همه عکس ها و کلیپ های اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد در اینستاگرام - فتوفا

همه عکس ها و کلیپ های اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
متی۱۹: ۱۵-۱۳ آنگاه چند بچهٔ کوچک را نزد او آوردند تا دستهای خود را بر ایشان نهاده دعا کند امّا شاگردان ایشانرا نهیب دادند.عیسی گفت بچه های کوچکرا بگذارید و از آمدن نزد من ایشانرا منع مکنید زیرا ملکوت آسمان از مثل اینها است.و دستهای خود را بر ایشان گذارده از آنجا روانه شد.
آهنگی که باعث شد خواننده محبوب (محسن چاوشی) ممنوع صدا شود خرمشهر آب ندارد_اهواز هوا ندارد #اهواز_هوا_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #خرمشهر_آزاد_شد_ولی_آباد_نشد #خرمشهر_تنها_نیست
این تصویر از آنچه تصور میکنید واقعی تر است! این سرزمین درد دارد!! ✔قانون منع بکارگیری بازنشستگان، یک فرصت امید بخش برای خوزستان امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از عوامل تداوم چرخه بحران های کشور، عدم توجه به گردش نخبگان و تربیت نسل های مدیریتی در سطوح مختلف در کشور است. از زمان مطرح شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاح استثناهای گستره موجود در آن بسیاری گروه ها از جمله فراکسیون جوانان مجلس به شکل جدی، فراکسیون زنان، برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، جوانان اصلاح طلب و برخی مدیران ارشد ملی که لزوم و ضرورت تصویب این قانون را به خوبی دریافته بودند، تمام قد از تصویب این قانون حمایت کردند و #طرح_منع_بکارگیری_بازنشستگان بالاخره پس از کش و قوس فراوان در مجلس به تصویب رسید. بنا داشتم در روزهای قبل از تصویب این طرح،  یادداشتی انتقادی در خصوص ابقای مدیران ناکارآمد در راس سازمان ها و ادارات دولتی استان خوزستان بنویسم که موضوع تصویب این طرح پیش آمد. برخی مدیران دستگاه های اجرایی خوزستان در سالهای گذشته عملکرد بسیار ضعیف و غیر قابل دفاعی از خود نشان داده اند و ضعف و بی انگیزگی همین افراد، استانی با  ظرفیت های عظیم نفت و انرژی، پتانسل مرزهای آبی و خاکی، ظرفیت های ارزشمند حوزه کشاورزی، گردشگری، جاذبه های طبیعی و... را دچار ملغمه ای از مشکلات و بحران های بزرگ زیست محیطی، آسیب های اجتماعی، اقتصادی، بحران های اجتماعی و... نموده که قلب هر انسانی را به درد می آورد. وقتی سازمان یا مجموعه ای، سالهای متوالی عملکرد مطلوب و مناسبی از خود نشان نمی دهد یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول مدیریت، توجه به گردش نخبگان و گماردن افراد متخصص تر و با انگیزه تر در راس آن مجموعه است. از دکتر شریعتی به عنوان یک استاندار جوان توقع داشتیم در این خصوص قاطعانه تر عمل کند و برای ایجاد تحول اساسی در بدنه مدیریت استان عذر برخی مدیران ناکارامد که سابقه سالها مدیریتشان جز افزودن بر مشکلات استان نتیجه ای در بر نداشته است را بخواهد که این امر محقق نشد. حالا با تصویب قانون اصلاح منع بکارگیری بازنشستگان بسیار امیدواریم که این تحول میمون و مبارک به داد استان برسد و برخی دستگاه های اجرایی خوزستان را از چنبره مدیران ناکارامد، بی انگیزه و بی برنامه رها کند تا شاهد تحولات و تغییرات اساسی برای خوزستان باشیم و هی ننویسیم #اهواز_هوا_ندارد #آبادان_آب_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #نه_به_انتقال_آب_کارون این جملات زیبنده استان عزیزمان نیست. #طاهره_عیدی_زاده فیلم از صفحه انوش شاپوری
قانون منع بکارگیری بازنشستگان، یک فرصت امید بخش برای خوزستان/ یادداشتی به قلم طاهره عیدی زاده امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از عوامل تداوم چرخه بحران های کشور، عدم توجه به گردش نخبگان و تربیت نسل های مدیریتی در سطوح مختلف در کشور است. از زمان مطرح شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاح استثناهای گستره موجود در آن بسیاری گروه ها از جمله فراکسیون جوانان مجلس به شکل جدی، فراکسیون زنان، برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، جوانان اصلاح طلب و برخی مدیران ارشد ملی که لزوم و ضرورت تصویب این قانون را به خوبی دریافته بودند، تمام قد از تصویب این قانون حمایت کردند و #طرح_منع_بکارگیری_بازنشستگان بالاخره پس از کش و قوس فراوان در مجلس به تصویب رسید. بنا داشتم در روزهای قبل از تصویب این طرح،  یادداشتی انتقادی در خصوص ابقای مدیران ناکارآمد در راس سازمان ها و ادارات دولتی استان خوزستان بنویسم که موضوع تصویب این طرح در #مجلس_شورای_اسلامی پیش آمد. برخی مدیران دستگاه های اجرایی استان خوزستان در سازمان های متبوعشان عملکرد بسیار ضعیف و غیر قابل دفاعی از خود نشان داده اند و ضعف و بی انگیزگی همین افراد، استانی با  ظرفیت های عظیم نفت و انرژی، پتانسل مرزهای آبی و خاکی، ظرفیت های ارزشمند حوزه کشاورزی، گردشگری، جاذبه های طبیعی و... را دچار ملغمه ای از مشکلات و بحران های بزرگ زیست محیطی، آسیب های اجتماعی، اقتصادی، بحران های اجتماعی و... نموده که قلب هر انسانی را به درد می آورد. وقتی سازمان یا مجموعه ای، سالهای متوالی عملکرد مطلوب و مناسبی از خود نشان نمی دهد یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول مدیریت، توجه به گردش نخبگان و گماردن افراد متخصص تر و با انگیزه تر در راس آن مجموعه است. از دکتر شریعتی به عنوان یک استاندار جوان توقع داشتیم در این خصوص قاطعانه تر عمل کند و برای ایجاد تحول اساسی در بدنه مدیریت استان و کمک به رفع مشکلات اساسی، عذر برخی مدیران ناکارامد که سابقه سالها مدیریتشان جز افزودن بر مشکلات استان نتیجه ای در بر نداشته است را بخواهد که این امر محقق نشد. حالا با تصویب قانون اصلاح منع بکارگیری بازنشستگان بسیار امیدواریم که این تحول میمون و مبارک به داد استان برسد و برخی دستگاه های اجرایی خوزستان را از چنبره مدیران ناکارامد، بی انگیزه و بی برنامه رها کند تا انشاالله شاهد تحولات و تغییرات اساسی برای خوزستان باشیم و هی ننویسیم #اهواز_هوا_ندارد #آبادان_آب_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #اهواز_خاموش #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #نه_به_انتقال_آب_کارون این جملات زیبنده استان عزیزمان
بنا داشتم در روزهای گذشته یادداشتی انتقادی در خصوص ابقای مدیران ناکارآمد در راس سازمان ها و ادارات دولتی استان خوزستان بنویسم که موضوع تصویب #طرح_منع_بکارگیری_بازنشستگان در #مجلس_شورای_اسلامی پیش آمد. برخی مدیران دستگاه های اجرایی استان خوزستان در حوزه خود عملکرد بسیار ضعیف و غیر قابل دفاعی از خود نشان داده اند و ضعف و بی انگیزگی همین افراد، استانی با ظرفیت های عظیم نفت و انرژی، پتانسل های مرزهای آبی و خاکی، ظرفیت های ارزشمند حوزه کشاورزی، گردشگری، جاذبه های طبیعی و... را دچار ملغمه ای از مشکلات و بحران های بزرگ زیست محیطی، آسیب های اجتماعی، اقتصادی، بحران های اجتماعی و... نموده اند که قلب هر انسانی را به درد می آورد. وقتی سازمان یا مجموعه ای در سالهای متوالی عملکرد مطلوب و مناسبی از خود نشان نمی دهد یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول مدیریت، توجه به گردش نخبگان و گماردن افراد متخصص تر و با انگیزه تر در راس آن مجموعه است. از دکتر شریعتی به عنوان یک استاندار جوان توقع داشتیم در این خصوص قاطعانه تر عمل کند و در جهت ایجاد تحول اساسی در بدنه مدیریت استان و اقدام در جهت رفع مشکلات اساسی، عذر برخی مدیران ناکارامد که سابقه سالها مدیریتشان جز افزودن بر مشکلات استان نتیجه ای در بر نداشته است را بخواهد که این امر محقق نشد. حالا با تصویب قانون اصلاح منع بکارگیری بازنشستگان بسیار امیدواریم که این تحول میمون و مبارک به داد استان برسد و برخی دستگاه های اجرایی خوزستان را از چنبره مدیران ناکارامد، بی انگیزه و بی برنامه رها کند تا انشاالله شاهد تحولات و تغییرات اساسی برای خوزستان باشیم و هی ننویسیم #اهواز_هوا_ندارد #آبادان_آب_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #اهواز_خاموش #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #نه_به_انتقال_آب_کارون این جملات زیبنده استان عزیزمان نیست.
🔴 هم اکنون #اهواز، خیابان #نادری: در پی حمله #چماقداران شهرداری به مردم و دست‌فروشان، جوانان اهوازی به مقابله با این جانیان پرداختند #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد
⭕️ پنجمین اثر تاریخی ایران طی دو ماه اخیر در آتش سوخت! ⭕️ مسجد جامع ساری در آتش سوخت 🔺پس از خانه تاریخی دریابیگی لنگرود، کاخ سرهنگ آباد زواره، پل سیاه اهواز، مسجد جامع ساری، امروز خانه طباطبایی ها در کاشان سوخت ✅ #ساری #اهواز #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #اهوازیها #کشان #آتش_سوزی #اتش #مسجدجامع #مسجد_جامع #تاریخ_ایران #تاریخ #تاریخی #آثارباستانی #آثار #منافق #منافقین #بصیرت_واقعی #بصیر #نفوذ #حجامت_نظام #ایرانی_درجه_یک #ایرانیان #ایران #وطن #وطنم_پاره_تنم #وطني #داعش #داعش_وطنی #سربازان_ولایت #سرباز_جنگ_نرم
#خوزستان_دین_خود_را_به_اسلام_ادا_کرد 
#اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد 
#آب_تالاب_را_برگردانید 
#آبادان_آب_ندارد 
#خرمشهر_آب_ندارد 
#مسئولین_بی_کفایت 
#دولت_حرف 
پ.ن.دلم به حال خوزستانی های صبور و غیور میسوزه به خدا اگر آدم از غصه بی آبی روستاهای خوزستان دق نکند مسلمان نیست
#خوزستان_دین_خود_را_به_اسلام_ادا_کرد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #آب_تالاب_را_برگردانید #آبادان_آب_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #مسئولین_بی_کفایت #دولت_حرف پ.ن.دلم به حال خوزستانی های صبور و غیور میسوزه به خدا اگر آدم از غصه بی آبی روستاهای خوزستان دق نکند مسلمان نیست
سرانه مصرف برق بر مبنای مگاوات ساعت برای هر نفر در کشورهای مختلف جهان که بصورت تصادفی انتخاب شده است توسط اعتماد آنلاین و منبع داده . در سال ارائه شده است ⭕️ دولت روحانی در سال گذشته روند تاسیس نیروگاه ها را متوقف و همه چیز ما را به سرنوشت برجام گره زد و اِلا ما ایرانی ها در رده کم مصرف ترین کشورهای جهان از لحاظ مصرف برق هستیم! ✅ تصویر دوم: آتش گرفتن کابل های برق بعلت گرمای هوا و مصرف بالای برق (استفاده وسائل سرمایشی ) در شهرهای جنوب کشور #نه_به_انتقال_آب_کارون #نه_به_انتقال_آب_خوزستان #اهواز #خوزستان #اهوازیا #برجام #آب_خوردن #ایرانی #ایران #آتش #برق #اتصالات #گرما #گرمای_هوا #مصرف_برق #ترانس_برق #اهواز_هوا_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #خوزستان_هوا_ندارد #خوزستان_مظلوم #خوزستانیها_حق_زندگی_دارند #خوزستان_اب_ندارد #حجامت_نظام #فرجام #برجام #اعتماد #جهان #مصاف
’ 😩()! ’ 😓 هوا بس ناجوانمردانه گرم است... البته اخبار بالاتراز ٤٨ درجه اعلام نميكنه😏 #گرمترين_شهر_جهان #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد
#کجایید_آخوندها #علی #علیه_السلام که شام یتیم هارو میبرد شب خونشون ، شما چی؟شما هرچی فقر و بدبختی ومشکلاته تو خونه مردم بردین،!😏😕😔 #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #بلوچستان_مظلوم #مردم_مظلوم_ايران
اينجا اهوازه،استان خوزستان،استاني كه كمتر از نيم قرن پيش شهرهاش عروس شهرهاي ايران بود... جايي كه الان نه آب داره و نه هوا ولي تا دلتون بخواد نفت داره...كاش نفت نداشت ولي آسايش داشت پ ن ١:از ماهشهر به اهواز كه ميومدم از ديدن بيابون هايي كه قرار بود نهال كاشته بشه كه مشكل غبار و خاك رو حل كنه ولي نشده چون بودجه نداشتن بغضم گرفت زير زمين طلاي سياه باشه و روي زمين بيابون به علت كمبود بودجه😔 پ ن٢:كارون هم از ماه قبل كه اهواز بودم بي رمق تَر شده بود😔 #خوزستان_آب_ندارد #خوزستان_هوا_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد
🎥 اظهارات مسعود شجاعی درمورد تقبل هزینه دستگاه‌های آب شیرین کن برای آبادان از طرف بازیکنان تیم ملی #آبادان_آب_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #خوزستان #خوزستانیها_حق_زندگی_دارند😔 #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #آبادان_خرمشهر_آب_ندارند
پارک گلستان - شهرک ولیعصر بحران آب در کشور داریم و مردم خرمشهر و آبادان و جنوب برای آب می جنگند این لوله آب از دیروز ترکیده وکسی هم نمیاد که تعمیر کنه تیر #دزدان_آب #خرمشهر_آب_ندارد #آبادان_آب_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #ایران_را_پس_میگیریم
حرفی برای توصیف این کلیپ ندارم.. #اهواز #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد
اینجا حال دل هیشکی خوش نیست🙁. کسی به داد کسی نمیرسه ، خدایا خودت یه کاری کن خودت برس به داد مردم، یادمه میگفتن خرمشهر را خدا آزاد کرد این بار هم تو آستین بزن بالا 😔 . مردم ایران یتیم شدن😢 . #کوکو_سبزی #کیک_کوکو_سبزی #دستپختم #دستپخت_سوده #بفرمایید_شام #خرمشهر #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #اهواز
بحران آب نیازمند مدیریت صحیح و خردمندانه در کنار همیاری مردم در صرفه جویی است. مردم خوزستان و بخصوص خرمشهر که سالها در خط مقدم دفاع از آب و خاک و ناموس این سرزمین بودند شایسته بهترینها هستند. امیدوارم مشکل آب و آلودگی هوا در سراسر کشورم مخصوصا در این خطه زرخیز هرچه زودتر بهبود یابد. #ایران #خوزستان #خرمشهر_آب_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #خرمشهر_تنها_نیست #خرمشهر_تشنه_است
خوزستانیا سالیان زیادیِ که با این دستگاه آشنا هستن ،تعویض فیلترای دستگاه ، فیلتر اول بعد از یک ماه و فیلتر دوم و سوم بعد از سه ماه هزینه ی بالای قبض آب ، هزینه ی بالای خرید دستگاه ، و هزینه ی تعویض فیلتر ها . بماند که خیلی از مردم هنوز توان خرید دستگاه رو ندارن و روزانه آب میخرن. #خوزستان_آب_ندارد #خرمشهر_آب_ندارد #آبادان_آب_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد
كمتر استوري و پست واسه اهواز بزارين با اينكارها هواي اونا ،خنك نميشه آب آشاميدني اونها، زُلال نميشه گرد و غبار هواشون ،باد نميشه دلشون خوش نميشه كه چقدر هموطنهاي خوبي دارن چون اونها هم عين سانچي ميمونن مثل پلاسكو ميمونن مثل هواپيما ي ياسوج ميمونن . اهواز برق نداره كه استوري چك كنه اهواز از گرما اعصاب نداره كه پست لايك كنه اهواز از بي آبي جون نداره دلش رو به دنياي مجازي خوش كنه. به جاي اينكارها ، كار بكنيد، بياين سرمون رو عين كبك تو گوشيهامون نكنيم. آزاده #اهواز #اهوازگردی #اهوازيها #جنوب #ايران #كم_آبي #اهواز_هوا_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #اهواز_هوا_نداره #اهواز_هوا_ندارد #بي_آبي #كبك #گرما #استوري #پست #سانچي #پلاسكو #هواپیما #لايك #اينستاگرام #گوشي
بازاري عزيزاني كه دست به خير دارن وهنرمندان و ورزشكاراني كه واسه كرمانشاه زحمت كشيدين خوزستانم كم از زلزله سرش نيومده كمك كنين😢😢😢 #علي_دايي❤️ #علي_كريمي❤️ #علي_پروين #اهواز #ماهشهر #خرمشهر #آبادان #تبريز #هنرمندان #سليبريتي #عكاس #خبرنگار #آبادان_آب_نداره #خوزستان #احسان_علیخانی #فردوسی_پور #چاوشي🎧 #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد
خوزستان،خوزستان،خوزستان بی دردا خوابیدن..... نامردا خوابیدن..... اما تو بیداری،بیداری..... #اهواز_هوا_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #مسئولین_بی_غیرت
حالا بازم بريد به يمن وامثال يمن كمك كنيد ولي به فكر هم وطن هاي خودمون نباشيم واقعاً براتون متاًسفم شما ها يه مشت ادام كثيف و... هستين ايشاالله يه روز بشه كه از اين مملكت بريد ويه نفس بكشيم #اهواز_هوا_ندارد #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #همه با هم هستيم
"خوزستان" من هم متولد مسجدسلیمان هستم. یه خوزستانی به حساب میام. هیچکس به اندازه یه خوزستانی، نمیتونه مفهوم جنگ زدگی و زندگی در شرایط سخت رو درک کنه. و متاسفم که خیلی از ایرانیها هنوز نمیدونند ،هرچی دارند، از همین خوزستان بوده و هست. این مردم سالها صبوری کردند، و حقشون این نیست. اون هم توی گرمای طاقت فرسای اونجا. "تف به غیرت" شما مسئولین که چهل سال زندگی رو با اراجیف خرافیتون برای نفع شخصی، زهر مار مردم کردید. میخواستید چپاول کنید؟ خب بکنید، اما حداقل به خاطر ذره ای "غیرت" نسبت به هموطن خودتون، اسلحه بدست به مردم حمله نمی کردید. هرچند به "ایرانی" بودن شماها، شک دارم. این چه کاریه؟! نمیتونید مدیریت کنید؟ مث آدم بگید: نمیتونیم... چرا اسلحه؟؟؟!! چون مردم هم اسلحه ای به نام "چاقو" یا "سنگ" در دست داشتند؟؟! خب داشته باشند. ببخشید قراره با بوس و بغل به خاطر نداشتن آب به پیشواز شما بیان؟!!! اون دسته از ایرانیها که عادت دارند تزهای بیخود بشر دوستانه بدهند، باید الان دهنشون بسته باشه. خوزستان آب، هوا و برق نداره. هروقت تونستید، این موضوع رو درک کنید، اونوقت اسم خودتون رو "انسان" بگزارید. #خوزستان #خوزستان_آب_ندارد #خوزستانیها #خوزستانیها_حق_زندگی_دارند #آب #برق #هوای_پاک #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #بختیاری #خوزستانی
اهواز هوا ندارد، آبادان آب ندارد، خرمشهر خرمی ندارد، امیدیه امید ندارد، شادگان شادی ندارد، دشت آزادگان آزادی ندارد، هندیجان جان ندارد... #خوزستان #خوزستان_آب_ندارد #خوزستان_مظلوم #اهواز_هوا_برق_آب_زندگی_ندارد #خرمشهر_آزاد_شد_ولی_آباد_نشد #خرمشهر_آب_ندارد #خرمشهر #خونین_شهر #مسئولین_بی_کفایت #جمهوری_اسلامی