همه عکس ها و کلیپ های رستیکا در اینستاگرام


loading...
صنایع چوبی و طراحی و اجرای فضای سبز رستیکا افتخار دارد میزبان حضور گرم شما در سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه ای در غرفه بیست و هفت سالن نرگس نمایشگاه بین المللی شیراز باشد. 🌺 تا دی ماه 🍀ساعت بازدید تا 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . #رستیکا #نمایشگاه #گل_و_گیاه #تجهیزات_گلخانه #گلخانه #گل #طراحی_فضای_سبز #رستیکا #شیراز
👇 💥نکات مهم نگهداری بنفشه آفریقایی 💥فروش ويژه بنفشه آفریقایی 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #نگهداری_گل #نکات_گیاهان_آپارتمانی #بنفشه_آفریقائی #مطلب_مفید #بنفشه_آفریقایی #بنفشه #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_بنفشه #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 ⚫آب و آتش را به هم صلحی نبود ⚫عده ای قربانی آماج این دعوا شدند 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 🆔://./ . . . . . #تسلیت #هموطن_تسلیت #سانچی #کشتی_سانچی #نفتکش #کشتی_نفتکش #کشتی_چین #پلاسکو #ملوان #شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه سرخس سایز 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #سرخس #گل_و_گیاه #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_سرخس #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه دراسنا کمپکت 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #دراسنا_کمپکت #گل_و_گیاه #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_دراسنا_کمپکت #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه نخل ماداگاسکا 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #نخل_ماداگاسکا #ماداگاسکا #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_ماداگاسکا #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه کاج مطبق سایز 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #کاج_مطبق #کاج_مطبق_سایز_ #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_کاج_مطبق #کاج #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه شفلرا سایز 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #شفلرا #شفلرا_سایز_ده #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_شفلرا #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه بنفشه آفریقایی 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #بنفشه_آفریقایی #بنفشه #دسته_گل #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خرید_بنفشه #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه بامبو 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #بامبو #گباه_بامبو #درخت #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #خربد_بامبو #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥سال نو میلادی مبارک🎊 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #سال_نو #سال_نو_میلادی #تبریک_سال_نو #درخت #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #درخت_لاوسون #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه درخت لاوسون ❌با ارتفاع متر 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #لاوسون #فروش_لاوسون #درخت #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #درخت_لاوسون #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه درخت لاوسون ساده ❌با ارتفاع سانت 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #لاوسون #فروش_لاوسون #درخت #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #درخت_لاوسون #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه درخت فيتونيا ✨با ارتفاع ١٦٠سانت 🌺قیمت با تخفیف: . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #فیتونیا #فروش_فیتونیا #درخت #درختکاری #گلدان #گل_و_گلدان #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #درخت_فیتونیا #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥فروش ويژه گل كالنكوئه 🌺قیمت : . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #گل_كالنكوئه #کالنکوئه #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👇 💥تخفیف ويژه بنت قنسول ❌قیمت واقعی: . تومان 🌺قیمت با تخفیف: . تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ . . . . . #گل #گلفروشی_در_شیراز #گل_فروشی_آنلاین #بنت_قنسول #فروش_ویژه_گل #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👈کاناپه مدل ال همراه با میز وسط .. تومان 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #کاناپه_مدل_ال #کاناپه #تخت_چوبی #میز_و_کاناپه #میز #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👈سمپاشي تا ارتفاع ٥٠ متر 🍀توسط متخصص گياه پزشكي و تيم مجرب آموزش ديده 👀زير نظر نظام مهندسي كشاورزي فارس 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #سم #سمپاشی #سم_پاشی #کود #گیاه_پزشک #نظام_مهندسی_کشاورزی_فارس #سمپاشی_در_شیراز #صنایع_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👈میز کار 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #میز_کار #میز #میز_چوبی #میز_چوبی #میز_صندلی #میز_و_صندلی #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
👈میز آرایش و تخت خواب 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #میز_آرایشی #تخت_خواب #تخت_چوبی #تخت #صنایع_چوبی_در_شیراز #فضای_سبز_شیراز #رستیکا
🎊پاییز زیبایی رنگارنگش را به سفیدی برف زمستان می سپارد و در گذر این تغییرات، آنچه همیشه ثابت می ماند، دنیای زیبای ماست. 🎉یلداتون به شادی 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #یلدا #شب_یلدا #تبریک_یلدا #شب_چله #صنایع_چوبی #کود #سم #فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #رستیکا #فضای_سبز_شیراز #باغ #باغ_شیراز #شیراز
فوائد هرس🌿ایجاد تعادل بین ریشه و ساقه که به ویژه هنگام انتقال نهال داری اهمیت است✂️🌿کوتاه نگه داشتن درخت,سبب راحتی عملیات داشت (سمپاشی و هرس)و برداشت می گردد✂️بالا بردن کیفیت و اندازه محصول با قطع شاخه های اضافی و متراکم 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔 ://../ 🆔 ://./ #هرس #هرس_درخت #درخت #آفت #آفت_درخت #کود #سم #فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #رستیکا #فضای_سبز_شیراز #باغ #باغ_شیراز #شیراز
🌿🔨فوائد دیگر هرس✂️🌿جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با حذف و تنک کردن تعدادی از شاخه های بارده و در نهایت بعضی از میوه ها 🌴جوان کردن درختان مسن با حذف شاخه های پیر و جایگزین کردن آن ها با شاخه های جوان🍏🍎جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد و وادار کردن گیاه به رشد زایشی و میوه دهی.🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔 ://../ 🆔 ://./ #هرس #هرس_درخت #درخت #آفت #آفت_درخت #کود #سم #فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #رستیکا #فضای_سبز_شیراز #باغ #باغ_شیراز #شیراز
⛏فواید هرس🌿 ️⃣شکل و فرم دادن به نهال که در سال های اول تا چهارم و به عنوان هرس فرم دهی اجرا می شود.🌱 ️⃣حذف شاخه های خشکیده، آفت زده، مریض، شکسته و مزاحم.🍁 ️⃣خلوت کردن تاج درخت از شاخ و برگ های اضافی جهت ورود نور و هوا به درون شاخسار درخت.☀️ 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔 ://../ 🆔 ://./ #هرس #هرس_درخت #درخت #آفت #آفت_درخت #کود #سم #فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #رستیکا #فضای_سبز_شیراز #باغ #باغ_شیراز #شیراز
🌿فصل هرس شروع شد 🌿 ⛏اجرای کلیه عملیات هرس توسط تیم آموزش دیده شرکت 👨زیر نظر مهندس شکراله زاده 🌲کارشناس ارشد فضای سبز ☘️کارشناس گیاهان دارویی 🚪صنایع چوبی و فضای سبز رستیکا 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔 ://../ 🆔 ://./ #هرس #هرس_کردن #هرس_درختان #فصل_هرس #درختان #گیاهان #فضای_سبز #گل #گل_وگیاه #باغ #گاردن_شاپ_شیراز #رستیکا #فضای_سبز_رستیکا #رستیکا_شیراز #شیراز
💥ميز بازي دو نفره شطرنج 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #میز_شطرنج #شطرنج #میز_بازی #هدیه #میز #صندلی #چوب #گل #گیاه #باغ #فضای_سبز #صنایع_چوب_شیراز #رستیکا #شیراز
💥ميز بازي دو نفره تخته نرد 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #میز_تخته_نرد #میز_بازی #هدیه #میز #صندلی #چوب #گل #گیاه #باغ #فضای_سبز #صنایع_چوب_شیراز #رستیکا #شیراز
💥نيمكت پاركي تمام چوب 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي ✅مشاوره رایگان با ادمین:👇 🆔 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #نیمکت_پارکی #نیمکت #میز #صندلی #فضای_سبز #باغ #گل #گیاه #رستیکا #شیراز #صنایع_چوبی_شیراز
💥كاناپه ٧ نفره با تاج ٣٠ سانت 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #کاناپه #میز #صندلی #چوب #گل #گیاه #باغ #فضای_سبز #صنایع_چوب_شیراز #رستیکا #شیراز
💫دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است ⚡ تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟ 🎊ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق مبارک باد! 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #ولادت #پیامبر #تبریک #عید #تولد #محمد #میلاد_پیامبر #صنایع_چوبی_رستیکا #فضای_سبز #صنایع_چوبی #شیراز #رستیکا
💥گره چینی مربع در انواع سایز 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي ✅مشاوره رایگان با ادمین: 🆔 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #گره_چینی #هدیه #کادو #چوب #رستیکا #شیراز
💥میز بازی چهار نفره با صندلی رابیت 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي 👈شیراز،پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی 📱۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ 🆔://../ 🆔://./ #صنایع_چوبی #میز #تخته_نرد #بازی_تخته_نرد #صندلی #صندلی_رابیت #رستیکا #شیراز
مصاحبه با مهندس محمد رسول شکراله زاده در نمايشگاه گل و گياه مبتكر روش در ايران طبقه بندي گياهان بر اساس نياز آبي سال ٩٥ 🚪صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي ✅مشاوره رایگان با ادمین: 🆔 لینک کانال تلگرام: 🆔://./ #فضای_سبز #آبیاری #صنایع_چوبی #سیستم_هوشمند_آبیاری #رستیکا #شیراز
🏆تقدیر از شرکت صنایع چوبی و طراح فضای سبز رستیکا توسط آقای بهروز پرنیان 🔹در اجرای پروژه فضاسازی حیاط دبیرستان امتیاز🗞 ✅مشاوره رایگان با ادمین: 🆔 لینک کانال تلگرام: 🆔://./ #فضای_سبز #صنایع_چوبی #تقدیر #رستیکا
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک باد صنایع چوبی مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي،طراحي و اجراي فضاي سبز،فروشگاه ابزارتخصصي فضاي سبز،مشاوره گياه پزشكي شیراز پل معالی آباد به سمت قصر دشت کوچه ۲۷میرزای شیرازی مشاوره رایگان: ۰۹۱۷۷۱۲۴۰۱۴ کانال تلگرام: ./ اینستاگرام: مدیریت: مهندس محمد رسول شکراله زاده #صنایع_چوبی #مصنوعات_چوبی #تخت_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #شیراز #رستیکا #صنایع_چوبی_رستیکا
میز بازی تخته نرد و شطرنج . تومان صنایع چوبی رستیکا مصنوعات چوبي،انواع تخت هاي چوبي مهندس شکراله زاده مشاوره رایگان با ادمین تلگرام: لینک کانال تلگرام: ://./ #صنایع_چوبی #میز #میز_تخته_نرد #مصنوعات_چوبی #تخت_چوبی #صنایع_چوبی_در_شیراز #شیراز #رستیکا #صنایع_چوبی_رستیکا
تزريق تنه گياهان،سموم،مواد غذايي ابزارتخصصي فضاي سبز رستیکا مشاوره گياه پزشكي با ادمین: لینک کانال تلگرام: ://./ اجرا: مهندس هاشمي و مهندس شکراله زاده #سم #تزریق_تنه_گیاه #فضای_سبز #رستیکا #طراحی_فضای_سبز #اجرای_فضای_سبز #ابزار_فضای_سبز #مشاوره_گیاه_پزشکی #شیراز #فضای_سبز_در_شیراز #اجرای_فضای_سبز_در_شیراز