همه عکس ها و کلیپ های دوربین در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ 
لطفا نمره بدین...(1-10)
What's your opinion about shot?!..
Score Please(1_10)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @lauravilserfotografie
.
. ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید
. See More Great Art Pic, From Our Group
. ✴️PHOTO7PIX GROUP PRESENT✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️
✴️✴️ @photo7pix ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_face ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_macro ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_bnw ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_people ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_portrait ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_nature ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_city ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_text ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fashion ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_cinema ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fun ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_selfie ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #akas #irani #iranian #landscape #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی
#ایرانیان #زیباترین #زیبایی #عالی #عکاسی #دنیا #جهان #کنون
#دوربین #مناظر #پسندها #طبیعت #عکس
#نيكون #عکاسی #منظره #عجیب #قشنگ
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #عالی #عکاسی #دنیا #جهان #کنون #دوربین #مناظر #پسندها #طبیعت #عکس #نيكون #عکاسی #منظره #عجیب #قشنگ
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ 
لطفا نمره بدین...(1-10)
What's your opinion about shot?!..
Score Please(1_10)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @zhra.sd__
.
. ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید
. See More Great Art Pic, From Our Group
. ✴️PHOTO7PIX GROUP PRESENT✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️
✴️✴️ @photo7pix ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_face ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_macro ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_bnw ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_people ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_portrait ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_nature ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_city ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_text ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fashion ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_cinema ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fun ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_selfie ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #portrait #irani #iranian #selfie #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی
#ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون
#دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس
#نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ 🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون #دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس #نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ 
لطفا نمره بدین...(1-10)
What's your opinion about shot?!..
Score Please(1_10)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @salafi_farooq
.
. ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید
. See More Great Art Pic, From Our Group
. ✴️PHOTO7PIX GROUP PRESENT✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️
✴️✴️ @photo7pix ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_face ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_macro ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_bnw ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_people ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_portrait ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_nature ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_city ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_text ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fashion ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_cinema ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fun ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_selfie ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #portrait #irani #iranian #selfie #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی
#ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون
#دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس
#نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ 🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون #دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس #نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
#دوربین مخفی 😂😂😂 اموزش تنفس مصنوعی 😉😂
#دوربین مخفی 😂😂😂 اموزش تنفس مصنوعی 😉😂
💥 معرفی بخش های مختلف یک کلید مینیاتوری 💥‌‌
‌‌
🔴 کلید مینیاتوری ‌‌‌‌‌‌‌‌
Miniature Circuit Breaker‌‌‌ ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌ تجهیزی الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کند.‌‌
‌‌
🔴 کلید حفاظتی مینیاتوری یک قطع کننده مدار است که کاربرد آن در جهان مدرن رواج دارد و یکی از مهم ترین مکانیسم های ایمنی در خانه شما است. هنگام عبور جریان زیاد از سیم کشی برق یک ساختمان، کلید به عنوان یک محافظ مدار را قطع کند.‌‌
‌‌
اتصال کوتاه یا اضافه جریان ممکن است باعث آتش سوزی و صدمه دیدن تجهیزات شود و بدون قطع کننده مدار (کلید مینیاتوری)، استفاده از برق خانگی غیر عملی خواهد بود.‌‌
‌‌
🔴 کلیدهای مینیاتوری بر اساس نوع کاربرد به دو نوع تندکار و کندکار تقسیم می شود. از کلید تندکار در روشنایی و کند کار در مدارات موتوری استفاده می شود.‌‌
‌‌
➕ انواع کلید مینیاتوری براساس نوع کاربرد عبارتند از :‌‌
‌‌B روشنایی 💡‌‌
‌‌‌‌ C موتوری 💡 ‌‌‌‌
Dترانسفورماتوری 💡 ‌‌‌‌
K قدرت 💡 ‌‌‌
Z بسیار حساس 💡 ‌‌ ‌‌‌‌
‌‌🆔 @bargh.sakhtoman
‌‌‌‌
#کنتور_های_دیماندی#
#نشتی_جریان #bargh #bargh_sakhtoman  #برق_ساختمان
#آیفون #تصویری #دوربین #برق #ساختمان #برقساختمان #کالابرق #برقکار #سیمکش #الکتریکی #تابلوسازی #تابلوبرق #برق  #صنعت_ساختمان #ساختمان #کنتور #ساختمان_لوكس #حفاظت  #اشنایدر #برق_ساختمان
#برق #برق_ساختمان #برقکار #برقکاری #برقکاری_ساختمان #دوربین_مدار_بسته #لامپ #کم_مصرف #فیوز
💥 معرفی بخش های مختلف یک کلید مینیاتوری 💥‌‌ ‌‌ 🔴 کلید مینیاتوری ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ تجهیزی الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کند.‌‌ ‌‌ 🔴 کلید حفاظتی مینیاتوری یک قطع کننده مدار است که کاربرد آن در جهان مدرن رواج دارد و یکی از مهم ترین مکانیسم های ایمنی در خانه شما است. هنگام عبور جریان زیاد از سیم کشی برق یک ساختمان، کلید به عنوان یک محافظ مدار را قطع کند.‌‌ ‌‌ اتصال کوتاه یا اضافه جریان ممکن است باعث آتش سوزی و صدمه دیدن تجهیزات شود و بدون قطع کننده مدار (کلید مینیاتوری)، استفاده از برق خانگی غیر عملی خواهد بود.‌‌ ‌‌ 🔴 کلیدهای مینیاتوری بر اساس نوع کاربرد به دو نوع تندکار و کندکار تقسیم می شود. از کلید تندکار در روشنایی و کند کار در مدارات موتوری استفاده می شود.‌‌ ‌‌ ➕ انواع کلید مینیاتوری براساس نوع کاربرد عبارتند از :‌‌ ‌‌ روشنایی 💡‌‌ ‌‌‌‌ موتوری 💡 ‌‌‌‌ ترانسفورماتوری 💡 ‌‌‌‌ قدرت 💡 ‌‌‌ بسیار حساس 💡 ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌🆔 ‌‌‌‌ #کنتور_های_دیماندی # #نشتی_جریان #برق_ساختمان #آیفون #تصویری #دوربین #برق #ساختمان #برقساختمان #کالابرق #برقکار #سیمکش #الکتریکی #تابلوسازی #تابلوبرق #برق #صنعت_ساختمان #ساختمان #کنتور #ساختمان_لوكس #حفاظت #اشنایدر #برق_ساختمان #برق #برق_ساختمان #برقکار #برقکاری #برقکاری_ساختمان #دوربین_مدار_بسته #لامپ #کم_مصرف #فیوز
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ 
لطفا نمره بدین...(1-10)
What's your opinion about shot?!..
Score Please(1_10)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @
.
. ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید
. See More Great Art Pic, From Our Group
. ✴️PHOTO7PIX GROUP PRESENT✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️
✴️✴️ @photo7pix ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_face ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_macro ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_bnw ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_people ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_portrait ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_nature ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_city ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_text ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fashion ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_cinema ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fun ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_selfie ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #portrait #irani #iranian #selfie #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی
#ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون
#دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس
#نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ 🔛پرتره🔛چهره🔛صورت🔛مدلینگ نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون #دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس #نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی
🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ 
لطفا نمره بدین...(1-10)
What's your opinion about shot?!..
Score Please(1_10)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @
.
. ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید
. See More Great Art Pic, From Our Group
. ✴️PHOTO7PIX GROUP PRESENT✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️
✴️✴️ @photo7pix ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_face ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_macro ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_bnw ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_people ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_portrait ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_nature ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_city ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_text ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fashion ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_cinema ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fun ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_selfie ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #akas #irani #iranian #selfie #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی
#ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون
#دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس
#نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی 🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون #دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس #نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
تلویزیون جدید مارشال مدل ME_5017 
مشخصات:

کیفیت پنل:  LG GLASS

صفحه نمایش: 50 اینچ

کیفیت پخش تصویر : FHD 1080*1920

پاسخ دهی تصویر: ۳ مگاپیکسل

اتصالات :  USB 2

ورودی های صدا و تصویر: 3HDMI, AV, PC VGA component

خروجی های صدا و تصویر: Digital audio output, AV output

تیونر تلویزیون : DVB-T2 with recording + analog TV tuner 
دارای DVB-T2  داخلی با کیفیت HD

مجهز به پنل LED با درجه کیفی A+ .
روشنایی و وضوح بسیار بالا در تصاویر 
قابلیت ضبط برنامه های گیرنده در usb و محافظ صفحه
زاویه دید وسیع ، ۱۷۸ درجه افقی و عمودی
.
. 
برای اطلاعات بیشتر درباره این محصول می توانید با فروشگاه مرکزی مارشال به شماره تماس های زیر تماس حاصل فرمایید :
۰۲۱-۶۶۷۶۳۵۴۱
۰۲۱-۶۶۷۶۳۵۵۱
.
.

#فیلم #تبلیغات #دوربین_مداربسته #اینترنت #لپ_تاپ #تبلت #موبایل_هوشمند #لوگو #دیجیتال #فیلم #موسیقی #نمایشگر #صورتحسات #مارشال #مارشال_الکترونیک #فروشگاه_مارشال #تلویزیون #ال_ای_دی #صوتی_تصویری #دوربین #موبایل #کیفیت #صدای_دالبی 
#usb #usb2 #marshalusa #lcd #led #marshal #marshal_electronics #marshall
.
.

@marshal_center
@marshal_center 
@marshal_center
تلویزیون جدید مارشال مدل _ مشخصات: کیفیت پنل: صفحه نمایش: اینچ کیفیت پخش تصویر : * پاسخ دهی تصویر: ۳ مگاپیکسل اتصالات : ورودی های صدا و تصویر: , , خروجی های صدا و تصویر: , تیونر تلویزیون : - + دارای - داخلی با کیفیت مجهز به پنل با درجه کیفی + . روشنایی و وضوح بسیار بالا در تصاویر قابلیت ضبط برنامه های گیرنده در و محافظ صفحه زاویه دید وسیع ، ۱۷۸ درجه افقی و عمودی . . برای اطلاعات بیشتر درباره این محصول می توانید با فروشگاه مرکزی مارشال به شماره تماس های زیر تماس حاصل فرمایید : ۰۲۱-۶۶۷۶۳۵۴۱ ۰۲۱-۶۶۷۶۳۵۵۱ . . #فیلم #تبلیغات #دوربین_مداربسته #اینترنت #لپ_تاپ #تبلت #موبایل_هوشمند #لوگو #دیجیتال #فیلم #موسیقی #نمایشگر #صورتحسات #مارشال #مارشال_الکترونیک #فروشگاه_مارشال #تلویزیون #ال_ای_دی #صوتی_تصویری #دوربین #موبایل #کیفیت #صدای_دالبی # . .
🔛مد🔛فشن🔛لباس
🔛مد🔛فشن🔛لباس
نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ 
لطفا نمره بدین...(1-10)
What's your opinion about shot?!..
Score Please(1_10)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @
.
. ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید
. See More Great Art Pic, From Our Group
. ✴️PHOTO7PIX GROUP PRESENT✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️
✴️✴️ @photo7pix ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_face ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_macro ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_bnw ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_people ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_portrait ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_nature ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_city ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_text ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fashion ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_cinema ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_fun ✅✅✅✅
✴️✴️ @photo7pix_selfie ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #akas 
#design #costume #selfie #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی
#ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #مد #سلفی #کنون
#دوربین #دختر #فشن #دخترونه #عکس
#نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #لباس
🔛مد🔛فشن🔛لباس 🔛مد🔛فشن🔛لباس نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #مد #سلفی #کنون #دوربین #دختر #فشن #دخترونه #عکس #نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #لباس
دوستان خواهش نظربدین وانتقاد کنیدو نقاط قوت و ضعف
این عکس را بگین...🙇📷❤
Ibadan Central Market
Nikon camera D5300
#بدون_ایدیت
#ابادان_بازار_مرکزی
#دوربین#نیکونD5300
#photo_Sarakazemi
#Iran#abadan#Water#Ship#Shadow#Calm#The #horizon#Eye#Cloud#thesky#Hardness
دوستان خواهش نظربدین وانتقاد کنیدو نقاط قوت و ضعف این عکس را بگین...🙇📷❤ #بدون_ایدیت #ابادان_بازار_مرکزی #دوربین #نیکون
---------------
من مانده ام تنهایه تنها میان سیل غم ها
---------------- .
. .
--------------- من مانده ام تنهایه تنها میان سیل غم ها ---------------- . . .
انفجار آتش فشان مانام از لنز دوربین فضانوردان 
این آتش فشان در کشور پاپوآ گینه نو قرار دارد

#انفجار #آتش #فشان #مانام #لنز #دوربین #فضا #فضانورد #کشور
انفجار آتش فشان مانام از لنز دوربین فضانوردان این آتش فشان در کشور پاپوآ گینه نو قرار دارد #انفجار #آتش #فشان #مانام #لنز #دوربین #فضا #فضانورد #کشور
,
www.DiGidit.ir
@digidit.ir
,
مجله‌اینترنتی دیجی دیت : آخرین خبرهای دنیای دیجیتال ، تکنولوژی ، خودرو ، دنیای علم ، معماری ، بازی های ویدئویی ، موبایل ، سخت افزار و نرم افزار ، و....
,
#digidit #tech #ديجيتال #عکاسي #دوربین #سخت _افزار
, .. , مجله‌اینترنتی دیجی دیت : آخرین خبرهای دنیای دیجیتال ، تکنولوژی ، خودرو ، دنیای علم ، معماری ، بازی های ویدئویی ، موبایل ، سخت افزار و نرم افزار ، و.... , #ديجيتال #عکاسي #دوربین #سخت _افزار
نصب دوربین مداربسته، بازرگانی اوج
بازار ملوانی بندر تیاب

#دوربین مداربسته
#تجهیزات امنیتی
نصب دوربین مداربسته، بازرگانی اوج بازار ملوانی بندر تیاب #دوربین مداربسته #تجهیزات امنیتی
👈نام محصول: دوربین (ضبط خودکار) داخل خودرو ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 👈مشخصات محصول: 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 نسبت تصویر: ۴:۳ رابط: ۲,۰ کلاس کارت حافظه:کلاس ۱۰ فرمت تصویر: حداکثر ظرفیت کارت حافظه:۳۲ گیگ سایز مانیتور:۲,۴ اینچ زاویه دید:۹۰ درجه چرخش صفحه نمایش ۲۷۰ درجه فریم ریت:۳۰ ضد لرزش دید در شب تصویر برداری در سرعت بالا باتری قابل تعویض رزولوشن: ۱۹۲۰×۱۰۸۰ دید در شب ولتاژ۱۲ تا ۲۴ ولت بیت ریت:۳۰ فریم بر ثانیه ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 👈کاربرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌: جهت ضبط تصاویر و رویداد های جاده مناسب هنگام تصادف یا رویداد مهم ‌‌‌‌👈قابل نصب: بر روی کلیه خودرو های داخلی و خارجی ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 💰قیمت در بازار:۲۳۰۰۰۰تومان قیمت در فروشگاه زنون استور: ۱۹۸۰۰۰تومان ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 🏪ادرس فروشگاه(خرید حضوری): کرمانشاه-انتهای بلوار ارشاد غربی به سمت کمربندی (انتهاي بلوار امير كبير)، جنب اموزشگاه رانندگی ایران زمین،فروشگاه زنون. 🔸ادرس وب سایت فروشگاه : .. ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 🔹لینک کانال تلگرام زنون استور: ://./ ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 🔶دریافت اپلیکیشن فروشگاه: ://.-./_/////-. ▪️➖➖➖➖➖➖➖➖➖▪️ 🔻لینک اینستاگرام فروشگاه: #دوربین_داخل_خودرو #دوربین #دوربین_خودرو #دوربین_داخل_کابین #دوربین_دی_وی_آر #دوربین_داخلی #دوربین_ورزشی #دوربین #داخل #خودرو #ضبط #کننده #دوربین #
پست شبانه کاراکیت نوش نگاهتون دوستتون داریم . ریکاوری رنگ واکس و پولیش حرفه ای و تخصصی لکه گیری دوستان عزیز توجه کنید مجموعه کاراکیت خدماتی از قبیل #سیستم صوتی #دزدگیر #انواع چراغ اسپرت جلو و عقب #انواع چراغ اسپرت اتومبیل های وارداتی #منبع اگزوز #کیت اگزوز خودروهای وارداتی #سنسور دنده عقب #دوربین دنده عقب #روکش و کفپوش انواع اتومبیل های ایرانی و خارجی #اپشنال خودروهای وارداتی #سر اگزوز #دوربین ثبت وقایع رانندگی #انواع زنون #هدلایت #انواع لامپ های فابریک خودروهای وارداتی #شیشه دودی #رودری و قاب کیلومتر #دورفرمون های دوخته شده #رینگ #لوازم خودرو های آفرود #دفیوزر انواع خودرو #اپشنال و قطعات ۲۰۶ ارسی #بال عقب #انتن ارسی #گلپخش کن ۲۰۶ #لیپ اگزوز و سر اگزوز #اگزوز فابریک ارسی #صفرشویی خودرو #پولیش و واکس با بهترین مواد آلمانی را در ساری و با نازلترین قیمت ها ارائه میدهد
🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی 🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی🔛سلفی نظرتون در مورد عکس بالا چیست؟ لطفا نمره بدین...(-) ' ?!.. (_) ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ : . . ... از پیج های دیگر ما هم دیدن کنید . , . ✴️ ✴️ ✴️✴️✴️✴️✴️ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️ ✅✅✅✅ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ # #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #ایرانی #ایرانیان #زیباترین #زیبایی #خوشگل #عکاسی #دنیا #سلفی #کنون #دوربین #دختر #پسندها #دخترونه #عکس #نيكون #عکاسی #مدلینگ #پرتره #چهره
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد محترم دار دلم کاین مگس قندپرست تا هواخواه تو شد فر همایی دارد از عدالت نبود دور گرش پرسد حال پادشاهی که به همسایه گدایی دارد اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست شادی روی کسی خور که صفایی دارد خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند و از زبان تو تمنای دعایی دارد #حافظ #شیرا_زگردی #حافظیه #فال_حافظ #شیراز #مهربان_باشیم #گل_کاغذی #دیوان #عکاسی #اشعار #غزل #عکس #دوربین #هنر #شب #نور #دیوان_اشعار_حافظ #غزل #پایتخت_فرهنگی_ایران #شهر_راز #روز_عکاسی #تابستان #ادبی #ادبیات #هنر_را_کپی_نکنیم
. نصب چهارعدد دوربین داهوا در یک تولیدی لباس در مرکز شهر اندیمشک کلیپ بالا زوایه ی دید یکی از دوربین هاست که جلوی آپارتمان را پوشش می دهد. _ #دوربین #دوربین_مداربسته #مهندس_صیادی #اندیمشک #خوزستان #امنیت #نظارت #کنترل #سیستم_نظارتی #نظارت_برتر #اندیمشک #خوزستان #دزفول #شوش
# . نظر شما درباره این عکس چیست؟ لطفا آنرا نقد کنید. از ۱ تا ۲۰ به آن چند می‌دهید؟ ********************************** مشهد عکس از ********************************** شما هم در صورتی که تمایل دارید عکس‌تان بازنشر شود و مورد نقد قرار گیرد، از هشتگ: # استفاده کنید. ********************************* راه تماس با ما: : #عکاسی #عکس #طبیعت #غذا #زمستان #دوربین #دریا #خلیج_فارس #طوفان #ماهی #برف #گنجشک #آتش #هیزم #عشق #آرامش #حس_خوب #کودک #نوزاد #طبیعت_گردی #طبیعتگردی