همه عکس ها و کلیپ های بزارید در اینستاگرام


loading...
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉 👉
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
به بعضیا باید گفت؛ سعی کن وقتی نون و نمک کسی رو میخوری پشت سرش چیزه دیگه ای نخوری.. #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
ازحکيمي پرسيدند: چرا از کسي که اذيتت ميکند انتقام نميگيري؟ باخنده جواب داد: آيا حکيمانست سگي راکه گازت گرفته گاز بگيري؟ #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس
عاشق کسانی باشید که شما را دیدند ، وقتی برای هرکس دیگری ناپیدا بودید  #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
پلیز کامنت #بزارید
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . . #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
.' .😭 . هر کی تا کامنت انگلیسی بزاره لطفا 😭😭 #بلاکم_کامنت_پلیز #کامنت #بزارید #لطفا
#از ۱ تا ۱۰ نمره چند میدین؟؟؟ #کامنت #بزارید 🌹🙈نظرتون باعث افتخارم 🌹🌹🌹 بہ یڪ نفر از ڪسانے ڪہ ۳ عدد از دوستان خود را در زیر پست تگ ڪنہ بہ قید قرعہ یڪ اصلاح حرفہ اے بہ صورت رایگان براش انجام میشه 😍😍😍 😍👉 😍👉 😍👉 #فالو #کن #پشیمون #نمیشی ☝️ #تگ #یادت #نره ☝️ # 😍👉 😍👉 😍👉
() الإهلیلجة (وبذیله شروح وتعلیقات العلّامة المجلسي) منسوب به امام ابو عبدالله الصادق (علیه السلام)؛ تحقیق: قیس عطار؛ زیرنظر: کتابخانه علّامه مجلسی این کتاب شامل حدیثی طولانی از امام صادق (علیه السلام) ‏ به یکی از اصحابشان ‏در اثبات خداوند وعجائب خلق او و نیز شامل شروح و تعلیقات علامه ‏مجلسی به این حدیث شریف است. این کتاب یکی از اصلی‌ترین آثار ‏درباره توحید از نظر اسلام است.‏ ://.// #کتابخانه #علامه_مجلسی #مصادر بحارالانوار #کتاب #بزارید
یه رابطه عجیبی بین قلیون و هست🙄😐 # #تیمارستان #فالو_یادت_نره #لایک #کامنت #بزارید
#کامنت #بزارید #لطفا 🌷🌷بسلامتی اونایی که به دردو دل همه گوش میدن ولی معلوم نیست خودشون کجا دردودل میکنند🌹🌷🌷
سلام وعرض ادب خدمت دوستان گلم؛ این هم یه موزیک فوق العاده از طرف من به شما تقدیم به شما.... هم اکنون میتونید شنونده ی موزیک «مرد رویاها» باشید. دوستای عزیزم میتونید این موزیک رو از تمامی سایتهای معتبر و کانال رسمی بنده دانلود کنید ؛ برای وارد شدن به کانال رسمی من میتونید از لینک داخل «»استفاده کنید و وارد کانال بشید.. و یا داخل تلگرام عبارت را برای یکی از دوستانتان بفرستید و سپس لمس کنید... منتظر اشتراک گزاری و نظراتتون هستم "" "" #خواننده #دخترونه_ها #پسر #اقا #رویا #مرد #رویاها #لاکچری #کنسرت #زندگی #خوش #خوشگل #خوشبختی_یعنی #خوشبختی #به #اشتراک #بزارید #به_اشتراک_بگذارید #ممنونم🌹
#شیر_تلخ هربار که خوندن کتابی رو شروع می کنم پیش خودم میگم این دیگه خودشه...همونیه که سالهاست منتظرم روحمو اشباع کنه و کتاب خونیمو سیراب کنه ولی تا انتهای داستان که پیش میرم خلا جدیدی در خودم احساس میکنم و بعدش بالافاصله میرم سراغ کتابی که خریدمو نخونده مونده..چند وقت پیش هیچ کتاب نخونده ای توی خونه نمونده بود و این بشدت منو دچار بحران کرد!!! مثل کسی که شیفته ی چیزی باشه و نداشته باشدش,خودمو سرگرم میکردم تا حواسم پرت بشه ...خودمم نمیدونستم اوضام اینجوری شده😁باشه ترکش میکنم یا حداقل کنترلش میکنم ولی چند روز پیش والامقامی که ارادت عجیب غریب دارم خدمتشون بهم پیشنهاد کتاب های الکترونیکی دادن هرچی رجوع کردم دیدم دارم کور میشم و لذت کافی رو نمی برم و متوجه شدم من به برگه ها و بوی کتاب معتادم,برگه ها بوی چوب میدن ..بوی جنگل!! پس کلا روش دکتر جان نقض میشن و پناه میبرم به همان کلبه ی برگه ای خودمان... #لطفا کتاب شیر تلخ رو دانلود نکنید. #بزارید من بخونم اگه خوب بود میخام کادو بدم بهتون #صبورانه پیج منو دنبال کنید چون تا اخر امتحاناتم همین کتاب دستمه.✌😚
یلدا تون مبارک عشقا دوستون دارم امشب یک دقیقه بیشتر از روزهای قبل #دوستون دارم # #یلدا تون مبارک # #لطفا #کانت #بزارید #ممنونم #🙏🏻 🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
سلام دوستان عزیز کاره جدیدم هم اکنون در تمام سایت ها و کانال های مطرح کشور و همچنین کانال خودم ... که اولین همکاری من با کمپانی پاشاه و زدوبند بوده است ممنون از همه کسانی که در این کار نقش مهمی داشته اند .....با حمایت تک تک شما عزیزان #لطفا #به #اشتراک #بزارید #ممنون #از #حمایتتون.....❤️❤️❤️❤️
خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . . #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس
بالاتر از حرمت نون و نمک، باید حرمت لحظه هایی که باهم بودیم رو نگه داریم و خنده هایی که کنارهم داشتیم #فالوکنید #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس
ای جونم اینارو اگه دوسشون داری لایک کن ♥♥ #کامنت #بزارید #بلاکم #♥
کوچ کردم که دلم را به کسی نسپاااارم حس خوبیست که من این همه بی آزارم... عشق❤ احساس قشنگیست ... ولی....! من شخصا.. دیدگاهی متفاوت به دو عاشق دارم.. خوش ندارم ب کسی قولی و قلبی بدهم.. که به یک حادثه روزی دل از او بردارم... این دلیلیست که در این سفر تنهایی.. از مسیری که به عشقی برسد بی زارم... #فالوکنید #کامنت #بزارید #فالو_کن_بک_میدم🎈 #مدلینگ #ایران #اهواز #لاکچری #پسر #خوشتیپا #کیانپارس