همه عکس ها و کلیپ های خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ در اینستاگرام

loading...
😍🎈طرفداررررهاااااي قارچ برگر صداي دَستُ سوتُ جيغتوووون نميااااااد ، كجايين !!😁🏃🏃🍟🍔🍕 . . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ١٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . عكس ارسالي از بُن برگري عزيزمون . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶
🎈⭕️بُن برگري ههها ، آيا مي دانستيد چيز برگر ذغالي فرانسوي با سيب زميني و كُلي سُس از غذاهاي خوشمزه بهشتي است 😂😍😍🍟🍔🍕🏃🏃🏃🍔🎊🍟🍕 . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ١٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . عكس ارسالي از بُن برگري عزيزمون . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
❤️توضيحات كامل در تصوير ، ممنون از صفحه ي خوب بابت محبتشون به بُن برگر 😍 پخت برگرها با ذغال مي باشد ♨️♨️🍔 . . . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ١٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺
بُن برگري ، دوبل برگر ذغالي با قارچ و پنير آماده سرو مي باشد ، يك خوشمزه ي فوق العاده ، با طَمعي فراموش نشدني ❤️🏃😋🍟🍔🍕🏃🏃🏃 . عكس اختصاصي . . . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ١٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺
از خوبهااااي روزگار ، اين خوشمزه اي هست كه مشاهده ميكنيد ، معرفي ميكنم دوبل برگر ذغالي فرانسوي ، با قارچ و پنير همراه با سالاد و سيب زميني 😍 وا ي ، واي 🎊😋🍕🍔🍟🏃🏃🏃🏃🍔🍟🍕 . . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ١٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . عكس ارسالي از بُن برگري عزيزمون . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
❤️سلام بُن برگري هااااي عزيز❤️ . منوي گرم بُن برگر كه در ايام ماه مبارك رمضان از ساعت ١٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب سرو مي شود ، چشم انتظارتون هستيم 🎉🏃🍟🍔🍕😋😋😋😋😋🎈 . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
🎈🎈🎈🎈بُن برگري هاي جانان ِ جان ❤❤️❤️ . . 🎊🎊🎊🎉🎉لطفا توجه كنيد . . . . 🎊🎉🎉🎉🎉🎉لطفا توجه . . . . ⭕️سرو غذاي گرم از ساعت ٧:٣٠ شب تا ١٢:٣٠ شب مي باااااااشد ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
🍔🍕🍟🏃شما هم مثل من حاضرين واسه اون يك تيكه پيتزايي كه تو يخچال از شبِ قبل قايم كردين كه بعدا سرِ فرصت وقتي يكم سرد هم شده بخوريد ، بعد يكي مياد نا جوان مردانه ميخوردش ، آدم بكُشين ؟؟؟؟😂😂😂 حالا فكر كن پيتزاي بُن برگر هم باشه 😩😋😍 . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . . عكس اختصاصي . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
🍔🍔🍕🍕🍟🍟🎈🎉🎊🎈🎈بُن برگر شما را به ميل كردن يك ، دوبل برگر ِ ذغالي فرانسوي با قارچ و پنير همراه با سالاد و سيب زميني با كُلي سُس خوشمزه دعوت ميكند 🏃🍟🍔🍕 . . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . . عكس ارسالي از بُن برگري عزيز ما . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
😍يه انتخاااابِ خوشمزه ، يني يك روزِ فوق العاده خوشمزه ، با ما همراه باشيد تا يك روز خوش طمع رو براتون بسازيم 🍟🍔🍕🏃🏃🍔😍🍕🍟 . پيتزا رُست بيف بُن برگر . . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . عكس ارسالي از بُن برگري عزيز ما . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍻🍻🍻🍻🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍺🍺🍺
🏃🏃🍔🍕🍟طرفدارهااااي چيز برگر ذغالي فرانسوي كجااااان ؟ اصلا مگه ميشه برگر با پنير اضافه به بدن نزد؟!!!🍟🍟🍟 . . . سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . . عكس ارسالي از بُن برگري عزيز ما . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺🎶🎶 .
ای خوشا مازندران در فصل گلجوش بهاران در کنار همزبانان مهربانان دوستداران می برد دل را به شهر عشق ها دلداگی ها موج دریا لطف صحرا عطر جنگل بوی باران بوی گلپر دل رباید با نسیمی در چمن ها #نمک_آبرود #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ
🙌بعد از يك روز روزه داري تنها چيزي كه ميچسبه خوشمزه هاي بُن برگر مي باشد 😁😍😉🍟🍕🍔 به جمع ما بپيونديد❤️ . . . .سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺
❤️😍هم اكنون چشم انتظار شما بُن برگري هاي ناب هستيم ، برگر ذغالي هاااي فرانسوي در حال آماده شدن است 🏃🏃🏃🍔🍔🍟🍕🍕🏃🏃 . . . .سرو غذاي گرم در ماه مبارك رمضان از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:٣٠ شب مي باشد . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🎼🎼🎪🎷🎼🎪🎳🎳🎳🎳✈️✈️✈️✈️✈️✈️
دورهمی خونه نامدار جون خیلی خوش گذشت، همه جا را بهم ریختیم و ترکوندیم #دورهمی_دوستانه #شیطونیامون #دوستانه_طور #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #کوچولوهای_ناز
ضمن عرض تبريك ماه مبارك رمضان رستوران ناردون در اين ماه مبارك طبق روال هميشه آماده پذيرايي از شما همراهان عزيز مي باشد از ناردون لذت ببرید😍 رستورانگردی #صبحانه #ناهار #قهوه #پیش غذا #شام #ماهی_سفید #ماهی_قزل #مرغ آلو #کته_کباب #مرغ شکم پر #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #خانوادگی #غذای #محلی #کافه_ناردون #فضای_عالی #موکا #کیک_خانگی #کافه_ناردون #ناردون
❤️😍يك جمعِ بُن برگري با حال 😉🏃🏃🏃🍕🍟🍔 . عكس ارسالي از بُن برگري عزيز . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . همه روزه از ساعت ١٢ ظهر تا ١٢ شب . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍻🍻🍻🍻🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍺🍺🍺
❤️😍وقتي عاشقِ بُن برگر باشي ، با يك جمعِ دوست داشتني مياي بُن برگر و كلي از خوشمزه هاي مارو سفارش ميدي 😉😏🙈😋🏃🍟🍕🍔 . . . عكس ارسالي از بُن برگري عزيز . . خيابان ونك، سه راه سئول جنوبي، جنب بانك ملي، پلاك ٤ 🚗 . . . ٨٨٠٤٥٠٧٠-٨٨٠٤٥٤١٥-٨٨٠٤٥٤٠٧📞 . شعبه جديد بُن برگر: يوسف آباد،بالاتر از فتحي شقاقي،رو به روي كله پزي أفق 🚗🚙 . ٨٨٧٢٢٢٣١_٨٨٧٢٢٢٣٠📞 . * #بنبرگر_بزن #بنبرگر يادمون نره* . همه روزه از ساعت ١٢ ظهر تا ١٢ شب . #خوشمزه #شكموها #پيتزا #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #ساندويچ #برگرذغالی #بنبرگر_بزن #بنبرگر #فيدليو #پيتزابيف #پيتزامكزيكي #پيتزاسبزيجات #كجا_چي_بخوريم #شكمچرانى # #فستفود #قارچبرگر #مكزيكيبرگر #ناهار #شام # شب #ظهر #پاتوق #عكس_ارسالي #پُرملات #پنيري #پُرپنير # #پيتزامخصوص #پيتزارستبيف #هاتداگ # دوبلبرگرذغالي #برگرفرانسوي #🍻🍻🍻🍺🍺🍺
#ژله رولی 
جهت اطلاع از قیمت و سفارش به کانال تلگرام یا دایرکت مراجعه نمایید. 
#خوشمزه#ژله #دسر #دورهمی #سفارشی#مجلسی #مدرن #شیک #تبریز #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ#رنگارنگ
#ژله رولی جهت اطلاع از قیمت و سفارش به کانال تلگرام یا دایرکت مراجعه نمایید. #خوشمزه #ژله #دسر #دورهمی #سفارشی #مجلسی #مدرن #شیک #تبریز #خوشگذرونی_با_دوستای_ﺧــــــــﻮﺏ #رنگارنگ