همه عکس ها و کلیپ های الوین در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
روز بزرگداشت شهریار وشعر وادب فارسی🌹🌹🌹 در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی هر کس آزار من زار پسندید ولی نپسندید دل زار من آزار کسی آخرش محنت جانکاه به چاه اندازد هر که چون ماه برافروخت شب تار کسی سودش این بس که به هیچش بفروشند چو من هر که با قیمت جان بود خریدار کسی سود بازار محبت همه آه سرد است تا نکوشید پی گرمی بازار کسی من به بیداری از این خواب چه سنجم که بود بخت خوابیدهٔ کس دولت بیدار کسی غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید کس مبادا چو من زار گرفتار کسی تا شدم خوار تو رشگم به عزیزان آید بارالها که عزیزی نشود خوار کسی آن که خاطر هوس عشق و وفا دارد از او به هوس هر دو سه روزیست هوادار کسی لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما نشود یار کسی تا نشود بار کسی گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی شهریارا سر من زیر پی کاخ ستم به که بر سر فتدم سایه دیوار کسی . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #شهریار
آخرای سفرمونه،کاملا مشخصه که خسته ن😅😵 ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #بوکان
بهش مبارزه کردن رو یاد میده😅 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #مهاباد
چون اجازه ندادم توهتل بااسلحه آب بپاشه،قهرکرده😐 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #مهاباد #هتل_تارا_مهاباد
وباز هم اسلحه بازی🙄😂 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #مهاباد
بابام یعنی دنیام😍😍از سری عکس های یواشکی🤗 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #مهاباد
هرکاری کردم کنار ایلیا وایسه تا ازشون عکس بگیرم،قبول نکرد🙄🤔انگار قهرن😂 جمعه بیست وسوم شهریور ،مهاباد . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #مهاباد
استحمام 💦💦 #الوین
نورپردازی 😉😎 #الوین
با نظرسنجی هوشمند الوین به مشتریان نشان دهیم چقدر برای ما مهمند.
با تـو میشــود جهــانـے دیگـر سـاخت #الوین
چشـــات صــگ دارع لنتــــــے #الوین
رفیق فابریکه #الوین چنتا لایک دارع؟؟؟
همکار بابام دفتر نقاشی نداشت،رو دست من نقاشی کشیده😍😅 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #دندانپزشکی
منتظریم دندانپزشک ویزیت ش کنه ووقت ترمیم‌بده😵😩 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #دندانپزشکی
اومدیم جلسه دفاع😍دندونش م درد می کرد😖😖 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #دفاع #معماری_داخلی
الوین به ما می گوید تک تک مشتریان چه احساسی دارند ...
میگه بریم‌دوچرخه مو بیاریم، اون پایین دوچرخه سواری کنم🙄🙄 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷
حس خوب لبخند، خدمتی ارزنده برای مشتریان شما
الوین یک جا بند نشد که ازشون عکس بگیرم،بیچاره ایلیا 😂ژست ایلیا توهمه عکس ها یکیه،امان از دست الوین😖😂 . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #سالگرد #ازدواج #دلستان
خجالت میکشید دستش و بگیره. 🙈😊 #الوین #موژان 👫
حس خوب لبخند این بار با همکاری دیجی کالا! محصولات ما را هم اکنون می توانید از سایت دیجی کالا نیز تهیه کنید. ☺️❤️
برا سالگرد ازدواج مون مهمون ایلیا بودیم😍😇😇😍 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #سالگرد #ازدواج #دلستان
تو سالگرد ازدواج ماهم،الوین شمع فوت می کنه وکیک رو می برّه🙄😍😄 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #سالگرد #ازدواج
من درد اندیشیدن و تنها بودن را به شادی گوسفند بودن ترجیح می دهم . . . #الوین‌_تافلر
وقتی از باشگاه برمی گردیم واقعا دیگه نای حرف زدن هم نداره و بلا استثنا می خوابه،ازبس ورجه وورجه می کنه اونجا🏃‍♂️🏃‍♂️💪💪😊😊 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #سبک #کیوکوشین
با استفاده از نظرسنجی الوین، نشان دهید که به وقت و راحتی مشتریانتان توجه می نمایید.
ممنون از سنسی بهبودی بابت زحمت هاشون،بچه های باشگاه رو برای تمرین عینالی برده بودن💪💪 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #سبک #کیوکوشین
مثلا موهاشون رو کوتاه کردن🤨🤨رفتن مرتب کردن،سشوار کشیدن اومدن😑😑آرایشگره دلش نیومده بیشتر از این کوتاه کنه😂 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷
مثلا موهاشون رو کوتاه کردن🤨🤨رفتن مرتب کردن،سشوار کشیدن اومدن😑😑 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷
داره عکس وفیلم های پسرخاله ودخترخاله شو می بینه وقربون صدقه شون میره😍😍😅فیلم گرفتنی متوجه میشه وساکت میشه ،یواشکی عکس گرفتم😂 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #آنیسا #یاشا #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷
💕مواظب همدیگه باشیم! 💕از یه جایی بــه بعد...دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم🍃🌸 💕از یه جایی بــه بعد....دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم 🌸🍃 💕از یه جایی بــه بعد... دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم...!!🍃🌸 پس قدر خودمون، خانواده مون، بچه هامون، دوستانمونو، زندگیمونو و کلا حضور خوشرنگ مون رو تو صفحه دفتر وجود بدونیم... محبت تجارت پایاپای نیست... چرتکه نندازیم که من چه کردم و تو درمقابل چه کردی! بیشمار محبت کنیم.... حتی اگربه هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود🌸🍃 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #پارک #باغلارباغی
پارک باغلارباغی 😍😍خیلی خوش گذشت،مخصوصا باوجود این خرس و شیر،الوین اصلا اجازه نداد ازش عکس بگیرم و سمت من برنمی گشت 🙄😎 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #باغلارباغی
بالاخره بعد از مدت ها حاضر شد تو اتاق کودک باشگاه مشغول بازی شه😍😇😵 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #ورزش #تناسب اندام #شهریور۹۷
ﺑﺮﺍﯼ "ﺁﺩﻣــﻬﺎ" ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧـــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ ﺁﻧﻘـــــــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ ﺭﻓـــﺘﯽ ﺩﺭﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸـــﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:"ﮐــــﺎﺵ ﺑـــﻮﺩ © : ✍ در بازی زندگی همانند سربازی باش که با پشتکار می شود سرنوشت ساز ترین مهره! © : ✍ یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد میلیونها جسد افتاد ولی بشریت معنای انسانیت را درک نکرد...! #چارلی_چاپلین © : ✍ فرنگیان شراب را حلال می‌دانند ، و کم می‌خورند ... و ما حرام می‌دانیم ، و بسیار می‌خوریم ...! 📚 خلقیات ما ایرانیان © : ✍ فردى گوسفند مردم میدزدید و گوشتش را صدقه می‌کرد. از او پرسیدند که این چه معنی دارد؟ گفت: ثواب صدقه با گناه دزدی برابر گردد و درمیانه پیه و دنبه‌اش اضافی باشد! #زاکانی © : ✍ من درد اندیشیدن و تنها بودن را به شادی گوسفند بودن ترجیح می دهم . . . #الوین‌_تافلر © : ✍ بچِه کِ بودیمـ فکر میکَردیم فقط آدمارو با چاقو و تفنگ میکشن بزرگ کِ شدیمـ دیدیم خاطرات بدترن... © : ✍ ‏رفیق پایه گرونترین مفهوم دنیاست برای رفیقامون رفیق پایه باشیم نه لزوما فقط یه رفیق خوب © : ✍ گشاد کیه؟ کسی که لباسش دكمه نداره ، شلوارش زيپ نداره ، كفشش بند نداره ، كار مشخصى هم نداره ، از دست رنج دیگران میخوره . . . بعله آخونده😏 فامیل_دور‌ © : ✍ ضرب المثل قدیمی: آخر شاه منشی ، کاه کشی است👌 یعنی عاقبت مردمی که سعی میکنند فراتر از امکانات خود زندگی کنند ، فقر و بیچارگی است © : ✍ پدرم می گفت همیشه به دوستانت نزدیک باش و به دشمنانت نزدیکتر👌
مريدي پرسيد: پندي ده كه به سفر شوم پير گفت: چرا روي؟ گفت: آب كه نرود تيره گردد. پير گفت: خود، دريا باش.... كه نرود، تيره نيز نگردد. خواجه ‌عبدالله انصاري © : ✍ لذت آنچه را كه امروز داري با آرزوي آنچه را كه نداري خراب نكن لبخند بزن خداوند از هیچ کس بیش از تواناییش تکلیف نمی خواهد. © : ✍ زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید! زیرا در خاطرات هر شخص چیزهایی هست که حتی می‌ترسد آنها را برای خودش آشکار کند...! #داستایوفسکی © : ✍ رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی! نه اینکه وسط راه از رفیق سیر شی...! © : ✍ پرسیدن بدترین درد چیه؟ یکی گفت تنهایی... یکی گفت فقر... یکی گفت عاشقی... اما هیچ کس نگفت پیر شدن پدر و مادر... © : ✍ به کاکتوس که زیاد آب بدی خراب میشه... حکایت محبت کردن به یه سری از آدمای زندگیمونه... © : ✍ عاشق طرز فکر آدم ها نشوید آدم ها زیبا فکر می کنند، زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند ... #رومن_پولانسکی © : ✍ ﺑﺮﺍﯼ "ﺁﺩﻣــﻬﺎ" ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧـــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ ﺁﻧﻘـــــــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ ﺭﻓـــﺘﯽ ﺩﺭﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸـــﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:"ﮐــــﺎﺵ ﺑـــﻮﺩ © : ✍ در بازی زندگی همانند سربازی باش که با پشتکار می شود سرنوشت ساز ترین مهره! © : ✍ یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد میلیونها جسد افتاد ولی بشریت معنای انسانیت را درک نکرد...! #چارلی_چاپلین © : ✍ فرنگیان شراب را حلال می‌دانند ، و کم می‌خورند ... و ما حرام می‌دانیم ، و بسیار می‌خوریم ...! 📚 خلقیات ما ایرانیان © : ✍ فردى گوسفند مردم میدزدید و گوشتش را صدقه می‌کرد. از او پرسیدند که این چه معنی دارد؟ گفت: ثواب صدقه با گناه دزدی برابر گردد و درمیانه پیه و دنبه‌اش اضافی باشد! #زاکانی © : ✍ من درد اندیشیدن و تنها بودن را به شادی گوسفند بودن ترجیح می دهم . . . #الوین‌_تافلر © : ✍
یک روز می رسد با خودت قرار می گذاری خودت را می بری یک‌ دل سیر می گردانی اندازه ی تمام سال هایی که با خودت نبودی برای خودت وقت می گذاری دست خودت را می‌گیری می روی یک‌ کافه برای خودت دو فنجان قهوه سفارش می دهی تلخ تلخ تلخ شروع می کنی به حرف های جدی زدن گذشته چه بوده ، حال چگونه می‌گذرد و از خودت در آینده چه می خواهی تمام حرف هایت را می‌گویی و تصمیم را به عهده ی خودت می‌گذاری خودت را نگاه می کنی و می گویی اگر‌ می توانی مرا به خواسته هایم برسانی دستت را به من بده تا به زندگی ادامه بدهیم ولی اگر نمی توانی مرا به خواسته هایم برسانی همین جا تو را جا خواهم گذاشت گاهی لازم است با خودت رو راست باشی #حسین_حائریان . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #پارک #شمس
امروز از اون روزایی ست که حوصله عکس انداختن نداریم😎🙄 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #مرداد۹۷
خیلی از ما آدما انگار هزار سال‌ زندگی کردیم ... خسته ایم از دوییدن و نرسیدن ... از خواستن و نداشتن ... انگار گوشه ی ذهنمون یه تابلو نصب شده که روش نوشته « ظرفیت تکمیل است» دیگه نه طاقت دلتنگی داریم و نه حوصله ی صبوری ، نه با تنهایی کنار میایم و نه می خوایم عاشق شیم ...‌ ظرفیتمون پر شده و نسبت به همه چیز بی حس شدیم ...اما یه روزی یه جایی می فهمیم زندگی بدون احساسات هیچ فرقی با مردن نداره ... پس دنبال یه راهی می‌گردیم تا فقط یه بار دیگه بتونیم احساسات گذشتمون رو زنده کنیم ... یه بار دیگه شوق رسیدن به چیزی رو داشته باشیم... بعضی وقتا تو زندگی باید حافظه مون رو پاک کنیم و برگردیم به تنظیمات کارخونه ... درست مثل یه تولد دوباره برای آدمی که انگار هزار سال زندگی کرده... #حسین_حائریان . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #مرداد۹۷
بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه، فقط با بودن آدم هایی تسکین پیدا می کنه که مثل قرص آرامبخش می مونن ... آدمایی که تو صداشون ، تو حرفاشون یه نیروی خدادادی هست که بهت آرامش میده... فقط کافیه چند کلمه ای باهاشون صحبت کنی تا دردهات رو فراموش کنی...آدمایی که کنارشون زمان بی معنا میشه و زندگی یه طعم دیگه می گیره... اگه یه روزی تو زندگیتون کسی بود که کنارش آرامش داشتید ، بدونید اون قرص آرامبخش شماست... کسی که دیگه تو زندگیتون تکرار نمیشه... حالا زندگیت رو خوب نگاه کن و ببین قرص آرامبخش داری؟ #حسین_حائریان پ ن:اینجا خودش خواسته ازش عکس بگیرم😌من تاحالا کشف نکردم که چرا بعضی جاها خودش اصرار می کنه ازش عکس بگیرم وبعضی جاها اصلا همکاری نمی کنه🤪🧐 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #مرداد۹۷
ژست قبل از سوختن‌دست😋😍 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #مرداد ۹۷
اینجا دستش سوخته وهمینطوری که دستش تو آب بود خوابش برده😫داداشم اینا شب خونه ما بودن،داشتیم توحیاط بلال می خوردیم که با دستش زغال رو برداشت ،یه چند ثانیه نگهش داشت و انگشت شصت ش بدجور سوخت ولی اصلا به روی خودش نیاورد🙂بردمش آشپزخونه ،دستشو گذاشتم‌تو آرد سرد،اونجا دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه وگریه کرد ولی وقتی دوباره برگشتیم حیاط،گریه نکرد😲 وتا وقتی خوابش گرفت دستش تو آب بود...پسر مغرور من دیگه بزرگ شده 😍😍😘😘 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #مرداد ۹۷
#چالش #سنی دیلر #الوین و نیلای
من درد اندیشیدن و تنها بودن را به شادی گوسفند بودن ترجیح می دهم . . . #الوین‌_تافلر
سامانه سنجش رضایت الوین، شیوه ای جذاب برای نظرسنجی از میهمانان شما
🎋🎋🎋 عید غدیر مبارک 🎋🎋🎋 . 👯گروه لیـو 👯 🎊🎉🎈🍱🍱🍱🎈🎊🎉 برنامه ریزی و برگزاری مراسمات ، مهمانی و جشن های شما پکیج کاملی از برگزاری مهمانی های شما شامل : *دکوراسیون (تم تولد - بادکنک آرایی - گل آرایی - شمع آرایی و ... ) *انواع غذا و فینگرفود ( با طعم واقعی خانگی ) *میوه آرایی و فینگر فروت *کیک خامه ای و فوندانت *گیفت و هدایای یادگاری * عکاسی و فیلم برداری پکیج کاملی از آنچه شما میخواهید با اطمینان کامل برگزاری مراسم خود را به ما بسپارید. 👇👇👇👇👇👇👇 جهت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ها از طریق دایرکت ، تلگرام و یا واتساپ اقدام فرمایین #بادکنک_آرایی #تم_تولد #برگزاری_مجالس #فینگرفود #تولد_کودک #کیک_فوندانت فوندانت #کوکی #کوکی_تولد #کوکی_آیسینگ #کاروسل #آلوین_کیک #الوین #کیک_فوندانت
بیسکوکیک- همیشه شیک . 👯گروه لیـو 👯 🎊🎉🎈🍱🍱🍱🎈🎊🎉 برنامه ریزی و برگزاری مراسمات ، مهمانی و جشن های شما پکیج کاملی از برگزاری مهمانی های شما شامل : *دکوراسیون (تم تولد - بادکنک آرایی - گل آرایی - شمع آرایی و ... ) *انواع غذا و فینگرفود ( با طعم واقعی خانگی ) *میوه آرایی و فینگر فروت *کیک خامه ای و فوندانت *گیفت و هدایای یادگاری * عکاسی و فیلم برداری پکیج کاملی از آنچه شما میخواهید با اطمینان کامل برگزاری مراسم خود را به ما بسپارید. 👇👇👇👇👇👇👇 جهت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ها از طریق دایرکت ، تلگرام و یا واتساپ اقدام فرمایین #بادکنک_آرایی #تم_تولد #برگزاری_مجالس #فینگرفود #تولد_کودک #کیک_فوندانت فوندانت #کوکی #کوکی_تولد #کوکی_آیسینگ #کاروسل #آلوین_کیک #الوین #کیک_فوندانت #بیسکوکیک
کیک آقای مهندس برق 😍 . 👯گروه لیـو 👯 🎊🎉🎈🍱🍱🍱🎈🎊🎉 برنامه ریزی و برگزاری مراسمات ، مهمانی و جشن های شما پکیج کاملی از برگزاری مهمانی های شما شامل : *دکوراسیون (تم تولد - بادکنک آرایی - گل آرایی - شمع آرایی و ... ) *انواع غذا و فینگرفود ( با طعم واقعی خانگی ) *میوه آرایی و فینگر فروت *کیک خامه ای و فوندانت *گیفت و هدایای یادگاری * عکاسی و فیلم برداری پکیج کاملی از آنچه شما میخواهید با اطمینان کامل برگزاری مراسم خود را به ما بسپارید. 👇👇👇👇👇👇👇 جهت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ها از طریق دایرکت ، تلگرام و یا واتساپ اقدام فرمایین #بادکنک_آرایی #تم_تولد #برگزاری_مجالس #فینگرفود #تولد_کودک #کیک_فوندانت فوندانت #کوکی #کوکی_تولد #کوکی_آیسینگ #کاروسل #آلوین_کیک #الوین #کیک_فوندانت
شهریور که می شود آدم دلش می خواهد سفر کند... دل را بزند به دریا، به جنگل... شهریور انگار به خودش عطر پاییز را زده، هوا کم کم رو به سردی می رود و ابرها بارانی... شهریور بویِ خاک و نم باران میدهد ... کاش کمی آرام ورق می خورد آن خاطرات کودکی... هرچه بزرگتر می شویم " یادش بخیر ها " درونمان غوغا می کنند و خاطرات کودکی و بویِ کتاب نو و مدرسه که ما را یادِ گذشته می اندازد. کاش هنوز هم همان کودکی بودیم که ذوقِ خرید کفش نو و کیف شکلک دارو لیوان فانتزی و دفتر هایِ قشنگ گُگلی را داشتیم. شهریور همیشه بویِ دلتنگی میدهد ... . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷
سلام 😄😄 دانش آموز عزیزم الوین مشغول لحیم کاری اصول لحیم کاری: اول اینکه باید ماسک داشته باشین و کرم سوختگی و سعی کنید هویه مرغوب باشه و پایه هم داشته باشه با توجه به مهارت حرکتی کودکان آموزش لحیم کاری می تونه از ۷ سالگی شروع بشه. دوم اینکه زاویه ی بین هویه و سیم لحیم باید ۹۰ درجه باشه. سوم این که سیم لحیم باید از نوع مرغوب باشه هر چه رنگش نقره ای تر باشه مرغوب تره چهارم این که هویه باید به شکلی که مداد رو می گیرید گرفته بشه پنجم هویه رو هرگز داخل روغن لحیم قرار ندهید. و در آخر اگر می خواهید رباتیک یاد بگیرید با من تماس بگیرید. نمونه کار الوین رو هم می ذارم. #هویه #ربات #رباتیک #مهندس #الوین
تم آلوین و سنجاب ها . 👯گروه لیـو 👯 🎊🎉🎈🍱🍱🍱🎈🎊🎉 برنامه ریزی و برگزاری مراسمات ، مهمانی و جشن های شما پکیج کاملی از برگزاری مهمانی های شما شامل : *دکوراسیون (تم تولد - بادکنک آرایی - گل آرایی - شمع آرایی و ... ) *انواع غذا و فینگرفود ( با طعم واقعی خانگی ) *میوه آرایی و فینگر فروت *کیک خامه ای و فوندانت *گیفت و هدایای یادگاری * عکاسی و فیلم برداری پکیج کاملی از آنچه شما میخواهید با اطمینان کامل برگزاری مراسم خود را به ما بسپارید. 👇👇👇👇👇👇👇 جهت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ها از طریق دایرکت ، تلگرام و یا واتساپ اقدام فرمایین #بادکنک_آرایی #تم_تولد #برگزاری_مجالس #فینگرفود #تولد_کودک #کیک_فوندانت فوندانت #کوکی #کوکی_تولد #کوکی_آیسینگ #کاروسل #آلوین_کیک #آلوین_تولد #تم_الوین_و_سنجاب_ها #آلوین #الوین
تم آلوین و سنجاب ها . 👯گروه لیـو 👯 🎊🎉🎈🍱🍱🍱🎈🎊🎉 برنامه ریزی و برگزاری مراسمات ، مهمانی و جشن های شما پکیج کاملی از برگزاری مهمانی های شما شامل : *دکوراسیون (تم تولد - بادکنک آرایی - گل آرایی - شمع آرایی و ... ) *انواع غذا و فینگرفود ( با طعم واقعی خانگی ) *میوه آرایی و فینگر فروت *کیک خامه ای و فوندانت *گیفت و هدایای یادگاری * عکاسی و فیلم برداری پکیج کاملی از آنچه شما میخواهید با اطمینان کامل برگزاری مراسم خود را به ما بسپارید. 👇👇👇👇👇👇👇 جهت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ها از طریق دایرکت ، تلگرام و یا واتساپ اقدام فرمایین #بادکنک_آرایی #تم_تولد #برگزاری_مجالس #فینگرفود #تولد_کودک #کیک_فوندانت فوندانت #کوکی #کوکی_تولد #کوکی_آیسینگ #کاروسل #آلوین_کیک #آلوین_تولد #تم_الوین_و_سنجاب_ها #آلوین #الوین
تم آلوین و سنجاب ها . 👯گروه لیـو 👯 🎊🎉🎈🍱🍱🍱🎈🎊🎉 برنامه ریزی و برگزاری مراسمات ، مهمانی و جشن های شما پکیج کاملی از برگزاری مهمانی های شما شامل : *دکوراسیون (تم تولد - بادکنک آرایی - گل آرایی - شمع آرایی و ... ) *انواع غذا و فینگرفود ( با طعم واقعی خانگی ) *میوه آرایی و فینگر فروت *کیک خامه ای و فوندانت *گیفت و هدایای یادگاری * عکاسی و فیلم برداری پکیج کاملی از آنچه شما میخواهید با اطمینان کامل برگزاری مراسم خود را به ما بسپارید. 👇👇👇👇👇👇👇 جهت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت ها از طریق دایرکت ، تلگرام و یا واتساپ اقدام فرمایین #بادکنک_آرایی #تم_تولد #برگزاری_مجالس #فینگرفود #تولد_کودک #کیک_فوندانت فوندانت #کوکی #کوکی_تولد #کوکی_آیسینگ #کاروسل #آلوین_کیک #آلوین_تولد #تم_الوین_و_سنجاب_ها #آلوین #الوین
بچه ها چقدر زود بزرگ میشن،انگار همین دیروز بود😮😮بااین همه ادا،میشه من نشم فدا؟😍😍شعر گفتم🤪 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #شهریور۹۷ #سال۹۳
تولد ۹ سالگی ایلیا جون😘😘🎂🎂 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #اردیبهشت۹۵ #شهریور۹۷
تولد ۹ سالگی ایلیا جون😘😘🎂🎂 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #اردیبهشت۹۵ #شهریور۹۷
و عکس هایی که بعد از ۲۸ ماه به دستمون رسید😋😍البته فایل هاش🤗 تولد ۹ سالگی ایلیا جون😘😘🎂🎂 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #اردیبهشت۹۵ #شهریور۹۷
شاید اون کسی که دوربین رو اختراع کرد هیچوقت نمی دونست عکس ها می تونن چه قدرتی داشته باشن ... نمی دونست آدما می تونن با دیدن یه عکس برگردن به یه روز خاص و ثانیه به ثانیه ش رو مرور کنن و همراه با آدم های توی عکس متوقف بشن...نمی دونست یه روزی آدما می شینن پای آلبوم عکس هاشون و تازه می فهمن زمان سریع تر از چیزی که فکر می کردن گذشته... نمی دونست با یه عکس میشه خونه هایی رو دید که سال ها پیش خراب شدن ، به آدم هایی نگاه کرد که مدت هاست کنارمون نیستن... مکان هایی رو دید که هیچوقت اونجا نرفتی ... نمی دونست گاهی نگاه کردن به یه عکس می تونه احساسات قدیمی _همون احساساتی که سال هاست از دست دادی_ رو زنده کنه ،می تونه همزمان باعث خنده و اشکت بشه، می تونه رفع دلتنگی کنه یا حتی بیشتر دلتنگت کنه ... آدم هایی که از عکس‌ گرفتن فرار می کنن همونایی هستن که بهتر از هر کسی از قدرت عکس ها با خبرن...اونا می دونن عکسی که تو یه لحظه ثبت میشه برای یه عمر خاطره می سازه ... #حسین_حائریان پ ن:عکس مربوط به اردیبهشت ۹۵ هست وفایلش تازه دستم رسیده🤗 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #اردیبهشت۹۵ #شهریور۹۷
تولدم ۲۸ مرداد هست(روز کودتا🤪البته منم طی کودتایی سه هفته زودتر به دنیا اومدم😎🤗)ولی دوم شهریور تولد گرفتیم🙂وبدین ترتیب من چهارسالگی م روهم پشت سر گذاشتم😍 . . ☆☆ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ‌العَلیِّ‌‌العَظیم☆☆ . . #عشق #من #ایلیا #الوین #مادرانه #مدل #کودک #آرامش #زندگی #لبخند #زیبا #برادر #حامی #یاور #چشمان #آبی #ژست #عکاسی #عکس #تبریز #شهر #زیبا #اولین ها #زیباترین #لبخند #خوشبختی #مرداد۹۷ #شهریور۹۷
🐾🐾🐾🐾🐾🐾 #تشک لبه دار دو سانتی #الوین قابل سفارش در سایز ها و رنگ های مختلف قیمت تا سایز یک در شصت ۴۰ هزار تومان برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید 🙏🏻🌹
🐶🐶🐶🐶🐶🐶 #جاخواب باکسی #الوین با رنگبندی مختلف و #کیفیت کم نظیر مخصوص #پت قرتیا که فقط خوشگل پسندن 😍 سایز ۴۷ در ۴۷ ۶۰ هزار تومان برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید 🙏🏻🌹۹