همه عکس ها و کلیپ های ایران_تسلیت🏴 در اینستاگرام


loading...
هر دو فیلم رو ببینید متن رو هم بخونید ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ تو را می سپارم به دامان دریا سخت است و دشوار تماشای سوختنت تماشای رفتنت به ژرفای آب چشم هایم طاقت دیدن ندارد سخت است و دشوار چشم هایم طاقت ندارد نگاه کردن ذره ذره آب شدنت چو شمع ذره ذره میروی به افق های دور می روی بر کف این دریا ناجوانمرد و کثیف به چه گناهی آخر؟ به چه گناهی... صحبت از حادثه ای ساده و کوچک نیست صحبت از دل شکسته پدریست که کمرش خم می شود از داغ فرزند و موهایش سپید... صحبت از دل پر غم و گرفته مادریست که دسته گل زندگی اش را به آب داد و صد افسوس... صحبت از دل داغدار همسریست که برای یتیمی بچه اش میگرید و دلش خونست از این واقعه... صحبت از دل پر غم فرزندیست که می داند دگر بابا ندارد صحبت از آن روزیست که معلم بگوید بچه ها بنویسید همه : بابا نان داد،بابا آب داد و... افسوس که بابا جان را به آب داد و رفت... میدانی صحبت از غصه ای است که به جان یک ملت افتاده میبینی سخت است و دشوار سپردنت به دامان دریا ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ #سانچی #ایران_تسلیت🏴 #قلب_ایران_سوخت #بوشهر
و ایران نام زنیست که هر روز به یک زبان در داغ فرزندانش مرثیه می سراید..🖤پرواز روح دريادلان نفتكش ايراني در ميان شعله هاي آتش و دود...😔 ◼️این حادثه ناگوار را به ملت عزیزم ایران و خانواده‌های داغدیده این عزیزان تسلیت می‌گوییم. 🙏🌹 #روحشان_شاد #یادشان_جاوید #کشتی_نفتکش_سانچی #قهرمانان_همیشه_زنده_اند #ایران_تسلیت🏴 #مردم_ایران_تسلیت😔 #خانواده_های_نفتکش_سانچی_تسلیت 🖤 #خسته_ام_کاش_کسی_حال_مرا_میفهمید ....
. پَرِ سپید ِ کبوتر میان دریا سوخت دلی که منتظرش بود در تماشا سوخت قرار بود؛ دوباره به لانه برگردد ولی پرستوی پربسته بی محابا سوخت غمی بزرگتر از انتظار ِ دلبر نیست خبردهید به مجنونِ قصه لیلا سوخت بدون هیچ گناهی به غم اسیر شدند بدون هیچ گناهی دوباره دلها سوخت شمیم ِ سوختن از فاطمیه می آید میانِ آن در و دیوارِ خانه زهرا سوخت شميم سوختن از #فاطميه💔 مى آيد #نفتکش_سانچی🔥🛳 #ایران_تسلیت🏴 عکس آرشیوی است
پَرِ سپید ِ کبوتر میان دریا سوخت دلی که منتظرش بود در تماشا سوخت قرار بود؛ دوباره به لانه برگردد ولی پرستوی پربسته بی محابا سوخت غمی بزرگتر از انتظار ِ دلبر نیست خبردهید به مجنونِ قصه لیلا سوخت بدون هیچ گناهی به غم اسیر شدند بدون هیچ گناهی دوباره دلها سوخت شمیم ِ سوختن از فاطمیه می آید میانِ آن در و دیوارِ خانه زهرا سوخت #شعر شميم سوختن از #فاطميه💔 مى آيد #قاسم_نعمتى #حادثه #نفتکش_سانچی🔥🛳 #ایران_تسلیت🏴 #فاطميه_نزديك_است🍂 👁‍🗨|
پَرِ سپید ِ کبوتر میان دریا سوخت دلی که منتظرش بود در تماشا سوخت قرار بود؛ دوباره به لانه برگردد ولی پرستوی پربسته بی محابا سوخت غمی بزرگتر از انتظار ِ دلبر نیست خبردهید به مجنونِ قصه لیلا سوخت بدون هیچ گناهی به غم اسیر شدند بدون هیچ گناهی دوباره دلها سوخت شمیم ِ سوختن از فاطمیه می آید میانِ آن در و دیوارِ خانه زهرا سوخت #شميم سوختن از #فاطميه💔 مى آيد #حادثه #نفتکش_سانچی🔥🛳 #ایران_تسلیت🏴
پَرِ سپید ِ کبوتر میان دریا سوخت دلی که منتظرش بود در تماشا سوخت قرار بود؛ دوباره به لانه برگردد ولی پرستوی پربسته بی محابا سوخت غمی بزرگتر از انتظار ِ دلبر نیست خبردهید به مجنونِ قصه لیلا سوخت بدون هیچ گناهی به غم اسیر شدند بدون هیچ گناهی دوباره دلها سوخت شمیم ِ سوختن از فاطمیه می آید میانِ آن در و دیوارِ خانه زهرا سوخت #شعر شميم سوختن از #فاطميه💔 مى آيد #قاسم_نعمتى #حادثه #نفتکش_سانچی🔥🛳 #ایران_تسلیت🏴 #فاطميه_نزديك_است🍂
مردی میان شعله ها بی تاب می رفت بی جان به سمت حلقه ی گرداب میرفت پیش نگاه خیس اقیانوس آرام میسوخت کشتی و به زیر آب میرفت #ایران_تسلیت🏴
🎥 ببینید/ کلیپ آب و آتش تقدیم به #شهدای_نفتکش_ایرانی سانچی و خانواده های داغدار این حادثه #سانچی #ایران_تسلیت🏴
تو رامی سپاریم به دامان #دریا ڪشتی #نفت ڪش #سانچی با قلبی مملو از #غرور و #عشق در #سوگ سرنشینان می نشینیم و #یاد آنهارا همیشه در دل خود #زنده نگاه خواهیم داشت. #ایران_تسلیت🏴
تو رامی سپاریم به دامان #دریا ڪشتی #نفت ڪش #سانچی با قلبی مملو از #غرور و #عشق در #سوگ سرنشینان می نشینیم و #یاد آنهارا همیشه در دل خود #زنده نگاه خواهیم داشت. #ایران_تسلیت🏴
🌐📸 #مرگ سخت است #آتش سخت است #غربت سخت است ترکیب همه اینها #فاجعه است. 🏴 #ایران_تسلیت🏴
• عشق به وطن ضرورت است نه حادثه ... . #نادر_ابراهیمی . #ایران_تسلیت🏴 ⚫تسلیت حقیرترین واژه برای این فاجعه است.
از زلزله و عشق  خبر کس ندهد / آن لحظه خبر شوی  که ویران شده ای #محمدرضا_شفیعی_کدکنی #ایران_تسلیت🏴
#ایران_تسلیت🏴 مردمم بار دگر خسته و غمبار شدند باز محکومِ هم آغوشیِ آوار شدند #غرب لرزید ولی #شرق و #جنوب از غصه تا #شمال وطنم جمله عزادار شدند ‌...
#ایران_تسلیت🏴 مردمم بار دگر خسته و غمبار شدند باز محکومِ هم آغوشیِ آوار شدند #غرب لرزید ولی #شرق و #جنوب از غصه تا #شمال وطنم جمله عزادار شدند #محمدقاجار🍃 •┈┈••••✾•🍁🌼🍁•✾••••┈┈•
#ایران_تسلیت🏴 مردمم بار دگر خسته و غمبار شدند باز محکومِ هم آغوشیِ آوار شدند #غرب لرزید ولی #شرق و #جنوب از غصه تا #شمال وطنم جمله عزادار شدند #محمدقاجار🍃 •┈┈••••✾•🍁🌼🍁•✾••••┈┈• #زلزله #تسلیت😔
#ایران_تسلیت🏴 #همدلی... #انسانیت... مردمم بار دگر خسته و غمبار شدند باز محکومِ هم آغوشیِ آوار شدند #غرب لرزید ولی #شرق و #جنوب از غصه تا #شمال وطنم جمله عزادار شدند #محمدقاجار🍃 •┈┈••••✾•🍁🌼🍁•✾••••┈┈•
از ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﻭ ﻋﺸﻖ ، ﺧﺒﺮ ﮐَﺲ ﻧﺪﻫﺪ !

ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ 
ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ‌ﺍﯼ ... #شفیعی_کدکنی
#کوردستان_تسلیت🖤😔
#ایران_تسلیت🏴 🖤🖤🖤🖤🖤🖤
از ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻋﺸﻖ ، ﺧﺒﺮ ﮐَﺲ ﻧﺪﻫﺪ ! ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ‌ﺍﯼ ... #شفیعی_کدکنی #کوردستان_تسلیت🖤😔 #ایران_تسلیت🏴 🖤🖤🖤🖤🖤🖤
به نام آن که خلاق جهان است  امید بی پناه وبی کسان است  به نام آن که یادآوردن او  تسلی بخش ،قلب عاشقان است واژه تسلیت چقدر آشناست برای ملتی که دایم باید به خاطر نداشتن افراد دلسوز آن را سالی چندبار تکرار کند... تسلیت برای نداشتن جاده مناسب، تسلیت برای ریزش پل، تسلیت برای سوختن بچه ها در مدرسه، تسلیت برای حادثه قطار، تسلیت برای زلرله، تسلیت برای عدم بازسازی بافتهای فرسوده تسلیت برای آتش سوزی، تسلیت برای تشنگی و خشکیدگی سرزمینم، تسلیت برای اسید پاشی، تسلیت برای جوانان معتاد، تسلیت برای فقر، تسلیت برای نداشتن هزینه درمانی و مرگ به اجبار تسلیت برای کشته شدن محیط بانان، تسلیت برای دست فروشی زنان، تسلیت برای پدیده ی گور خوابی تسلیت برای کودکان کار تسلیت برای نبود امکانات و تجهیزات آتشنشانی و هزاران تسلیت دیگر... #ایران_تسلیت🏴
🔻 اينهمه مرگ اينهمه پاييز از طاقت ما بيرون است ... #احمدرضا_احمدي #با_آرزوی_آرامش_برای_هموطنانم🙏😔🖤🖤🖤 🔻 اﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻋﺸﻖ ، ﺧﺒﺮ ﮐَﺲ ﻧﺪﻫﺪ ! ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ‌ﺍﯼ ... #شفیعی_کدکنی #کوردستان_تسلیت🖤😔 #ایران_تسلیت🏴