همه عکس ها و کلیپ های تمدن در اینستاگرام


loading...
سکه نقره رومی متعلق به سوروس. در همین زمان (سوروس) خبردار شد که مدعی دیگری برای امپراطوری در مغرب مهیای جنگ میشود و صلاح خود را در آن دید که زیاد پیش نرود لذا با قسمت اعظم لشگر خود از بین النهرین خارج شد وبه روم بازگشت واین در حالی بود که موقع خود را در بین النهرین مستحکم نکرده بود. همینکه خبر رفتن (سوروس) انتشار یافت جنگ با شدت هر چه تمامتر در گرفت، بلاش به رومی ها حمله کرد و آدیابن را تسخیر کرد سپس از دجله گذشت و وارد بین النهرین شد واز رومی ها هر چه در بین النهرین بود کشت یا براند ولی شهر نصیبین که استحکامات خوبی داشت توانست مقاومت کند .راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
_ 🔰 تکامل (فرگشت) هدفمند است🎯 _ ⃣قسمت دوم: _ 💠 آموختیم که از نقطه‌نظر علم موجودات غیر قابل مشاهده وجود ندارند تا وقتی که ما اثرات آنها را مشاهده کنیم. _ 💠 از این‌رو این استدلال که تا وقتی ما خدا را ندیدیم یا خدا برایمان معجزه‌ای قهری فرو نفرستد او را قبول نمی‌کنیم اشتباه است زیرا مشاهده صرفا هدفمندی یا نظم در اثر، برای اثبات موثری دانا و قانونگذار و هدفدار (خدا) کافیست و مشخص میشود جهان تصادفی بوجود نیامده یا اینکه موثر آن، طبیعت کور و نابینا نمی‌باشد. _ 📍مثلا شما با مشاهده یک ساختمان خواهید فهمید که مهندسی آن را ساخته است بدون آن که نیاز باشد آن مهندس را در حال ساختن ببینید یعنی وجود مهندسی را که نقشه‌ای طراحی کرده و بعد توسط کارگرانی آن نقشه را اجرایی کرده و نهایتا ساختمان فعلی را ساخته است، قبول دارید. _ 💠 چرا که عقل حکم می‌کند نظم موجود در ساختمان نیازمند موثری ناظم و هدفدار می باشد زیرا صفت اثر دلالت بر صفت موثر دارد و ممکن نیست که این ساختمان در اثر تصادف به وجود آمده باشد ونیز عدم آنرا خلق نکرده زیرا فاقد شی اعطا کننده شی نمیباشد. _ 💠 جهان هستی نیز مجموعه ایست تابع ضوابط و قوانین که به سمت اهدافی نظیر هوشمندی پیش می‌رود. _ 💠 در واقع با دیدن نظم و ساختار پیچیده در طبیعت یا موجودات زنده پی به وجود قانون میبریم و وجود قانون دلیلی است بر وجود طرح و نقشه و برنامه که باید توسط موجودی هوشمند طراحی شده باشد و نهایتا به این نتیجه میرسیم که طراح هدفی در سر داشته است زیرا هیچ طرح و نقشه‌ای بدون هدف و تصادفی بوجود نمی‌آید. _ 📍به عبارتی هدفمند بودن یک پدیده از نظام‌مند بودن آن پدیده اثبات می‌شود و از این رو خداباوران با مشاهده نظم و هدف در طبیعت پی به وجود موثر و خالقی ناظم، قانونگذار، طراح، هدفدار و آگاه میبرند زیرا صفت اثر دلالتی است بر صفت موثر. _ 💠 اما جریان الحادی(بی‌خدایی) نوین سعی دارد به گونه‌ای دیگر تکامل را وصف کند و می‌گویند: _ 💠 ساختارهای موجودات زنده امروزی، بر اثر یک فرایند طبیعی محض از موجودات ساده‌تر برآمده‌اند یعنی تکامل را در بلند مدت، بدون هدف می‌دانند و در نتیجه با توجه به قوانین و اهداف کوتاه مدت، موثر آن را طبیعت کور و نابینا می‌دانند. _ 📍در پست های بعدی به نقد فرضیات ایشان خواهیم پرداخت. _ ادامه دارد ... _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن
وقتی نمیتونی شخصی ترین انتخاب زندگیتو که پرستش خدایی هست که بهش ایمان قلبی داری یا هر اعتقادی که داری رو آزادانه و با میل خودت انتخاب کنی..... ✌انقلاب قانون اساسی✌ ✌ما آگاهیم، ما پیروزیم✌ ✌پاینده ایران ما✌ #ایران #اندیشیدن #ایرانی #آزادی #وطن #خرد #تمدن #فرهنگ #کورش #کورش_کبیر #داریوش #ایران_من #ایرانیان #کرد #کردستان #هموطن #وحدت #غیرت #فقر #فحشا #من_ایرانم #عشق #محبت #تهران #شیراز #اصفهان #کرمانشاه #تبریز #ایرانی_آزاد ایرانی_آباد #مردم
_ 🔰 تکامل (فرگشت) هدفمند است🎯 _ ⃣قسمت دوم: _ 💠 آموختیم که از نقطه‌نظر علم موجودات غیر قابل مشاهده وجود ندارند تا وقتی که ما اثرات آنها را مشاهده کنیم. _ 💠 از این‌رو این استدلال که تا وقتی ما خدا را ندیدیم یا خدا برایمان معجزه‌ای قهری فرو نفرستد او را قبول نمی‌کنیم اشتباه است زیرا مشاهده صرفا هدفمندی یا نظم در اثر، برای اثبات موثری دانا و قانونگذار و هدفدار (خدا) کافیست و مشخص میشود جهان تصادفی بوجود نیامده یا اینکه موثر آن، طبیعت کور و نابینا نمی‌باشد. _ 📍مثلا شما با مشاهده یک ساختمان خواهید فهمید که مهندسی آن را ساخته است بدون آن که نیاز باشد آن مهندس را در حال ساختن ببینید یعنی وجود مهندسی را که نقشه‌ای طراحی کرده و بعد توسط کارگرانی آن نقشه را اجرایی کرده و نهایتا ساختمان فعلی را ساخته است، قبول دارید. _ 💠 چرا که عقل حکم می‌کند نظم موجود در ساختمان نیازمند موثری ناظم و هدفدار می باشد زیرا صفت اثر دلالت بر صفت موثر دارد و ممکن نیست که این ساختمان در اثر تصادف به وجود آمده باشد ونیز عدم آنرا خلق نکرده زیرا فاقد شی اعطا کننده شی نمیباشد. _ 💠 جهان هستی نیز مجموعه ایست تابع ضوابط و قوانین که به سمت اهدافی نظیر هوشمندی پیش می‌رود. _ 💠 در واقع با دیدن نظم و ساختار پیچیده در طبیعت یا موجودات زنده پی به وجود قانون میبریم و وجود قانون دلیلی است بر وجود طرح و نقشه و برنامه که باید توسط موجودی هوشمند طراحی شده باشد و نهایتا به این نتیجه میرسیم که طراح هدفی در سر داشته است زیرا هیچ طرح و نقشه‌ای بدون هدف و تصادفی بوجود نمی‌آید. _ 📍به عبارتی هدفمند بودن یک پدیده از نظام‌مند بودن آن پدیده اثبات می‌شود و از این رو خداباوران با مشاهده نظم و هدف در طبیعت پی به وجود موثر و خالقی ناظم، قانونگذار، طراح، هدفدار و آگاه میبرند زیرا صفت اثر دلالتی است بر صفت موثر. _ 💠 اما جریان الحادی(بی‌خدایی) نوین سعی دارد به گونه‌ای دیگر تکامل را وصف کند و می‌گویند: _ 💠 ساختارهای موجودات زنده امروزی، بر اثر یک فرایند طبیعی محض از موجودات ساده‌تر برآمده‌اند یعنی تکامل را در بلند مدت، بدون هدف می‌دانند و در نتیجه با توجه به قوانین و اهداف کوتاه مدت، موثر آن را طبیعت کور و نابینا می‌دانند. _ 📍در پست های بعدی به نقد فرضیات ایشان خواهیم پرداخت. _ ادامه دارد ... _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن
_ 🔰 تکامل (فرگشت) هدفمند است🎯 _ ⃣قسمت دوم: _ 💠 آموختیم که از نقطه‌نظر علم موجودات غیر قابل مشاهده وجود ندارند تا وقتی که ما اثرات آنها را مشاهده کنیم. _ 💠 از این‌رو این استدلال که تا وقتی ما خدا را ندیدیم یا خدا برایمان معجزه‌ای قهری فرو نفرستد او را قبول نمی‌کنیم اشتباه است زیرا مشاهده صرفا هدفمندی یا نظم در اثر، برای اثبات موثری دانا و قانونگذار و هدفدار (خدا) کافیست و مشخص میشود جهان تصادفی بوجود نیامده یا اینکه موثر آن، طبیعت کور و نابینا نمی‌باشد. _ 📍مثلا شما با مشاهده یک ساختمان خواهید فهمید که مهندسی آن را ساخته است بدون آن که نیاز باشد آن مهندس را در حال ساختن ببینید یعنی وجود مهندسی را که نقشه‌ای طراحی کرده و بعد توسط کارگرانی آن نقشه را اجرایی کرده و نهایتا ساختمان فعلی را ساخته است، قبول دارید. _ 💠 چرا که عقل حکم می‌کند نظم موجود در ساختمان نیازمند موثری ناظم و هدفدار می باشد زیرا صفت اثر دلالت بر صفت موثر دارد و ممکن نیست که این ساختمان در اثر تصادف به وجود آمده باشد ونیز عدم آنرا خلق نکرده زیرا فاقد شی اعطا کننده شی نمیباشد. _ 💠 جهان هستی نیز مجموعه ایست تابع ضوابط و قوانین که به سمت اهدافی نظیر هوشمندی پیش می‌رود. _ 💠 در واقع با دیدن نظم و ساختار پیچیده در طبیعت یا موجودات زنده پی به وجود قانون میبریم و وجود قانون دلیلی است بر وجود طرح و نقشه و برنامه که باید توسط موجودی هوشمند طراحی شده باشد و نهایتا به این نتیجه میرسیم که طراح هدفی در سر داشته است زیرا هیچ طرح و نقشه‌ای بدون هدف و تصادفی بوجود نمی‌آید. _ 📍به عبارتی هدفمند بودن یک پدیده از نظام‌مند بودن آن پدیده اثبات می‌شود و از این رو خداباوران با مشاهده نظم و هدف در طبیعت پی به وجود موثر و خالقی ناظم، قانونگذار، طراح، هدفدار و آگاه میبرند زیرا صفت اثر دلالتی است بر صفت موثر. _ 💠 اما جریان الحادی(بی‌خدایی) نوین سعی دارد به گونه‌ای دیگر تکامل را وصف کند و می‌گویند: _ 💠 ساختارهای موجودات زنده امروزی، بر اثر یک فرایند طبیعی محض از موجودات ساده‌تر برآمده‌اند یعنی تکامل را در بلند مدت، بدون هدف می‌دانند و در نتیجه با توجه به قوانین و اهداف کوتاه مدت، موثر آن را طبیعت کور و نابینا می‌دانند. _ 📍در پست های بعدی به نقد فرضیات ایشان خواهیم پرداخت. _ ادامه دارد ... _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن
_ 🔰تکامل (فرگشت) هدفمند است🎯 _ قسمت اول: _ 💠 از جمله سوالاتی که در ذهن خداناباوران وجود دارد این است که؛ _ •خدا کجاست❓و چرا ما نمی توانیم او را ببینیم❓ و برخی از ایشان صرفا به دلیل ندیدن خدا، منکر وجود او می شوند❗️ _ 💠 اما این نتیجه‌گیری علمی نیست زیرا امر دیدن وقتی میسر است که شی یا •نورانی باشد یا •منعکس کننده نور، یعنی وجود نور جهت مشاهده اشیاء امری واجب است. _ 💠 اما در مواقعی که نور نباشد یا امکان بازتاب نور نباشد آیا ما منکر وجودحقایق اطرافمان خواهیم شد؟ _ 💠🔬در علم برای اثبات یک حقیقت یا وجودی دو راه داریم: _ 📌۱- روش اول این است که آن را از طریق حواس پنجگانه بالاخص دیدن حس کرده و پی به وجودش ببریم؛ •مثلا ما با دیدن یک سیب پی به وجود آن میبریم. _ 📌۲- برخی چیزها را مستقیم نمی‌توان پی به وجودشان برد زیرا قابل مشاهده و لمس و... نیستند ولی ما اثرات آنها را مشاهده می‌کنیم و از طریق این اثرات است که پی به وجودشان می‌بریم. _ 📌بهترین و ساده‌ترین مثال برای درک اثر، نیروی جاذبه (گرانش) است که قابل مشاهده نیست لکن اثراتش قابل شهود و محاسبه است و ما دائما با آن سروکار داریم. مثلا سیبی که از درخت می‌افتد را مشاهده می‌کنیم (اثر) و از طریق این مشاهده پی به وجود نیروی گرانش (موثر) می‌بریم. _ 📌🤔 عقل، شعور، ادب یا حکمت را نیز تاکنون کسی ندیده و نخواهد دید اما همه ما آنها را از طریق مشاهده اثراتشان قبول کرده‌ایم مثلا؛ _ 📌 با مشاهده کردار و گفتار افراد پی به حکمت، شعور، ادب و عقلانیت شخص مخاطبمان میبریم. _ 📌اگر بگویند فردی سفید است با مشاهده رنگ پوست او صحت این ادعا را بررسی می‌کنیم ولی وقتی بگویند فردی عاقل است صحت ادعا را این بار با مشاهده رفتار و کردار و گفتار فرد که اثراتی برای عقل هستند بررسی می کنیم نه با سعی کردن در دیدن چیزی به نام عقل مثلا بر روی سر فرد مورد نظر❗️ _ 💠 پس از نقطه نظر علم هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم آن را با حواسمان حس کنیم و یا اینکه بتوانیم اثرش را مشاهده کنیم پس منطقی است که موجودات غیر قابل مشاهده وجود ندارند تا وقتی که ما اثرات آنها را مشاهده کنیم. _ ادامه دارد ... _ 🔸- : ://./ _ 🔸- : ://.//_ _ 📚-: ://./. _ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی_خد
#دانشگاه #دانشجو #دانش_اموخته #فرهیختگان #اساتید #فعالان_سیاسی #اصلاح_طلب #اصولگرایی #احزاب #اپوزیسیون #تهرانیان #زیباکلام #روحانیت #روحانی #رهبری #سپاه #انقلاب #انقلابیون #تمدن #روزنامه_نگار #خبرنگار #ژورنالیست #مردم_سالاری #رحیم_پورازغدی #بودجه #مجلس منافع و منافق!؟! در خرقه بیش از این منافق نتوان بود و نتوان دید و شنید!؟! یک ضرب المثل چینی میگه که : آدم دروغگو حرفهای خودشا یادش می ره !؟! دورنگی و دو رویی و دوچهره گی و دو پهلو حرف زدن عوام الناس امری نکوهیده و منفور و مصداق گمراهی و لقمه حرام و شیطون صفتی و فساد اخلاقی است و در کارگاه و کارکرد و.کاربرد دینی و مذهبی از مصادیق امر و نهی و انزار و تنزیر و توبیخ و تنبیه و ارشاد و انابه است که این امر با تخصیص بیش از هزار میلیارد تومان از حق الناس و سرمایه و ثروت ملی و بیت المال ملت در فقر و فساد و فلاکت فرو رفته به حوزه استحفاظی دین جمهوری اسلامی یعنی طبقه دکانداران و دفترداران و متولیان دین و مسجد و محراب و منبر و عزاداری و میلاد و زیارت و مرقد و مزار اهل بیت عصمت و طهارت و یخادعون الله عمامه سفید و عمامه سیاه دین جمهوری اسلامی که بر تخت شیطان نشسته اند تا با این تخصیص های ناروا و ناحق به در و دکان و دفتر و دستک و مسجد و محراب و منبر خود و با سیاست بازی دینی و دیانت بازی سیاسی خود با سکولاریسم و طرح براندازی نظام مبارزه و مقابله کنند ، تحقق و در فرهنگ اسلام ناب محمدی تبلور پیدا می کند !؟! حال هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک !؟! روحانی و آخوند و سید ملعون پیغمبر و مبلغ و مرشد و متولی دین و رئیس دولتی که اموزش و پرورش و تربیت و تزکیه معلم و استاد و دانش آموز و دانشجو و مدرسی حوزه علمیه و مکارم الاخلاق و اسوه حسنه فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف وامور خیریه و مساجد و منابر و مناره را ریاست و مدیریت و سیاست گزاری و دوپینگ می کند را چه کسی باید امر و نهی و انزار و تنزیر و تعلیم و تزکیه و تربیت و وادار به انابه و ارشاد و توبیخ و تنبیه کند ؟!؟ وظیفه ذاتی امر و نهی شیاطینی که ملبس به عبا و عمامه و نعلین شده اند و نه تنها برای حفاظت و حراست و دوام و بقا و تبلیغ و ترویج و اشاعه و فرهنگ سازی و پاسداری و پایداری و ثبات، مرام و مسلک و سنت و سیره و دین و آئین و منافع و موجودیت خود به مکر و حیله و نیرنگ و زر و زور و تزویر و ریا و شرک و جهل و خرافه و خدعه و ضلالت و گمراهی و شعبده بازی و عوامفریبی و کلاهبرداری سیاسی و امنیتی و انتخاباتی و تبلیغاتی و استحماری و تفرقه انداختن و مشروعیت کس
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ساکن تهران:" شاه فرار نکرد، به مناسبت بیست و ششم دی ماه سالروز خروج شاه از کشور" ✔صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ساکن تهران: "🔴... محمدرضا شاه پهلوی درنهایت فقط می‌خواست برود.او فرار نکرد.خودش از کشور با خواسته و تصمیم خودش خارج شد. کم نبودند فرماندهان نظامی همچون سپهبد نصیری، خسروداد، سپهبد رحیمی و فرمانداران نظامی تهران، سرلشکر ناجی و مأموران نظامی اصفهان، سرلشکر نشاط رییس گارد جاویدان، ارتشبد غلامعلی اویسی و... که با کوچکترین اشاره محمدرضا شاه حاضر بودند با اسلحه ، انقلاب را متوقف کنند اما شاه به آن‌ها مجوز نداد. اینکه چرا شاه حاضر به کشتار نشد احتمالاً دو دلیل داشت: عدم تمایل وی به خونریزی ناشی از روحیه وطن‌پرستی و تنفرش از خشونت بود و اینکه نمی‌خواست در تاریخ به‌عنوان پادشاهی نامش ثبت شود که با کشتار مردم تاج‌وتختش را حفظ کرده یا اینکه عدم تمایلش به خونریزی به‌واسطه آن بود که به این نقطه رسیده بود که کشتار، فایده‌ای ندارد و باید صدای مخالفان را شنید." #شاه #۲۲بهمن #تاریخ #واقعیت #پهلوی #محمدرضاشاه #محمدرضاپهلوی #پهلوی #انقلاب #انقلاب۵۷ #سال۵۷ #کشور #فرهنگ #تمدن #مهم #صادق_زیباکلام #جامعه #ایران #منوتو #منوتوپلاس #اعتراض #تظاهرات #شاه_رفت #پادشاه
تفاوت بین انسانی که هم اکنون 
هـستید، و کسی که قـرار اسـت 
پنج سال بعد باشید، در مردمی 
اسـت که در این مـدت با آن ها 
معاشـرت کرده و کتاب هایی که 
در این زمان مطالعه خواهید کرد. 📖 #برنده_با_تو  #جان_مکسول

#کتاب#کتابخوانی_باهم#کتابخوانی#کتابخانه#کتاب_خوب#فرهنگ#فرهنگ_مثبت#فرهنگسازی#کتاب_بخوانیم#تفکر#book#book_readings#book_reading#reading#readings#شگفتی#تمدن#ایده#مطالعه#دانش#شگفتی_ها#تمدن_ها#نسل_ها#ایده_ها#think#زندگی_من#زندگی_من_کتاب#فراسوی_ذهن
تفاوت بین انسانی که هم اکنون هـستید، و کسی که قـرار اسـت پنج سال بعد باشید، در مردمی اسـت که در این مـدت با آن ها معاشـرت کرده و کتاب هایی که در این زمان مطالعه خواهید کرد. 📖 #برنده_با_تو #جان_مکسول #کتاب #کتابخوانی_باهم #کتابخوانی #کتابخانه #کتاب_خوب #فرهنگ #فرهنگ_مثبت #فرهنگسازی #کتاب_بخوانیم #تفکر #شگفتی #تمدن #ایده #مطالعه #دانش #شگفتی_ها #تمدن_ها #نسل_ها #ایده_ها #زندگی_من #زندگی_من_کتاب #فراسوی_ذهن
. آتورپاتگان #آذربایجان یکی از مناطق شکل گیری تمدن های شناخته یا ناشناخته و اسرارآمیز فلات ایران است کتاب کاوش های حسنلو روایت کوتاه از تمدن مشهور به تپه حسنلو است توسط دکتر دایسون انجام گرفت. تپهٔ حسنلو که در ۹ کیلومتری شهر نقده قرار دارد، یکی از تپه‌های باستانی آذربایجان است که قدمت آن به بیش از ۷ هزار سال قبل از میلاد می‌رسد. معروفترین اثر باستانی یافت شده در این محل جام طلای حسنلو است که به عصر آهن تعلق داشته و در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود. تپه باستانی حسنلو در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی دریاچه ارومیه، و ۹ کیلومتری شمال شرقی شهرستان نقده بین دهکده‌های امین‌لو وحسنلو واقع شده‌است. این تپه به خاطر نام دهکده مجاورش حسنلو نام گرفته‌است. تپه‌های باستانی زیادی پیرامون تپه حسنلو را فرا گرفته‌اند و گویا هنگام آبادی حسنلو و تمدن عظیمش تمدنهای دیگری نیز با این تپه در تماس بوده‌اند و هم دوره تمدن حسنلو بوجود آمده‌اند. می‌توان گفت در اطراف تپه حسنلو، به طور تقریبی ۱۴ تپه باستانی شناسایی شده است که نشان از آبادانی، آب و هوای مناسب و رشد فرهنگی انسانهای روزگار کهن در این ناحیه می‌دهد. در سال ۱۳۳۴ شمسی یک هیئت مشترک ایرانی و آمریکایی به ریاست پروفسور رابرت دایسون در تپه حسنلو مشغول کاوش شدند. این حفاری در سالهای بعد هم ادامه یافت. بالاخره روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۳۷ هیئت مشترک ایران و آمریکا ضمن حفاری در این تپه موفق به کشف جام بزرگ طلای حسنلو گردید. از آن پس مرتباً این تپه بوسیله هیئت مشترک ایران و آمریکا حفاری شده و هنوز هم ادامه دارد (ولی تاکنون کتاب مستقلی در این باره از طرف دکتر دایسون به چاپ نرسیده‌است). این جام در آغوش انسانی جای داشت که بر زمین افتاده بود و بر پشت او خنجری فروکرده بودند. نقوش این جام متنوع بوده و دارای ارزش هنری فراوان است. در ابداع نقوش این جام هنرمند سازنده آن((((احتمالن یا بگمان عده ای))))از دو داستان شیرین فارسی کهن الهام گرفته‌است. یکی داستان مهر فراخ دشت است که بر گردونه‌ای سوار و همراه یارانش به جنگ دشمن می‌رود که پیمان شکنان را کیفر دهد. دیگری داستان پیروزی "فریدون پیشدادی" بر ضحاک ماردوش است که شاه فریدون به کمک کاوه آهنگر موفق می‌شود که بر ضحاک پیروز شده و خواهرانش را از اسارت او بیرون آورد. این کتاب توصیه میشود #ارومیه #آذربایجان #تمدن #حسنلو #نقده #دریاچه_ارومیه
خنجر زیبا فتحعلی شاه قاجار قدمت - میلادی جنس: فولاد، همراه با مینا کاری و سنگ های قیمیتی محل نگهداری: موزیه ویکتوریا و آلبرت انگلیس #فلزیاب #گنجیاب #طلایاب #زیرخاکی #دفینه #عتیقه #باستان #تاریخی #فروش_فلزیاب #فلزیاب_تصویری #گنجیاب_تصویری #گنجینه #تمدن #کوروش #موزه #تاریخ #ایران #تهران #شیراز #اصفهان #مشهد #مقبره #زمین #معدن #شاقولی #طلایاب_تصویری
چهل سال پیش بهترین بیمارستان هابهترین امکانات روداشتیم.اماازروزی که اخوندبه اسم اسلام یک مشت مذهبی احمق روکه هیچی نمیفهمن.هیچ شعوروفهم سیاسی ندارندروبه اسم اینکه پهلوی فاسدوضداسلام هست ونوکر بیگانگان برعلیه پهلوی شوراندن .که اون دسته ازمذهبی های بی شعوروخرروهنوزداریم...وعلاوه براونهایه عده هم همراهشون کردندکه شایدمذهبی نبودندامامشابه اون احمق هایی بودندکه الان ازحکومت حمایت میکنندیادررای گیری ها شرکت میکنند...حالایه سوال دارم...چهل سال پیش ایران کجابودوکشورهای عربی کجابودند.الان چرابه این ذلت وفلاکت رسیدیم!؟چه پیشرفتی کردیم!؟تنهاوتنهاازبین رفتن منابع وسرمایه های وطنمون رواخوندخوردوبه تاراج برد وبخشید.ای ایرانی بخودت بیا.هیچ چیزبااصلاح ومرورزمان درست نمیشه.نخوای بجنبی منابع وسرمایه که هیچ...فقرکه هیچ...اب هم برای خوردن ازروی بی مدیریتی گیرت نمیاد.حالاچی سربچتو وبقیه نسلهامیخوادبیادبه کنار...نمیخوادواسه ازادی واستقلال وظلم وفسادمبارزه کنی.واسه بقا وزندگیت بلندشو.سکوت بسه #اسلام #فقر #ایران #بیغیرتی #سپاه #تمدن #خایه منی #نفتکش #سانچی #اختلاس #اعدام #کارتنخوابی #ازادی #بیتفاوتی
موسسه مردم نهاد «آرمان شهر پویا» با محوریت حقوق شهروندى به همت جوانان دانشگاهى و فعال در عرصه‎‌ هاى اجتماعى استان آذربایجان شرقى تشكیل شده است . آرمان شهر پویا كانونى متشكل از فرهیختگان و جوانان ایرانی است كه تلاش می‌کند با برگزاری جلسات و كارگاه‌هاى آموزشی و دیدار با مسئولین و نظارت بر ارگان‌ها و سازمان‌هاى دولتى به بیان مشکلات و پیگیرى مطالبات و ارائه راهکارها پرداخته و با برنامه‌ریزى و فرهنگ سازى منسجم، مروج حقوق شهروندی در میان اقشار مختلف جامعه باشد؛ حقوقى كه براى هر شهروند صرفاً به خاطر ویژگى‌هاى انسانى تعریف می‌شوند. اصلى‌ترین هدف این موسسه توسعه جامعه مدنى ایران اسلامى است و در این راستا از تمامی افراد دغدغه‌مند دعوت می‌كند تا با پیوستن به این مجموعه، به صورت هماهنگ براى اعتلاى جامعه تلاش نمایند. شهروند گرامی! ما را در این امر مهم یاری و فعالان اجتماعی این عرصه را به ما معرفى نمایید. با هم آرمانشهری شویم. ://./ _ _ #آرمان_شهر_پویا #حقوق_شهروندی #ايران #تبريز #آذربايجان_شرقی #شهروند_نمونه #جامعه #شهرداری_تبریز #مدنيت_فكري #تمدن_ایران #تمدن_پويا #تمدن #شهرمن #مشرق_زمین
بشقاب زیبای ساسانی فروش فلزیاب ، طلایاب و گنج یاب ⬅️بزرگترین مرکز تولید ، فروش ، تعمییرات ، ارتقا فلزیاب و گنج یاب شمار ه تماس : 🔸 ⬅️آدرس صفحه ما در اینستاگرام : 🔹://..// ⬅️آدرس سایت فلزیاب لند : 🔸://./ ⬅️تماس با ادمین در تلگرام : 🔹://./ ⬅️آدرس کانال تلگرام فلزیاب لند : 🔸://./ #فلزیاب #گنجیاب #طلایاب #زیرخاکی #دفینه #عتیقه #باستان #تاریخی #فروش_فلزیاب #فلزیاب_تصویری #گنجیاب_تصویری #گنجینه #تمدن #کوروش #موزه #تاریخ #ایران #تهران #شیراز #اصفهان #مشهد #مقبره #زمین #معدن #شاقولی #طلایاب_تصویری
جالب است بدانید سازمان جهانی یونسکو هردوسال یک بار جایزه ای تحت عنوان "ابن سینا" را به اشخاص فرزانه ای که در فلسفه،اخلاق و علم پیشرو هستند اهدا می کند! #یونسکو #ابن سینا #فرهنگ #تمدن #ایران #باشکوه
🔴آیا نظریه ی و کوانتوم برای تفسیر پیدایش هستی از عدم کافی هستند؟ _ 🔴آیا هستی به خودی خود خویشتن را ساخت؟؟ _ 🔴بیننده ی تعیین کننده در فرضیه ی جهان های موازی کیست؟؟؟ _ 🔴ما میبینیم یا دیده میشویم؟؟؟ _ 🔴آیا قانون جاذبه به تنهایی برای پیدایش جهان کافیست؟؟ _ ⭕برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه، شما را به مطالعه کتاب #توهم_بی_خدایی ، نوشته احمدالحسن دعوت می کنیم. _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #بیخدا #خرد #بی_خدایی
🔴 تنها راه رهایی مردم ایران قیام است 👈ایران عزیز در اشغال کسانی است که می گویند کسانی باید سر کار باشند که اولویتشان ایران نباشد 👈برخیز هموطن ✅ #برخيز #رستاخيز #ملي #ايران #ايرانيان #نياكان #همبستگی #مردم #پيروزي #فرهنگ #تمدن #تاريخ #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #قيام_تا_پيروزى_ادامه_دارد
_ ✅احمدالحسن در کتاب #توهم_بی‌_خدایی بعد از بررسی فرضیات پیدایش حیات بر روی زمین (که به طور خلاصه در پست های گذشته بررسی شد) این چنین می نویسند: _ 🔰《بنابراین موضوع پیدایش حیات ، فاقد تفسیر علمی و به منزله‌ی شکافی‌است عمیق که دانش و دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند آن را پر کنند . _ 🔰این در حالی است که امروزه تمام امکانات آزمایشگاهی فراهم است و از آنها می‌توان برای ایجاد شرایط مناسب برای شبیه‌سازی شرایط هر دوره‌ی زمانی که زیست‌شناسان و دانشمندان زیست و شیمی توقع دارند پیدایش حیات در آن روی داده باشد، استفاده نمود؛ همان طور که در چهار میلیارد سال قبل یا کمتر از آن روی داده است. _ 🔰 هدف من از بیان آنچه گذشت ، انکار فرضیه‌ی پیدایش حیات یا ایجاد پروتئین خود نسخه‌بردار اگر ماده ، شرایط و زمان مناسب فراهم گردد ، نمی‌باشد؛ _ 🔰بلکه به عقیده‌ی من ، همان‌طور که در کلام ائمه وارد شده و همان‌گونه که کیهان‌شناسان و زیست‌شناسان انتظارش را دارند ، هستی مملو از موجودات زنده است و ما در این کیهان تنها نیستیم . _ 🔰آنچه قصد توضیحش را دارم این‌است که پیدایش حیات معمای دشواری است که علم آن را حل نکرده و نتوانسته است برای فراهم آوردن ماده و ایجاد شرایط مناسب برای پیدایش حیات یا آن‌طور که ما اعتقاد داریم انتقال نقشه‌ی ژنتیکی اولیه یا انتقال بذر نقشه‌ی ژنتیکی از مواد شیمیایی غیر زنده ، و همچنین موادی که تکامل یافته و در نتیجه به هدف خود که همان تولید انسان و نقشه‌ی ژنتیکی او بوده رسیده است ، راه حلی ارائه دهد. _ 🔰نتیجه : هیچ فرضیه‌ی علمی و معتبری که بتواند داستان پیدایش حیات روی زمین را به شکلی منطقی و قابل قبول و بدون فرض گرفتن اموری که تحقق آنها از نظر علم بسیار دشوار است ، توضیح دهد،وجود ندارد. _ 🔰در نتیجه فرصت منطقی و قابل قبولی - لااقل تا به امروز- دست می‌دهد که دخالت خدا و بعد متافیزیکی (غیبی) را به عنوان یک فرضیه بپذیریم تا به موازات نظریه‌هایی که تحقق آنها بسیار دشوار یا تقریباً ناممکن - است، چگونگی وقوع حیات را توضیح دهد.》 _ 📚 احمدالحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #بیخدا #خرد #بی_خدایی
زمان برگزاری همایش : و اردیبهشت ماه مهلت ارسال چکیده مقالات : اسفند ماه مهلت ارسال اصل مقالات : فروردین ماه سطح برگزاری : ملی عنوان فارسی همایش : همایش ملی پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان وب سایت همایش : ://... #پیشرفت_اجتماعی #تمدن #رهیافت_تاریخ #سمینار #فرهنگ #کنگره #همایش #همایش_بهار #همایش_ملی ://../
کاسبا و ساقیای مواد دارن تو مملکت جولون میدن از این عن پلاستیکیام دنبال خودشون راه انداختن هیچ کسم باهاشون کاری نداره بعد میگید آزادی نیست....قدر شناس باشید #خزوخیلان_اینستا #خز #خزوخیل #خنده_پاره #خنده #منوتو۶۰ #من_یک_باقریتیه_متعصبم #اسکل #اسکول_سنج #اسکول #اسکل_نباشیم #لاکچری_لایف #لاکچری #بانمک #باحال #عجیب #اعتیاد_یک_بیماری_هست_بیماران_را_مداوا_کنید #اعتیاد #مواد_مخدر #حوادث #فساد #تمدن #فرهنگ #
در ادامه مطالب به هویت اصلی #فراماسونری و آیا #فراماسونر ها در #ایران هم راه پیدا کرده و چه جایگاهی در #فرهنگ و #تمدن ما دارند بیایید با هم همراه بشیم و #برنامه_شیطان رو جدی بگیریم
_ 🔰تکامل (فرگشت) هدفمند است🎯 _ قسمت اول: _ 💠 از جمله سوالاتی که در ذهن خداناباوران وجود دارد این است که؛ _ •خدا کجاست❓و چرا ما نمی توانیم او را ببینیم❓ و برخی از ایشان صرفا به دلیل ندیدن خدا، منکر وجود او می شوند❗️ _ 💠 اما این نتیجه‌گیری علمی نیست زیرا امر دیدن وقتی میسر است که شی یا •نورانی باشد یا •منعکس کننده نور، یعنی وجود نور جهت مشاهده اشیاء امری واجب است. _ 💠 اما در مواقعی که نور نباشد یا امکان بازتاب نور نباشد آیا ما منکر وجودحقایق اطرافمان خواهیم شد؟ _ 💠🔬در علم برای اثبات یک حقیقت یا وجودی دو راه داریم: _ 📌۱- روش اول این است که آن را از طریق حواس پنجگانه بالاخص دیدن حس کرده و پی به وجودش ببریم؛ •مثلا ما با دیدن یک سیب پی به وجود آن میبریم. _ 📌۲- برخی چیزها را مستقیم نمی‌توان پی به وجودشان برد زیرا قابل مشاهده و لمس و... نیستند ولی ما اثرات آنها را مشاهده می‌کنیم و از طریق این اثرات است که پی به وجودشان می‌بریم. _ 📌بهترین و ساده‌ترین مثال برای درک اثر، نیروی جاذبه (گرانش) است که قابل مشاهده نیست لکن اثراتش قابل شهود و محاسبه است و ما دائما با آن سروکار داریم. مثلا سیبی که از درخت می‌افتد را مشاهده می‌کنیم (اثر) و از طریق این مشاهده پی به وجود نیروی گرانش (موثر) می‌بریم. _ 📌🤔 عقل، شعور، ادب یا حکمت را نیز تاکنون کسی ندیده و نخواهد دید اما همه ما آنها را از طریق مشاهده اثراتشان قبول کرده‌ایم مثلا؛ _ 📌 با مشاهده کردار و گفتار افراد پی به حکمت، شعور، ادب و عقلانیت شخص مخاطبمان میبریم. _ 📌اگر بگویند فردی سفید است با مشاهده رنگ پوست او صحت این ادعا را بررسی می‌کنیم ولی وقتی بگویند فردی عاقل است صحت ادعا را این بار با مشاهده رفتار و کردار و گفتار فرد که اثراتی برای عقل هستند بررسی می کنیم نه با سعی کردن در دیدن چیزی به نام عقل مثلا بر روی سر فرد مورد نظر❗️ _ 💠 پس از نقطه نظر علم هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم آن را با حواسمان حس کنیم و یا اینکه بتوانیم اثرش را مشاهده کنیم پس منطقی است که موجودات غیر قابل مشاهده وجود ندارند تا وقتی که ما اثرات آنها را مشاهده کنیم. _ ادامه دارد ... _ 🔸- : ://./ _ 🔸- : ://.//_ _ 📚-: ://./. _ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی_خد
_ ✅احمدالحسن در کتاب #توهم_بی‌_خدایی بعد از بررسی فرضیات پیدایش حیات بر روی زمین (که به طور خلاصه در پست های گذشته بررسی شد) این چنین می نویسند: _ 🔰《بنابراین موضوع پیدایش حیات ، فاقد تفسیر علمی و به منزله‌ی شکافی‌است عمیق که دانش و دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند آن را پر کنند . _ 🔰این در حالی است که امروزه تمام امکانات آزمایشگاهی فراهم است و از آنها می‌توان برای ایجاد شرایط مناسب برای شبیه‌سازی شرایط هر دوره‌ی زمانی که زیست‌شناسان و دانشمندان زیست و شیمی توقع دارند پیدایش حیات در آن روی داده باشد، استفاده نمود؛ همان طور که در چهار میلیارد سال قبل یا کمتر از آن روی داده است. _ 🔰 هدف من از بیان آنچه گذشت ، انکار فرضیه‌ی پیدایش حیات یا ایجاد پروتئین خود نسخه‌بردار اگر ماده ، شرایط و زمان مناسب فراهم گردد ، نمی‌باشد؛ _ 🔰بلکه به عقیده‌ی من ، همان‌طور که در کلام ائمه وارد شده و همان‌گونه که کیهان‌شناسان و زیست‌شناسان انتظارش را دارند ، هستی مملو از موجودات زنده است و ما در این کیهان تنها نیستیم . _ 🔰آنچه قصد توضیحش را دارم این‌است که پیدایش حیات معمای دشواری است که علم آن را حل نکرده و نتوانسته است برای فراهم آوردن ماده و ایجاد شرایط مناسب برای پیدایش حیات یا آن‌طور که ما اعتقاد داریم انتقال نقشه‌ی ژنتیکی اولیه یا انتقال بذر نقشه‌ی ژنتیکی از مواد شیمیایی غیر زنده ، و همچنین موادی که تکامل یافته و در نتیجه به هدف خود که همان تولید انسان و نقشه‌ی ژنتیکی او بوده رسیده است ، راه حلی ارائه دهد. _ 🔰نتیجه : هیچ فرضیه‌ی علمی و معتبری که بتواند داستان پیدایش حیات روی زمین را به شکلی منطقی و قابل قبول و بدون فرض گرفتن اموری که تحقق آنها از نظر علم بسیار دشوار است ، توضیح دهد،وجود ندارد. _ 🔰در نتیجه فرصت منطقی و قابل قبولی - لااقل تا به امروز- دست می‌دهد که دخالت خدا و بعد متافیزیکی (غیبی) را به عنوان یک فرضیه بپذیریم تا به موازات نظریه‌هایی که تحقق آنها بسیار دشوار یا تقریباً ناممکن - است، چگونگی وقوع حیات را توضیح دهد.》 _ 📚 احمدالحسن ، کتاب توهم بی خدایی ، ص _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #بیخدا #خرد #بی_خدایی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 از گرما می نالیم از سرما فرار می کنیم در جمع، ازشلوغی کلافه می شویم در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس ! همیشه درانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگی مان را تشکیل می دهند مدرسه دانشگاه کار حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر ! غافل از این که زندگی، همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرند ❤ دوستانی که مایل به ارسال عکس هستن میتونن از طریق دایرکت یا هشتگ با ما در ارتباط باشند. 📷 برای حمایت از ما دوستان خود را تگ کنید. هشتگ : 😉 . #ایران #فارس #شیراز #شیرازی #فرهنگ #تمدن #حافظ #سعدی #عشق #ایرانی #شیراز #فارس #شیرازی #صبح #تخت_جمشید #عشق #شعر #زیبا 🌹 _ #ایران #شیراز #شیرازی #حافظ #سعدی #دانشگاه_شیراز
_ 🔰تکامل (فرگشت) هدفمند است🎯 _ قسمت اول: _ 💠 از جمله سوالاتی که در ذهن خداناباوران وجود دارد این است که؛ _ •خدا کجاست❓و چرا ما نمی توانیم او را ببینیم❓ و برخی از ایشان صرفا به دلیل ندیدن خدا، منکر وجود او می شوند❗️ _ 💠 اما این نتیجه‌گیری علمی نیست زیرا امر دیدن وقتی میسر است که شی یا •نورانی باشد یا •منعکس کننده نور، یعنی وجود نور جهت مشاهده اشیاء امری واجب است. _ 💠 اما در مواقعی که نور نباشد یا امکان بازتاب نور نباشد آیا ما منکر وجودحقایق اطرافمان خواهیم شد؟ _ 💠🔬در علم برای اثبات یک حقیقت یا وجودی دو راه داریم: _ 📌۱- روش اول این است که آن را از طریق حواس پنجگانه بالاخص دیدن حس کرده و پی به وجودش ببریم؛ •مثلا ما با دیدن یک سیب پی به وجود آن میبریم. _ 📌۲- برخی چیزها را مستقیم نمی‌توان پی به وجودشان برد زیرا قابل مشاهده و لمس و... نیستند ولی ما اثرات آنها را مشاهده می‌کنیم و از طریق این اثرات است که پی به وجودشان می‌بریم. _ 📌بهترین و ساده‌ترین مثال برای درک اثر، نیروی جاذبه (گرانش) است که قابل مشاهده نیست لکن اثراتش قابل شهود و محاسبه است و ما دائما با آن سروکار داریم. مثلا سیبی که از درخت می‌افتد را مشاهده می‌کنیم (اثر) و از طریق این مشاهده پی به وجود نیروی گرانش (موثر) می‌بریم. _ 📌🤔 عقل، شعور، ادب یا حکمت را نیز تاکنون کسی ندیده و نخواهد دید اما همه ما آنها را از طریق مشاهده اثراتشان قبول کرده‌ایم مثلا؛ _ 📌 با مشاهده کردار و گفتار افراد پی به حکمت، شعور، ادب و عقلانیت شخص مخاطبمان میبریم. _ 📌اگر بگویند فردی سفید است با مشاهده رنگ پوست او صحت این ادعا را بررسی می‌کنیم ولی وقتی بگویند فردی عاقل است صحت ادعا را این بار با مشاهده رفتار و کردار و گفتار فرد که اثراتی برای عقل هستند بررسی می کنیم نه با سعی کردن در دیدن چیزی به نام عقل مثلا بر روی سر فرد مورد نظر❗️ _ 💠 پس از نقطه نظر علم هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم آن را با حواسمان حس کنیم و یا اینکه بتوانیم اثرش را مشاهده کنیم پس منطقی است که موجودات غیر قابل مشاهده وجود ندارند تا وقتی که ما اثرات آنها را مشاهده کنیم. _ ادامه دارد ... _ 🔸- : ://./ _ 🔸- : ://.//_ _ 📚-: ://./. _ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #ملحدان #ناباوری #بیخدا #خرد #بی_خد
🔴آیا نظریه ی و کوانتوم برای تفسیر پیدایش هستی از عدم کافی هستند؟ _ 🔴آیا هستی به خودی خود خویشتن را ساخت؟؟ _ 🔴بیننده ی تعیین کننده در فرضیه ی جهان های موازی کیست؟؟؟ _ 🔴ما میبینیم یا دیده میشویم؟؟؟ _ 🔴آیا قانون جاذبه به تنهایی برای پیدایش جهان کافیست؟؟ _ ⭕برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه، شما را به مطالعه کتاب #توهم_بی_خدایی ، نوشته احمدالحسن دعوت می کنیم. _ _ 🔶: _ 📚 ://./. _ 🔶 : ://.//_ _ #بیخدایی_نوین #بی_دین #خداناباوری #آتئیست #تکامل #دین #داروین #استیون_هاوکینگ #تمدن #تکنولوژی #آفرینش #فرگشت #آتئیسم #ریچارد_داوکینز #آگنوستیک #ندانمگرا #خردگرا #خردگرایی #آتئیست #بیخدا #خرد #بی_خدایی