همه عکس ها و کلیپ های ایات در اینستاگرام


loading...
کد 💥عقیق سرخ / یا امام حسن مجتبی (ع)/بخط و امضای عابد / رکاب طرح قلمزنی / عیار / سر برنجی / رودیوم شده با سایز و پست رایگان . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️ #انگشتر #توپاز #زمرد #سندلوس #زیارت #المان #حرز امام جواد علیه السلام #فیروزه نیشابور #امام علی علیه السلام #امام سجاد علیه السلام #تسبیح #انگشتر باز علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد 💥$عقیق سرخ یمنی /آبدار و شفاف/ رکاب طرح #قلمزنی یا علی(ع) مدد/ سر برنجی / عیار / رودیوم شده باسایز و پست رایگان به قیمت حراجی . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️جواهرات #ایران #تهران #لرستان #کرمان #شهرکرد #یزد #اصفهان #دبی #شیراز #تبریز #اهواز #مشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار
کد ✨$ کوارتز اسموکی / وجهی نفیس /کاملا معدنی با تراش دقیق ✨ 🌹 #فدایی سیّد علی / خط و #تذهیب تمام دستی #استاد مؤمن تهران 💫 رکاب ضخیم یا ابالفضل علیه السلام/ سر برنجی / رودیوم کاری و و سیاه قلم شده با عیار ۹۲۵ وزن نگین 👈 قیراط ابعاد نگین 👈 . * . سانتی متر وزن اثر 👈 / گرم همراه با سایز و پست رایگان فقط و فقط . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅یه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت # ☎️
کد 💎 #فیروزه کم نظیر نیشابوری / پاک و بدون #ناخالصی / تراش دامله / خوش طبع و زیبا / رکاب صدفی / عیار / رودیوم شده با سایز و پست رایگان . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️ #انگشتر #توپاز #زمرد #سندلوس #زیارت #المان #حرز امام جواد علیه السلام #فیروزه نیشابور #امام علی علیه السلام #امام سجاد علیه السلام #تسبیح #انگشتر باز علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد فیروزه نیشابوری / رکاب چنگی / عیار / رودیوم شده باسایز و پست رایگان ✅به قیمت حراجی ✅ فقط و فقط . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️از #جواهرات #ایران #تهران #لرستان #کرمان #شهرکرد #یزد #اصفهان #دبی #شیراز #تبریز #اهواز #مشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
#کلکسیونی ✅ کد 🔺 یاقوت سرخ افریقا / فوق العاده پر رنگ «کبدی پر رنگ » تراش الماس / درجه کیفی نگین 👈 ✨ رکاب ضخیم تماما دست ساز عیار ۹۲۵ / آیینه کاری شده سه بعدی / گوارسه دقیق و عمیق / ریز اره کاری شده ماهرانه و بدون نقص /چکش خورده با عدد الماس اصیل و نمایان ابعاد نگین 👈 . * . سانتی متر وزن اثر 👈 / گرم ❗️ قیمت بازاری این اثر بیش از . میلیون تومان می باشد❗️ همراه با سایز و پست رایگان بقیمت حراجی . تومان👆 #انگشتر #توپاز #زمرد #سندلوس #زیارت #المان #حرز امام جواد علیه السلام #فیروزه نیشابور #امام علی علیه السلام #امام سجاد علیه السلام #تسبیح #انگشتر باز #جواهرات #ایران #تهران #لرستان #کرمان #شهرکرد #یزد عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد 💎 #جواهر بلو توپاز سوئیس / پاک و پر رنگ با تراش دقیق 💫 رکاب ضخیم تماما دست ساز عیار ۹۲۵ / با مخراج عدد یاقوت نفیس سانچیا ✨ رولکسی شده بی نقص آیینه کاری شده سه بعدی و حرفه ای وزن نگین 👈 قیراط وزن اثر 👈 / گرم همراه با سایز و پست رایگان بقیمت حراجی فقط . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️ #انگشتر #توپاز #زمرد #سندلوس #زیارت #المان #حرز امام جواد علیه السلام #فیروزه نیشابور #امام علی علیه السلام #امام سجاد علیه السلامزیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد ✨ عقیق یمنی / کبدی پر رنگ / رکاب ضخیم تماما نگین کاری شده عیار ۹۲۵ همراه با سایز و پست رایگان بقیمت حراجی فقط . تومان👆 💐💐💐از #جواهرات #ایران #تهران #لرستان #کرمان #شهرکرد #یزد #اصفهان #دبی #شیراز #تبریز #اهواز #مشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت # لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️
کد 💫 فیروزه زیبای نیشابوری / با رگه های سیاه و قهوه ای 💫 💎 #رکاب ضخیم و سنگین تماما دست ساز عیار ۹۲۵ / اَره کاری شده ماهرانه و بدون نقص ، حجره ای گوارسه عمیق / بازوها چکش خورده «اثر خاص و حرفه ای »💎 ابعاد نگین 👈 . * . (دامله و خوش طبع ) وزن اثر 👈 / گرم قیمت این اثر ارزشمند همراه با سایز و پست رایگان فقط و فقط . تومان👆رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد ✨ #عقیق سرخ آبدار / کاملا معدنی و اصیل 🌹$یا رقیه سلام الله و #یا زینب سلام اللّه بصورت آیینه ای 🔶بخط و تذهیب نفیس و تمام دست استاد رب رکاب زیبای تماما دست ساز عیار ۹۲۵ / تمام ستون ها ریز اره کاری شده ماهرانه / همراه با سایز و پست رایگان . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ #انگشتر #توپاز #زمرد #سندلوس #زیارت #المان #حرز امام جواد علیه السلام #فیروزه نیشابو #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت # ☎️
کد ✨ یاقوت زرد افریقا / تراش الماس زیبا رکاب چنگی تماما دست ساز عیار ۹۵۰ / تمام ستون ها ریز اره کاری شده ماهرانه و بدون نقص ابعاد نگین 👈 . * . سانتی متر وزن اثر 👈 بیش از گرم همراه با سایز و پست رایگان بقیمت حراجی فقط . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ #انگشتر #توپاز #زمرد #سندلوسمشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت # ☎️
کد ✅ عقیق سبز کاهویی / درشت و آبدار با تراش دامله / #کاملا معدنی با طبع خیره کننده 💫 رکاب ضخیم اشکی / #رادیوم کاری شده با عیار ۹۲۵ ابعاد نگین 👈 * . سانتی متر وزن اثر 👈 / گرم همراه با سایز و پست رایگان بقیمت حراجی فقط . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️ #اصفهان #دبی #شیراز #تبریز #اهواز #مشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد #اماتیس معدنی / پررنگ و شفاف / رکاب تماما دستساز / عیار ۹۲۵ / رکاب شبکه طرح متفاوت و زیبا ، باسایز و پست رایگان فقط و فقط .تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️ #اصفهان #دبی #شیراز #تبریز #اهواز #مشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
کد #عقیق زرد آبدار / #یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها / بخط و امضای رب / رکاب طرح قلمزنی / سر برنجی / عیار / رودیوم شده باسایز و پست رایگان . تومان👆 💐💐💐 لینک خرید ✅✅✅✅✅✅ ☎️هواز #مشهد #گلستان #قزوین #ساری #رشت #ادعیه #ناد علی #زیارت عاشورا #امام علی ع #امام حسن ع #امام حسین ع #ایات شریف قران #اذکار هفته #کربلا #محرم #صفر #دعا رزق و روزی #شرف شمس #یاقوت
🌿علامه حسن زاده🌿 آن که نیت گناه کرده است، هر چند که به فعل آن دست نیافته است، ولی دل را از دست داده است. #علامه_حسن_زاده #نکته_های_ناب #نکته #دل_حرم_خداست #نیت_گناه #گناه #دل #العبد #عبد_صالح #ایه_الله_بهجت #بهجت_عارفان #ایات
#آیات_الهی #آیات #ایات #آیات_وحی #قرآن_مجید #قرآن #قران_كريم #❞او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است، و او رحمان و رحیم است‌.❝ سورهٔ حشر | آیهٔ ۲۲
#آیات_الهی #آیات_قرآنی #آیات #ایات #آیات_وحی #محمد«ص» #محمد [صَلَّی‌اللّٰه‌عَلیه‌ِو‌آلهِ‌و‌سلَّمۡ] فرستادهٔ خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند.❝ سورهٔ فتح | قسمتی از آیهٔ ۲۹
#آیات_الهی #آیات_قرآنی #آیات #ایات #قرآن_مجید #قرآن وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ❞و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می‌روند.❝ سورهٔ فرقان | قسمتی از آیهٔ ۶۳ #تواضع
#آیات_وحی #آیات_الهی #آیات #ایات #آیات_قرآن #آیات_قرآنی #آیاتی_روشنگر #یتیمی # ۞ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿۱۷﴾ ❞چنین نیست که می‌پندارید؛ بلکه شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید.❝ سورهٔ فجر | آیهٔ ۱۷
#آیات #آیات_وحی #آیات_قرآن #ایات #قرآن_مجید #قرآن ❞چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آن که خیر شما در آن است و یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آن که شرّ شما در آن است. و خدا مى داند، و شما نمى دانید.❝ سورهٔ بقره | آیهٔ ۲۱۶
#آیات_وحی #آیات #آیات_قرآن #آیات_قرآنی #ایات #انفاق #قرآن #قرآن_کریم #قرآن_مجید #❞ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از آنچه بهره‌ی شما کرده‌ایم [در راه خدا] ببخشید، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی و نه دوستی و نه میانجیگری است. ❝ سورهٔ بقره | آیهٔ ۲۵۴
فرحتنه الیوم ب میلاد السیده منار ... ورقصة ابوها واخوتها 💃👯💃😃😃 #منار#ایاد #ایات
فرحتنه الیوم ب میلاد السیده منار ... ورقصة ابوها واخوتها 💃👯💃😃😃 #منار #ایاد #ایات
#آیات #آیات_وحی #آیات_قرآن #ایات #نیکی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ❞و همانطور که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن.❝ سورهٔ قصص | قسمتی از آیهٔ ۷۷
کپی آزاد . لطفا ورق بزنید. حتما حداقل ‌ده بار ,,بینید☝ «أفلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنینها و زینها و ما لها من فروج * والارض مددنها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج» سوره ق #فخرالقراء #فخرالشیعه #حامد_شاکرنژاد #دکتر_حامد_شاکرنژاد #سوره_ق #بینظیر #نجوم #ایات #قران #فضا #پیدایش_زمین_و_آسمان
چالش #مجید ازون وقتی شروع شد که اون گربه هرگز پا رو #قرآن نذاشت ولی روکتابهای دیگه بله ببینید چقد ازین اتفاق بسیارواضح که نشانه کرامت وبزرگی کتاب ومعجزه پیامبرماست سوختند که چنین چالشی رو راه انداختن #معجزه #گربه #ایات #پا #هوش
نقد افکار داعش _[] . ☆رفتار با اسیر و زندانی☆ . ☆تفاوت افکار و رفتار داعش با افکار و رفتار بزرگان دین ☆ _ #داعش #داعشی #خشونت #خشونت_علیه_زنان #خشونت_طلب #قتل #کشتار #مردم_بی_گناه #اسلام #اسلاميات #اسلام_راستین #ایات_قران #ایات #قران #شیعه #سنی #شیعه_سنی #طالبان #خیانت
🙏خدایا امشب هم سخت به کمکت محتاجیم، و از تو میخواهیم : ♥️افرادی که هنوز زیر آوار هستند به سلامت از زیر آوار نجات پیدا کنند... ♥️مصدومان و بیمارانی که هم اکنون روی تخت بیمارستان اند رو شفا بده... ♥️روح درگذشتگان را قرین رحمت و مغفرت بفرما... ♥️به بازماندگانی که عزیزاشونو از دست دادن صبر عنایت بفرما... ♥️بلا را از این سرزمین دور بفرما... ♥️و توفیق و توان یاری و مساعدت به همه ما بده تا بتوانیم قدمی برای کاستن این درد برداریم... آمین🙏
این آیه برای حفظ شدن در برابر زلزله سفارش شده زلزله امشب بیست و یکم ابان را حدود میلیون نفر در چهار کشور حس کردند. #زلزله #ایات #ایران #زمین #لرزه #ریشتر #ترس
تمام بدبختی بشریت از ابتداتا انتها فقط فقط همین است: خدا کور، بدبخت،علیل وزمینگیره وبایدعده ای باشن کمکش کنن تابتونه بندگانشه ازگمراهی نجات بده. معنی دیگه ایه همینه #قران #بازگشت_به_قرآن #بازگشت_به_قران #توبه_نصوح #سوره #ایه #ایات #منتظر_واقعی #منتظران #منتظرم #منتظر_ظهور #انتظار_فرج #انتظار #ظهور_نزدیک_است #ظهور #افترا #کافر_اهل_کتاب #گمراهی #گمراه #گمراهان_روسیاه #گمراهان_دینی #خسران #فرعون_زمان
بسمه الله چون #تلاوت بهر او ایاتمان می شود با کبر و نخوت ناگهان روی گردانند و گوئی در روند هیچ از #ایات ما نشنیده اند انچنانکه کر شده اند از دو گوش ای رسول ما بشارت ده بگوش به عذاب دردناکی مبتلا می شود اخر به فرمان #خدا حضر حق کلام الله مجید سوره ای لقمان هرگز از گفتن این مطلب دست بر ننی دارم که؛ قران را به زبانی بخوانید که. به ان زبان مسلط هستید. موضوع اصلی و مهم در تلاوت قران فهنیدان ان است. // . , , . . ' . // . , , . !! ' //
هرچه فایده ات برای خلایق(چه انسان چه غیرانسان)بیشترباشه، مومنترومقربتری، مگه نه اینکه میگه: کلمات(علم ونعمت)خدای توباصدق وعدالت به حدکمال میرسد.قران #قران #ایه #ایات #مومن #کافر #کافرم #کفران #کفران_نعمت #ظلم #ظالم #بازگشت_به_قران #بازگشت_به_قرآن #فرعون #فرعون_زمان #ظهور #ظهور_نزدیک_است #انتظار #منتظر_واقعی #منتظر #گمراه #گمراهی #ضالین #ضلالت