همه عکس ها و کلیپ های ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک در اینستاگرام

loading...
.
A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking , because her trust is not on the branch but on it´s own wings....
Always believe in yourself....
.
.
.
پرنده ای که روی درخته
هرگز از شکستن شاخه نمیترسه
چون به بالهاش اعتقاد داره نه شاخه!
همیشه به خودت باور داشته باش....
.
.
.
Photo by: @amir_hosseini8
.
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عشق#هنر #عکس #عکاسی #مدل #ژست #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #توریست #مسافرت #پرنده#شاخه#esfahan #translate #travel #tourist #modeling #zhest #half_the_world
. , ´ .... .... . . . پرنده ای که روی درخته هرگز از شکستن شاخه نمیترسه چون به بالهاش اعتقاد داره نه شاخه! همیشه به خودت باور داشته باش.... . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عشق #هنر #عکس #عکاسی #مدل #ژست #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #توریست #مسافرت #پرنده #شاخه _
.
The best part about life ?
Every morning you have a new opportunity
to become a happier version of yourself.....
.
.
.
بهترین بخش زندگی چیست؟؟؟
هر روز این فرصت رو داری
که یک نسخه شادتر از خودت باشی....
.
.
.Photo by: @hajar.faraz
.
.
.#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #ترجمه#فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی#عکس #عکاسی #عشق#هنر #عاشقانه#توریست #مسافرت #esfahan #translate #travel #tourist #half_the_world #zhest#modeling #model
. ? ..... . . . بهترین بخش زندگی چیست؟؟؟ هر روز این فرصت رو داری که یک نسخه شادتر از خودت باشی.... . . . : . . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #عکس #عکاسی #عشق #هنر #عاشقانه #توریست #مسافرت _
.
Life is so short....
Spend it with friends who make you laugh and feel loved....
.
.
زندگي کوتاه است .
با دوستاني سپري اش کن که
باعث ميشوند بخندي و
احساس دوست داشته شدن بکنی....
.
.
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عکس #عکاسی #عشق #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #ژست #سفر#مسافرت #توریست#esfahan #translate #travel #model #zhest #art #half_the_world
. .... .... . . زندگي کوتاه است . با دوستاني سپري اش کن که باعث ميشوند بخندي و احساس دوست داشته شدن بکنی.... . . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عکس #عکاسی #عشق #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #ژست #سفر #مسافرت #توریست _
.
If you want a long term relationship.
Follow the simple rule:
Never lie ......
.
.
. 
اگر دنبال يه رابطه ى درازمدت هستى،
اين قانون ساده را رعايت كن:
️ هرگز دروغ نگو.....
.
.
.
.Photo by:️ @seiied
.
.
 #نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عکاسی #عشق #هنر#ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #رابطه#دروغ#مدل #عکسِ_زیبا#esfahan #zhest #model #translate #travel #beautifull #half_the_world
. . : ...... . . . اگر دنبال يه رابطه ى درازمدت هستى، اين قانون ساده را رعايت كن: ️ هرگز دروغ نگو..... . . . . :️ . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عکاسی #عشق #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #رابطه #دروغ #مدل #عکسِ_زیبا _
.
Don´t close the book when bad things happen in your life,
Just turn the page and begin a new chapter....
.
.
.
موقعی که تو زندگیت
اتفاقای بدی میفته،
کتاب رو نبند،
فقط ورق بزن و
فصل جدیدی رو 
شروع به خوندن کن!
.
.
.
.Photo by:@_.mehrdokhtt._
.
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عکاسی #عاشقانه #عشق#هنر#ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #ژست#گردشگری ##esfahan #tourist #travel #model #zhest #half_the_world
. ´ , .... . . . موقعی که تو زندگیت اتفاقای بدی میفته، کتاب رو نبند، فقط ورق بزن و فصل جدیدی رو شروع به خوندن کن! . . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #اصفهان_زيبا #عکاسی #عاشقانه #عشق #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #ژست #گردشگری _
.
You can´t change how people feel about you,so don´t try....
Just live your life and be happy....
.
. .شما نمیتوانید احساس دیگران نسبت به خودتون رو تغییر بدید,پس تلاش نکنید....
.فقط زندگی کنید و شاد باشید.
.
.
.
.Photo by:@ramin.r.144
.
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #عکاسی #عاشقانه #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #اصفهان_زيبا #عشق #مدل #ژست #esfahan #model #translate #travel #zhest #half_the_world #art #tourist
. ´ , ´ .... .... . . .شما نمیتوانید احساس دیگران نسبت به خودتون رو تغییر بدید,پس تلاش نکنید.... .فقط زندگی کنید و شاد باشید. . . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #عکاسی #عاشقانه #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #اصفهان_زيبا #عشق #مدل #ژست _
.
Take every chance you get in life, because some things only happen once.....
.
.
.
.از هر فرصتی در زندگیتون استفاده کنید چون بعضی اتفاقات فقط یک بار پیش میان....
.
.
.
.
.Photo by:@nafas_vatankhah
.
.
.#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #عکاسی #عاشقانه #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #ژست #مدل #توریست #اصفهان_زيبا #زندگی #esfahan #translate #travel#tourist #zhest #model #half_the_world
. , ..... . . . .از هر فرصتی در زندگیتون استفاده کنید چون بعضی اتفاقات فقط یک بار پیش میان.... . . . . . : . . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #عکاسی #عاشقانه #هنر #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #ژست #مدل #توریست #اصفهان_زيبا #زندگی _
.
Your life is a result of your choices....
If you don´t like your life, it´s time to make some better choice....
.
.
زندگی شما نتیجه‌ی انتخاب های شماست....
.اگر زندگی‌تان رو دوست ندارید، وقت آن هست که انتخاب های بهتری داشته باشید
.
.
.
Photo by:@skarimii
.
.#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #عکاسی #هنر #عاشقانه #ترجمه#فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #هنر #مدل #ژست #esfahan #traveler #translate #tourist #modeling #zhest #half_the_world
. .... ´ , ´ .... . . زندگی شما نتیجه‌ی انتخاب های شماست.... .اگر زندگی‌تان رو دوست ندارید، وقت آن هست که انتخاب های بهتری داشته باشید . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #عکاسی #هنر #عاشقانه #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #هنر #مدل #ژست _
.
Be happy with what you have while working for what you want.
. .
.
.با چيزهايى كه دارى شاد باش ، 
در حاليكه دارى براى چيزهايى كه 
ميخواى تلاش ميكنى ...
.
.
.
.Photo by:@majidpilafkan
.
.
 #نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک
 #اصفهانگردی #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #عشق #اصفهان_زيبا #هنر #خوشحالی #توریست #مدل#عکاسی #ژست #esfahan #traveler #tourist #model #zhest #half_the_world
. . . . . .با چيزهايى كه دارى شاد باش ، در حاليكه دارى براى چيزهايى كه ميخواى تلاش ميكنى ... . . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #عشق #اصفهان_زيبا #هنر #خوشحالی #توریست #مدل #عکاسی #ژست _
.
Cry as hard as you want,
But once you stop crying,
Make sure not to cry for the same reason again....
.
.
.
.هر چقدر كه ميخواى،
با هر شدتى كه ميخواى گريه كن.
اما وقتى گريه ات تموم شد،
مطمئن شو ديگه دوباره براى همون دليل گريه نميكنى ....
.
.
.
Photo by:@vahid.small
.
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهانگردی #ترجمه#فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #عکاسی #عشق #هنر #ژست #مدل#گریه#ناراحتی #esfahan #travel #tourist #modeling #zhest #half_the_world #translate
. , , .... . . . .هر چقدر كه ميخواى، با هر شدتى كه ميخواى گريه كن. اما وقتى گريه ات تموم شد، مطمئن شو ديگه دوباره براى همون دليل گريه نميكنى .... . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #عکاسی #عشق #هنر #ژست #مدل #گریه #ناراحتی _
.
The first step to getting what you want is having the courage to get rid what you don´t...
.
.
.
اولين قدم براى رسيدن به چيزهايى كه ميخواى اينه كه شجاعت جدا شدن از چيزهايى كه نميخواهی را داشته باشی! .
.
.
.
Photo by:@ensi_gh
.
.#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #ترجمه#فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #عکاسی #ژست #عشق#هنر #اصفهان_زيبا #جدایی#esfahan #modeling#zhest#tourist#travel#half_the_world
. ´... . . . اولين قدم براى رسيدن به چيزهايى كه ميخواى اينه كه شجاعت جدا شدن از چيزهايى كه نميخواهی را داشته باشی! . . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهانگردی #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #مدل #عکاسی #ژست #عشق #هنر #اصفهان_زيبا #جدایی _
.
If you want to be successful,you must respect one rule :
Never lie to yourself....
.
.
.
.اگر می‌خواهید موفق باشید باید به یک قانون احترام بگذارید :
.هرگز به خودتان دروغ نگویید .....
.
.
.
.Photo by:@alimahdavi_pic
.
 #نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اصفهان#عشق#ترجمه#فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #اصفهانگردی #مدل #عکاسی #ژست #توریست #دروغ#موفقیت#اصفهان_زيبا #esfahan #tourist #travel #modeling
. , : .... . . . .اگر می‌خواهید موفق باشید باید به یک قانون احترام بگذارید : .هرگز به خودتان دروغ نگویید ..... . . . . : . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهان #عشق #ترجمه #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #اصفهانگردی #مدل #عکاسی #ژست #توریست #دروغ #موفقیت #اصفهان_زيبا
.
.
My biggest dream:
.
.To look back and say:
.
. . : . . : . "' ." . . .بزرگترين رويام اينه: به عقب نگاه كنم و بگم : " من از پسش بر اومدم ! " . . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اصفهان #ترجمه #عکاسی #ژست #رویا #عشق
.
Sometimes I wish i was a fish to able
forgeting everything after 3 seconds.....
.
.
.
بعضى وقتا دلم ميخواد ماهى باشم، تا بتونم همه چيو بعد سه ثانيه فراموش كنم!
.
.
.Photo by:@h__hasti__m .
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#فراموشی#ماهی#ژست#اصفهان#esfahan #half_the_worldعکاسی#هنر#عاشقانه#zhest_akasi
. ..... . . . بعضى وقتا دلم ميخواد ماهى باشم، تا بتونم همه چيو بعد سه ثانيه فراموش كنم! . . . : . . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #فراموشی #ماهی #ژست #اصفهان _عکاسی #هنر #عاشقانه
.
Believe that life is worth living and your believe will help create the fact.....
.
.
باور داشته باش كه زندگى ارزش زندگى كردن رو داره ، و باورت كمك ميكنه تا اين تبديل به واقعيت بشه .....
.
.
.
.Photo by:@mehdi_eghlima .
 #نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک .
#زندگی#باور#اصفهان#ژست#ورزنه#ترجمه
. ..... . . باور داشته باش كه زندگى ارزش زندگى كردن رو داره ، و باورت كمك ميكنه تا اين تبديل به واقعيت بشه ..... . . . . : . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک . #زندگی #باور #اصفهان #ژست #ورزنه #ترجمه
.
Can I confess something?
Yes sure! 
Your smile is the prettiest smile I have ever seen...
Can I confess as well?
Oh sure...
This smile only exists when I'm with you.
.
.
ميشه يه اعترافي بکنم؟
آره حتما
لبخند تو خوشگل ترين لبخنديه که تا حالا ديدم
ميشه منم يه اعترافي بکنم؟
آره حتما
اين لبخند فقط وقتي که با توام رو لبم مياد.... .
.
.
Photo by:@photo.etacarinae
.
#نصفِ_جهان 
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک 
#اعتراف#لبخند#عشق
. ? ! ... ? ... ' . . . ميشه يه اعترافي بکنم؟ آره حتما لبخند تو خوشگل ترين لبخنديه که تا حالا ديدم ميشه منم يه اعترافي بکنم؟ آره حتما اين لبخند فقط وقتي که با توام رو لبم مياد.... . . . : . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #اعتراف #لبخند #عشق
.
Perfume or poverty?
One day when I had leisure time , I said to my students to write an essay about this subject that poverty is better ot perfume?
. ? , ?" ... , . "" ... ""! , ! ...! . .عطر یا فقر؟ یک روز از سر بیکاری به بچه های کلاس گفتم:انشایی بنویسند با این عنوان که #فقر بهتر است یا #عطر؟ قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود... چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر". از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب میکردند. نوشته بودند که "فقر"خوب است چون چشم و گوش آدم را باز میکند و او را بیدار نگه میدارد ولی عطر,آدم را بیهوش و مدهوش میکند.... فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر". انشایش را هنوز دارم،جالب بود... نوشته بود : "عطر" حس هایی از آدم را بیدار میکند،که فقر آنها را خاموش کرده است....!! . . : . #نصفِ_جهان #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک #عطر #فقر #بیکاری #عکس #ترجمه #اصفهان #ژست
.
You don't always need a logical reason for doing everything in your life....
.
.Do it because you want to, because it's fun, because it makes you happy....
.
. .️هميشه هم نياز به يك دليل منطقى براى كارهايى كه ميكنى ندارى. انجامش بده چون دلت ميخواد، چون حال ميده، چون خوشحالت ميكنه.....
.
.photo by:@h__hasti__m .
#نصفِ_جهان .
#ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک
ِ#عشق#دیوونگی#خوشحالی
. ' .... . . , ' , .... . . .️هميشه هم نياز به يك دليل منطقى براى كارهايى كه ميكنى ندارى. انجامش بده چون دلت ميخواد، چون حال ميده، چون خوشحالت ميكنه..... . . : . #نصفِ_جهان . #ترجمه_انواع_متون_سفارش_در_دایرک ِ #عشق #دیوونگی #خوشحالی