همه عکس ها و کلیپ های بابادی در اینستاگرام


loading...
زِ ایلِ سَر بلندِ بختیارُم زِ قوم آریایی ریشه دارُم مَه و آستاره و اَفتَو وابامه کُرِ بِرنَو به شونه روزگارُم چه واوی که مَهَلُم نِهنه زَرده نَدونه وا عَلادین خورزِمارُم؟؟ زِ روزی که دیه شعری نَخونده مُو تِهنا لِشکِ هُشکه گَلِ دارُم صِدا قَهقَه نیاهه دی به تاراز سی نیخونه دیه کَوگِ بهارُم چه دردی وَسته به لاشِت زَمونه که روز و شَونه کِردی زَهرِمارُم جَوونیم رَهده و غَمچینِ دَردُم بَلیطِ پیر و خَلِ پا مُنارُم زِمستون و پاییزم پُر زِ درده تَوستون و بَهارم غَم وِ بارُم چَویلِ سَوزِ کوهسارُم تونی تو وابا آستاره صُو بَیو وا دیارُم به نومِ هَفت و چار اِسمُم بُلنده نَگوین گویَل کَس و کاری نَدارُم نِمادُم آتش و کورُش باوامه به اِسمِ بختیاری سَردیارُم به غیرا دام که زِندُم وا خیالِس بَووم یَعنی همه ایل و تَوارُم امشب خدمت دوست و برادر عزیزم آ مهرداد خدادادی گله #بختیاری #بهداروند #تردی #بابادی #گله
💞چه وابید خان و آ،شیرونِ نرمون صدای برنوا ، اسبا کَهر مون💞 💞زمانی شاه ز ایلوم در هراس بید کِه بیدیم روزگار،چ بُرد به سرمون💞 ✍ولی جمالپور #خوزستان #مسجدسلیمان #سرگچ #کوه های #گدار #لندن #دورکی #بهداروند #بابادی #بختیاری #اتحاد #گوگری
علی بهرامسری بختیاری آسترکی کانال رسمی طایفه آسترکی بختیاری دورکی: 🔰ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ در ایل بختیاری : پاپا/پدربزرگ ﺑَﻮﻭ ‏( ﺑَﻮِﻩ ‏) / ﭘﺪﺭ ﮔَﻮﻭ ‏( ﮔَﮕِﻪ،گگو، کاکا ‏) / ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﺍ / ﻣﺎﺩﺭ؛؛ ﺩﺩﻭ ‏( ﺩَﺩِﻩ ‏) / ﺧﻮﺍﻫﺮ حالو/دایی (حالو همان کلمه خالو عربی است که وارد زبان بختیاری شده) زینه حالو/زن دایی ﺯﻳﻨِﻪ / ﺯﻥ - ﻫﻤﺴﺮ؛؛؛ ﺁﻗﺎ / ﻋﻤﻮ ﻣﻴﺮِﻩ / ﻣﺮﺩ - ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻳﻦ ﺁﻗﺎ / ﺯﻥ ﻋﻤﻮ ﺧُﺴﻲ / ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﺗِﻪ / ﻋﻤﻮ ﺑِﺮﺍﺭﺷَﺮ / ﺑﺮﺍﺩﺭﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﺗِﻪ ﺯﺍ / ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﺯﻳﻦ ﺑِﺮﺍﺭﺷَﺮ / ﺟﺎﺭﯼ ؛؛؛ ﻭﺍﺯﺍ / ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﺑِﺮﺍﺭﺯﻥ / ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻥ ؛؛ﻛِﭽﻲ / ﻋﻤﻪ بُتی/خاله ﺧﺎﺭﺯﻥ / ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﻥ؛؛ ﻛِﭽﻲ ﺯﺍ / ﻋﻤﻪ ﺯﺍﺩﻩ خورزمار/خاله زا خورزا= خواهر زاده //:. / #بختیاری #لربزرگ #هفت لنگ #مسجدسلیمان #چهارلنگ #دورکی #بهداروند #دینارانی #بابادی #میوند #ممصالح #موگویی #زلکی #کیانرسی
. 👈تصویری زیبا👌از طبیعتی که مردمانش👑همیشه در رنج سختی😞 زندگی میکنند شاید که روزی↩↩↩......🌟 💂 #بختیاری #کوهرنگ #دهنو #بابادی #ایل_من #اتحاد_اقوام #ایذه #آبادان #مسجد _سلیمان #هفتکل #باغملک #یاسوج #عکس_نوشته #عکس_بختیاری
جونم با زه ای شکار که هی نیره.زنمس امشو کواو پی به جیره. #لر #بختیاری #بابادی #سبک صیادی #محمد زمانی #کوهرنگ #لالی #چهار محال بختیاری #مسجد سلیمان
: : 🌿🍃🌿🍃🌿 ﻭﺍ ﺗﻮﻧﻢ ﻫﻲ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺑﺮﺩﻩ ﻭﺭﻱ ﻣﻮ ﻭﺍ ﺗﻮﻧﻢ ﻋﻤﺮﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺕ ﻧﻮﻡ ﺧﻤﻪ ﺑﻨﮓ ﺍﻳﻜﻨﻢ ﻭﺍﺗﻨﻢ ﻫﻲ ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺑﺮﺩﻩ ﺳﻴﭽﻪ ﺗﻲ ﻧﻴﮕﺸﻲ؟ ﻭﻧﺪﻳﻪ ﺩﻳﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ ﻭﻫﻨﻲ ﻫﻢ ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ؟ ﺟﺎﺭﻡ ﺭﻩ ﻛﻬﻮﻭ ﺭﻫﻲ ﺯﻱ ﺧﻮﺩﻳﺮﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﻣﺮﮒ ﻣﺮﺑﺮﺩﺗﻪ ؟ ﻳﻮﻭﺍﺑﻴﺪﻩ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺗﻮ؟ ﭼﻲ ﺷﻮ ﺍﻭﻝ ﮔﻮﺭﺗﺎﺭﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮ ﭼﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﮔﻮﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﭼﭙﻮﺟﻮﻭﻧﻲ ﻣﻮ ﺍﺭﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﺍﻭﺑﺨﺖ ﻣﻮﻣﺴﺖ ﺧﻮﻩ ﻛﻮﺭ ﺗﻴﺲ ﻭﺩﻧﮓ ﮔﻮﺷﺲ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﺯﻫﻮﻏﻮﻩ ﭘﻴﺖ ﺍﻳﺎﺭﻡ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﻮ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺨﺖ ﻧﺎﻣﺮﺍﺩ ﻛﻤﭽﻪ ﻛﻤﭽﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺩﻱ ﺗﻴﮓ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻲ ﻣﻮﻧﻬﺎﺩ ﺗﻴﮓ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻫﻤﻴﻮﻧﻪ ﻧﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﻭﺯﺧﺶ ﻫﺮﮔﻮﺷﻪ ﺯﺩﻟﻤﻪ ﺍﮔﻮﻱ ﻓﻠﻚ ﮔﺮﻧﻴﺪﻩ ﺗﺶ ﻧﺎﻣﺮﺍ ﺩﻭ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﺍﻱ ﺑﺨﺖ ﺧﻮ ﻫﻮ ﻛﻦ ﺩﻳﻪ ﭼﻲ ﻛﭽﻚ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﻋﻤﺮﻣﻨﻪ ﻛﺮﺩﻳﻪ ﺷﻪ 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ▫️شاعر: ‏« ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ #ﺑﺎﺑﺎﺩی ﻳﺎ “ ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺭَﻣْﺒﻮﻱ ” ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‏» #بــــخــــتــــیــــاریــــ #لــــر #بــــابــــادیــــ #چــــهارمــــحــــالــــ‌وبــــخــــتــــیــــاریــــ #خــــوزســــتــــانــــ #لــــرســــتــــان #بختیاری #لر #چهارمحال‌وبختیاری #خوزستان #لرستان #بابادی
نوای زیبای دانش اموزان بختیاری در کنایه به نجومی بگیران و مدیران نالایق.....اگاهی در همه ی ارکان جامعه وجود داره حتی عشایری که به رسانه ها دست رسی ندارن #بختیاریها #بختیاری #چهارمحال_بختیاری #خوزستان #عشایر #لری #بابادی #دانش_آموزان #نجومی_بگیران #مدیران_نالایق
نوای زیبای دانش اموزان بختیاری در کنایه به نجومی بگیران و مدیران نالایق و کمبود امکانات و .....اگاهی در همه ی ارکان جامعه وجود داره حتی عشایری که به رسانه ها دست رسی ندارن #بختیاریها #بختیاری #چهارمحال_بختیاری #خوزستان #عشایر #لری #بابادی #دانش_آموزان #نجومی_بگیران #مدیران_نالایق
دی (دا)❤ 💕 توني دايه به شوگارم چي افتو اير که تو نبوهي ايکنم تو تيات چند آسمون آستاره داره تموم عمر مو وا تو بهاره چراي حونه مي اي دهدر مه بگر دستم نيفتم تا من چه تو بعز حق تعالي چي خدامي تموم هستي و عمر و چيامي تو تهنا يارمي من درد و مشکل توني بارون به دشت تشنه ي دل توني آهوي دشت شعرم اي دا توني وا افتو و آستاره همسا دل و جونت هميشه زنده بوهه گل باغ لوت پر خنده بوهه فريده چراغي #لر #بختیاری #بابادی #بهداروند #دورکی #دینارونی #کیان_ارثی #ممصالح #میوند #ذلکی #موگوئی #اصفهان #چهارمحال_بختیاری #خوزستان #لرستان #کرمانشاه #کهگیلویه_و_بویراحمد #ایلام #بوشهر #بازفت #مسجدسلیمان #لالی #ایذه #اهواز #هفتکل #کوهرنگ #فارسان #جونقان
بانو فاطمه شینی فرزند برزو شینی، از بانوان با اصالت طایفه شهنی. از تیره بهاروند تقدیم با به بانوان شیرزن ایلم دلم ایخا بشینم زیر بارون کل مینا کزینم زیر بارون هموجوری که چشمه ایزنه قل مدوم ایجوشه خینم زیر بارون تو وا نم نم بشین ترناته واکن که ترناته بچینم زیر بارون کر ومنجه و تی بر نیکنه تا که تیغشتت بوینم زیر بارون تونه نیدم و چی بلگ درختی ی کوهشوری وه دینم زیر بارون خیالت جور اوری یا و ایره،، و مو زیر زمینم بعد بارون #بیرگان #دشتگل #کمفه #خواجه_آباد #شهنی #بختیاری #زاگرس #هفت_لنگ #چهارلنگ #مسجدسلیمان #چهارمحال_بختیاری #کوگ_تاراز #ایذه #شهرکرد #بابادی #راکی #دورکی #دینارانی #بهداروند #موگویی #ذلکی #میوند #ممصالح #کیان_ارثی پیج اینستاگرام طایفه شهنی
بلال محلی بلصدای مرادشهنی درجشن عروسی داودیوسفی درشهرستان فارسان تصویربرداری کیارس فیلم مدیریت اسماعیل بهادری بهداروند #بختیاری #فیلم_محلی #بلال #مرادشهنی #کیارس_فیلم #استریوکیارس_فیلم #بهداروند #بابادی
افسوس دریاهم زورش به آتش نرسید کشتی سانچی همراه با خدمه ایرانی غریبانه و مظلومانه غرق شد. تسلیت به بازماندگان این عزیزان.از طرف ایل بختیاری، طایفه شهنی. #سانچی #دریا #نفتکش_سانچی #بیرگان #دشتگل #کمفه #خواجه_آباد #شهنی #بختیاری #زاگرس #هفت_لنگ #چهارلنگ #مسجدسلیمان #چهارمحال_بختیاری #کوگ_تاراز #ایذه #شهرکرد #بابادی #راکی #دورکی #دینارانی #بهداروند #موگویی #ذلکی #میوند #ممصالح #کیان_ارثی پیج اینستاگرام طایفه شهنی
امروز بیست و سوم دیماه ,امروز یه روز خاطره ساز برای ما مسجدسلیمانیا میباشد. بیست سال پیش در چنین روزی بارش بی سابقه برف روز خاطره انگیزی رو برامون رقم زد بارش برفی که از صبح شروع به بارش کرد و همه رو غافلگیر کرد ... این روز رو به همه کسانی که ازش خاطره دارن تبریک عرض میکنم❄❄❄☃⛄⛄☃ این تصویر زیباهم از همان روز برفی واقع در بی بیان میباشد. لطفا خاطره هاتونو از این روز زیبا بنویسید. #بیرگان #دشتگل #کمفه #خواجه_آباد #شهنی #بختیاری #زاگرس #هفت_لنگ #چهارلنگ #مسجدسلیمان #چهارمحال_بختیاری #کوگ_تاراز #ایذه #شهرکرد #بابادی #راکی #دورکی #دینارانی #بهداروند #موگویی #ذلکی #میوند #ممصالح #کیان_ارثی پیج اینستاگرام طایفه شهنی
از چپ آشیرمحمد بدری یکی از کلانتران ایل بابادی و آعلی محمد بدری #ایل #بزرگ #بابادی
💚جمع خانوادگی (عموهای عزیزم و پدربزرگم)🌟👌 #اهواز #کوهرنگ #بختیاری #بابادی
طبیعت فوق‌العاده زیبای دشتگل دیار شهنی. صبح روز جمعه تون به زیبایی دشتگل. صبحتان بہ طراوت باران دلتان‌ به طراوت نسیم‌ صبحگاهے.. #بیرگان #دشتگل #کمفه #خواجه_آباد #شهنی #بختیاری #زاگرس #هفت_لنگ #چهارلنگ #مسجدسلیمان #چهارمحال_بختیاری #کوگ_تاراز #ایذه #شهرکرد #بابادی #راکی #دورکی #دینارانی #بهداروند #موگویی #ذلکی #میوند #ممصالح #کیان_ارثی پیج اینستاگرام طایفه شهنی
#در_سوگ #زنده_یاد_آگودرزالقاصی_بابااحمدی #خدایش_بیامرزد 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 تو ای تنهاترین کلانتر مال نهیب تو نهیب بامدی وار سخن گویم زه هجران و غم تو که شیران از تبارم بسته اند بار 🖤🖤🖤 برایم مایه ی فخری کلانتر برای ایل و مال تو یار و یاور شنیده هفت و چار آوازه ی تو زه نامت پر شده ایران سراسر 🖤🖤🖤 زه علم و دانش و هوش و زکاوت زه صلح و دوستی ات ای با سخاوت تو مث شمعی و گِردَت نشینیم نهفته صد نصیحت در کلامت 🖤🖤🖤 زه ایلم رفته باز نیله سواری زه فِردون غم گرفت تا آسماری تفنگها ناله ها سر میدهند باز سیه پوش شد دوباره بختیاری 🖤🖤🖤 شاعر:مهردادصادقی بابااحمدی #لر #بختیاری #بابادی #بهداروند #دورکی #دینارونی #کیان_ارثی #ممصالح #میوند #ذلکی #موگوئی #اصفهان #چهارمحال_بختیاری #خوزستان #لرستان #کرمانشاه #کهگیلویه_و_بویراحمد #ایلام #بوشهر #بازفت #مسجدسلیمان #لالی #ایذه #اهواز #هفتکل #کوهرنگ #فارسان