همه عکس ها و کلیپ های الشیعه در اینستاگرام

 • تگ های مشابه:
loading...
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. . مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
.
مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد .
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. مراسم با شکوه تشییع نمادین حضرت زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران و سادات به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگذار شد . . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
👈 گوش کن‼️ مؤذن دارد اذان می گوید. صبح شده است. ابوبکر پس از نماز صبح به مردم حاضر در مسجد می گوید:
«برای تشییع جنازه دختر پیامبر حاضر شوید که دیشب از دنیا رفته است.» 👥 آنگاه همراه با عمر و عده ای از مردم به سمت خانه امیرالمؤمنین می آیند در حالی که قصد دارند بر بدن حضرت زهرا(س) نماز بخوانند و در مراسم تشییع و تدفین او حاضر باشند. 🤔 آری، این آخرین و بهترین فرصت برای پنهان کردن ظلم های آنها به فاطمه است. هر طور شده نباید این فرصت را از دست داد. 👌 در بین راه با «مقداد» برخورد می کنند. او با دیدن ابوبکر و عمر و افراد همراهشان می گوید: «ما دیشب فاطمه را دفن کردیم.» 🌌 عمر که می بیند فرصت از دست رفته است به ابوبکر نگاه می کند و می گوید: «آیا به تو نگفتم اینها بدن فاطمه را شبانه و زود دفن می کنند که ما حاضر نباشیم؟» ✍ عباس(عموی پیامبر) می گوید: «او خود وصیت کرده بود که شما بر او نماز نخوانید.» 👈 مقداد نیز می گوید: «فاطمه وصیت کرده بود شما دو نفر بر جنازه او نماز نخوانید.» 😡 عمر که می بیند فرصت از دست رفته، عصبانی می شود و به مقداد حمله می کند. آنقدر بر سر و صورت او می زند که خسته می شود. حاضرین مقداد را از دست او رها می کنند. 
آری، فاطمه با این وصیت خود، سندی را در تاریخ به جا گذاشت تا کسی بعدا نتواند ظلم هایی که به فاطمه شد را انکار کند. 😔 مقداد بلند می شود و به عمر می گوید:
« دختر پیامبر از دنیا رفت در حالی که از هر دو پهلویش خون جاری بود، از ضرباتی که تو با شمشیر و تازیانه بر او زدی. 
پس بدان که من برای کتک خوردن نزد تو بسیار کم ارزش تر هستم که مرا اینگونه میزنی.» 📚 منابع:
الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهرا ج11 ص77، ج16 ص163، 165 ،248، 309

#حدیث_غربت #کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا
#غربت #قم #امیر_المومنین
#اهل_بیت #یا_حسین #کربلا
#نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی .

#bolhadevidro #caixafotografica #heatercentral #chasingessence #acervofotografico #oceanofotografico #ftwotw #moodyports #fabulousshot #ig_underdogz
👈 گوش کن‼️ مؤذن دارد اذان می گوید. صبح شده است. ابوبکر پس از نماز صبح به مردم حاضر در مسجد می گوید: «برای تشییع جنازه دختر پیامبر حاضر شوید که دیشب از دنیا رفته است.» 👥 آنگاه همراه با عمر و عده ای از مردم به سمت خانه امیرالمؤمنین می آیند در حالی که قصد دارند بر بدن حضرت زهرا(س) نماز بخوانند و در مراسم تشییع و تدفین او حاضر باشند. 🤔 آری، این آخرین و بهترین فرصت برای پنهان کردن ظلم های آنها به فاطمه است. هر طور شده نباید این فرصت را از دست داد. 👌 در بین راه با «مقداد» برخورد می کنند. او با دیدن ابوبکر و عمر و افراد همراهشان می گوید: «ما دیشب فاطمه را دفن کردیم.» 🌌 عمر که می بیند فرصت از دست رفته است به ابوبکر نگاه می کند و می گوید: «آیا به تو نگفتم اینها بدن فاطمه را شبانه و زود دفن می کنند که ما حاضر نباشیم؟» ✍ عباس(عموی پیامبر) می گوید: «او خود وصیت کرده بود که شما بر او نماز نخوانید.» 👈 مقداد نیز می گوید: «فاطمه وصیت کرده بود شما دو نفر بر جنازه او نماز نخوانید.» 😡 عمر که می بیند فرصت از دست رفته، عصبانی می شود و به مقداد حمله می کند. آنقدر بر سر و صورت او می زند که خسته می شود. حاضرین مقداد را از دست او رها می کنند. آری، فاطمه با این وصیت خود، سندی را در تاریخ به جا گذاشت تا کسی بعدا نتواند ظلم هایی که به فاطمه شد را انکار کند. 😔 مقداد بلند می شود و به عمر می گوید: « دختر پیامبر از دنیا رفت در حالی که از هر دو پهلویش خون جاری بود، از ضرباتی که تو با شمشیر و تازیانه بر او زدی. پس بدان که من برای کتک خوردن نزد تو بسیار کم ارزش تر هستم که مرا اینگونه میزنی.» 📚 منابع: الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهرا ج ص، ج ص، ،، #حدیث_غربت #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی .
سه روز از شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) می گذرد. 
سه روز است علی از خانه بیرون نیامده. یاران علی که طاقت دوری او را ندارند، عمار را نزد او می فرستند. 👥 بیا با هم به خانه علی برویم و به مولا تسلیت بگوییم.

نگاه کن‼️ علی نشسته و حسن و حسین کنار او هستند. حضرت به آن دو نگاه می کند و اشک می ریزد. 😢 عمار می گوید: «آقای من، شما ما را به صبر بر مصیبت دستور می دهید. اصحاب در انتظار شما هستند و طاقت دوری شما را ندارند.» 👌 علی پاسخ می دهد:
«عمار، راست می گویی. اما بدان که من با از دست دادن فاطمه، پیامبر را نیز از دست دادم. فاطمه برای من آرامش خاطر و تسلای مصیبت بود. ای عمار، من درد مصیبت را احساس نکردم مگر با وفات او و درد فراق را نفهمیدم مگر با فراق او!!! و آنچه تحمل مصیبت را آسان می کند این است که در محضر خداست. 😔 ای عمار، هنگامی که فاطمه را بر مکان غسل گذاشتم، دیدم یکی از استخوان هایش شکسته و میخ در وارد سینه اش شده و آن را مجروح کرده و پهلویش از شدت ضربات سیاه شده است. 😭 ای عمار، آنچه از قلبم بیرون نمی رود این است که فاطمه این جراحات را از من مخفی می کرد تا مبادا زندگی به کام من تلخ شود.» 😭 عمار به گریه می افتد و علی ادامه می دهد:
«ای عمار، بدان که این بانوی از دست رفته و درگذشته، دختر پیامبر است و من در مصیبت او به خاطر خدا صبر می کنم.» ⚠️ دوست خوب من
 فاطمیه امسال هم گذشت!!! من و تو چه کردیم؟ 
آیا توانستیم گوشه ای از غربت و مظلومیت مادر را به گوش دیگران برسانیم؟
 فاطمیه سال دیگر در راه است... با ما همراه باشید .
لحظه های غربت و تنهایی علی آغاز می شود و بعد از فاطمه چه ها که بر سر حیدر نیامد...
.
#حدیث_غربت #کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا
#غربت #قم #امیر_المومنین
#اهل_بیت #یا_حسین #کربلا
#نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . 
#gettyimages #ir_ig #ir_photographer #harfeaks #aksdastan #portraitphotography #iran #photography #photo
سه روز از شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) می گذرد. سه روز است علی از خانه بیرون نیامده. یاران علی که طاقت دوری او را ندارند، عمار را نزد او می فرستند. 👥 بیا با هم به خانه علی برویم و به مولا تسلیت بگوییم. نگاه کن‼️ علی نشسته و حسن و حسین کنار او هستند. حضرت به آن دو نگاه می کند و اشک می ریزد. 😢 عمار می گوید: «آقای من، شما ما را به صبر بر مصیبت دستور می دهید. اصحاب در انتظار شما هستند و طاقت دوری شما را ندارند.» 👌 علی پاسخ می دهد: «عمار، راست می گویی. اما بدان که من با از دست دادن فاطمه، پیامبر را نیز از دست دادم. فاطمه برای من آرامش خاطر و تسلای مصیبت بود. ای عمار، من درد مصیبت را احساس نکردم مگر با وفات او و درد فراق را نفهمیدم مگر با فراق او!!! و آنچه تحمل مصیبت را آسان می کند این است که در محضر خداست. 😔 ای عمار، هنگامی که فاطمه را بر مکان غسل گذاشتم، دیدم یکی از استخوان هایش شکسته و میخ در وارد سینه اش شده و آن را مجروح کرده و پهلویش از شدت ضربات سیاه شده است. 😭 ای عمار، آنچه از قلبم بیرون نمی رود این است که فاطمه این جراحات را از من مخفی می کرد تا مبادا زندگی به کام من تلخ شود.» 😭 عمار به گریه می افتد و علی ادامه می دهد: «ای عمار، بدان که این بانوی از دست رفته و درگذشته، دختر پیامبر است و من در مصیبت او به خاطر خدا صبر می کنم.» ⚠️ دوست خوب من فاطمیه امسال هم گذشت!!! من و تو چه کردیم؟ آیا توانستیم گوشه ای از غربت و مظلومیت مادر را به گوش دیگران برسانیم؟ فاطمیه سال دیگر در راه است... با ما همراه باشید . لحظه های غربت و تنهایی علی آغاز می شود و بعد از فاطمه چه ها که بر سر حیدر نیامد... . #حدیث_غربت #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی .
.
لحظه های غربت و تنهایی علی آغاز می شود و بعد از فاطمه چه ها که بر سر حیدر نیامد...
.
#حدیث_غربت ۹۶
#کوچه_های_بنی_هاشم
#عزاء
#سوگواره
#الشیعه
#سنی
#یا_زهرا
#غربت
#قم
#امیر_المومنین
#اهل_بیت
#یا_حسین
#کربلا
#نجف
#بقیع
#مظلومیت
#مسجد_النبی .
کانال تلگرام سوگواره:
https://t.me/hadiseghorbat
.
باما همراه باشید
. لحظه های غربت و تنهایی علی آغاز می شود و بعد از فاطمه چه ها که بر سر حیدر نیامد... . #حدیث_غربت ۹۶ #کوچه_های_بنی_هاشم #عزاء #سوگواره #الشیعه #سنی #یا_زهرا #غربت #قم #امیر_المومنین #اهل_بیت #یا_حسین #کربلا #نجف #بقیع #مظلومیت #مسجد_النبی . کانال تلگرام سوگواره: ://./ . باما همراه باشید
اسم زهـرا آبروی عالم است
 اسم زهـرا چون نگين خاتم است
 اسم زهـرا يادگاری نبی ست اسم زهـرا دلخوشی های
 علی ست *شـــهادت بانوی دو عالم* *حضرت فــاطــمــه* *زهــرا (س)* *تـــسلیت باد*#یازهراء
#یافاطمه #یا_فاطمه_الزهرا #الشیعه #شیعی #الروافض#رافضی وفتخر#یا_فاطمه‌‎‎‌
اسم زهـرا آبروی عالم است اسم زهـرا چون نگين خاتم است اسم زهـرا يادگاری نبی ست اسم زهـرا دلخوشی های علی ست *شـــهادت بانوی دو عالم* *حضرت فــاطــمــه* *زهــرا (س)* *تـــسلیت باد* #یازهراء #یافاطمه #یا_فاطمه_الزهرا #الشیعه #شیعی #الروافض #رافضی وفتخر #یا_فاطمه‌‎‎‌
رجائا لا تسوون طائفیه . شیعه ❤ سنه اخوه 
عظم الله اجورکم 😔😔بذکر استشهاد صدیقه الطاهره فاطمه الزهرا علیها السلام
#باسم_الكربلائ
#فاطمیه
 #أهل_البيت_عليهم_السلام 
#فاطمه_زهرا 
#الشیعه 
#مدینه_منوره #نجف #کربلا #مشهد #کاظمین #مکه
رجائا لا تسوون طائفیه . شیعه ❤ سنه اخوه عظم الله اجورکم 😔😔بذکر استشهاد صدیقه الطاهره فاطمه الزهرا علیها السلام #باسم_الكربلائ #فاطمیه #أهل_البيت_عليهم_السلام #فاطمه_زهرا #الشیعه #مدینه_منوره #نجف #کربلا #مشهد #کاظمین #مکه
السلام علیک یا بنت رسول الله
#فاطمه_زهرا 
#الاسلام 
#الشیعه
السلام علیک یا بنت رسول الله #فاطمه_زهرا #الاسلام #الشیعه
والله عمر ملعون نزده این سیلی را مگر به صورت خدا چرا که فاطمه سلام الله وجه الله بود 
#‌الله#زهرا#الشیعه#عمر ‌#‌خطاب#‌فدک#‌الوهابی#‌علما#‌سلوک#‌عرفان#‌محمد#‌النبی#‌عاشورا#‌دینی#‌الفاطمه#‌الزهرا#‌سنی#‌اهل السنت#‌رافضی #‌
والله عمر ملعون نزده این سیلی را مگر به صورت خدا چرا که فاطمه سلام الله وجه الله بود #‌الله #زهرا #الشیعه #عمر#‌خطاب #‌فدک #‌الوهابی #‌علما #‌سلوک #‌عرفان #‌محمد #‌النبی #‌عاشورا #‌دینی #‌الفاطمه #‌الزهرا #‌سنی #‌اهل السنت #‌رافضی #‌
#الشیعه
#الامام
#الولایة
#فاطمیه
#این_المهدی
#ال ⭕️ آخر كلام الرسول لفاطمة 🔹 أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ .... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرِضَ مَرْضَةً نَقَهَ مِنْهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ع تَعُودُهُ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَتْ مَا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ الضَّعْفِ خَنَقَتْهَا الْعَبْرَةُ حَتَّى بَدَتْ دُمُوعُهَا عَلَى خَدِّهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا يُبْكِيكِ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ أَخْشَى الضَّيْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ .... يَا فَاطِمَةُ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أُعْطِينَا سِتَّ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ لَمْ يُدْرِكْهَا أَحَدٌ مِنَ الْآخِرِينَ غَيْرَنَا 🔸 نبِيُّنَا خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُوَ أَبُوكِ وَ وَصِيُّنَا خَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ وَ هُوَ بَعْلُكِ وَ شَهِيدُنَا خَيْرُ الشُّهَدَاءِ وَ هُوَ حَمْزَةُ عَمُّ أَبِيكِ وَ مِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُمَا ابْنَاكِ وَ مِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي يُصَلِّي خَلْفَهُ عِيسَى ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ مِنْ هَذَا مَهْدِيُّ الْأُمَّةِ ... 📚كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ جزء۱، ص۱۵۳
📚المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، ص۱۳۷
📚 كمال الدين وتمام النعمة، باب۲۴؛ ح۱۰

#معرفة_إمام_الزمان ۲۲ ☑️ قناة الرسائل المهدوية
https://telegram.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw
#الشیعه #الامام #الولایة #فاطمیه #این_المهدی #ال ⭕️ آخر كلام الرسول لفاطمة 🔹 أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ .... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرِضَ مَرْضَةً نَقَهَ مِنْهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ع تَعُودُهُ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَتْ مَا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ الضَّعْفِ خَنَقَتْهَا الْعَبْرَةُ حَتَّى بَدَتْ دُمُوعُهَا عَلَى خَدِّهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا يُبْكِيكِ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ أَخْشَى الضَّيْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ .... يَا فَاطِمَةُ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أُعْطِينَا سِتَّ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ لَمْ يُدْرِكْهَا أَحَدٌ مِنَ الْآخِرِينَ غَيْرَنَا 🔸 نبِيُّنَا خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُوَ أَبُوكِ وَ وَصِيُّنَا خَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ وَ هُوَ بَعْلُكِ وَ شَهِيدُنَا خَيْرُ الشُّهَدَاءِ وَ هُوَ حَمْزَةُ عَمُّ أَبِيكِ وَ مِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُمَا ابْنَاكِ وَ مِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي يُصَلِّي خَلْفَهُ عِيسَى ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ مِنْ هَذَا مَهْدِيُّ الْأُمَّةِ ... 📚كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ جزء۱، ص۱۵۳ 📚المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، ص۱۳۷ 📚 كمال الدين وتمام النعمة، باب۲۴؛ ح۱۰ #معرفة_إمام_الزمان ۲۲ ☑️ قناة الرسائل المهدوية ://.//_
ترحیب علما و سادات و شیوخ اهل البصرة (الشيعة) بقدوم الشيخ الفاضل خالد الملا احد علما اهل السنة في العراق ..ان شاء الله دائمين بهذا الأخوة و ان شاء الله الوهابية اليهودية الملعونه دائمه بالخزي و الهلاك بحق المسلمين (الشيعة و السنة) نحن إخوان و عدونا الوهابية اليهودية اتباع محمد بن عبدالوهاب و مستر هنفر
#الشیعه#شیعه#شیعة#الشيعة#السنة#السنه#سنه#سنة#اهل_السنة#العراق#الاهواز#الاحواز#السعودية#قطر#مصر#الامارات#داعش#رافضي#روافض#القدس#فلسطين#الكويت#العرب#العربي#عربي#دبي#شيعي#المصر#سعودية#لايك#
ترحیب علما و سادات و شیوخ اهل البصرة (الشيعة) بقدوم الشيخ الفاضل خالد الملا احد علما اهل السنة في العراق ..ان شاء الله دائمين بهذا الأخوة و ان شاء الله الوهابية اليهودية الملعونه دائمه بالخزي و الهلاك بحق المسلمين (الشيعة و السنة) نحن إخوان و عدونا الوهابية اليهودية اتباع محمد بن عبدالوهاب و مستر هنفر #الشیعه #شیعه #شیعة #الشيعة #السنة #السنه #سنه #سنة #اهل_السنة #العراق #الاهواز #الاحواز #السعودية #قطر #مصر #الامارات #داعش #رافضي #روافض #القدس #فلسطين #الكويت #العرب #العربي #عربي #دبي #شيعي #المصر #سعودية #لايك
@mhmdrkhshny1045 حتما خودت دخل مادر ام الفساد و خواهرهاى كاباره ایت و زن داداشات و خانواده و خاندانت و اهل سنت را اوردی و حرفه ای شدی چون همه را تست کرده ای به سنت گه عمر ننه قحبه مثل ننت و خواهرات و خاندان گهی سنیت
#أهل_السنة_والجماعة 
#سنی
#اهلسنت 
#سنت
#سنتی
#سنتور 
#سناب 
#اهل_سنت
#اهل_سنت_ایران 
#اهل_سنت_
#اهل_سنت_تهران 
#اهل_سنت_و_جماعت 
#سنی_شیعه 
#شیعه
#الشیعه
#الشیعة 
#شیعیان 
#شیعی 
#بلوچ
#زاهدان
#بندرعباس 
#کردستان_ايران 
#کردستان 
#اهواز
#سیستان
#بلوچستان 
#بلوچی
#عمر_بن_الخطاب گه الخره و اتباعه مثله دواعش و يزنون بالمسلمات و بامهاتهم و خواتهم و كل عشيرتهم
حتما خودت دخل مادر ام الفساد و خواهرهاى كاباره ایت و زن داداشات و خانواده و خاندانت و اهل سنت را اوردی و حرفه ای شدی چون همه را تست کرده ای به سنت گه عمر ننه قحبه مثل ننت و خواهرات و خاندان گهی سنیت #أهل_السنة_والجماعة #سنی #اهلسنت #سنت #سنتی #سنتور #سناب #اهل_سنت #اهل_سنت_ایران #اهل_سنت_ #اهل_سنت_تهران #اهل_سنت_و_جماعت #سنی_شیعه #شیعه #الشیعه #الشیعة #شیعیان #شیعی #بلوچ #زاهدان #بندرعباس #کردستان_ايران #کردستان #اهواز #سیستان #بلوچستان #بلوچی #عمر_بن_الخطاب گه الخره و اتباعه مثله دواعش و يزنون بالمسلمات و بامهاتهم و خواتهم و كل عشيرتهم
.
.
.
🔴#عربي : من هم الذین هجموا علی دار الزهراء سلام الله علیها؟
.
.
قد‌ روي الشیخ المفید رحمه الله في الإختصاص لما کان الناس یبایعون أبابکر قال عمر لأبي بکر لم یبایعك علي فإبعث إلیه حتی یأتیك فیبایعك. فبعث أبوبکر‌ قنفذا فقال لعلي علیه السلام أجب خلیفة رسول الله صلي الله علیه وآله ! فقال علي علیه السلام لأسرع ما کذبتم علی رسول الله صلي الله علیه وآله ! ما خلف رسول الله صلي الله علیه وآله أحد غیري ! فرجع قنفذ وأخبر أبا بكر بمقالة علي عليه السلام فقال أبو بكر: انطلق إليه فقل له: يدعوك أبو بكر ويقول: تعال حتى تبايع فإنما أنت رجل من المسلمين، فقال علي عليه السلام: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا أخرج بعده من بيتي حتى اؤلف الكتاب فإنه في جرائد النخل وأكتاف الإبل فأتاه قنفذ وأخبره بمقالة علي عليه السلام، فقال عمر: قم إلى الرجل، 👈فقام أبو بكر وعمر وعثمان وخالد ابن الوليد والمغيرة بن شعبة وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وقمت معهم ...الخ👉
.
.
.
🔵فارسي : أسامی مهاجمین سرشناس که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم کردند
.
شیخ مفید رحمه الله در کتاب اختصاص روایت میکند زمانیکه مردم با ابوبکر بیعت میکردند عمر به ابوبکر گفت علی با تو بیعت نکرد!بسوی او بفرست که بیاید و بیعت کند ! ابوبکر‌ ملعون قنفذ را فرستاد و قنفذ به أمیرمومنان علیه السلام گفت به خلیفه رسول الله جواب بده! امیرمومنان علي علیه السلام فرمود: چه زود بر پیامبر دروغ بستید ! پیامبر هیچکس را بجز من خلیفه خود نکرد ! پس قنفذ برگشت و این خبر‌ را به ابوبکر رساند.ابوبکر گفت برو‌ بسویش و بگو ابوبکر‌ تو را احضار‌میکند‌ که بیا و بیعت کن ! تو فقط مردی معمولی از مسلمین هستی!!!! أمیرمومنان علیه السلام فرمود: پیامبر صلي الله علیه وآله مرا دستور داد که‌از خانه ام خارج نشوم تا اینکه قرآن کریم را جمع آوری کنم ! پس قنفذ ملعون بازگشت و این خبر را به ابوبکر رساند ! 👈پس ابوبکر و عمر و عثمان و خالید بن ولید و مغیرة بن شعبة و ابوعبیدة جراح و سالم مولي أبي حذیفه به سمت خانه امیرمومنان رفتند👉 ....الی آخر
.
.
.
✔ اسامی مهاجمین طبق روایت شریفه : ابوبکر ، عمر ، عثمان ، ابوعبیدة جراح ، خالد بن ولید ، مغیره بن شعبه ، قنفذ ، سالم مولی ابئ حذیفه. علیهم لعائن الله
.
.
#فاطمیه #الشیعه #شیعه #مسلم #السنة #الرافضة #الروافض #أهواز #أحواز #قرآن #سنی #البخاري
. . . 🔴 #عربي : من هم الذین هجموا علی دار الزهراء سلام الله علیها؟ . . قد‌ روي الشیخ المفید رحمه الله في الإختصاص لما کان الناس یبایعون أبابکر قال عمر لأبي بکر لم یبایعك علي فإبعث إلیه حتی یأتیك فیبایعك. فبعث أبوبکر‌ قنفذا فقال لعلي علیه السلام أجب خلیفة رسول الله صلي الله علیه وآله ! فقال علي علیه السلام لأسرع ما کذبتم علی رسول الله صلي الله علیه وآله ! ما خلف رسول الله صلي الله علیه وآله أحد غیري ! فرجع قنفذ وأخبر أبا بكر بمقالة علي عليه السلام فقال أبو بكر: انطلق إليه فقل له: يدعوك أبو بكر ويقول: تعال حتى تبايع فإنما أنت رجل من المسلمين، فقال علي عليه السلام: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا أخرج بعده من بيتي حتى اؤلف الكتاب فإنه في جرائد النخل وأكتاف الإبل فأتاه قنفذ وأخبره بمقالة علي عليه السلام، فقال عمر: قم إلى الرجل، 👈فقام أبو بكر وعمر وعثمان وخالد ابن الوليد والمغيرة بن شعبة وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وقمت معهم ...الخ👉 . . . 🔵فارسي : أسامی مهاجمین سرشناس که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم کردند . شیخ مفید رحمه الله در کتاب اختصاص روایت میکند زمانیکه مردم با ابوبکر بیعت میکردند عمر به ابوبکر گفت علی با تو بیعت نکرد!بسوی او بفرست که بیاید و بیعت کند ! ابوبکر‌ ملعون قنفذ را فرستاد و قنفذ به أمیرمومنان علیه السلام گفت به خلیفه رسول الله جواب بده! امیرمومنان علي علیه السلام فرمود: چه زود بر پیامبر دروغ بستید ! پیامبر هیچکس را بجز من خلیفه خود نکرد ! پس قنفذ برگشت و این خبر‌ را به ابوبکر رساند.ابوبکر گفت برو‌ بسویش و بگو ابوبکر‌ تو را احضار‌میکند‌ که بیا و بیعت کن ! تو فقط مردی معمولی از مسلمین هستی!!!! أمیرمومنان علیه السلام فرمود: پیامبر صلي الله علیه وآله مرا دستور داد که‌از خانه ام خارج نشوم تا اینکه قرآن کریم را جمع آوری کنم ! پس قنفذ ملعون بازگشت و این خبر را به ابوبکر رساند ! 👈پس ابوبکر و عمر و عثمان و خالید بن ولید و مغیرة بن شعبة و ابوعبیدة جراح و سالم مولي أبي حذیفه به سمت خانه امیرمومنان رفتند👉 ....الی آخر . . . ✔ اسامی مهاجمین طبق روایت شریفه : ابوبکر ، عمر ، عثمان ، ابوعبیدة جراح ، خالد بن ولید ، مغیره بن شعبه ، قنفذ ، سالم مولی ابئ حذیفه. علیهم لعائن الله . . #فاطمیه #الشیعه #شیعه #مسلم #السنة #الرافضة #الروافض #أهواز #أحواز #قرآن #سنی #البخاري
دعاء الحفظ.....اللهم بحق هذا الدعایسرامورانا
#دعاء 
#الحفظ 
#المهاجر 
#الشیعه
دعاء الحفظ.....اللهم بحق هذا الدعایسرامورانا #دعاء #الحفظ #المهاجر #الشیعه