همه عکس ها و کلیپ های خراسانی در اینستاگرام


loading...
ای کاش چو پروانه پری داشته باشم تا گاه به کویت گذری داشته باشم گر دولت دیدار تو درخانه ندارم ای کاش که در رهگذری داشته باشم از فیض حضور تو اگر دورم و محروم از دور به رویت نظری داشته باشم گویندکه یار دگری جوی و ندانند بایست که قلب دگری داشته باشم از بلهوسی ها هوسی مانده نگارا وان اینکه به پای تو سری داشته باشم تاریک شبی گشت شب و روز جوانی ای کاش امیدسحری داشته باشم در مجلس ارباب تکلّف چه بگویم در میکده باید هنری داشته باشم بگذار که از دوستی باده فروشان رگبار غمت را سپری داشته باشم بسیار مکن ناله که این شعله عمادا می سوزد اگر خشک و تری داشته باشم شاعر:عماد خراسانی #عماد #خراسانی #شعر #پر #پروانه #شعله #جوانی
. #ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ_ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ : 💧" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ #ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟ " ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ !! ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ! 💧ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻧِﺸَﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ 💧 ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ " ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ، ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ #ﺑﻠﻌﯿﺪ. 💧ﺍﻣﺮﻭﺯ " ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ " ﺩﺭ #ﺣﻮﺯﻩ_ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. 💠ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ #ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ #ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﯾﻤﻦ #ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻧﯿﺴﺖ، 💧ﺍﯾﻦ #ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً " ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ! #ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: 💧ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ " ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ " ﺑﺎ "ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮐﻢ‌ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﮐﻨﺎﺭ بیایند.. " اما سخن ما با مخاطبین !! طبق احادیث دو عامل خشکسالی و جنگ باعث قحطی در ایران خواهد شد . اما نهایتا شخصی بنام "یمانی" پس از پیروزی در جنگ منطقه ای ، ایران را سرو سامان داده و با کمک حاکم وقت ایران که به "خراسانی" مشهور است ، اولین دولت قدرتمند را ایجاد خواهد کرد. . #موسسه_آخرالزمان_یمانی #یمانی_موعود #خراسانی #قحطی_در_ایران #ﺍﯾﺮﺍﻥ_ﺗﺸﻨﻪ_اﺳﺖ #آب_مایه_حیات #خدا #منجی #یمانی #احمد_الحسن
می‌گویند این‌ها اسرائیلی هستند. می‌گویند وهابی هستند. می‌گویند بعثی هستند. می‌گویند از منافقین هستند. می‌گویند منحرف هستند. می‌گویند ... می‌گویند... می‌گویند... از پیامبر خدا (ص) در وصف یاران امام مهدی علیه‌السلام آمده است: «آن‌ها نزد مردم، کافر و نزد خدا از ابرار هستند؛ نزد مردم، دروغ‌گو و در نزد خدا صادق هستند؛ نزد مردم، پلید و نزد خدا پاک هستند؛ نزد مردم، بازیگر و هرزه‌گرد و نزد خدا نیکوکار هستند؛ نزد مردم، ظالم و نزد خدا عادل هستند؛ آن‌ها با ایمان هستند و رستگار شدند و منافقین زیان کردند». (کتاب شریف بالمنن فی التعریف بالفتن: باب ۵۹، صفحه ۲۷۱) فراموش نکن که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: بدانید که بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت، فاصله نیست. یکی از حاضرین پرسید: چگونه بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت فاصله نیست؟ امام (ع) انگشتان را کنار هم گذارد و بین گوش و چشم خود قرار داد؛ سپس فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی دیدم. (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴۱) خوشا به حالشان که رضایت خالق را بر رضایت خلق آخرالزمان ترجیح دادند. آری! خدا کافی است. خدا کافی است. #راه_حل_فقط_مهدی_است #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
می‌گویند این‌ها اسرائیلی هستند. می‌گویند وهابی هستند. می‌گویند بعثی هستند. می‌گویند از منافقین هستند. می‌گویند منحرف هستند. می‌گویند ... می‌گویند... می‌گویند... از پیامبر خدا (ص) در وصف یاران امام مهدی علیه‌السلام آمده است: «آن‌ها نزد مردم، کافر و نزد خدا از ابرار هستند؛ نزد مردم، دروغ‌گو و در نزد خدا صادق هستند؛ نزد مردم، پلید و نزد خدا پاک هستند؛ نزد مردم، بازیگر و هرزه‌گرد و نزد خدا نیکوکار هستند؛ نزد مردم، ظالم و نزد خدا عادل هستند؛ آن‌ها با ایمان هستند و رستگار شدند و منافقین زیان کردند». (کتاب شریف بالمنن فی التعریف بالفتن: باب ۵۹، صفحه ۲۷۱) فراموش نکن که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: بدانید که بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت، فاصله نیست. یکی از حاضرین پرسید: چگونه بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت فاصله نیست؟ امام (ع) انگشتان را کنار هم گذارد و بین گوش و چشم خود قرار داد؛ سپس فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی دیدم. (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴۱) خوشا به حالشان که رضایت خالق را بر رضایت خلق آخرالزمان ترجیح دادند. آری! خدا کافی است. خدا کافی است. #راه_حل_فقط_مهدی_است #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
و امروز ای مردم با چه چیزی برای شما آمدیم؟ آیا با بدعت بـرای شما آمده ایم که پیامبران و اوصیاء و رسول خدا حضرت محمد(ص) و علی و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین (ع)با آنها نیامده اند؟ {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُل} بگو من اولین پیغمبر نیستم که آوازه ی رسالت بلند کرده باشم . احقاف/۹ یا اینکه با هر چه که فرستادگان آمده اند ما نیز آمده ایم؟ همانا برای هر کس که طالب حق باشد ما با دلایل ائمه عليهم السلام و با دلایلی واضح همانند نور خورشید آمده ایم. آیا #وصیت رسول خدا که ذخیره ی به جا مانده از حضرت محمد و آل محمد علیهم السلام برای صاحب حق #یمانی و قائم آل محمد کافی نیست؟ و آیا علم و معرفت کافی نیست؟ و آیا انفراد از بین اهل زمین در بر پا داشتن پرچم حاکمیت خداوند کافی نیست؟ آیا این یگانگی، آیه ای از آیات خدا که همانند خورشید روشن بوده نیست؟ و آن هم بعد از اینکه علمای گمراه، به حاکمیت مردم اعتراف کرده اند و از حاکمیت خدا دور گشتند، و کسی باقی نماند تا پرچم بیعت با خدا را بالا ببرد مگر صاحب حق و این شاخصه، هر شبهه ای را از طالب حق دور میسازد، زیرا که زمین از حق خالی نمی شود و همیشه حق با #حاکمیت_خداست. #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
نگین یاقوت سرخ اصل افریقایی بارکاب دستساز مخراج کاری ۴عددزمرد زامبیا میناکاری باذکر یاعلی ع تاج برنجی رنگ ثابت سایز: عیار: وزن:. ابعادنگین:میلیمتر قیمت:هزارتومان 📬ارسال رایگان به سراسر ایران📬 💵پرداخت درب منزل💵 خرید↙️↙️↙↙ تماس↙️↙️↙ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #یاقوت_سرخ #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #شجر #یاقوت_سرخ #یاقوت_کبود #فیروزه #معدنی #سیترین #الکساندیت #اماتیست #حدید #باباقوری #برلیان #الماس #تایگر #یمنی #عقیق #چشم_ببر #دلربا #کهربا #صنعتی #معدنی #عیار #خراسانی #خط_دست_نویس
نگین زمرد خوشرنگ اصل با رکاب زیبای مردانه تمام دست ساز اینه کاری شده تاج برنجی و مخراج ۸ عدد الماس اصلی (بلریان) وزن:۲۰.۳ عیار:۹۲۵ سایز:۶۶ ابعاد نگین:۷میلیمتر قیمت:۴۳۰هزار تومان 📬ارسال رایگان به سراسر ایران📬 💵پرداخت درب منزل💵 خرید↙️↙️↙↙ تماس↙️↙️↙ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #یاقوت_سرخ #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #شجر #یاقوت_سرخ #یاقوت_کبود #فیروزه #معدنی #سیترین #الکساندیت #اماتیست #حدید #باباقوری #برلیان #الماس #تایگر #یمنی #عقیق #چشم_ببر #دلربا #کهربا #صنعتی #معدنی #عیار #خراسانی #خط_دست_نویس
نگین عقیق یمنی اصل با رکاب زیبای نقره مردانه با ذکر یا حسین ع و یا رقیه ص مخراج نگین اتمی جهت زیبایی بیشتر سیاه قلم وزن:۲۰.۹ عیار:۹۲۵ سایز:۷۰ ابعاد نگین:۱۷میلیمتر قیمت:هزار تومان 📬ارسال رایگان به سراسر ایران📬 💵پرداخت درب منزل💵 خرید↙️↙️↙↙ تماس↙️↙️↙ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #یاقوت_سرخ #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #شجر #یاقوت_سرخ #یاقوت_کبود #فیروزه #معدنی #سیترین #الکساندیت #اماتیست #حدید #باباقوری #برلیان #الماس #تایگر #یمنی #عقیق #چشم_ببر #دلربا #کهربا #صنعتی #معدنی #عیار #خراسانی #خط_دست_نویس
اکه شریف با ربابی که خودش ساخته و نامش را رباب تاجیکی نهاده است، در کارگاهش آهنگ افغانستانی می‌خواند. #موسیقی #خراسانی #خجند #تاجیکستان #بدخشانی
و امروز ای مردم با چه چیزی برای شما آمدیم؟ آیا با بدعت بـرای شما آمده ایم که پیامبران و اوصیاء و رسول خدا حضرت محمد(ص) و علی و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین (ع)با آنها نیامده اند؟ {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُل} بگو من اولین پیغمبر نیستم که آوازه ی رسالت بلند کرده باشم . احقاف/۹ یا اینکه با هر چه که فرستادگان آمده اند ما نیز آمده ایم؟ همانا برای هر کس که طالب حق باشد ما با دلایل ائمه عليهم السلام و با دلایلی واضح همانند نور خورشید آمده ایم. آیا #وصیت رسول خدا که ذخیره ی به جا مانده از حضرت محمد و آل محمد علیهم السلام برای صاحب حق #یمانی و قائم آل محمد کافی نیست؟ و آیا علم و معرفت کافی نیست؟ و آیا انفراد از بین اهل زمین در بر پا داشتن پرچم حاکمیت خداوند کافی نیست؟ آیا این یگانگی، آیه ای از آیات خدا که همانند خورشید روشن بوده نیست؟ و آن هم بعد از اینکه علمای گمراه، به حاکمیت مردم اعتراف کرده اند و از حاکمیت خدا دور گشتند، و کسی باقی نماند تا پرچم بیعت با خدا را بالا ببرد مگر صاحب حق و این شاخصه، هر شبهه ای را از طالب حق دور میسازد، زیرا که زمین از حق خالی نمی شود و همیشه حق با #حاکمیت_خداست. #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
و امروز ای مردم با چه چیزی برای شما آمدیم؟ آیا با بدعت بـرای شما آمده ایم که پیامبران و اوصیاء و رسول خدا حضرت محمد(ص) و علی و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین (ع)با آنها نیامده اند؟ {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُل} بگو من اولین پیغمبر نیستم که آوازه ی رسالت بلند کرده باشم . احقاف/۹ یا اینکه با هر چه که فرستادگان آمده اند ما نیز آمده ایم؟ همانا برای هر کس که طالب حق باشد ما با دلایل ائمه عليهم السلام و با دلایلی واضح همانند نور خورشید آمده ایم. آیا #وصیت رسول خدا که ذخیره ی به جا مانده از حضرت محمد و آل محمد علیهم السلام برای صاحب حق #یمانی و قائم آل محمد کافی نیست؟ و آیا علم و معرفت کافی نیست؟ و آیا انفراد از بین اهل زمین در بر پا داشتن پرچم حاکمیت خداوند کافی نیست؟ آیا این یگانگی، آیه ای از آیات خدا که همانند خورشید روشن بوده نیست؟ و آن هم بعد از اینکه علمای گمراه، به حاکمیت مردم اعتراف کرده اند و از حاکمیت خدا دور گشتند، و کسی باقی نماند تا پرچم بیعت با خدا را بالا ببرد مگر صاحب حق و این شاخصه، هر شبهه ای را از طالب حق دور میسازد، زیرا که زمین از حق خالی نمی شود و همیشه حق با #حاکمیت_خداست. #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
قره جان در هشت ماهگی خداحفظش کنه برا داداش افشین #سگ #سگ_سرابی #سگ_جنگ #سگ_نگهبان #آلابای #قفقازی #پژدر #افغان #خراسانی #تایبادی #کانگال
ایران در زمان #ظهور
. . . در سال ظهور حضرت،داخل #ایران اختلاف میشه 🔺عمده یاران و فرمانده کل قوای #امام_زمان (عج)  ایرانی هستند  #علامه_کورانی #آخرالزمان 
کلیپ کامل را از کانال  ظهور نزدیک است۳۱۳ دریافت کنید آدرس در بیو پیج ما 👇
@zohornazdikast313
. . 
#فتنه_آخرالزمان #فتنه #ظهور #آشوب #حوادث #خراسانی #امام_مهدی #امام_زمان #صاحب_الزمان #ظهور_نزدیک_است #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مهدویت #علائم_ظهور #دجال #سفیانی
ایران در زمان #ظهور . . . در سال ظهور حضرت،داخل #ایران اختلاف میشه 🔺عمده یاران و فرمانده کل قوای #امام_زمان (عج) ایرانی هستند #علامه_کورانی #آخرالزمان کلیپ کامل را از کانال ظهور نزدیک است۳۱۳ دریافت کنید آدرس در بیو پیج ما 👇 . . #فتنه_آخرالزمان #فتنه #ظهور #آشوب #حوادث #خراسانی #امام_مهدی #امام_زمان #صاحب_الزمان #ظهور_نزدیک_است #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مهدویت #علائم_ظهور #دجال #سفیانی
بردی زیادم نرفتی از یاد زندگی من دادی تو برباد گرمی دستات حرم نفسهات همش یک خواب بود یا یه سراب یه کار قدیمی از هنرمند خوب و عزیز مشهدی تقدیم به شما دوستان❤ #موزیک #اجرای_زنده #خدا❤ #عشق #نوازنده #نوازندگی #خواننده #گیتار #حس خوب #هنرمند #مشهدی #حمایت #هنرمندان #خراسانی . . . . .کارهای خودتون و در پیج ما انتشار بدهید . . . .
گوشه ای از توانمندیها وجاذبه ها و زیبایی های شهرم بیرجند ..................... لطفا ورق بزنید این شهر طی سرشماری سال ۹۵ دارای دویست وشش هزار نفر جمعیت شهری وحدود چهل وپنج هزار نفر حاشیه نشین شهری میباشد . وطول وعرض ،حدود سی وپنج کیلومتری راشامل شده ،شهر ،درمیان دوکوهستان زیبای شکراب وباقران قرار گرفته ودارای جاذبه های خاص خود میباشد .این شهر پس ازمشهد وزاهدان مهمترین شهر شرقی ایران بشمارمیرود . وبه نگین شرق مشهور میباشد . وجزء پاکیزه ترین شهرهای ایران به حساب می اید فرهنگ وعلم مردم ان شهره خاص وعام میباشد .بطوریکه .سومین مدرسه اموزش نوین ایران پس از دارالفنون ورشدیه بنام مدرسه شوکتیه دران تاسیس شده است .بعلت موقعیت استراتژیک بیرجند دردهه اول پهلوی کنسولگری روس وانگلیس دران تاسیس شده ، وسومین فرودگاه کشور پس از قلعه مرغی و بوشهر دران شکل میگیرد وحتی لوله کشی اب شرب ان ، از تهران هم زودتر استارت میخورد ، وجزء اولین شهر، لوله کشی شده شهرت میگیرد . مک گری گور درسفرنامه خود دارد ، در زمان ساسانیان شهربیرجند .شهر بزرگ وابادی بوده بطوری که قلعه های زیادی گرداگرد ان رافرا گرفته وجمعیت ان به بیست وپنج هزار نفر می رسیده است .حتی حمدالله مستوفی درمجمع البلدان ازان توصیف کرده سنگ نگاره های کال جنگال و کوچ تاریخ بیرجند ومناطق قدیمی همچون خوسف .ماژان .بهدان . گیو .و.... فراتر ازقبل ازاسلام و تاریخ مادها و ایلامیها را نشان میدهند . این شهراز دوره اول صفوی دارای چهار قلعه بوده که فقط قلعه پایین شهر باقی مانده ی ان دوران به حساب می اید . ارگ با شکوه بهارستان با ارگ حکومتی شیراز برابری میکرده .این شهر دارای هشت باغ زیبا بنامهای شوکت اباد. اکبریه .رحیم اباد .بهلگرد . معصومیه . امیراباد .منظریه . سراب میباشد .که جاذبه های خاص خود را دارد . این شهر نیز ستارگان پرفروغی درعرصه ی علم وفرهنگ وهنر ایران زمین دارد . که بعلت کثرت نام افراد ، درگوگل به مشاهیر خراسان جنوبی مراجعه نمایید . ییلاقات کوهستانی ،کویر بکر خور واکبراباد ، بندهای کوهستانی وامامزاده های زیادی در گرداگردان حلقه زده اند .از محصولات استراتژیک ان میتوان .به عناب .زرشک .زعفران . قوروت .الوبخارا وکشک نام برد .وهمچنین فرش ان شهرت جهانی دارد #بیرجند #بیرجندیها #ایران #ایرانگردی #گردشگری #بیرجند_شهر_من #خراسان #خراسانی #خراسان_جنوبی #ایران_گردی #توریسم #ایران_زیبا #ایران_من
چقدر شال بند #خراسانی به من میاد.؟ نظر لطفا
چطور امام زمانم رو ببینم #شیعه شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان(عج) رو ببینم؟ استاد: شب یک غذای شور بخور،آب نخور و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت. شاگرد: استاد دیشب دائم خواب آب میدیدم!‏ خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه ای مشغول...! استاد فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی‏؛‏ تشنه امام زمان(عج) بشو تا خواب امام زمان(عج) ببینی...! #امام_زمان #عاشقانه #جده_الحسين #سبحان_الله_وبحمده #پیام_رسانی #خراسانی # #
به منصور گفتم: در ایران کسانی را یافتم که می‌گفتند فلانی همان خراسانی است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او بشارت داد! فرمود: این از (مصادیق) آن است که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «آنان را به آن علمی نیست و آنان تنها تخمین می‌زنند» (زخرف/ )! سپس فرمود: هرآینه خراسانی به سوی مهدی دعوت می‌کند و این به سوی خودش دعوت می‌کند! گفتم: آیا برای او (یعنی خراسانی) آیتی نخواهد بود فدایت شوم؟! فرمود: عقل‌های شما از درک این ناتوان است ای صالح! هنگامی که او قیام می‌کند خداوند برای او کف دستی از آسمان نمایان می‌سازد که به او اشاره می‌کند و می‌گوید: این این! پس مردم به آن می‌نگرند و گردن‌هاشان را به سویش دراز می‌کنند! گفتم: الله اکبر! در این صورت چه کسی در او شک می‌کند؟! فرمود: کسانی در او شک می‌کنند که در زمین به غیر حق بزرگی می‌جویند و اگر هر آیتی ببینند به آن ایمان نمی‌آورند! عرض کردم: او کی قیام خواهد کرد؟! فرمود: هنگامی که سپاه خشم به نزد او گرد آیند! عرض کردم: سپاه خشم کدام است؟! فرمود: مردانی که قومشان آنان را به خشم می‌آورند پس پراکنده مانند ابرهای پاییزی از سرزمین‌های گوناگون به سوی او گرد می‌آیند، یکی یکی و دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا و پنج تا پنج تا و شش تا شش تا و هفت تا هفت تا و هشت تا هشت تا و نه تا نه تا و ده تا ده تا! گفتم: به چه خاطر به سوی او گرد می‌آیند؟! فرمود: به خاطر علمی که نزد او می‌بینند، چه آنکه او دین را به مردم بدان سان که خداوند نازل کرده است تعلیم می‌دهد، پس تحریف غالیان و پیرایش مبطلان و تأویل جاهلان را از آن می‌زداید، با الگویی جدید که بر عرب سخت گران است! گفتم: برای چه؟! فرمود: برای اینکه او از عرب نیست! عرض کردم: سپس چه کار می‌کند؟ فرمود: قیام می‌کند پس پرچم را از قومی ستمگر می‌گیرد و آن را حمل می‌کند تا اینکه به مهدی می‌سپارد! عرض کردم: چگونه به نزد مهدی می‌رود در حالی که او غایب است؟! فرمود: مهدی برای او می‌نویسد که پنهانی به نزد من بیا، پس در حال غفلتی از مردم به نزد او می‌رود و با او بیعت می‌کند! عرض کردم: سپس چه کار می‌کند؟! فرمود: سپس هر کاری که خدا ‌بخواهد می‌کند! صالح گفت: پس دانستم که او بیشتر از این به من نخواهد فرمود، پس از نزد او بیرون آمدم و عیسی بن عبد الحمید را دیدم، پس او را از آن آگاه ساختم، پس گفت: سخن آن جناب جز مانند سخن سلیمان علیه السّلام نیست که «فرمود تخت او را برایش ناشناس کنید تا ببینیم و.... #منصور_هاشمی_خراسانی #بازگشت_به_اسلام #تظاهرات #آشوب #ولایت_فقیه #رهبر #خراسانی #خامنه_ای #مدعیان
ایران در زمان #ظهور . . . در سال ظهور حضرت،داخل #ایران اختلاف میشه 🔺عمده یاران و فرمانده کل قوای #امام_زمان (عج) ایرانی هستند #علامه_کورانی #آخرالزمان کلیپ کامل را از کانال ظهور نزدیک است۳۱۳ دریافت کنید آدرس در بیو پیج ما 👇 . . #فتنه_آخرالزمان #فتنه #ظهور #آشوب #حوادث #خراسانی #امام_مهدی #امام_زمان #صاحب_الزمان #ظهور_نزدیک_است #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #مهدویت #علائم_ظهور #دجال #سفیانی
🔥سانچی🔥 «دریای آتش ... » شعلها امید دلها را ربود انتظار بَر دیدن یاران نبود آشنایان شعله ها را سخت ،دید از درون شعله ها نامَد امید پَر کشیدن سوی میعادگاه خویش دل همه ایرانیان گشت ریش ریش بَر همه اقوامشان ، باد تسلیت صبر عاجل ، والدین را تسلیت غم گُساریم در غَمِ این والدین بیقراریم داغِ بَر این والدین ای خدا ، اینان جوان بودند و شاد غَم نِشست بر خانمان ، از داغ یار ای خدا صبری بر ایشان چاره کن داغ دلهایی که سوخت ، خود چاره کن سرودن:کَفا «علیرضا کیوان لو» با عمیق ترین احساساتم بر این حادثه گریانم،چراکه ثمرۂ سالها تربیت و اُنث خانوادهای ایشان در شعله ها سوخت و جگر سوزشان کرد.خداوند هر لحظه به صبرشان بیفزا... #سانچی #دریای #آتش #سروده #کفا #علیرضا #کیوانلو #شاعر #خراسانی
✨بسم الله الرحمن الرحیم✨ 📌{موضوع احتجاج به وصیت در مناظره امام رضا ع با جاثلیق نصرانی} 🔷«امام رضا ع به جاثلیق: بگو ببینم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا سخنان مردی را که در نزد مسیح علیه السلام دارای مقام و منزلتی بوده را به عنوان دلیل و بینه می‌پذیری؟ و چنین شخصی را گواه عادل می‌دانی؟ 🔶جاثلیق: این شخص عادل کیست؟ 🔷فرض کن از یوحنا اسم ببرم 🔶یوحنا دیلمی؟ محبوب‌ترین شخص نزد مسیح را اسم میبری 🔷آیا این سخن از یوحنا نیست؟ که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تهیت فرستادند؟ 🔶بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داد و نیز به اهل بیت و وصی او نیز او بشارت داده -خب پس دیگر منتظر چه هستید؟» ❌ای اهل عالم دگر منتظر چه هستید، #احمد_الحسن با بینه و #وصیت جدش، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است.❌ 🌐سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) با مقالات جدید و طراحی نوین و ترجمه کتب جدید دعوت مبارک یمانی موعود سیداحمدالحسن ع .. #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
ۆه ناوی خالقی رفشان و رندیان (بنا ب دلایلی و همچنین کمبود وقت صفحه ای در اینستگرام ایجاد نکرده بودیم و تنها در سایت هنگ کرمانجی و کانال تلگرام و اپارات فعالیت داشتیم . از امروز در اینستا نیز فعالیت خواهیم داشت . سعی میکنیم مطالبمون با کیفیت و جذاب باشند... تا از فرهنگ اصیل و بی مانند کوردهای کرمانج خراسان لذت ببرید...). #کرمانج #کورد #هنگ #خراسان #خراسانی #محسن_میرزازاده #میرزازاده #باکردار #نعمت_زنبیلباف #اصغرباکردار #اصغر_باکردار #یلداعباسی #یلدا_عباسی #کوردکرمانج #کردستان #بجنورد
✨بسم الله الرحمن الرحیم✨ 📌{موضوع احتجاج به وصیت در مناظره امام رضا ع با جاثلیق نصرانی} 🔷«امام رضا ع به جاثلیق: بگو ببینم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا سخنان مردی را که در نزد مسیح علیه السلام دارای مقام و منزلتی بوده را به عنوان دلیل و بینه می‌پذیری؟ و چنین شخصی را گواه عادل می‌دانی؟ 🔶جاثلیق: این شخص عادل کیست؟ 🔷فرض کن از یوحنا اسم ببرم 🔶یوحنا دیلمی؟ محبوب‌ترین شخص نزد مسیح را اسم میبری 🔷آیا این سخن از یوحنا نیست؟ که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تهیت فرستادند؟ 🔶بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داد و نیز به اهل بیت و وصی او نیز او بشارت داده -خب پس دیگر منتظر چه هستید؟» ❌ای اهل عالم دگر منتظر چه هستید، #احمد_الحسن با بینه و #وصیت جدش، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است.❌ 🌐سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) با مقالات جدید و طراحی نوین و ترجمه کتب جدید دعوت مبارک یمانی موعود سیداحمدالحسن ع .. #احمدالحسن #یمانی_ظهور_کرد #امام_زمان #سفیانی #دجال #دجال_آمریکا #دجال_اکبر #شعیب_بن_صالح #خراسانی #یاران_امام_زمان #وصیت_پیامبر #ظهور #صیحه_آسمانی #فقهای_آخرالزمان #مهدی #یمانی #مهدیین #ظهور #یمانی_ظهور_کرد #فرزند_امام_زمان #یمانی_موعود #طالقان #گنج_های_طالقان #احمد_احمد_شعارنا #لبیک_یا_احمد #احمدالحسن_کیست
دره ی "کال جنی" در استان خراسان جنوبی قرار دارد. دره ای زیبا و حیرت انگیز که بومیان قدیمی آن را دره جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل زندگی ارواح و جن ها میدانستند. برای دست یابی به کف دره نیازمند آشنایی به منطقه است. دره دارای دیواره های بلند و پرشیب است که وارد شدن به آن میتواند خطراتی به همراه داشته باشد. وجود تونل ها و خانه هایی بنام خانه گبرها در دل دیواره ها که برای سکنای زرتشتیان زمان خود ساخته شده است از دیگر جدابیتهای این دره است. ساخت این تونلها و حفرها احتمالا به زمان ساسانیان بازمیگردد. این حفره ها و تونلها در دامنه جداره های این دره قرار گرفته اند. مسیر دسترسی به این حفره ها بسیار دشوار است. در مسیر این حفره ها تونل هایی دیده می شد که احتمالا راه های ارتباطی آنها با هم بوده است. #چهارمحال_بختیاری #چهارمحال #خراسان #خراسانی #شهرکرد #تفریح #توریست #تور #دره #سیر #هیجان
از همه #فرهنگ_دوستان به خصوص دوستداران #محیط_زیست #مشهدی و #خراسانی دعوت می کنم جهت حمایت از گروه #آرتوان از این نمایشگاه دیدن فرمایند.در این #نمایشگاه ده تابلو به نمایش گذاشته شده که مجموعا ۴۰ هزار #درب_بطری استفاده شده است . جا داره از جناب اقای #شریفی #مدیر_حوزه ریاست_شورای_شهر_مشهداقای #دکتر_بختیاری #معاون_محترم_فرهنگی_شهرداری_مشهد واقای #دکترشهلا #عضو_محترم_شورای_شهر_مشهد به دلیل حضورشان تشکر نمایم . #آرتوان #نگارخانه_فردوسی_مشهد #معاونت_فرهنگی_جهاددانشگاهی_خراسان_رضوی #درب_بطری #شورای_مردمی #کار_جهادی #کار_داوطلبانه
✅✅✅ 💫کلکسیونی💫 نگین عقیق یمنی اصل معدنی با رکاب تمام دست ساز قلم زنی و مخراج ۲۰عدد الماس اصل طوق مسی(شناسنامه دار) سازنده:استاد فاضل وزن:۴۵.۶۳ سایز:۶۳ عیار:۹۲۵ ابعاد نگین:۱۹×۲۳ قیمت:نهصد و هشتاد هزار تومان 📬ارسال رایگان به سراسر ایران📬 💵پرداخت درب منزل💵 خرید↙️↙️↙↙ تماس↙️↙️↙ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #یاقوت_سرخ #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #شجر #یاقوت_سرخ #یاقوت_کبود #فیروزه #معدنی #سیترین #الکساندیت #اماتیست #حدید #باباقوری #برلیان #الماس #تایگر #یمنی #عقیق #چشم_ببر #دلربا #کهربا #صنعتی #معدنی #عیار #خراسانی #خط_دست_نویس
✅✅✅ 💫کلکسیونی💫 نگین شجر خوش نقش یمنی کمیاب تکرار نشدنی با رکاب تمام دست ساز قلم زنی و مشبک مخراج ۲۰عدد الماس اصل طوق مسی(شناسنامه دار) سازنده:استاد فاضل وزن:۴۷.۷۰ سایز:۶۵ عیار:۹۲۵ ابعاد نگین:.۲۳×۳۰ قیمت:یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان 📬ارسال رایگان به سراسر ایران📬 💵پرداخت درب منزل💵 خرید↙️↙️↙↙ تماس↙️↙️↙ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #یاقوت_سرخ #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #فاخرکلکسیونی #گالری_ولنتاین #کانال_تلگرام #دربیو #شجر #دستساز #نقره_جات #۹۲۵ #شجر #یاقوت_سرخ #یاقوت_کبود #فیروزه #معدنی #سیترین #الکساندیت #اماتیست #حدید #باباقوری #برلیان #الماس #تایگر #یمنی #عقیق #چشم_ببر #دلربا #کهربا #صنعتی #معدنی #عیار #خراسانی #خط_دست_نویس
به کوری چشم دشمنان مرتضی علی سرخم می سلامت #سرنگونی طاقوت #انقلاب اسلامی #خراسانی # ظهورمنجی #سالهای ظهور
ساقی:به نور باده برافروز جام ما مطرب:بگو که کار جهان شد ب کام ما #سگ #سگ_سرابی #سگ_جنگ #سگ_نگهبان #آلابای #قفقازی #پژدر #افغان #خراسانی #تایبادی #کانگال
آهنگ زیبا و خاطره انگیز لیلا

از بچه های عزیز گروه رستاک
❤❤❤ @rastakgroup 
@siamaksepehri 
@behzad.moradi 
@farzadmoradi.music 
@akbar.esmailipour 
@yavarahmadifar 
#لیلا 
#لیلا_در_وا_کن_مویم 
#خراسانی 
#رستاک
#منتظر_دیدارتونم
آهنگ زیبا و خاطره انگیز لیلا از بچه های عزیز گروه رستاک ❤❤❤ #لیلا #لیلا_در_وا_کن_مویم #خراسانی #رستاک #منتظر_دیدارتونم