همه عکس ها و کلیپ های اشوب در اینستاگرام

loading...
"عشق" همین است تنت می‌رود... و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.
اگر منطق براتون مهمه ، متن رو تا انتها بخونید. چیزی که توی فیلم میبینیم تقریبا جزئی از روزمرگی های ایرانه. #ازادی پوشش توی ایران به حدی رسیده که تقریبا خیلیا با لباس و شلوار بیرون میان. این خیلی مورد بحث ما نیست. تمام #اقتصاد و #امنیت کشور ما با دو مقوله ی #برجام(منطقه ای و موشکی) و بحث به شدت در معرض تعرض قرار گرفته. توی روزایی که اقتصاد #فلج شده و دراستانه ی #اشوب های خیابانی قرار گرفتیم ،دیروز رهبری سخنرانی کردند و #تذکرات و راه رو نشون دادند که چطور مذاکره کنند. بسیار مهم و سرنوشت ساز هست. ولی اقای #روحانی استوری گذاشتن چرا زنان تاوان بی ادبی مردان در استادیوم رو باید بدهند و نروند. تاجایی که عقل جواب میده ،این شیوه ی استوری و رفتار اقای روحانی برای #حل مشکلات نیست بلکه دامن زدن به وقایع کشور هست. به این شیوه میگن #براندازی_نرم از داخل. لطفا کسانی که سیاست فهم هستند،سخنان و پست های دیروز رهبری رو پیگیری کنند تا بعداز #شکست و واگذاری های سنگین و خسارت بار دولت به اروپا،دوباره نظام رو مسئول نکنند و بدانند این عاقبته #خیانت عده ای #نفوذی و تربیت شده بوده. مراقب باشیم ، روزهای سخت و بعضا همراه با اشوب های خیابانی به جهت سخت شدن #معیشت در راه هست. چون به قطع یقین دولت در راستای معترض کردن مردم قدم برمیداره.
**••**
‎اشوبم و امروز جمعه دلگيريست.
‎اشوبم و امشب شب مهميست.
‎اشوبم و مناسبتش مادر ميخواهد.
‎اشوبم و مباركيش شادي ميخواهد.
‎اشوبم  و مردمك پدر ترسيده.
‎اشوبم و از مادر عكس مانده.
‎اشوبم و عاشقي هايم دلخورند.
‎اشوبم و دلخوري هايم عاشقند.
‎اشوبم  و اين جماعت شادند.
‎اشوبم و لبهايشان خندانند.
‎اشوبم و منم پيدايش نيست.
‎اشوبم و اشوبم نهان نيست.
‎اشوبم و به اشوبم ميخندند.
‎اشوبم و بي مادري نميدانند.
‎اشوبم و چاي ترشم ميدهند.
‎اشوبم و قول ارامشم ميدهند.
‎اشوبم و موهايم شانه ميزنند.
‎اشوبم و چشمهايم سرمه ميزنند.
‎اشوبم و دستم ميلرزد.
‎اشوبم و پايم ميلغزد.
‎اشوبم و در بيداري،رويا ميبينم.
‎اشوبم و در رويا،كابوس ميبينم.
‎اشوبم و ساعتها تا شب مانده.
‎اشوبم و فصل ها تا پايان مانده.
‎اشوبم و نميگذارند حرف بزنم.
‎اشوبم و نميگذارند اشك بريزم.
‎اشوبم و ميگويند حرف هايم بديمنند.
‎اشوبم و ميگويند اشك هايم شومند.
‎اشوبم و ميشود قول ماندن ندهي؟
‎اشوبم و ميشود از فرداها خبر ندهي؟
‎اشوبم و تنها بگو دوستت دارم...
‎اشوبم و تنها بشنو دوستت دارم..
••••••
پ.ن...:نميدونم جمعه اي كه اين نوشتم كسي يادش هست يا نه.....اما امروز هم طعم همان جمعه را ميدهد....اما ارام تر..اما مطمئن تر...اما سفيد تر ....اما طعم اشوبش همان است....
.
Photo: @harimaolee
**••** ‎اشوبم و امروز جمعه دلگيريست. ‎اشوبم و امشب شب مهميست. ‎اشوبم و مناسبتش مادر ميخواهد. ‎اشوبم و مباركيش شادي ميخواهد. ‎اشوبم و مردمك پدر ترسيده. ‎اشوبم و از مادر عكس مانده. ‎اشوبم و عاشقي هايم دلخورند. ‎اشوبم و دلخوري هايم عاشقند. ‎اشوبم و اين جماعت شادند. ‎اشوبم و لبهايشان خندانند. ‎اشوبم و منم پيدايش نيست. ‎اشوبم و اشوبم نهان نيست. ‎اشوبم و به اشوبم ميخندند. ‎اشوبم و بي مادري نميدانند. ‎اشوبم و چاي ترشم ميدهند. ‎اشوبم و قول ارامشم ميدهند. ‎اشوبم و موهايم شانه ميزنند. ‎اشوبم و چشمهايم سرمه ميزنند. ‎اشوبم و دستم ميلرزد. ‎اشوبم و پايم ميلغزد. ‎اشوبم و در بيداري،رويا ميبينم. ‎اشوبم و در رويا،كابوس ميبينم. ‎اشوبم و ساعتها تا شب مانده. ‎اشوبم و فصل ها تا پايان مانده. ‎اشوبم و نميگذارند حرف بزنم. ‎اشوبم و نميگذارند اشك بريزم. ‎اشوبم و ميگويند حرف هايم بديمنند. ‎اشوبم و ميگويند اشك هايم شومند. ‎اشوبم و ميشود قول ماندن ندهي؟ ‎اشوبم و ميشود از فرداها خبر ندهي؟ ‎اشوبم و تنها بگو دوستت دارم... ‎اشوبم و تنها بشنو دوستت دارم.. •••••• پ.ن...:نميدونم جمعه اي كه اين نوشتم كسي يادش هست يا نه.....اما امروز هم طعم همان جمعه را ميدهد....اما ارام تر..اما مطمئن تر...اما سفيد تر ....اما طعم اشوبش همان است.... . :
. اگر منطق براتون مهمه ، متن رو تا انتها بخونید. چیزی که توی فیلم میبینیم تقریبا جزئی از روزمرگی های ایرانه. #ازادی پوشش توی ایران به حدی رسیده که تقریبا خیلیا با لباس و شلوار بیرون میان. این خیلی مورد بحث ما نیست. تمام #اقتصاد و #امنیت کشور ما با دو مقوله ی #برجام(منطقه ای و موشکی) و بحث به شدت در معرض تعرض قرار گرفته. توی روزایی که اقتصاد #فلج شده و دراستانه ی #اشوب های خیابانی قرار گرفتیم ،دیروز رهبری سخنرانی کردند و #تذکرات و راه رو نشون دادند که چطور مذاکره کنند. بسیار مهم و سرنوشت ساز هست. ولی اقای #روحانی استوری گذاشتن چرا زنان تاوان بی ادبی مردان در استادیوم رو باید بدهند و نروند. تاجایی که عقل جواب میده ،این شیوه ی استوری و رفتار اقای روحانی برای #حل مشکلات نیست بلکه دامن زدن به وقایع کشور هست. به این شیوه میگن #براندازی_نرم از داخل. لطفا کسانی که سیاست فهم هستند،سخنان و پست های دیروز رهبری رو پیگیری کنند تا بعداز #شکست و واگذاری های سنگین و خسارت بار دولت به اروپا،دوباره نظام رو مسئول نکنند و بدانند این عاقبته #خیانت عده ای #نفوذی و تربیت شده بوده. مراقب باشیم ، روزهای سخت و بعضا همراه با اشوب های خیابانی به جهت سخت شدن #معیشت در راه هست. چون به قطع یقین دولت در راستای معترض کردن مردم قدم برمیداره.
اگر منطق براتون مهمه ، متن رو تا انتها بخونید. چیزی که توی فیلم میبینیم تقریبا جزئی از روزمرگی های ایرانه. #ازادی پوشش توی ایران به حدی رسیده که تقریبا خیلیا با لباس و شلوار بیرون میان. این خیلی مورد بحث ما نیست. تمام #اقتصاد و #امنیت کشور ما با دو مقوله ی #برجام(منطقه ای و موشکی) و بحث به شدت در معرض تعرض قرار گرفته. توی روزایی که اقتصاد #فلج شده و دراستانه ی #اشوب های خیابانی قرار گرفتیم ،دیروز رهبری سخنرانی کردند و #تذکرات و راه رو نشون دادند که چطور مذاکره کنند. بسیار مهم و سرنوشت ساز هست. ولی اقای #روحانی استوری گذاشتن چرا زنان تاوان بی ادبی مردان در استادیوم رو باید بدهند و نروند. تاجایی که عقل جواب میده ،این شیوه ی استوری و رفتار اقای روحانی برای #حل مشکلات نیست بلکه دامن زدن به وقایع کشور هست. به این شیوه میگن #براندازی_نرم از داخل. لطفا کسانی که سیاست فهم هستند،سخنان و پست های دیروز رهبری رو پیگیری کنند تا بعداز #شکست و واگذاری های سنگین و خسارت بار دولت به اروپا،دوباره نظام رو مسئول نکنند و بدانند این عاقبته #خیانت عده ای #نفوذی و تربیت شده بوده. مراقب باشیم ، روزهای سخت و بعضا همراه با اشوب های خیابانی به جهت سخت شدن #معیشت در راه هست. چون به قطع یقین دولت در راستای معترض کردن مردم قدم برمیداره.
. اگر منطق براتون مهمه ، متن رو تا انتها بخونید. چیزی که توی فیلم میبینیم تقریبا جزئی از روزمرگی های ایرانه. #ازادی پوشش توی ایران به حدی رسیده که تقریبا خیلیا با لباس و شلوار بیرون میان. این خیلی مورد بحث ما نیست. تمام #اقتصاد و #امنیت کشور ما با دو مقوله ی #برجام(منطقه ای و موشکی) و بحث به شدت در معرض تعرض قرار گرفته. توی روزایی که اقتصاد #فلج شده و دراستانه ی #اشوب های خیابانی قرار گرفتیم ،دیروز رهبری سخنرانی کردند و #تذکرات و راه رو نشون دادند که چطور مذاکره کنند. بسیار مهم و سرنوشت ساز هست. ولی اقای #روحانی استوری گذاشتن چرا زنان تاوان بی ادبی مردان در استادیوم رو باید بدهند و نروند. تاجایی که عقل جواب میده ،این شیوه ی استوری و رفتار اقای روحانی برای #حل مشکلات نیست بلکه دامن زدن به وقایع کشور هست. به این شیوه میگن #براندازی_نرم از داخل. لطفا کسانی که سیاست فهم هستند،سخنان و پست های دیروز رهبری رو پیگیری کنند تا بعداز #شکست و واگذاری های سنگین و خسارت بار دولت به اروپا،دوباره نظام رو مسئول نکنند و بدانند این عاقبته #خیانت عده ای #نفوذی و تربیت شده بوده. مراقب باشیم ، روزهای سخت و بعضا همراه با اشوب های خیابانی به جهت سخت شدن #معیشت در راه هست. چون به قطع یقین دولت در راستای معترض کردن مردم قدم برمیداره. وارد کانال ما در ایتا شوید. ازماحمایت کنید:
وقتی به عنوان یک شهروند در کوچه و پس کوچه های شهر قدم می گذارید یا پشت چراغ های راهنمایی منتظر ایستاده اید حتما یکی از جملات را شنیده اید. کودکانی که شاید بزرگترین آنها هنوز به سن نوجوانی نرسیده اند. در تمامی ساعات شبانه روز در خیابان دیده می شوند برخی از آنها نیز نوزادی را در آغوش دارند و به عنوان جلب ترحم از عابران می خواهند تا از آنها خرید کنند.شاید در هنگام رانندگی کودکان گل فروش کنار چهارراه ها را دیده باشید که پس از سبز شدن چراغ ها به سرعت از خیابان ها عبور می کنند و حتی گهگاهی با ماشین ها که هنوز شتاب نگرفته اند برخورد می کنند.مشاغل کاذبی اعم از فروش دستمال، شست و شوی شیشه اتومبیل، گل فروشی و فروش فال .... از جمله مشاغل عمده این کودکان است.هنوز بسیاری از ما هم نمی دانیم این کودکان را باید کودکان کار نامید یا کودکان خیابانی؟ حتی سازمان های دولتی نیز برای ساماندهی و عنوان گذاری این کودکان دچار مشکل شده اند و ترجیح داده اند عنوان کودکان کار را برای آنها برگزینند.کودکانی که هر روز در ماراتن مرگ جان خود را می فروشند تا اندک چیزی از آنها بخریم. برخی از این کودکان واقعا نان آوران کوچک خانواده اند.کودکانی که کودکی نکرده بزرگ می شوند دچار مشکلات فراوانی اند. عمده این کودکان به دلیل نداشتن سرپرست و یا بد سرپرستی در خیابان ها امنیت ندارند و مورد تحقیر، توهین و تعرض قرار می گیرند. کودکانی که آزارهای جسمی، جنسی و عاطفی بخشی از تجربه آنها از خیابان های بی رحم شهر است. #کودک_کار #ایرانی #انسانیت #لات #جنگ #شرارت #فوتبال #استقلال #پرسپولیس #فدایی #اسیا #پول #ریال #دلار #اقتصاد #درهم #اشوب #سیستم #سرکوب #بی_خوابی
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم . #امریکا میخواد خودش رو اماده کنه برای #جنگ وسیع #علیه_رژیم_جمهوری_اسلامی_ایران. جالب این جاست که رسانه های #منافق میگن خودتون #اشوب کنید رژیم رو #تغییر بدید تا #جنگ_نشده😂😂. اقایون داداشام من تا ته ته ته تهش با #اقام_خامنه ای و #سردار_سلیمانی هستم. اشوبی درکار نی . جنگ شد من میرم میجنگم.😐💪👉
درگیری شدید بین مردم و نیروهای انتظامی شهر کازرون فارس. #درگیری #اشوب #نیرو انتظامی #دعوا #خون #ایران //
نماینده ی اصلاح طلب حقیرکازرون که باموگرینی سلفی میگیره ولی عرضه ی رسیدگی به اعتراض مردم شهرشونداره. مقصر مردمن که بدون بصیرت به امثال این. نماینده های اصلاح طلب بی فکروناکارامدرای میدن ... #اصلاحات #کازرون #تجزیه #اعتراض #اشوب #نماینده_مجلس #ناکارامد #حقیر #سلفی #موگرینی
ازخدا میخام ی روزی ی جایی اونقدر #خوشبخت بشین ک هرچی #سختی کشیدین رو ب کلی #فراموش کنید #امید #روزی همه #دلآیه #اشوب #اروم بگیرن،، #فرفری #سیاسوخته #عشقي #❤️ #برزیل #💋 #جان #جانان
این مجاهدین که ضد انقلاب انقلابی همه ازشون بدشون میاد من موندم بعد اینهمه سال خیانت منفور بودن چطوری هنوز سر پا هستن تا به ایکنه از سال پیش علنی کردن که اسرائیل و سعودی ها ازشون حمایت میکنن الان هر روز با هم همایش میزارن علنی دیدار میکنن من تا دو سال پیش برام سوال بود اما جواب سوالم رو گرفتم راستی این بی شرف ها اغتشاشات دی ماه در خرم اباد چند نفر رو زدن کشتن انداختن گردن بسیج و نیروی انتظامی #ری_استارت #حسینی #انقلاب_بیداری #انقلاب_اسلامی #خیانت #فتنه #اشوب #هوشیاری #تهران #مازندران #سلبریتی #اصلاحات #روحانی #نیروی_انتظامی #بسیج #ارتش_فدای_ملت #ارتشی
سريال اشوب با حضور عشق جان ليلا اوتادي حتما پيشنهاد ميكنم فيلم رو ببينيد❤️ #سريال #اشوب #ليلا_اوتادي #ليلااوتادي #🌹 #مجله_فیلم #كوروش_تهامي
ظاهرا مامورای شهرداری با میوه فروشها درگیر شدن اگر کسی اطلاع داره نظر بده راست یا کذب بودن خبرو ❤ ❤ ❤ ❤ 💖 💝 💝 💝 #شیراز #تظاهرات #اشوب #خبرداغ #خبرفوری #فوری #دلار #دزدی #هزینه #وحیدخزایی #سایه #ندا #دلارام #شرارت #اخبار #خز #شهرداری #تهران #تبریز #اشوب #اعدام
الهی!نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی! . در اگر باز نگردد نروم باز به جایی... . پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی! . کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی . باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی.. . . . #خدا #عشق #اشوب #ارام #یکتا #مهربان #یار #تنها #بی_کس #امید #زندگی #الله #خداوند #شکرگزاری #انرژی_مثبت #پوزیتیو #اعتماد #لطف #محبت #یگانه #پروردگار #هستی #رشته_امیدم_از_تو_قطع_نخواهد_شد #اول #اخر #ماندنی #امیدم_تویی_ناامیدم_مکن_جز_تو_یاری_ندارم #فقط_خدا☝️ #فقط_خدا❤ #فقط_خداست_که_هر_ناممکنی_را_ممکن_میکند💖
من ب #غمگین ترین حالت ممکن #شادم تو به #اشوب #دلم ، لحظه #فکر نکن ...
_ باز می کن گره از موی بلند... می نویسم که تو را یاد کنم مثل پروانه گرفتار کنم من اگر زار شوم، یار شوی آتشی در دل اغیار شوی گوش کن قصه ی این مرد کهن باز کن از سرم این دار و رَسَن شکوه های دلم آغاز ... #شاعر درستکار #اظطراب شعر خاص #اب #الماس #رنگ #اتلیه #عکاس #عکس #درنگ #دما #اشوب .
#تاکی #قوه #قضاییه بااین #هنجارشکنان و #مشوقان #اشوب وامثال اینهاکه #پلیس ونیروی نظام را #داعشی _جلوه میدهند و #دختران سرزمین #ایران رابه #عیاشی و #برهنکی تشویق میکنند،مداراخواهدکرد؟مگرمملکت #اسلامی نیست؟حتماباید به جز #تهران این بلواها به #شهرستانها کشیده شود؟هر #مسئولی که #قدرت ویاباعرض معذرت #شعور وفهم #کافی برای مقابله بااین #اختلالگران_نظم وهنجارشکمان را_ندارد بهتراست #کناربکشید وشخص #کارامدی جای ان رابگیرد. #خدایا سرزمین اسلامی ایران راازگزند کافران ومنافقان بیرونی ودرونی واین دولت بی تدبیروریاکار واشخاصی که اسباب دست استعمارگرانند درامان دار.امین. #.
‎موسسه موسیقی نت هشتم تقدیم میکند. ‎اجرای زنده گروه شهر آشوب ‎زمان:۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ‎مکان:سالن هنرستان هنرهای زیبا ‎خرید .. ‎به کانال 'گيشه هشت' بپیوندید موسسه #فرهنگی #هنری #نت #هشتم #برگزار #می_کند #کنسرت #سنتی #گروه #شهر #اشوب #بیست #هشتم #فرودین #اصفهان #سالن #هنرستان #هنرهای #زیبا #خرید #بلیت #از #سامانه #سایت #گیشه۸
طرف اخرین مطالعش یک خط روزنامه دیواری دوران دبستانشون اونم تاثیر نخود لوبیا روی مویرگهای چشم و رگ شقیقه بوده حالا نظرسیاسی اجتماعی میده و مخالفاش هم فحش میده البته منتقد سیاسی شغل دوم محسوب میشه معمولا عزیزان شاغل به اینکار یا بیکارن یا الافن یا دنبال فالوور میگردن دقت کنی چهار بعدازظهر از خواب بیدار میشن و هیچ مدرک و تخصصی ندارن و به کمتر از مدیریت رضایت نمیدن و شانشون نمیدونم چرا ولی خیلی بالاست و معتقدن بدون بند پ کار نیست اخه پارتی واسه تو چکار میتونه بکنه؟هرکی هم عقیده ای غیر از عقیده خودشون داشته باشه یا بسیجیه یا اطلاعاتیه یا شستشوی مغزیش دادن و هیچی نمیفهمه این میشه که بیفکر سوتی میدن و مثلا به یکی که از مواضع سیاسی اخوندی رضایت داشته باشه میگن ارزشی یعنی خودشون بی ارزشن یا مثلا با ولی فقیه مخالفن یعنی با ولی نادان و بیسواد موافقن واسه دفاع از فرهنگ و تمدن ایرانی اپوزوسیون میسازن و اسمشو میزارن ری استارت میگن اگه همسایت اشوب نکرد ماشینشو اتیش بزن تو جلسات سبزی پاک کنی هر تیتری که از صغری خانوم و کبری خانوم میشنون میان و نظر قاطع سیاسی میدن و یه عده بوقلمون با مشتهای گره کرده منتظر نشستن تا بعد سرصدای اینا اواز سر بدن بعضی وقتها دشمن نادان و احمق موقعییت ادمو بیشتر تثبیت میکنه تا بخطر بندازه.اها این یادم رفت بگم شدیدا طرفدار ازادی جنسین و چپ و راست از حجاب به عنوان اجباری انتقاد میکنن و ژست اونور آبی میگیرن ولی کافیه بگی چه خواهر خوشگلی داری میخوام باهاش ازدواج کنم تا با خودت و خشتکت خنچه عقد درست کنن معتقدن خواهر مادر و زن مردم به نفع اینا باید ازاد باشن ولی خواهر مادر و زن خودشون و افتاب مهتاب نمیبینه.اقا بخدا نخونده ندونسته نفهمیده منتقد بودن خنده داره میشی احمق با حرفهای احمقانه و باعث سرگرمی و خنده مردم #مطالعات #جناح #مادر #فرزندان #روزنامه #اخرین_خبر #خواب #احزاب_سیاسی #اصلاح_طلب #اصولگرا #اپوزوسیون #تعبیر #دبستان #تفسیر_سیاسی #مواضع #شغل_دوم #فالوور #مدرک_تحصیلی #تخصص #مدیریت #پارتی #بسیج #اطلاعاتی #شستشوی_مغزی #اشوب #سیاست #ماشین #ازادی_جنسی #حجاب_اجباری #احمق