همه عکس ها و کلیپ های تظاهرات در اینستاگرام


loading...
🔴📣🌷 #تظاهرات اشرف نشانها و ايرانيان قهرمان در #اتريش #اتريش دي در زير باران #تظاهرات_سراسري #متحد_شويد #حومه_تهران #سلحشور_آزاده
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
تجمع مقابل زندان اوین. خواهان بازرسی زندان ها توسط سازمان های بین المللی. سقوط رژیم استبدادی " ولایت فقیه " نزدیک است. #ایران #تظاهرات سراسری
تجمع مقابل زندان اوین . خواهان نظارت سازمان های بین المللی برای بازرسی زندان ها . مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است. سقوط امپراطوری استبداد " ولایت فقیه " نزدیک است. #ایران #تظاهرات سراسری
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
🔹👇 قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا- شیپور - بوق و.. 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها» از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید: #تظاهرات_نان #ضد_ایمانداران_دروغین #اختلاس #دزدی #رانت #بیکاری #فقر #فحشا #تظاهرات_مردمی #اعتراضات #کاهش_قیمت_ریال #افزایش_قیمت_دلار #سکس #تظاهرات #تظاهرات_امروز #تظاهرات_تهران #تظاهرات_مشهد #تظاهرات_نیشابور #تظاهرات_کرمانشاه #فالو_کن_ضرر_نمیکنی #تظاهرات_ایران #تظاهراتایلام #تظاهرات_ایذه #تظاهرات_اصفهان #تظاهرات_تبریز #تظاهرات_خوزستان #تظاهرات_لرستان #تظاهرات_شهرکرد #لایک #
🔴📢📢فراخوان برای آزادی #بازداشت شدگان #تظاهرات در #ایران با امضای این پتیشن خطاب به دبیرکل ملل متحد در این کمپین شرکت کنید: 👇👇 ://..//-
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
خیزش مردمی علیه امپراطوری استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه " خاموشی ندارد . درود 🌹حمایت . بهوش باشیم باید مراقب موج سواری رژیم استبدادی " ولایت فقیه " و رسانه های داخلی ش بر عواطف و احساسات مردمی از به حاشیه بردن ماهیت قیام اخیر مردم و توطئه ی " پنهانی شان" در عرق شدن کشتی سانچی توسط سپاه پاسداران باشیم ._ این بار در آب سوختیم . چه دلیلی وجود دارد که فاجعه کشتی سانچی توطئه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" توسط سپاه پاسداران جهت " مقابله " با قیام مردمی برای " منحرف " کردن افکار عمومی در ایران نباشد ؟ - مشت ایدئولوژیک رژیم استبدادی قتال " ولایت فقیه " برای ماندن در قدرت سست شده است سناریو جدید استبداد " ولایت فقیه " با موج سواری و نشانه گرفتن احساسات و عواطف مردم زیر چتر خبری " عرق شدن کشتی سانچی " و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان به هر طریقی میخواهند قیام مردم و جنایات اخیر خود را علیه حقوق بر حق حرکت مردمی پنهان به کنند. #ایران #تظاهرات سراسری
وضعیت امروز زلزله زده ها.!! زن و بچه شو میندازه تو چادر #آتیش بزنه با نفت.!!! 😔😔 . . ادامه در کانال ...لینک در بیو پیج 👇 پستای بیشتر در کانال لینک در بیو 👆 . . . . #جنتی #خمینی #زنده #حجاب #اسلام #عربستان #اجباری #ورزشگاه #فوتبال #پرچم #ایران #فتنه #اموال_عمومی #تظاهرات #مشهد #تهران #کرماشاه #چاق #دختر #کرمانشاه #تبریز #آخوند #تخم مرغ #لبنان #سوریه #گرسنه #اعتراف #قزوین #فتنه
آخوندهای تازی؛ اصلا هیچی نسبت به ایرانیان ندارند؛؛کشوری که بر روی بزرگترین منابع مالی جهان خوابیده؛؛فقیرترین و افسرده ترین مردم را دارد مردم غیور #ایران برخیزید و به جمع مردم مبارز بپیوندید و کشور را از چنگال اهریمنان و آخوندهای اختلاسگر و تازی نجات دهید؛فقر و فحشا و اعتیاد و اختلاس و بیکاری بیداد میکند #جاویدشاه #جاوید_شاه #آریامهر_محمدرضاشاه_بزرگ #کوروش_بزرگ #تظاهرات_تهران #خامنه_ای #رهبر #شاهزاده_رضا_پهلوی #رضا_پهلوی #خمینی #موبایل #زلزله #سوریه #تظاهرات_سراسری #بسیج #سپاه #ارتش #نیروی_انتظامی #شاهزاده_حمایتت_میکنیم #تظاهرات #
. . فال تلفنی قهوه و تاروت و پاسور ولنورماند با تعیین وقت قبلی . درصورت تمایل جهت اطلاع از شرایط فال و تعیین وقت لطفا فقط اس ام اس دهید. . خانم یوکابد ۰۹۱۱۴۲۷۲۷۷۷ . با ما همراه باشید در .. . . #تنهایی #درد #خیانت #زندگی #تظاهرات #سال_نو #سانچی #دختر_زیبا #عاشقانه #دخترونه #پسرونه #چالش #فال_حافظ #جملات_زیبا #کریستمس  #تاروت #کلیپ  #مشاوره #فال_لنورماند #فال_تاروت #فال_پاسور #فال_قهوه #عشق #انسانیت #محبت #تهران #جامعه_شناسی #نامردی #دورهمی
وندتای ری استارت - یک شیر زن -چالش گامبی شاه-آتش‌زدن دفتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده‌ی مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس. بازداشت‌شدگان را آزاد کنید، جهت شنیدن برنامه های «ری استارت ،طلوع امپراطوری کوروش، شب بخیر ایران، اسرار تاریخ ایران و شاسکول ‌پلاسها» از قسمتهای اول به کانالهای زیر بپیوندید: ⤵️ ./ ⤵️ ./ ا 📰برای دریافت اخبار موثق جهان به کانال تلگرامی پستو نیوز بپیوندید: ./ همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید. #ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال # #ایران #تصوف #سپاه #مدافع #بسیج #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #صدای_مردم #جنگ #تظاهرات #تحریم 🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما: . ./ ./ ./ ./+ _ 📧آدرس ایمیل(سیدمحمدحسینی)⤵ 📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵ : +
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️✋🔥✌🏼✌🏼♥️✋⤵️ 🔹(متمم) بیانیه شماره۳ قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ به کانال تلگرامی پستو نیوز, ریستارت و یا شب بخیر ایران, در آدرسهای زیر مراجعه کنید: ./ ./ ./ #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #اردبیل #تبریز #ارومیه #اراک #یزد #اهواز #ساری #رشت #زاهدان #کردستان #کرمان #کاشان #بوشهر #گرگان #بجنورد #بروجرد #خرمشهر #آبادان #قزوین #کرج #زنجان #قیام #تظاهرات
ای کاش مردم کشورمون توی یک روز خاص آرزوی شادی، سربلندی، خوبی و مهم تر از همه صلح را فریاد بزنند ، تا همه مردم دنیا بدونن که ایرانیان آرزوی مَرگ هیچ انسان شرافتمندی رو روی این کره خاکی آرزو نمی کنند. از هر دستی بدیم، از همون دست بهمون برمیگرده. درود به صلح و درود به سفیران صلح همه جای کره زمین #۲۲_بهمن #تظاهرات #صلح #صلح جهانی #
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️✋🔥✌🏼✌🏼💖✋⤵️ 🔹(متمم) بیانیه شماره۳ قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ به کانال تلگرامی پستو نیوز, ریستارت و یا شب بخیر ایران, در آدرسهای زیر مراجعه کنید: ./ ./ ./ #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #اردبیل #تبریز #ارومیه #اراک #یزد #اهواز #ساری #رشت #زاهدان #کردستان #کرمان #کاشان #بوشهر #گرگان #بجنورد #بروجرد #خرمشهر #آبادان #قزوین #کرج #زنجان #قیام #تظاهرات
تجمع مقابل زندان اوین. نظارت سازمان های بین المللی برای کنترل کشتارها ی وحشیانه در زندان ها توسط استبداد رژیم فاسد " ولایت فقیه. #ایران #تظاهرات سراسری
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️✋🔥✌🏼✌🏼♥️✋⤵️ 🔹(متمم) بیانیه شماره۳ قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ به کانال تلگرامی پستو نیوز, ریستارت و یا شب بخیر ایران, در آدرسهای زیر مراجعه کنید: ./ ./ ./ #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #اردبیل #تبریز #ارومیه #اراک #یزد #اهواز #ساری #رشت #زاهدان #کردستان #کرمان #کاشان #بوشهر #گرگان #بجنورد #بروجرد #خرمشهر #آبادان #قزوین #کرج #زنجان #قیام #تظاهرات
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️✋🔥✌🏼✌🏼💝✋⤵️ 🔹(متمم) بیانیه شماره۳ قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ به کانال تلگرامی پستو نیوز, ریستارت و یا شب بخیر ایران, در آدرسهای زیر مراجعه کنید: ./ ./ ./ #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #تهران #مشهد #اصفهان #شیراز #اردبیل #تبریز #ارومیه #اراک #یزد #اهواز #ساری #رشت #زاهدان #کردستان #کرمان #کاشان #بوشهر #گرگان #بجنورد #بروجرد #خرمشهر #آبادان #قزوین #کرج #زنجان #قیام #تظاهرات
🔹👇 قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا- شیپور - بوق و.. 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ ا #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #فیلم_سوپر #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز # # #
. 🔴جنگ ترکیه و شهیدان چیز خر کلید خورد!!....پیش بینی دیگر لیدر ری استارت دارد به وقوع میپیوندد! 🔹اگر لیدر ری استارتیها پیشبینیهایش را کتاب کرده بود تا حالا بیش از پانصد میلیون فروش داشت! ا #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #فیلم_سوپر #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز # # #
بداخلاق میشوی... بهانه گیر میشوی... همه را از غر زدن هایت خسته میکنی... کلافه ای... آرام و قرار نداری... جواب همه‌را سربالا میدهی.. حتی حوصله خانواده را هم نداری... در‌تنهایی خود نمیدانی چه کار کنی؟؟؟ گوشی حوصله ات را سرمیبرد...کتاب نمیتوانی بخوانی... در خیابان قدم هایت گاهی تند میشود بی مقصد..گاهی می ایستی بی آنکه علتش را بدانی... هیچکس نمی داند چه شده است... و فقط خودت... و تنها خودت میدانی ک دلتنگی چقدر زجر آور است... 🗣 ❌❌❌❌ #دلنوشته #متن #دیوانه #تکست #عشقولانه #بغض #اشک #گریه #خیانت #تنها #پاییز #دل #قلب #دپ #متن_دپ #فازسنگین #جدایی #تظاهرات #احساس #خودکشی #مرگ #عاشقانه #آغوش #شکست_عشقی #مهربان #سکوت #کپشن #باران #عکس_نوشته #سیگار
هفتاد و سه در صد در گیلان : 👈تنها راه نجات «ری‌استارت .» 🛑در نظر سنجی گیلانیها در مورد ری استارت هفتاد و سه درصد با مبارزات ری استارتیها موافق بوده اند. ا #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #فیلم_سوپر #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز # # #
. 🔴 حمایت وابستگان ایل قشقایی در استان فارس از قیام مردم / ما در این برهه از زمان که مردم ایران برای رهایی از ظلم وستم و درهم شکستن نظام دیکتاتوری به پاخاسته‌اند همبستگی خود رابا آنان اعلام می‌کنیم ا #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #فیلم_سوپر #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز # # #
. وندتای ری استارت - یک شیر زن -چالش گامبی شاه-آتش‌زدن دفتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده‌ی مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس. بازداشت‌شدگان را آزاد کنید، ا #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #فیلم_سوپر #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز # # #
🔹👇 قیام سراسری: گامبی شاه اول تا ۲۲ بهمن فریاد بر فراز از بام‌ها -ایجاد وحشت با تولید صدا- شیپور - بوق و.. 🛑اعتصابات سراسری از ۱۴بهمن تا ۱۹بهمن 👈۱۹ تا ۲۱ بهمن (حرکت سوم تا قیام وندتا)‏ #رى_استارت_تنها_راه_نجات_ايران #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز ‏ # ‏# ‏
🔴جنگ ترکیه و شهیدان چیز خر کلید خورد!!....پیش بینی دیگر لیدر ری استارت دارد به وقوع میپیوندد! 🔹اگر لیدر ری استارتیها پیشبینیهایش را کتاب کرده بود تا حالا بیش از پانصد میلیون فروش داشت! #رى_استارت_تنها_راه_نجات_ايران #رضا_پهلوی #منوتو #پهلوی #بی_بی_سی #ری_استارت #سیدمحمدحسینی #هنرمندان #استقلال #تظاهرات #بسیجی #سپاهی_ام #سپاه #شاهزاده #پرسپولیس #نود #زلزله #آمد_نیوز #دورهمی #تظاهرات_سراسری #تهران #لرستان #اصفهان #مشهد #شیراز ‏ # ‏# ‏
وکیل کرد بە زندان محکوم شد 🔻روزپنجشنبه ۲۸ دی ۹۶ طاهر توحیدی، از وکلای دادگستری اهل بوکان توسط قضائیه در سنندج بە اتهام توهین بە مامور دولت و نشر اکاذیب بە ١٧ماه حبس محکوم شدە است. بر طبق این گزارش حکم این وکیل اجرا و نامبرده به زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است. #ایران #تظاهرات #تظاهرات_سراسرى #قیام_ایران
📣 آزاد_آریایی صدای_مردم 📣 🔴 دستگیری و خودکشی به علت شکستن آیینه ماشینه رئیس اداره ارشاد‌ میخاستند بفرستندش زندان از بالا دادسرا خودشو انداخته پایین اصفهان دادسرا_کهندژ . (((حکم زندانی برای شکستن یک آینه بغل ماشین؟!!!))) این جوون هم یا نتونسته زندان رو تحمل کنه یا نتونسته نا حقی رو تحمل کنه #تظاهرات_نان #ضد_ایمانداران_دروغین #اختلاس #دزدی #رانت #بیکاری #فقر #فحشا #تظاهرات_مردمی #اعتراضات #کاهش_قیمت_ریال #افزایش_قیمت_دلار #سکس #تظاهرات #تظاهرات_امروز #تظاهرات_تهران #تظاهرات_مشهد #تظاهرات_نیشابور #تظاهرات_کرمانشاه #فالو_کن_ضرر_نمیکنی #تظاهرات_ایران #تظاهراتایلام #تظاهرات_ایذه #تظاهرات_اصفهان #تظاهرات_تبریز #تظاهرات_خوزستان #تظاهرات_لرستان #تظاهرات_شهرکرد #لایک #