همه عکس ها و کلیپ های بازیابی_ایرانشهری در اینستاگرام

loading...
#بازیابی_ایرانشهری #پارسی #کردی #لری #گیلکی #آریایی #ایرانی # دوستانی اوستا را مصادره میکنن بهتر است بیشتر در مورد اوستا و زبان آریایی مشهور ونامدار به پارسی بخوانند و هی تکرار نکنن اوستا ما اوستایی ما فلان هو کاره این زبان آریایی مشهور به پارسی است مثل اوستایی هوخت هومت هورشت
#بازیابی_ایرانشهری #نگرشه_ایرانشهری_از_روزنه_تیسپون موبد کیخسرو آرش گرگین در مورده پارسی را نشر دهید که پارسی ورای قومیت است آنهایی که ساسانیان را مصادره میکنند خوب گوش کنند برادرو خواهرم زبان آریایی به پارسی نامدار ومشهور شده گویش های زبان آریایی زبان نیستند یک زبان با گویشهای مختلف بوده وشده اند #پارسی #عشق #ایرانی پارسی و مانند پارس بودن پارسایی ورای قوم پارسی است مثل نام پهلوان که به یک نفر یا قومی دادیم دیگر اختصاص آنها نیست و میتوان پهلوان را به هر جوانمردی داد و گفت جوانمرده پهلوان پارسی ورای نام مردم وسرزمین است دچار اطلاقات نشوید #گیلکی #لر #لری #تات #مازندران #یزدی #آذری #آریانا #کردستان #کرمانشاه #پارسی #گویش #لهجه #زبان_عشق #پرسپولیس #زندگی #میهن #دانش #حقیقت #کیخسرو_آرش_گرگین #بختیاری #کوروش_بزرگ #موسیقی #خلیج_پارس یک مثال میزنم ، مثلا در مازندران شهری هم بنام مازندران باشد،، آیا فقط مردم آن شهر،،مازندرانی هستند و باید مثلا اسم استان رو عوض کرد چون مازندران اسم یک شهر هم هست یا کینه گرفت بر مازندرانی چون در شهره مازندران به او مثلا بدی شده،، این اطلاقات نامی بسیار ما رو دچار اشتباه میکنند مثله افغانستان که به همه ی مردم ایالت خراسان بزرگ یا آریانا گفته میشود و ما هر مردی از آن خطه را افغانی مینامیم واین اشتباه اطلاقی است
#کیخسرو_آرش_گرگین ،ایشان بخش اول شعار را درست نمیدانند ،اما جانم فداری ایران را درست میدانند، وتوضیح میدهند که غزه ولبنان وسوریه در اصل سرزمینهای ایرانشهری است واگر از تیسپون ،بایستی واندیشه کنی، با ایشان همراه میشوی ،مهم است درک اندیشه از روزنه تیسپون،پیش از دگرگونی عقیده یعنی تو خود را در تیسپون وپیش از تازش ببین وقضاوت کن ،،، پس از آن سخن ها واضح تر میشود، من نوع نگرش ایشان را تا درصد بالایی درست میدانم ما همین ذره بیداری را در این دوران بدست اورده ایم وباید نگهش داریم تا بیداری کامل تا دوباره دچاره فراموشی اصالت نشویم شاید تنها فرصته احیای نگرشه ایرانشهری همین دوران جهل است ما باید خطای هزارو پانصد ساله را درست کنیم و دوران مجهز شدن به نگرشی نوین است دوستانی که دوست دارن یوتوب سرچ کنند #بازیابی_ایرانشهری وبرنامه ی اقلیم بارزانی پارتیکولاریسمه روح جهودی علیه روح پارسی را ببینند زمان آن است بیاد بیاوریم که بوده ایم ما خود دارای بهترین اندیشه وبهترین سیاست در جهان بوده ایم ما که بوده ایم؟با تغییر ها بازگشت به حقیقت خویش را فراموش نکنیم ابتدا بازگشت به نژاد واصالت خویش آموزش به فرزندان بعد خودتون میدونید بازگشت کوروش بزرگ در وجود فرزندانی با نگرشی ایرانی هرگونه تغییری چه انقلاب چه گردش مثبتی اندک نه نهادین وبنیادی که افکاره مردم را از امدن بسمت اصالت خود باز دارد را نپذیرید و با تغییرات جزیی افکار را منحرف نکنید #ایران_باستان #پارسی #عشق #ایران_گردی #عشق #ایران #آریایی #سپاه #سپاه_مقدس_پاسداران #سپاه_پاسداران_ایران
در های #بازیابی_ایرانشهری که وَرِ جمکرد تمدن ایرانشهری است، به روی همه ی فرزندان زرتشت و کوروش باز است، ما هسته ی سخت معنویت ایرانشهری را نمایندگی می کنیم و در ما، بهترین و والاترین خون های فرهنگی جریان دارد: از #ایرانویج_کیانی تا #پارسه ی #هخامنشی، از #تیسپون_اشکانی تا #استخر_ساسانی، از #دژ_بابک و خیزش #سندباد، تا کاخ معنوی #مغ_توس و ناله های #خیام به درگاه ایوان #بهرام و #خسرو، از بانگ #مغانه ی #حافظ و #بابا_افضل_کاشانی تا خردکامی #آذرکیوان و #کیخسرو #اسفندیار، و از #میرزا_فتحعلی_آخوندزاده و #میرزا_آقای_کرمانی تا #پورداوود و #هدایت و #امیر_مهدی_بدیع، همه و همه، چشمه ها و رودها و دریاهای اند که در بازیابی ایرانشهری شناورند و راز پیروزی ما در همین ایستادن به هر دو پای خویش در سنتِ چون خورشید روشنِ ایرانشهر است. کیخسرو آرش گرگین ://../.?= #کیخسرو_آرش_گرگین #انجمن_بازیابی_ایرانشهری #جنبش_فرزندان_زرتشت_کوروش
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد #عشق
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد #عشق
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی چون ما هنوز در نبردیم ما شکست را نمیپذیریم هرگز وخود را بازیابی فرهنگی عقیدتی سیاسی ونظامی خواهیم کرد
#ایران #ایرانی #ایرانیان #کیخسرو_آرش_گرگین #بازیابی_ایرانشهری #راهبره_خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین تنها راه شناخت ما شکیبایی ودیدن ده ها برنامه و خود را یک هخامنشی وساسانی دیدن ان موقع موضع ما را درک میکنی