داد که آمریکا اوایل ماه فوریه (اواسط بهمن) این اقدام را انجام داده اما ماجرا تاکنون از چشم رسانه‌ها دور مانده بود. این گزارش می‌گوید که میرا ریچاردل معاون وزیر بازرگانی آمریکا روز پنجم فوریه در بیانیه‌ای تاکید کرده که این مجازات‌ها نشان می‌دهد تجارت با ایران در صورتی که مخالف قوانین صادراتی ایالات متحده باشد به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده که گل‌نهال یگانه، فردی با ملیت ترکیه‌ای، با تاسیس برخی شرکت‌های اقماری به نمایندگی از شرکت هواپیمایی «ماهان» ایران، برخی تجهیزات هواپیمایی را از ایالات متحده خریداری کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام «انتقال سلاح و نیروی نظامی به سوریه» تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وال‌استریت جورنال هم گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته است که اقدام شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون موضع آن طیف از اعضای دولت دونالد ترامپ را تقویت می‌کند که مخالف قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران هستند. بوئینگ سال ۲۰۱۶ پیرو توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران قراردادی به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار با ایران امضا کرد. ایران تلاش می‌کند ناوگان هوایی خود را که فرسوده شده است نوسازی کند. اما اکنون مشخص نیست که سرنوشت این قرارداد چه خواهد شد. سی‌بی‌اس نیوز می‌گوید که لغو احتمالی قرارداد بوئینگ با ایران می‌تواند هم بر توافق هسته‌ای تاثیر بگذارد و هم بر قرارداد با هواپیماسازی ایرباس که گرچه شرکتی اروپایی است اما تنها توانست پس از توافق هسته‌ای مجوز فروش هواپیما به ایران را از آمریکا بگیرد. رادیو فردا
چرا شعار «الله اکبر» که دراویش گنابادی سردادند ربطی به آزادی ندارد؟ 
پیش از هرچیز بگویم که سرکوب دراویش گنابادی همچون سرکوب سایر باورمندان و معتقدان به ادیان و مسلک های گوناگون در ایران یک امرجنایتکارانه است که ۴۰ سال است در ایران انجام می گیرد و می باید قویاً محکوم شود.
اما...
این شعار الله اکبر که درویشان پیرو فرقه گنابادی به تازگی سر داده اند کار ناسزاواری ست به ویژه آن که این عبارت دینی به ننگ داعش و بوکوحرام و القاعده و طالبان و خمینی آلوده شده است و شنیده شدن آن در جهان ، بشریت را دچار اشمئزاز می کند و و لرزه بر اندام انساندوستان جهان می افکند و هیچگونه همدلی با سر دهندگان چنین شعاری برانگیخته نمی شود. زیرا آنرا از وضعیت قداست و دینی و عبادی اش خارج کرده به ننگ قدرت و سیاست آلوده اند و با سر دادن آن خونها ریخته و تجاوزها کرده و هستی ها به باد داده اند! این عبارت عربی یک جملۀ خبری و در عین حال یک حکم مطلق است که ساختاری عمیقا استبدادی دارد. یک حکم است و اکبر صفت عالی ست یعنی الله بزرگترین ست در قیاس با هم ردیفانش . معنایش آن است که الله از خداهای دیگر بزرگتر است و روزگاری گفته شده است که مردمانی خداهای دیگری جز الله را پرستش می کرده اند و بنا بر این حکم می باید دست از پرستش آنها بردارند (حکمی استبدادی و امر به دست بر داشتن از باورهای دینی موروثی ست !!). هرچه هست یا نیست ، اصل آن یک عبارت دینی ریتوال و یک ادعیه مذهبی و غیر سیاسی ست که در نماز مسلمانان به کار می رود. و با امر آزادی و با سیاست ارتباطی ندارد و اگر تفسیر سیاسی شود به خشونتبار ترین فرمول استبداد و سرکوب باورهای دینی و فکری دیگران بدل می شود. به خصوص در عصر ما باید آنرا به طور مطلق از انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه دور نگاه داشت زیرا همچنانکه می بینیم که دست آویز جنایتکار ترین و پلید ترین دشمنان انسان و آزادی هم شده است. دور و برتان را نگاه کنید. اگر نمی خواهید آدمکشان خمینی را در حال فریاد الله اکبر به یاد اورید نگاهی به جنایتکاران داعشی و طالبانی و القاعده و بوکوحرامی بیندازید. این شعار وقتی با سیاست قاطی نشود یک عبارت دینی و قابل احترام است اما وقتی وسیله سرکوب یا دستاویز سیاست می شود یک فرمول جنایتکارانه است. 
ایران در حال آزاد شدن از یوغ اسلام سیاسی ست . این شعار ها چوب لای چرخ آزادی ملت ایران است!

#براندازم 
#قیام_سراسری #دختران_خیابان_انقلاب

#تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
چرا شعار «الله اکبر» که دراویش گنابادی سردادند ربطی به آزادی ندارد؟ پیش از هرچیز بگویم که سرکوب دراویش گنابادی همچون سرکوب سایر باورمندان و معتقدان به ادیان و مسلک های گوناگون در ایران یک امرجنایتکارانه است که ۴۰ سال است در ایران انجام می گیرد و می باید قویاً محکوم شود. اما... این شعار الله اکبر که درویشان پیرو فرقه گنابادی به تازگی سر داده اند کار ناسزاواری ست به ویژه آن که این عبارت دینی به ننگ داعش و بوکوحرام و القاعده و طالبان و خمینی آلوده شده است و شنیده شدن آن در جهان ، بشریت را دچار اشمئزاز می کند و و لرزه بر اندام انساندوستان جهان می افکند و هیچگونه همدلی با سر دهندگان چنین شعاری برانگیخته نمی شود. زیرا آنرا از وضعیت قداست و دینی و عبادی اش خارج کرده به ننگ قدرت و سیاست آلوده اند و با سر دادن آن خونها ریخته و تجاوزها کرده و هستی ها به باد داده اند! این عبارت عربی یک جملۀ خبری و در عین حال یک حکم مطلق است که ساختاری عمیقا استبدادی دارد. یک حکم است و اکبر صفت عالی ست یعنی الله بزرگترین ست در قیاس با هم ردیفانش . معنایش آن است که الله از خداهای دیگر بزرگتر است و روزگاری گفته شده است که مردمانی خداهای دیگری جز الله را پرستش می کرده اند و بنا بر این حکم می باید دست از پرستش آنها بردارند (حکمی استبدادی و امر به دست بر داشتن از باورهای دینی موروثی ست !!). هرچه هست یا نیست ، اصل آن یک عبارت دینی ریتوال و یک ادعیه مذهبی و غیر سیاسی ست که در نماز مسلمانان به کار می رود. و با امر آزادی و با سیاست ارتباطی ندارد و اگر تفسیر سیاسی شود به خشونتبار ترین فرمول استبداد و سرکوب باورهای دینی و فکری دیگران بدل می شود. به خصوص در عصر ما باید آنرا به طور مطلق از انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه دور نگاه داشت زیرا همچنانکه می بینیم که دست آویز جنایتکار ترین و پلید ترین دشمنان انسان و آزادی هم شده است. دور و برتان را نگاه کنید. اگر نمی خواهید آدمکشان خمینی را در حال فریاد الله اکبر به یاد اورید نگاهی به جنایتکاران داعشی و طالبانی و القاعده و بوکوحرامی بیندازید. این شعار وقتی با سیاست قاطی نشود یک عبارت دینی و قابل احترام است اما وقتی وسیله سرکوب یا دستاویز سیاست می شود یک فرمول جنایتکارانه است. ایران در حال آزاد شدن از یوغ اسلام سیاسی ست . این شعار ها چوب لای چرخ آزادی ملت ایران است! #براندازم #قیام_سراسری #دختران_خیابان_انقلاب #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
🔴
🔴"سگ كشى در اسلام" اسلام سگ را جانوری جنس می‌داند که اگر پیروانش با دست تر او را لمس کنند، باید خود را با آب و گل پاک نمائید و اگر چنین نکنید در زمره‌ی نجس‌ها هستند. 🔷 محمد ابن عبدالله حتی سگ ستیزی را بدانجا می‌برد که به علی ابن ابی‌طالب دستور می‌دهد تا رهبری دسته‌ای از مسلمانان برای کشتن تمام سگهای مدینه را بر عهده بگیرد()، او سگ سیاه (البته همراه زن) () را شیطان می‌نامد. ✔️() صحیح مسلم/ کتاب المسافاه: ازمنابع اهل سنت👇👇 انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا و همچنین در منابع شیعه. از منابع اهل تشیع 👇👇 🔸() تحفه الاحوذی بشرح جامع ترمذی و صحیح مسلم بشرح امام نووی 🔴همانطور كه ميدانيد على تمام سگهاى مدينه را گردن زد و به "سگ كش مدينه" شهرت يافت. امام صادق می‌گوید که امیر المؤمنین فرمود: "رسول الله مرا به مدینه فرستاد و گفت: هر عکسی که یافتی از بین ببر و هیچ قبری نباشد مگر که صافش کنی و هر سگی که یافتی بکشی" 📚منابع: (مکاسب المحرمه / نوشته خمینی / جلد / صفحه ، الکافی / جلد / صفحه ، بحار الانوار / جلد / صفحه ) لفظ حدیث: 📚قال امير المؤمنين (ع) بعثنی رسول الله (ص) الى المدينه، فقال: لا تدع صوره الا محوتها و لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته.