همه عکس ها و کلیپ های سازکوبه_ای در اینستاگرام


loading...
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "اسنر "فلورتام "فلورتام ✔جنس: چوب درخت افرا و توس / ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 👨‍💼 / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: باس درام "تام تام "تام تام "اسنر "فلورتام ✔جنس: چوب درخت افرا و توس / ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫ 👨‍💼 / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "اسنر "فلورتام ✔جنس: چوب درخت افرا و توس / ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 👨‍💼 / کانال تلگرام ☜ # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل : ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "اسنر "فلورتام ✔جنس: چوب توس.() ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "سایدرام "فلورتام ✔جنسلایه چوب درخت توس() ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "اسنر "فلورتام استند سیمبال کراش استندسیمبال راید استند سیمبال های هت استند اسنر پدال تک ✔جنس: چوب درخت صنوبر() ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "اسنر "فلورتام استند سیمبال کراش استندسیمبال راید استند سیمبال های هت استند اسنر پدال تک ✔جنس: چوب درخت صنوبر() ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ 👨‍💼 / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "فلورتام "فلورتام ✔جنس: چوب درخت افرا و گردو& ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ / # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
. ✌ ✔نوع کالا:درامز ✔برند: مپکس آمریکا .ساخت چین ✔مدل :_ ✔تعدادقطعات :تیکه ✔اقلام: " باس درام "تام تام "تام تام "فلورتام "فلورتام ✔جنس: چوب درخت افرا و گردو& ✔قیمت://تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ / # # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای
✌جهت مشاهده نسخه کامل کلیپ به کانال تلگرام مراجعه نماید✔ 🥁() . 🎸( ) 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 👨‍💼 / # # # # # # # # # # # # #ایران #تهران #سازبازار #درامزمپکس #درام #درامز #مپکس #پرل #موسیقی #موزیک #هنر #سازکوبه_ای #گیتاربیس
⚠🚫 📍نوع کالا:کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل:ترادیشنال - 📍سایزه:📏📐 /" /" " 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن ا
📍نوع کالا:کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل:هایبرید اسلپ تاپ کاخن 📍سایزه:📏📐 /" " /" 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 🔎تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 🌐کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: توربو اسلاپ تاپ کاخن 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل:_ 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫😚 📍نوع کالا:مانتیبل کاخن اسنر 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل:- 📌سایزه: /" 📍نوع جنس کالا : چوبی 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل:_ 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫☺ 📍نوع کالا:بانگو کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل: _ 📍نوع جنس کالا : چوبی 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 🔎تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 🌐کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫😚 📍نوع کالا:مانتیبل کاخن اسنر 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل:- 📌سایزه: /" 📍نوع جنس کالا : چوبی 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل:_ 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل:_ 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: _ 📌قیمت:/تومان💲 همراه با کیس 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل:_ اسلپ تاپ کاخن پیکاپ دار 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📌نوع کالا:کاخن 📌برند: ماینل آلمان 📌مدل: توربو اسلاپ تاپ کاخن 📌قیمت:/تومان💲 📌دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📍نوع کالا:کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل:ترادیشنال - 📍سایزه:📏📐 /" /" " 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن ا
📍نوع کالا:کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل:هایبرید اسلپ تاپ کاخن 📍سایزه:📏📐 /" " /" 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 🔎تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 🌐کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📍نوع کالا:کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل: 📍سایزه:📐📏 /" / " /" 📍قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 🔎تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 🌐کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫 📍نوع کالا:بالشتک کاخن 📍برند:ماینل آلمان 📍مدل: 📍نوع جنس:پارچه ی 📍 قیمت:/تومان💲 📍دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 🔎تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 🌐کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
⚠🚫🤗 📍نوع کالا:کاخن 📍برند:ماینل آلمان مدل:جیمبو باس کاخن 📍سایزه:📏 /" /" × /" 📍💲قیمت:/تومان💲 دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا 🚚 🔎تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. 🌐کانال تلگرام ☜ #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
. دونوازی هنرجویان بسیار پرتلاشم ، سرکار خانم حیدری وسرکار خانم کیائی که مدت خیلی کوتاهی هست که دفنوازی رو شروع کردند . . . . #ساز_عرفانی #ساز_ایرانی #سازکوبه_ای #موسیقی_ایرانی #آموزشگاه #آموزش #کرجیا #کرج #کرجی #اردوان_رزازی #دفنواز #دفنوازی #هنر #هنرمندان #تکنوازی
. & ✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ال پی آمریکا ✔مدل :رائول ریکو ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" / اینچ 📐📏" /اینچ ✔ قیمت://تومان ✔ اقلام: بهمراه بانگو ( ✔بدون پایه کونگا و بانگو ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ال_پی #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌جهت مشاهده نسخه کامل کلیپ به کانال تلگرام مراجعه نماید✔ . & ✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ال پی آمریکا ✔مدل :رائول ریکو ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" / اینچ 📐📏" /اینچ ✔ قیمت://تومان ✔ اقلام: بهمراه بانگو ( ✔بدون پایه کونگا و بانگو ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ال_پی #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ال پی آمریکا ✔مدل :ریچی گارسیا ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" / اینچ 📐📏" /اینچ ✔ قیمت:بزودی............ ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ال_پی #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌ ✔نوع کالا:شیکر آرتیست لویس کونته ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل : ✔ قیمت:/تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌ ✔نوع کالا:شیکر آرتیست لویس کونته ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل : ✔ قیمت:/تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌ ✔نوع کالا:شیکر آرتیست لویس کونته ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل : ✔ قیمت:/تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌ ✔نوع کالا:شیکر آرتیست لویس کونته ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل : ✔ قیمت:/تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌ ✔نوع کالا:شیکر آرتیست لویس کونته ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل : ✔ قیمت:/تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✌ ✔نوع کالا:شیکر آرتیست لویس کونته ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل : ✔ قیمت:/تومان💲 ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
. ✌ ✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل :فلاتون_ ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" اینچ 📐📏" اینچ 📏📐"اینچ ✔ قیمت://تومان💲 🚫 بدون پایه ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
. ✌ ✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل :هدلاینر ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" اینچ 📐📏"اینچ ✔ قیمت://تومان💲 🚫 همراه با پایه ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل :ماراتن کلاسیک _ ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" / اینچ 📐📏" /اینچ ✔ قیمت://تومان💲 🚫 همراه با پایه ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
. ✌ ✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل :لویس کونته _ ✔سایزه:⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" / اینچ 📐📏" /اینچ ✔ قیمت://تومان💲 🚫 بدون پایه ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن
. ✔نوع کالا:کونگا ✔برند: ماینل آلمان ✔مدل :سانتاماریا ✔سایزه: ⤵ 📐📏"اینچ 📐📏" / اینچ 📐📏" / اینچ ✔ قیمت://تومان💲 ✔بدون پایه . ✔دارای گارانتی خدمات پس از فروش وارسال کالا🚚 🔍تخصصی ترین مرکز فروش و مشاوره  در زمینه سازهای بادی ، کوبه ی، زهی،کلاویه ی ،سنتی، غیره 🎻🎺🎹🎸🎷♬♫♪⚠🚫. کانال تلگرام ☜. #ایران #تهران #کونگا #کوبه_ای #پرکاشن #ماینل #سازبازار #سازکوبه_ای #کاخن